Annonce

7. februar 2012 - 22:21

Feriefiflerier i Politiken - eller manipulerer Mogensen?

Danmark er en nation af dovne ”fritidskæmpere” og derfor er tiden inde til at afskaffe forårets feriedage herunder 1. maj, sådan lød det fra Lars Trier Mogensen i Politiken den 6 februar 2012 og klummeskriveren erklærer ligefrem at:

“Fritid er for danskere, hvad våben er for gudfrygtige amerikanere: et symbol på personlig frihed. Derfor møder det lige så stor modstand, når danske politikere vil øge arbejdstiden, som når kystpolitikere i USA foreslår at begrænse adgangen til semiautomatiske angrebsvåben.”

Det er ikke første gang Lars Trier Mogensen kalder til kamp for længere arbejdsdage og mindre ferie for de mennesker, der trykker hans avis, laver mad i hans kantine og gør rent på hans kontor. Den 23. april 2011 var han således ude med samme påstand:

“Den hellige fritidskamp har været ført gennem generationer: En bred koalition af partier opfatter det som en nationalromantisk triumf, at arbejdstiden er faldet med 30 procent siden 1960. Danskerne er et af de folkeslag, der arbejder absolut mindst – både i løbet af ugen, året og livet.

Selv når husarbejde og andre hjemlige sysler regnes med, ligger danskerne helt i bunden blandt OECD-landene, når det gælder tid, der bruges på værdiskabelse.

(…)

Mere arbejdsomme folk har for længst overhalet os indenom. Som folk er vi ikke længere bedre uddannet eller mere intelligent end befolkningerne i alle de lande, vi konkurrerer med over hele kloden.”

Så fik de jo ellers den, alle de lede fagforeninger og andre socialister, der har kæmpet for bedre arbejdsvilkår og lavere arbejdstid igennem de sidste 140 år. Og eftersom 1. maj jo netop blev indført som international kampdag af arbejderbevægelsen i 1889, som et led i kampen for at få arbejdstiden ned på 8 timer dagligt, så er der jo noget næsten symbolsk i at klummeskriveren på Politiken nu kræver dagen afskaffet.

Og det lyder da også rigtig skidt, som Lars Trier Mogensen stiller det op: Danskerne arbejder mindst blandt OECD-landene og derfor har mere arbejdssomme folk for længst overhalet os.

Der er bare en lige en ting. Lars Trier Mogensens postulat er ikke rigtigt, hvis man faktisk læser på de opgørelser fra OECD, som han læner sig op ad.

I OECDs Employment Outlook 2011 finder man således en opgørelse over, hvor meget lønmodtagerne arbejder i løbet af et år i de forskellige OECD-lande (altså fraregnet både ferier og skæve helligdage). (Kilde: OECD Employment Outlook 2011)


Danskerne er ganske rigtigt blandt den fjerdel af OECD landene, hvor man arbejder mindst. Så langt er Lars Trier Mogensen i overensstemmelse med sandheden. Men betyder det så, at vi så også er dem, der arbejder ’absolut mindst – både i løbet af ugen, året og livet’ og at vi er blevet overhalet af mere ’arbejdssomme folk’?

Hvis man ser på opgørelsen fra OECD over 2009, som er de seneste tal, hvor arbejdsindsatsen i Danmark optræder sammen med de øvrige OECD lande, så arbejdede lønmodtagere i Danmark i gennemsnit 1559 timer om året.

Der var imidlertid 6 europæiske lande, hvor folk arbejdede mindre end danskerne.

Det var Frankrig, Belgien, Irland, Norge og på de suveræne bundplaceringer Tyskland og Holland. Tyskland, der er Europas absolut stærkeste og mest konkurrence-dygtige økonomi ud fra de OECD-parametre, som Politiken ellers normalt er så glade for, var således absolut de mest markante ’fritidskæmpere’ i Europa. Beskedne 1390 arbejdstimer på et år blev det således til i 2009. 2010 var det steget en anelse til 1419, men stadig langt under det danske niveau.

Hvis man til gengæld kigger på hvilket europæisk land, hvor befolkningen arbejdede mest – og altså jf. den Mogensenske analyse for længst har overhalet alt og alle – så finder man faktisk de arme grækere, der knoklede 2119 timer om året.

Ser man på den gennemsnitlige pensionsalder indenfor OECD (altså hvor langt op i livet befolkningen arbejder), så er der sådan set på nuværende tidspunkt 19 lande (for mænd) og 13 lande (for kvinder), hvor befolkningen går tidligere på pension end Danmark. Det omfatter såmænd også de ’fritidskæmpende’ tyskere, hollændere, franskmænd og Irere. Kun normændene agerer en smule anderledes her, da deres faktiske tilbagetrækningsalder for mænd således er 3 måneder højere end danskernes.

[OECDs opgørelser over den faktiske pensionsalder i de forskellige europæiske lande, kan finde her]

Man gribes i at spørge sig selv, om Lars Trier Mogensen ikke læser de undersøgelser, han lægger til grund for sine klummer, eller vælger han at læse dem - som fanden læser biblen? Er det dovenskab eller manipulation, der er på spil i Politikens Domicil på Rådhuspladsen? Det kan jeg selvsagt ikke svare på.

Men man kan ikke, som Lars Trier Mogensen prøver på, blot hænge samfundsøkonomiske spørgsmål op på grove forenklinger, fastgroede forestillinger om, hvem der arbejder og ikke arbejder hårdt og kulturkonservative klagesange om sædernes forfald og dermed lægge en art bekvem ’moralsk ramme’ omkring samfundsudviklingen, for verden er nu engang mere kompliceret end som så.

Sandheden er den, at lande ikke nødvendigvis er rige, fordi deres befolkninger arbejder hårdt. Det er lige præcis, når folk er fattige, at de bliver nødt til at arbejde hårdt. Eller som den amerikanske blogger Matthew Yglesias konstaterede i december 2011:

“The truth is that countries aren’t rich because their people work hard. When people are poor, that’s when they work hard. Platitudes aside, it takes considerably more “effort” to be a rice farmer or to move sofas for a living than to be a New York Times columnist. It’s true that all else being equal a person can often raise his income by raising his work rate, but it’s completely backward to suggest that extraordinary feats of effort are the way individuals or countries get to the top of the ladder. On the national level the reverse happens—the richer Germans get, the less they work.”

En fordansket oversættelse kunne være, den banale konstatering, at det nu engang kræver en betydelig hårdere indsats at være rengøringsmedarbejder eller flyttemand end at skrive klummer til Politiken. Det er selvsagt hverken rimeligt eller retfærdigt og det kunne Lars Trier Mogensen måske passende reflektere over inden han næste gang griber til tasterne.

Annonce