Annonce

12. maj 2012 - 21:43

Michel Foucault: At forsvare sig

I anledning af Out of the Camps-manifestationen i morgen søndag har Toni Bashy oversat denne korte tekst af den franske filosof Michel Foucault. Toni sendte den til mig, og jeg har lovet også at henvise til den oprindelige franske udgave af teksten.

Teksten handler om modstand eller forsvar under lovens regime eller lovens magtudøvelse. Den følger her:

 

At Forsvare sig

1) Lad os allerførst undgå det gennemtærskede problem om reformisme kontra anti-reformisme. Vi skal ikke overtage institutioner som nødvendigvis skal forandres. Vi skal forsvare os så godt og så længe at institutionerne bliver tvunget til at forandre sig. Initiativet må altså komme fra os selv, ikke i form af et program, men som en måde at stille spørgsmål og en måde at kæmpe.

 

2) Det er ikke fordi der findes love eller fordi jeg har rettigheder at jeg er berettiget til at forsvare mig; det er for så vidt at jeg forsvarer mig at mine rettigheder findes og at loven respekterer mig. Det er frem for alt igennem forsvarets dynamik at lovene og rettighederne kan få den fornødne værdi for os. Retten er intet, hvis ikke den får liv igennem forsvaret; og kun forsvaret kan gyldigt indgyde loven med kraft.

 

3) I udtrykket 'at forsvare sig' er det refleksive pronomen altafgørende. Det handler netop om at indskrive livet, subjektiviteten og individets egen virkelighed i den retslige praksis. At forsvare sig er ikke det samme som selvforsvar. Selvforsvar, det er selv at ville skabe retfærdighed, dvs. at identificere sig med en magtinstans og af egen vilje forlænge deres handlinger. At forsvare sig er tværtimod at afvise at spille med på magtinstansernes spil, og at bruge retten til at begrænse deres handlinger. Sådan forstået, har forsvaret absolut værdi. Det bliver hverken begrænset eller afvæbnet blot fordi situationen engang var værre eller fordi det kunne blive bedre senere hen. Vi forsvarer os altid i nutid: det uacceptable er ikke relativt.

 

4) At forsvare sig kræver på én gang en handlemåde, nogle virkemidler, og en overvejelse. En handlemåde: det handler ikke om at tage hånd om "de forsvarsløse", men om at finde en måde hvorpå de allerede eksisterende viljer til forsvar kan komme for en dag. Om overvejelsen: At forsvare sig er et arbejde der kræver en praktisk og teoretisk analyse. Det forudsætter et kendskab til en ofte indviklet virkelighed, som ikke kan besværges væk med en tro på den frie vilje. Det kræver desuden en tilbagevenden til de kampformer der er gået forud for os, en hukommelse der fastholder dem, en oplysningsvirksomhed der kommunikerer dem, og et perspektiv der sætter dem i relation til andre kampformer. Vi vil naturligvis overlade det til andre at skulle tage afstand fra "de intellektuelle". Og om virkemidlerne: vi finder dem ikke som om de allerede lå klar til os i lovene, i rettighederne eller i de etablerede institutioner; vi finder dem først når vi gør brug af disse kendsgerninger og igennem forsvarets dynamik formår at forny denne brug.

 

Toni Bashy har tidligere oversat Den Kommende Opstand til dansk.

Annonce