Annonce

13. januar 2013 - 13:25

Mandekamp er klassekamp

Folk belastet af y-kromosoner er i instinkternes vold og har ingen kontrol over egen kønsdrift. Det synes at være konklusionen, når den offentlige debat behandler den mandlige seksualitet.

Mest aktuelt i pædagogdebatten, hvor den generelle mistænkeliggørelse af de mandlige af slagsen efterhånden er nået til, at den blotte berøring med et barn - hvad enten man skifter, trøster eller mosler - er for stor en fristelse for den mandlige pædagogs kønsdrift. 

Trods undersøgelser af emnet viser, at 'bekendte til barnets familie' eller 'ukendt gerningsperson' udgør langt de fleste pædofilisager, ender de mandlige pædagoger i reglen som de mistænkeliggjorte.

Om det skyldes nedarvet skepsis over 'mænd i traditionelt kvindeerhverv' kan man så gisne om, men tallene på området kan i hvert fald ikke retfærdiggøre forkætringen.

I drifternes vold

Den samme manglende tiltro til den maskuline kønsdrift gør sig gældende i forbindelse med voldtægt. Når både forskere og politi sætter fokus på problemet ender det ganske ofte med en snak om de signaler, den voldtagne angiveligt skulle have sendt - og dermed sat voldtagerens selvkontrol og egen fri vilje ud af kraft. 

Har et offers kjole været for kort, promille for høj eller rute hjem for øde, fratages gerningspersonen altså en del af ansvaret. Omstændighederne drev dem - og driften satte igen igen selvkontrollen skakmat.

Derfor advares potentielle voldtægtsofre til at vise agtpågivenhed. Og endnu en gang udråbes den 'ukontrollerbare' mandlige kønsdrift til noget, samfundet - og det potentielle offer - må beskytte sig imod. 

Hvordan man på blandt andet 180 grader så får det til at hænge sammen med med ideen om, at mænd fra naturens side er mere rationelle - og dermed bedre egnet til lederskab og bestyrelsesposter - bliver så lidt svær at forklare... 

Tid til mandeoprør?

Det er efterhånden generationer siden at kvinder påbegynde kampen mod undertrykkelse i kønsopfattelser, handlemuligheder og forældede samfundsstrukturer.

Måske er tiden moden til at mænd følger efter op på barrikaderne for retten til ikke at blive reduceret til viljeløs kønsdrift, der går bersærk, hvis et barn eller en kort nederdel kommer forbi?  

Lige nu ser det nærmest ud til at Cepos-udlærte Lennart Kiils blog Manfo.dk - der blandt andet advokerer for at mænd skal boykotte sædafgang i kampen mod frigjorte kvinder - har sat sig tungest på den offentlige debat. 

Kampen for ligeværd kan imidlertid ikke vindes, medmindre man kæmper sammen, og nedskydning af kønstereotyper må da være i alles interesse. Så herfra skal der lyde en opfordring til at sige fra overfor alle forsøg på at fratage jer selvbestemmelsen over egen seksualdrift.

Det manglede da bare i et samfund, der yder at kalde sig selv ligestillet... 

Billede planket fra BUPL

 

Annonce