Annonce

14. marts 2012 - 15:59

Tom Behnkes tortur-fantasier

De sidste par dage har regeringen slingret lidt frem og tilbage med hensyn til holdningen til hvorvidt Danmark kan og må benytte oplysninger, der er fremkommet ved tortur i andre lande. Udenrigsministeren er vist nok landet på, at disse oplysninger ikke må bruges juridisk i en retssal, men at det ikke betyder, at man ikke kan undersøge en sag, hvis man har fået et tip, der stammer fra tortur-oplysninger.

Det synes De Konservative åbenbart er for slattent og respektfuldt overfor menneskerettighederne og de juridisk bindende konventioner, danske regeringer selv har tiltrådt og forpligtet sig til at overholde. I hvert fald er partiets retsordfører idag blevet citeret for, at han går ind for, at det danske politi skal have lov til selv at torturere fanger for at få oplysninger ud af dem.

Dette opgør med den danske stats forhold til den internationale torturkonvention begrunder Tom Behnke med henvisning til det fiktive scenarie, hvor »dansk politi har fat i en terrorist, der har koden til en bombe i Magasin«. I dette tilfælde, så skal det være tilladt for politiet at torturere vedkommende, for at få ham til at afsløre koden, mener altså den konservative retsordfører og tidligere politimand.

Dobbelt virkelighedsfjern

Lad os for et kort øjeblik se bort fra, at det er fuldkomment absurd at basere lovgivning på så hypotetiske og urealistiske fantasier. Lad os også se bort fra, at det er en ret veletableret holdning blandt eksperter på området, at de oplysninger, man kan torturere ud af folk, generelt er dybt upålidelige, og at erfaringer viser, at almindelig og intelligent afhøring har langt større succesrate end de kriminelle forhørsmetoder, som den konservative retsordfører altså vil indføre. Lad os endvidere lade som om, at hans argument ikke blot er et billigt demagogisk og manipulerende trick.

Lad os altså se bort fra, at Tom Behnkes politik er dobbelt virkelighedsfjern - den bygger på et fantastisk scenarie fra hans egen fantasi, og selv hvis den fantasi mod alle realistiske forventinger skulle blive virkelighed, så siger virkelighedens erfaringer altså, at hans "løsning" er ubrugelig og kontraproduktiv.

Lad os i stedet - for et kort øjeblik - lade som om vi tager Tom Behnkes fantasi alvorligt. Lad os gå med på legen og overveje konsekvenserne af at basere lovgivningen på en paranoid politikers urealistiske fantasier og kontraproduktive løsningsforslag.

Lad os rent hypotetisk sige: Okay, hvis der er en tidsindstillet bombe i magasin, og politiet har fanget manden med koden, så skal de måske have lov til at torturere vedkommende for at få oplysninger ud af ham. Eller med Tom Behnkes egne ord: »I bliver nødt til at gøre det nødvendige i situationen«.

Hvis vi tog Tom Behnke alvorligt

Hvad er de praktiske konsekvenser, hvis vi tager Tom Behnkes fantasier alvorligt? Altså ud over at Danmark naturligvis må fratræde konventionen mod tortur - med de internationale og diplomatiske problemer, det må give, at Danmark officielt erklærer sig som en torturstat (inklusiv at det danske politi får sværere ved at samarbejde med politiet i andre lande, hvilket i sig selv kunne føre til at terrorister får lettere spil).

Hvis vi skal træffe foranstaltninger her og nu for at gøre det muligt at torturere folk i en tænkt hypotetisk situation i fremtiden, så er der efter min mening én ting, som Tom Behnke er nødt til at tage stilling til, men som ingen journalister har stillet ham spørgsmål om: Det vil være nødvendigt at give danske politifolk optræning i torturteknikker.

Det er jo ikke bare "i situationen" man er nødt til at "gøre det nødvendige". For at kunne gøre det nødvendige i situationen, er man jo nødt til først at have gjort det, der er nødvendigt for at man kan gøre det nødvendige, når situationen opstår. Vi siger jo ikke bare, at læger skal have lov til at operere eller at brandmænd skal have lov til at slukke brande "i situationen", uden også at give dem den træning, der gør dem i stand til henholdsvis at operere og slukke brande.

Det må betyde, at vi skal have politifolk, som er uddannet og øvet i at torturere oplysninger ud af folk. Det nytter jo ikke noget, at vi pludselig står i Tom Behnkes fantasi-scenarie, hvor tortur er nødvendigt, og ikke ved hvordan man gør. Vi vil vel ikke overlade den slags i en så vigtig situation til rene amatører?

Deri tror jeg, Tom Behnke er enig. Han er faktisk selv inde på det i et interview i Jyllandsposten, hvor han netop indrømmer, at han selv er amatør med hensyn til tortur, og derfor ikke kan foretage de rigtige vurderinger af hvilke teknikker, der er de bedst egnede og "nødvendige" i situationen:

»Jeg ved ikke, om man skal slå ham i hovedet. Jeg er ikke uddannet til den slags afhøringer« siger Tom Behnke.

Netop! Det er lige præcis min pointe!

Tom Behnke er selv tidligere politimand og har altså gennemgået den uddannelse, som skulle gøre politifolk i stand til at træffe den slags afgørelser. Alligevel har han ikke den fornødne viden til at kunne udføre de handlinger, han mener politifolk skal kunne udføre. Andre politifolk er i samme situation, og det vil de også være, hvis Tom Behnkes absurde fantasi en dag skulle blive virkelighed. Der er idag ingen danske politifolk (håber jeg), der er "uddannet til den slags afhøringer".

Det nytter altså ikke noget, at vi i dag giver politifolk lov til at udøve tortur, hvis de ikke også får den nødvendige træning. Vi afhjælper jo ikke situationen i hans fiktive scenarie, hvis politiet står på bar bund med hensyn til hvordan man egentlig torturerer oplysninger ud af folk. Så står de jo selv overfor terroristen og siger »Jeg ved ikke om jeg skal slå ham i hovedet eller hvad jeg skal gøre. Jeg er ikke uddannet til den slags«. Hvis de skal benytte teknikker i fremtiden, så må de trænes i de teknikker i nutiden.

Hvis vi skal tage Tom Behnke og hans parti alvorligt, så må han vel derfor mene, at politi-uddannelsen må laves om, så den inkluderer træning i tortur-teknikker. Eller måske at der bliver oprettet et særligt akademi for en særlig afdeling af tortur-bødler indenfor politiet. Nogen må i hvert fald få den uddannelse i tortur-teknikker, hvis der skal være nogen, der kan udføre dem i hans tænkte situation.

Det er konsekvensen, hvis vi skal tage ham alvorligt! Det er konsekvensen, hvis han tager sig selv alvorligt. Vi kan ikke forlange at politiet skal bruge teknikker, som de ikke har fået nogen træning i. Hvis vi skal tage Tom Behnke og lave politiske forandringer på baggrund af hans perverse fantasier, så må vi da få oprettet et tortur-akademi på politiskolen med det samme! Tom Behkes fantasi kan jo gå i opfyldelse når som helst (eller også kan den ikke, og i så fald er der ingen grund til at tage ham alvorligt i det hele taget).

Spørgsmål som ikke bliver stillet

Hvor ville jeg dog ønske, at der var en journalist, som ville stille ham nogle spørgsmål for at finde ud af hvad han helt konkret har tænkt sig. Ønsker han at tortur-forhøret skal foretages af amatører, der ikke har forstand på hvordan man gør? Jeg formoder at svaret er "nej". Men ønsker han i så fald, at det skal udføres af folk, der har den fornødne uddannelse og er trænet i den slags teknikker? Hvor og hvordan skal den træning så foregå? Er det alle politifolk, der skal uddannes i tortur-teknikker, eller skal der være et specielt korps af tortur-øvede betjente? Hvordan skal træningen foregå, og hvem skal de øve sig på?

Eller de lidt mere abstrakte spørgsmål: Kunne du virkelig tænke dig at leve i et samfund, hvor du ved at politiet har tortur på uddannelsesprogrammet og er trænet i at torturere folk? Hvad tror du det vil gøre ved den i forvejen skrøbelige tillid til politiet blandt befolkningen? Hvordan kan du sikre dig, at disse teknikker ikke vil blive brugt i mere realistiske situationer? For det er vel ikke sandsynligt at politifolk kan få træning i at benytte en række teknikker, som de udelukkende vil anvende i helt usandsynlige fantasi-scenarier.

Tortur er ikke bare et spørgsmål om "hvad der virker" (det gør det ikke) eller om alvorlige krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder (som det jo også er). Det er også et spørgsmål om, hvad det gør ved det samfund, som siger at tortur er acceptabelt.

"Tortur virker"... til hvad?

Når jeg siger, at tortur "ikke virker", så er det nemlig en sandhed med forbehold. Det kommer nemlig an på hvad, man vil opnå med torturen. Der er intet, der tyder på at tortur "virker", hvis hensigten er at få pålidelige oplysninger ud af den torturerede. Tværtimod vil tortur ofte frembringe "tilståelser", der er fuldkomment upålidelige og dermed fører efterforskningen på vildspor.

Men tortur har været anvendt i mange samfund (f.eks. Chile under Pinochets diktatur) med helt andre formål: Nemlig at nedbryde enhver tillid mellem mennesker i samfundet, at skabe disfunktionelle sociale relationer, hvor ingen stoler på andre og alle lever i konstant frygt og mistillid, hvorved en totalitær stat kan opretholdes, fordi der ikke kan skabes nogen organisering i civilsamfundet. Hvis det er nedbrydning af sociale relationer og enhver "sammenhængskraft" i samfundet, man ønsker at opnå, så kan man godt sige at "tortur virker".

Er det skridt i den retning, Tom Behnke og hans parti ønsker at tage? Det er det vel næppe, men der er ikke noget, der tyder på, at de har stillet sig selv de relevante spørgsmål. Desværre er der heller ingen journalister, der har hjulpet dem på vej.

Annonce