Annonce

4. marts 2013 - 20:39

Gæsteindlæg: Gunna Starck & Co. spilder vores tid

Dette er et gæsteindlæg, skrevet af Bo Jensen, som jeg bringer på opfordring, som en slags opfølgning på mit sidste indlæg.

Det er dels aktuelt, fordi Enhedslisten snart skal diskutere en politik på dette område, men indlægget er også relevant for alle os andre. Bl.a. fordi det indeholder opsummeringer af og links til en række faglige og videnskabelige rapporter, der kan gøre os alle klogere på emnet.

For en god ordens skyld, må jeg hellere nævne, at jeg ikke er medlem af Enhedslisten, og at jeg i øvrigt ikke kender indlæggets forfatter, Bo Jensen, personligt - det står altså for hans egen regning.

 

Gunna Starck & Co. spilder vores tid

af cand.comm. Bo Jensen

I det såkaldte årsmødehæfte har Gunna Starck m.fl. stillet forslag om, at Enhedslisten fortsat skal arbejde aktivt for en kriminalisering af købesex. Forslaget kan læses som punkt 7.7 her.

Forslaget er blottet for en marxistisk analyse og kommer ikke med argumenter for, hvorfor kriminalisering bør være del af et socialistisk program. De argumenter der nævnes er tynde, set i lyset af den intense debat der har været ført om prostitution de sidste 5-10 år. Forslaget nævner argumenter, som har været udsat for grundig, offentlig debat og som er blevet tilbagevist af forskning eller myndigheder.

I 2008 organiserede sexarbejderne i Danmark sig i SiO og stillede de samme krav i Danmark, som høres fra sexarbejdernes organisationer i hele verden:

  • afkriminalisering
  • samme rettigheder som andre borgere
  • SiO skal tages med på råd i alle spørgsmål som har med sexarbejde at gøre.

Sexarbejderne og deres organisationer i hele verden fremfører krav, som Enhedslisten plejer at støtte og sexarbejdernes kamp støttes da også af socialistiske partier i det meste af verden. Forslagsstillerne forholder sig slet ikke til, hvorfor Enhedslisten skal have en anden holdning til disse spørgsmål når det handler om netop sexarbejde og forholder sig heller ikke til, hvorfor Enhedslisten skal føre en anden politik end alverdens andre socialistiske partier. Derfor er forslaget ukvalificeret.

Udnyttelse af kvinder

Forslagets hovedargument er en henvisning til FNs konvention om Diskrimination mod kvinder fra 1983, hvor Danmark forpligter sig til at forhindre “udnyttelse af kvinder ved prostitution”. Dette er imidlertid ikke et argument for kriminalisering. Udnyttelse kan forhindres på andre måder end kriminalisering og udnyttelsen kan forværres ved en kriminalisering.

Det er derfor, at FN i vore dage - uden at sætte nævnte konvention ud af kraft - anbefaler afkriminalisering af prostitution. F.eks. i “Sex work and the law” (UNAIDS 2012) og i “Recommendations for a public health approach” (UNAIDS 2012) og i "Global commission on HIV and the law" (UNPD 2012).

FN anbefaler en afkriminalisering på baggrund af videnskabelige undersøgelser og erfaringer fra lande med forskellig lovgivning. Nogle af disse undersøgelser opsummeres af Open Society i publikationen “Laws and policies affecting sex work” (Sexual Health and Rights Project, Open Society Foundations, 2012)

En aktuel og central undersøgelse sammenligner tre forskellige typer lovgivning i tre delstater i Australien, og konkluderer, at den delstat, der har afkriminaliseret sexarbejde, har den bedste sikkerhed og sundhed for de involverede. Sexarbejderne dér har fået større tryghed, bedre arbejdsmiljø, et bedre forhold både til politiet og til de sociale myndigheder og mere magt i forhold til deres samarbejdspartnere og kunder. Undersøgelsen kan læses her.

Stigmatisering

Forslagsstillerne ønsker at afskaffe “samfundets accept af køb af seksuelle ydelser”. Dette er en meget farlig tankegang, som vil øge den stigmatisering, som sexarbejdere udsættes for via samfundets fordømmelse af deres arbejde. Servicestyrelsen påviste i 2010, at det farligste ved at være sexarbejder netop er samfundets nedvurdering, fordømmelse og stigmatisering. Hvis man ønsker at fremme sikkerhed og sundhed, skal man derfor gå den modsatte vej.

Dette fremgår af en rapport fra Servicestyrelsen 2010: "Prostitution på massageklinik - risici og fastholdende faktorer", som i dette spørgsmål bygger på en imponerende samling videnskabelige undersøgelser.

Migrante sexarbejdere

Forslaget fra Gunna Starck m.fl. rummer en række løse påstande om de udenlandske kvinder, som sælger sex i Danmark. Påstandene er løse i den forstand, at de ikke dokumenteres og i den forstand, at der ikke er tale om en analyse af fænomenet migrante sexarbejdere.

Problemet er, at fænomenet migrante sexarbejdere ikke har været grundigt debatteret eller analyseret på venstrefløjen i Danmark. Forslagsstillerne har deres synspunkter fra et tværpolitisk samarbejde med kristne og kvindesagsorganisationer (som Dansk Kvindesamfund og KFUK Sociale Arbejde). Grupperne i dette samarbejde har sprunget analysen over og er gået direkte til konklusionen: At løsningen hedder kriminalisering af kunderne.

De socialister der har indgået i samarbejdet (f.eks. Enhedslistens kvindeudvalg) har aldrig fremlagt en socialistisk analyse eller markeret en socialistisk profil i samarbejdet. Derfor har venstrefløjen aldrig foretaget sig noget ifht. de migrante sexarbejderes problemer - det er som om man blot har ventet på, at en kriminalisering ville komme og løse alle problemerne. Men de migrante arbejderes problemer løses ikke gennem kriminalisering, tværtimod. Dette ville blive klart, hvis man havde en socialistisk analyse af problemet.

Den manglende analyse medfører det paradoks, at både fagbevægelsen og de venstreorienterede partier har én holdning til migrante arbejdere der sælger sex og en helt anden, solidarisk holdning til migrante arbejdere i andre brancher.

Uden en analyse er det umuligt at tage stilling til, om Gunna Starck m. fl. Er nået frem til de rigtige krav ift. de migrante sexarbejdere. Har de virkelig allermest brug for kriminalisering af deres kunder og “hjælp til at komme ud af prostitutionen” - hvorved man fratager dem muligheden for at tjene penge?

Der er ingen lette løsninger på de problemer, som globaliseringen skaber. Men man kunne hævde, at det ville være mere i tråd med den socialistiske tankegang at hjælpe de migrante arbejdere til sikre og trygge arbejdsforhold (sådan som SiO og sexarbejdernes organisationer over hele verden gør). Man kunne hævde, at kampen mod social dumping også er den solidariske vej at vælge, når det handler om migrant sexarbejde. Man kunne hævde, at Gunna Starck m.fl. her promoverer en moralsk tilgang, hvorimod SiO anviser den solidariske tilgang.

En socialistisk politik ift. de migrante sexarbejderes problemer må tage udgangspunkt i viden og videnskabelige resultater. Vi har danske forskere, som arbejder intenst med dette emne, f.eks. Christian Groes-Green, som her skitserer en helt anden forståelse ift. den, som Gunna Starck m.fl. står for.

Desuden er der udenlandske forskere, som man ikke kan komme uden om, hvis man vil forholde sig seriøst til problemet. Denne forskning blev for nylig præsenteret i en anden debat på denne blog.

Lyt til sexarbejderne selv

I stedet for at lytte til forslaget fra Gunna Starck m.fl. bør Enhedslisten så hurtigt som muligt annullere vedtagelsen fra 2007 om at arbejde for en kriminalisering. Tiden er løbet fra den. Danmark får ikke et forbud, det spørgsmål er afgjort.

Vejen frem for Enhedslisten må være at tage kontakt til SiO og udvikle en politik i samspil med dem. SiO er en græsrodbevægelse, som har startet noget, der ligner en folkebevægelse. SiO kræver samme rettigheder som andre borgere har. Og det er et krav, som et flertal blandt Enhedslistens medlemmer og vælgere støtter. Endda et solidt flertal.

Mht. de migrante sexarbejdere er vejen frem at lytte til de danske forskere, som har fingeren på pulsen. De fortæller gerne, hvad de videnskabelige undersøgelser og de internationale analyser af problemet siger. Det handler om solidaritet og menneskerettigheder.

Annonce