Annonce

14. december 2012 - 13:01

Syriza's program for Grækenland

Udviklingen i Grækenland er stadig ekstremt højspændt. Og overalt i Europa synes venstrefløjen at diskutere Syriza, der netop nu er ved at forme sig som et egentligt parti i stedet for den valgalliance det hidtil har været. Syriza har vedtaget en lang række punkter, som er deres program for hvad de vil gøre hvis det lykkes dem at danne en regering (måske efter næste valg?). Så vidt jeg ved er dette program ikke tidligere blevet trykt på dansk? Derfor har jeg nu oversat det og bringer det her til inspiration og debat for den danske venstrefløj.

Er det et program som svundne tiders socialdemokrater kunne have foreslået på en god dag? Er det et revolutionært program som Lenin ville have jublet over? Eller noget helt tredje?

Læs, døm selv og kommenter gerne :)

Syriza's program for Grækenland

 • Revision af den offentlige gæld og genforhandling af forfaldne renter, samt suspension af betalinger, indtil økonomien er genoplivet og vækst og beskæftigelse er tilbage.
 • Stille krav om at EU ændrer den Den Europæiske Centralbanks rolle, således at den finansierer stater og programmer for offentlige investeringer.
 • Hæve indkomstskatten til 75% for alle indkomster over 500.000 euro.
 • Ændre nationale valglove til et proportionalt system.
 • Øge afgifterne for store virksomheder til samme niveau som det europæiske gennemsnit.
 • Vedtagelse af en skat på finansielle transaktioner og en særlig afgift på luksusvarer.
 • Forbud mod spekulative finansielle derivater.
 • Afskaffelse af finansielle privilegier for Kirken og skibsbygningsindustrien.
 • Bekæmpe bankernes hemmelige [foranstaltninger] og kapitalflugt til udlandet.
 • Drastisk beskæring af militærudgifter.
 • Hæve minimumsløn til niveau før nedskæringerne, 750 euro om måneden.
 • Brug regerings bygninger, bankerne og Kirken til de hjemløse.
 • Åbn Spisestuer i offentlige skoler for at tilbyde gratis morgenmad og frokost til børn.
 • Gratis sundhedsmæssige fordele til de arbejdsløse, hjemløse og dem med lave lønninger.
 • Tilskud op til 30% af afdrag på realkreditlån til fattige familier, der ikke kan opfylde betalinger.
 • Forhøjelse af tilskud til de arbejdsløse. Øge social beskyttelse for enlige forældre, ældre, handicappede og familier uden indkomst.
 • Skattelempelser for varer af primær nødvendighed.
 • Nationalisering af banker.
 • Nationalisering af tidligere offentlige (service & forsyningsselskaber) virksomheder i strategiske sektorer for væksten af landet (jernbaner, lufthavne, post, vand).
 • Præference for vedvarende energi og forsvar af miljøet.
 • Lige løn for mænd og kvinder.
 • Begrænsning af usikre ansættelser og støtte til kontrakter på ubestemt tid.
 • Udvidelse af beskyttelsen af arbejde og løn for deltidsansatte.
 • Genetablering af kollektive overenskomster.
 • Øge arbejdstilsynet og kravene til virksomheder, der foretager bud på offentlige kontrakter.
 • Forfatningsmæssige reformer der skal sikre adskillelse af kirke og stat, beskyttelse af retten til uddannelse, samt sundhedspleje og miljø.
 • Folkeafstemninger om traktater og anden lovgivning fra EU.
 • Afskaffelse af privilegier for parlamentsmedlemmer. Fjernelse af særlig juridisk beskyttelse for ministre og tilladelse til, at domstolene kan retsforfølge medlemmer af regeringen.
 • Afmilitarisering af Kystpatruljer og anti-oprørs special-tropperne.
 • Forbud for politiet mod at bære masker eller bruge skydevåben under demonstrationer.
 • Ændre politiuddannelsen med fokus på at understrege de sociale temaer som indvandring, narkotika og sociale faktorer.
 • Sikre at menneskerettighederne overholdes i indvandre-fængslerne.
 • Lette genforening af indvandrerfamilier.
 • Legalisering af indtagelse af narkotika til fordel for kampen mod narkohandel. Øge støtten til stof rehabiliteringscentre.    
 • Regulerer den juridiske ret til militærnægtelse af samvittighedsgrunde.
 • Øge midlerne til den offentlige sundhed op til det gennemsnitlige EU-niveau. (Det europæiske gennemsnit er 6% af BNP, i Grækenland bruger man 3%.)
 • Afskaffelse af brugerbetaling for nationale sundhedsvæsener.
 • Nationalisering af private sygehuse. Afskaffelse af privat deltagelse i det nationale sundhedssystem.
 • Tilbagetrækning af græske tropper fra Afghanistan og på Balkan.
 • Ingen græske soldater uden for vores egne grænser.
 • Afskaffelse af militært samarbejde med Israel.
 • Støtte til oprettelse af en palæstinensisk stat inden for grænserne fra 1967.
 • Forhandling af en stabil aftale med Tyrkiet.
 • Lukning af alle udenlandske baser i Grækenland og tilbagetrækning fra NATO.

Annonce