Annonce

18. april 2013 - 8:11

Et rigtigt borgerinitiativ, tak!

Jeg har præsenteret ideen om et rigtigt borgerinitiativ i et indlæg i Information, men jeg vil her på bloggen gerne uddybe det lidt.

Baggrunden er egentligt simpelt: Vi har igennem længere tid oplevet en tendens, hvor politikerne flytter sig meget langt væk fra befolkningen. Det opleves tydeligt i befolkningen, hvor politiker-leden er i fuld flor. Det opleves ofte helt umuligt at råbe politikerne op, og derfor kan vi se Folketinget vedtage ting, som befolkningen er meget modstandere af - eller Folketinget vedtage ting, hvor der er en meget stor opbakning til en folkeafstemning i befolkningen, men ikke i Folketinget.

Forslaget:
Hvis en tilstrækkelig stor gruppe (størrelsen kommer vi til om lidt) skriver under på et forslag til Folketinget, så skal Folketinget som minimum holde en seriøs debat om emnet. Dette er sådan set kopieret fra bl.a. Holland, hvor man har en netop sådan mulighed. Dette sikrer, at borgerne i hvert tilfælde kan sætte gang i en debat og få klarhed over, hvor politikerne står.

I Holland tyder det på, at initiativet faktisk betyder, at borgerne får mulighed for at sætte dagsordenen, og i et demokrati må det da siges at være meget positivt.

Men som tilføjelse mener jeg så at man bør lave en mulighed der tilsiger, at hvis forslaget handler om, at man ønsker en folkeafstemning om et givent emne, så skal en sådan afholdes, såfremt 1/3 af Folketingets medlemmer bakker op.

Dermed gives der mulighed for et mere direkte demokrati i de tilfælde, hvor Folketinget er ude af takt med befolkningen.

Og så i forhold til hvor mange underskrifter der bør kræves. Det mener jeg ikke, at man kan sætte en fornuftig formel op for, men hvis vi ser på, hvor mange underskrifter det kræver i Holland i forhold til befolkningsstørrelse, ja så er vi helt nede på omkring 12000 underskrifter.

Hvis man skal tage udgangspunkt i, hvor mange underskrifter det kræver for at et parti kan stille op til Folketinget, så er det lige knapt 20.000 underskrifter.

Derfor kan man måske med rimelighed sige, at da det jo kan være ret omfattende at efterleve underskrifterne (en folkeafstemning skal man trods alt ikke holde hver eller hver anden dag), ja så er 20.000 underskrifter måske rimelig nok. Men som sagt, netop tallet er ikke noget kardinalpunkt i mine øjne.

Løser det så problemet?
Nej. Følelsen af, at politikerne ignorer befolkningen bliver ikke løst med dette forslag. Ligegyldighed, frustration, løgn og manipulation forsvinder heller ikke.

Men jeg tror, at det vil løse op for nogle demokratiske problemer, som jeg faktisk mener vi har. Det vil betyde, at befolkningen i højere grad for mulighed for at sætte dagsordenen, og det vil give en mere direkte indflydelse på beslutningerne.

Jeg tror, at det må være sådan med et demokrati, at man konstant skal arbejde med, hvordan vi sikrer størst mulig indflydelse - ikke for dem med penge, men for borgerne. Jeg ser dette forslag som et skridt i retning af at give magt til borgerne, og det synes jeg mangler i meget høj grad. Der mangler simpelthen indflydelse uden for folketingsvalgene.

Det er klart, at forslaget bl.a. sigter på at løse problemet med, at politikerne i Folketinget er totalt ude af takt med befolkningen i EU-spørgsmål, og at de i særdeleshed nægter at holde folkeafstemninger, når de overlader magt til EU. Men jeg mener ikke, at borgerinitiativet alene kan løse dette problem - jeg synes derimod, at der er mange problemer, som bare det at man kan få en ordentlig og seriøs debat i Folketinget vil være en god start.

Måske har du andre forslag eller en holdning til dette forslag? Så vil jeg gerne høre om dem, brug gerne kommentarfeltet nedenfor.

Annonce