Annonce

22. juli 2008 - 1:31

SF frygter arbejdere fra Øst?

I Politiken den 10. juli fortæller Astrid Krag fra SF om partiets frygt for, at katolske østarbejdere kan blive et større problem end de muslimske gæstearbejdere fra 70’erne.

Hun mener, at der i den katolske kirke er holdninger til fri abort, homoseksualitet og prævention, som kan sammenlignes med holdninger i Hizb-ut-Tahrir.
Denne bekymring kobler hun sammen med integrationen af de mange østarbejdere, der arbejder her i landet under kummerlige forhold.
Det er en meget farlig sammenligning og det er svært at se motivet bag de udmeldinger.

Dagen efter trækker Astrid Krag i land på sin egen hjemmeside og understreger at:
»Østarbejderne er velkomne i Danmark...« og
»Vi skal opfordre dem til at organisere sig i en fagforening, som kan hjælpe dem med at komme ud af kummerlige boligforhold og kæmpe imod snyderi fra deres arbejdsgiveres side...«

Det er meget betænkeligt, når Astrid Krag, som er SF’s integrationsordfører, lufter disse intolerante holdninger i medierne. Dagen efter fremhæver hun så en fornuftig politik på sin egen hjemmeside, men hun har jo »sluppet gækken løs« i Politiken – og der er jo nok flere, der læser Politiken end hendes side.

Det er svært ikke at mistænke hende for bevidst at plante disse holdninger i medierne.
Fremgangsmåden ligner meget den, højrefløjen bruger, når der skal laves skræmmebilleder om muslimerne – fokuser på de få ekstreme og glem de mange…

Ude på arbejdspladserne har vi ikke brug for at der tales om »dem og os«.
Enhver ny kollega er velkommen på arbejdspladsen.
Vedkommende skal være uddannet til jobbet og have samme løn som vi andre.
Samtidig skal vi stille krav om, at de nye kolleger overholder sikkerheds- og miljøregler.
Så skal vi nok sørge for, at de nye kolleger bliver organiseret.

De to helt store problemer med den østeuropæiske arbejdskraft er helt anderledes.
For det første så handler det om, at svinske og grådige arbejdsgivere udnytter den fremmede arbejdskraft til det yderste.

For det andet så vælger mange gode bedsteborgere i hus eller lejlighed at få udført deres byggeprojekter til an lavere pris, velvidende at det er underbetalt arbejdskraft, der udfører arbejdet under uforsvarlige forhold.

Endelig så har mange af de store bønder jo altid ledt efter billig arbejdskraft – faglige rettigheder er ikke et velset ord i landbruget.

I Danmark har vi gennem årene set holdninger hos Indre Mission og Jehovas Vidner, som har givet store problemer i lokalsamfundene – i nutidens sprog var der vist tale om store integrationsproblemer.

Det gav også store problemer på adskillige arbejdspladser rundt om i landet, når arbejdere fra disse trosholdninger ikke ville organisere sig.
Men de aktive lokale i nærmiljøet valgte at inkludere – og ikke ekskludere – både når det gjaldt livet i lokalsamfundet og arbejdet på fabrikker, med uorganiserede religiøse.

Så derfor sender Astrid Krag og SF helt forkerte signaler i Politiken.

For det første så er de østeuropæiske arbejdere ikke en flok katolske ekstremister og for det andet så vil de faktisk gerne organiseres, hvis vi sikrer dem arbejde – hvis vi inddrager dem.

I stilladsbranchen og i byggefagene har vi i flere år forsøgt at inddrage de østeuropæiske arbejdere. For at sikre dem bedre forhold og for at bevare vores tilkæmpede rettigheder.
Vi fortsætter denne kamp, som i den grad hænger sammen med international solidaritet.

Arbejderrettighederne er universelle og derfor vil det altid være en fælles kamp.
Vi har lidt mange sejre og mange nederlag i denne kamp, men nederlagene må ikke føre til afmagt – og afmagten må ikke føre til holdninger, der hører hjemme i Dansk Folkeparti

Astrid Krag og hendes kolleger på borgen skal koncentrere sig om at lave en lovgivning, der kan styrke kontrollen med de arbejdsgivere, der udnytter arbejdskraften fra Øst.
En lovgivning som kræver, at politi og myndigheder aktivt hjælper fagbevægelsen med at sikre ordnede forhold.

Så skal vi gøre, hvad vi kan for gode løn- og arbejdsvilkår for alle og dermed inkludere de nye kolleger fra Øst.

Annonce