Annonce

13. januar 2012 - 12:55

Luk Jobcenter København

I min sidste blog blev der flere gange spurgt ind til konkrete eksempler på, hvor man kunne effektivisere i den offentlige sektor.

Jeg vil derfor bruge de næste 750 ord på kort at skitsere et eksempel på en besparelse der inkluderer Jobcenter København, Ungdommens uddannelsesvejledning(UU) i København samt dele af socialforvaltningeni København.

Først en indledende forklaring af hvad de forskellige institutioner laver, herunder af hvor hunden ligger begravet:

1. Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for de 6-24 årige . Det betyder, at de i Københavns Kommune dels har vejledere ude på folkeskolerne, men også et rådgivningscenter på Korsgade på Nørrebro.

Hovedproblemet med rådgivningscentret på Korsgade er, at de kriminalitetstruede unge ikke i tilstrækkelig grad opsøger vejledningen, fordi man i har valgt at lægge centeret midt i bandeområde. Desuden laver Jobcenteret præcis den samme vejledning for de 18-24 årige til trods for, at det netop er en kernekompetence for UU som har ret mange medarbejdere ansat til det.

Derudover snakker UU og Jobcenter København ikke specielt meget sammen i dagligdagen - eksempelvis er der ingen sammenhæng mellem en UU uddannelsesplan og en jobcenter job-/uddannelsesplan.

2. Jobcenter København har primært ansvaret for de 18-65 årige, som står uden for arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp / starthjælp / revelidering / dagpenge. Jobcenter København ligger fordelt på 11 adresser; opdelt i 4 jobcentre og 7 visiteringsenheder (der hvor jobcentrene sender dig hen) . Som det eneste jobcenter i landet, kan København ikke klare sig med ét enkelt jobcenter, men er nødt til at have fire.

Deres hovedproblem er derfor, at de sender borgerne rundt på kryds og tværs i hele København. Ingen medarbejdere kan desuden overskue hvem der har ansvaret og man bruger formuer på at flytte medarbejdere rundt.

De færreste uden for Jobcenter Københavns ved det, men Jobcenter København findes der:
11 steder borgerne kan visiteres rundt i mellem.
11 jobcentrechefer der alle er sideordnede og kæmper om de samme ressourcer.
11 adresser der slås om borgere og bevillinger.
11 stabsfunktioner.
Listen kunne forsætte længe endnu, man behøver ikke være astrofysiker for at se det mindre listige i at have 11 adresser.
Derudover har man også en ret stor uddannelsesvejledning for de 18-25 årige, der grundlæggende laver det samme som UU.

3. Socialforvaltningen i København har, kort og forenklet forklaret, ansvar for dem der falder udenfor de to ovenstående grupper.

I Socialforvaltningen er hovedprobemet, at der er store overlap mellem Jobcenter og forvaltningen og til tider også med UU, men man snakker ikke særlig meget sammen. Man har dog forsøgt at lave noget samarbejde med Jobcenteret, men det er bare ikke nok. Der er stadigvæk store snitfladeproblematikker, som kunne afhjælpes hvis delvist ”boede under samme tag”.

Derfor er den progressive effitiviseringensløsning at sammenlægge Jobcenter København på én adresse sammen med hele UU og medarbejdere fra Socialforvaltningen.

Det vil give bedre service til borgerne, flere i arbejde og uddannelse, bedre fremkommelighed og gladere medarbejdere!

Det kan medføre besparelser på personalet på op mod:
10% på lønninger i Jobcenter København
15% på administrationen fra bla. husleje.
– disse tal er naturligvis meget vejledende, men ikke urealistiske.

Mit konkrete forslag til effektivisering i den offentlige sektor er altså at samle UU-København og hele Jobcenter København på én fælles adresse. Det kunne for eksempel være i Ørestaden hvor der mangler både aktivitet og arbejdspladser, men hvor der samtidig er super gode offentlige transportmuligheder.

Ovenstående tankeeksperiment ville spare penge, forenkle borgernes hverdag og få flere i job og uddannelse – men det ville også spare en hel del medarbejdere væk.
Tør vi det?

Annonce