Annonce

5. februar 2012 - 23:14

Svære tider på Modkraft

Jeg har svære tider med den her blog. Det er vanskeligt for mig at skrive fantasifuldt og at udvikle fælles tanker og politik i de her rammer. Dels fordi bloggen er personfikseret og dels og især fordi jeg ikke vil være en del af ’en samlet venstrefløj’. Ikke under de nuværende betingelser.

Nyliberale på Modkraft

Der var en vis dynamik, kritik og idé-udvikling her på siden, før det så omtalte folketingsvalg. Og der var da også i nogen grad tale om et sted for ’den helt brede venstrefløj’, fra radikal og fantasifuld queerfeminisme, til røvsyge socialdemokrater. I perioder har her været fin debat. Men med regeringsskiftet ser det sådan ud, at der i dag er 11 eller 12 bloggere fra regeringspartierne her på modkraft.dk. Er det en god situation for en ’progressiv’ portal?

I mine øjne ser det ud til, at Modkraft i stigende grad er blevet en legitimeringsmaskine for regeringens politik. I de seneste uger, ikke mindst i diskussioner om skattepolitik, har Modkrafts læsere og brugere stået til måls for nyliberal idémageri i kaliberen: ”Vi vil effektivisere og øge konkurrencen mellem mennesker” og ”Det skal kunne betale sig at arbejde”.

Vi som brugere af Modkraft må spørge os selv om der skal være plads til disse nyliberale tanker på Modkraft?

Med andre ord: Jeg er ikke på nogen måde på hold med Socialdemokrater og SF’ere. Det står mig mere og mere klart, at deres projekt er nyliberalt i den forstand, at de øger skellet mellem rig og fattig, og at deres politik skaber løntrykkeri og øget individuel konkurrencementalitet. Staten opfattes som markedets forlængede arm, samtidig med at staten i stigende grad bliver en moraliserende og kontrolfikseret størrelse.

Og det kører på fuldt blus her på Modkraft. Men man er altså ikke progressiv eller venstreorienteret, bare fordi man er en del af SF eller Socialdemokratiet eller noget helt 5. Så automatisk fungerer den slags ikke.

Før og efter valget

Før valget gav det i nogen grad mening, at have en centrum-venstre-platform. Dengang var Venstre og Konservative i regering og de fleste diskussioner handlede om at kritisere dem der var ved magten, og det var trods alt et fælles projekt. Nu er nogle af Modkraft’s bloggere en del af magten. Det må naturligvis have en betydning, ændre på noget herinde. Enhedslisten er jo også i stigende omfang fedtet ind i de politiske kompromisser.

Før valget kunne bloggere på Modkraft være uenige om strategier for at komme til magten. Jeg var sjældent selv en del af den diskussion, men den fandtes her, og fred være med det. Men Socialdemokraterne og SF kan ikke længere af strategiske grunde udskyde den progressive politik under påskud af, at ”vi skal først have magten, og derefter lave forandringer”. Der er ingen undskyldninger længere for at sprede neoliberalt tankegods på Modkraft, og endnu værre, neoliberal økonomistyring og effektiviseringsteknikker gennem de vedtagne lovforslag. Som Jakob Lindblom så rigtigt skriver et sted; neoliberalisme kan ikke forvandles til socialistisk politik, ved at de samme politiske forslag skifter mund fra Claus Hjort til Thor Möger.

Modkraft.dk har et ansvar

Denne kommentar er derfor også henvendt til Modkraft’s redaktion. I må vel have gjort jer nogle overvejelser om dette?

Hvad skal Modkraft være for et sted?

Skal det være en platform for en dynamisk og kritisk venstrefløj? Skal det være et sted hvor progressive og exciterende røster kan få frit løb og skabe konstruktiv debat? Eller skal det være en strategisk diskussionsklub for regeringspartiernes undersåtter, der på forskellig vis legitimerer forringelser og nyliberal politik?

Det står jo klart for de fleste, at mange af Socialdemokrat- og SF’er-bloggerne her på siden, er sendt i byen af folk længere oppe i systemet. Enten direkte, eller gennem påført dårlig samvittighed over, at man er en del af et nyliberalt projekt, som man så bliver nødt til at forsvare.

Truer med at blive

Jeg er på mange måder faldet bag om dansen her på Modkraft. Diskussionerne handler i stigende grad om teknikaliteter og legitimering og diskussion af den danske udgave af den tredje vej-projektet fra New Labour i England. Forestil jer i parentes bemærket et par New Labour bloggere her på fladen. Det ville trods alt være for meget for de fleste.

Om jeg skrider fra Modkraft? Nej ikke endnu. Jeg truer med at blive, som Det Radikale Venstre altid siger. Modkraft er stadig potentielt et sted for politisk fantasifuldhed og idéudvikling. Og det er et sted, hvor jeg kan tænke sammen med folk jeg ikke kender og ikke er enig med. Det er en åben platform, som lige nu har svære tider, fordi venstrefløjen er dødssyg og neoliberal. Så jeg bliver – lidt endnu. Især for at kunne stille diagnoserne. Der er noget der er råddent her på Modkraft, ligesom i resten af landet.

Annonce