Annonce

19. maj 2011 - 23:43

Farvel til de blå økonomi-smagsdommere

Et nyt politisk flertal har mange vigtige opgaver. Men én opgave er fuldstændig afgørende, hvis det skal lykkes at dreje Danmark i en ny og mere solidarisk retning: Opgøret med den borgerlige hegemoni i den økonomiske debat.

I de seneste dage har medierne flydt over med sammenligninger af de to regeringsalternativers økonomiske planer og ikke mindst vurderinger af deres realisme. Stort set overalt går samme mønster igen. De økonomer, som bruges som ekspertkilder, finder den blå plan langt mere realistisk end den røde.

Lige så skadeligt som det er for oppositionen at blive stemplet som økonomiske uansvarlige, ligeså lidt overraskende er det, at det sker. For de økonomer, der bliver brugt tilhører alle den samme økonomiske skole: De såkaldte ligevægtsøkonomer eller markedsøkonomer.

Disse økonomer er kendetegnet ved blandt andet at mene, at de offentlige udgifter skal begrænses, at markedskræfterne skal spille en større rolle i økonomien, og at udbud af arbejdskraft automatisk vil skabe nye arbejdspladser.

Med andre ord deler de alle de grundlæggende ideologiske antagelser med de borgerlige partier. Og så er det jo egentlig ikke så overraskende, at de til enhver tid vil være mere positivt stemt overfor borgerlige.

Problemet er, at denne gruppe af økonomer for det første har opnået næsten totalt hegemoni i den offentlige debat om økonomien, og for det andet, at deres udsagn stort set overalt fremstilles som saglige og politisk neutrale videnskabelige sandheder.

Borgerligheden har vundet

Det er på den måde lykkedes borgerligheden at vinde en vigtig sejr i det man kunne kalde den ideologiske klassekamp. Og det er efter min mening ét af de største aktuelle problemer for det venstreorienterede projekt.

Det er disse ideologiske styrkeforhold, som muliggør, at den borgerlige regering på trods af at have ført en katastrofal økonomisk politik, af mange danskere opfattes som mere økonomisk ansvarlig end oppositionen.

Og det er disse styrkeforhold, som har overbevist en stor del af danskerne om, at nedskæringer og reformer (læs forringelser) er uomgængelige, og at en lighedsskabende og solidarisk økonomisk politik er uansvarlig og umulig.

Det er også i høj grad disse negative styrkeforhold, som har presset Socialdemokraterne og SF til at overtage store dele af de borgerlige økonomiske præmisser i deres økonomiske genopretningsplan.

Så længe de ideologiske styrkeforhold er som i dag, vil det være meget svært for venstrefløjen, at dreje den økonomiske politik i en mere solidarisk retning. Også hvis det lykkes at vinde regeringsmagten.

Arbejdsprogram

Det først vi kan gøre er selvfølgelig at melde os på banen i den offentlige debat. Langt flere venstredebattører skal blande sig i avis-spalter, med blogs og bogudgivelser. (Ligesom jeg også er enig med min medblogger om at styrke egne medier)

Men det er ikke nok. Der er nødt til at ske mere grundlæggende ændringer i den offentlige debats ideologiske fødekæder, hvis borgerlighedens dominans for alvor skal udfordres

Derfor bør et nyt politisk flertal (hvis det lykkes at vælte VKO) gennemføre en række helt konkrete tiltag, der kan sikre et opgør med de blå økonomiske smagsdommere, der af effektivitet ikke lader Anders Fogh Rasmussen første regerinsgperiode noget tilbage.

Her er et forslag til et arbejdsprogram som en ny regering indledningsvist bør gennemføre.

Udskift de økonomiske vismænd

I dag er vismandsinstitutionen fuldt kontrolleret af neoklassiske økonomer. Et nyt flertal skal sikre balance i vismandsinstitutionen. Desuden bør reglerne laves om, så vismændene også skal regne på de sociale konsekvenser af deres forslag.

Støtte til økonomiske tænketanke

Den liberalistiske tænketank CEPOS får uforholdsmæssig stor plads i den offentlige debat. CEPOS modtager økonomisk støtte fra erhvervslivet, og har derfor langt bedre muligheder end sine mere venstreorienterede pendanter. Offentlig støtte skal sikre, at også tænketanke der ikke er erhvervslivets kæledægger kan få plads i debatten

Undersøgelse af ubalance i medierne

Der skal gennemføre en undersøgelse af mediernes brug af økonomiske ekspertkilder, der kan afgøre, om bestemte økonomiske skoler får mere plads end andre. Ikke mindst public service-kanalerne bør sikre en rimelig balance i den økonomiske debat.

Omlægning af mediestøtte

De store dagblade er stort set alle på lederplads præget af borgerlig eller socialliberalt tankegods. En reform af mediestøtten skal sikre større politisk balance i medieverdenen.

Sikring af pluralisme på økonomiske institutter

Universiteternes økonomiske institutter skal undersøges for teoretisk ensidighed, og der skal sikres teori-pluralisme i undervisningen.

Disse ændringer kunne være en god start på at sikre mulighed for en reel demokratisk debat om den økonomiske udvikling, hvor borgerlig økonomisk politik ikke opfattes som den øverste sandhed, men som én af flere alternativer.

Den ideologiske klassekamp skal fløjtes i gang.

Annonce