Annonce

1. april 2013 - 11:06

Et drab på udenomsparlamentarisk modstand

En helt ny meningsmåling, som Enhedslisten har bestilt vender for alvor op og ned på hele debatten om Enhedsliste-opstilling til EU eller fortsat støtte til den bevægelsesorienteret EU-modstand ved at bakke op om Folkebevægelsen.

Lige før påske var en række af opstillingstilhængerne i medierne og sige, at den eneste måde, som et progressivt mandat kan sikres er ved, at Ø stiller op selv, da FB ikke magter genvalg. Tidligere i forløbet har argumentet for at stille op tilsvarende lydt, at Ø kunne skrabe stemmer sammen til FB og derved hjælpe dem.

Nu viser den nye måling med godt 1700 svarpersoner (mod normalt ca. 1000 i meningsmålinger) et helt andet billede, og det fortjener i den grad at komme ud nu, så det kan indgå i debatterne op til urafstemningen, som netop starter i morgen tirsdag.

I den nye undersøgelse står Folkebevægelsen til en 80 procents fremgang! I målingen stiger FB således fra 5 procentpoint af svarpersonerne, som angiver, at de sidste gang stemte Folkebevægelsen til nu 9 procent, som siger, at de vil stemme Folkebevægelsen næste gang.

Målingen er i øvrigt foretaget efter, at Søren Søndergaard annoncerede, at han ikke genopstiller, så det er ikke bundet op på hans person.

Det er med andre ord helt forkert, når jasiden for Ø-opstilling turnerer land og rige rundt med dommedagsprofetier om, hvor håbløse FB er, og hvor godt som sikre de er på at ryge ud. Tværtimod viser undersøgelsen også, at den absolut største trussel mod Folkebevægelsen er Enhedslisten selv.

I undersøgelsen fremgår det nemlig også, at hvis Enhedslisten skulle stille op selv, så vil hele 62 procent af Folkebevægelsens vælgere overveje at stemme på Enhedslisten. Det er dermed klart den største post, som EL kan få vælgere fra. Og det viser med al ønskelig tydelig det, som vi modstandere af opstilling hele tiden har sagt, nemlig, at der er så ekstremt stort stemmeoverlap, at det vil være ren kannibalisme af den progressive EU-modstand og risikere at koste Folkebevægelsen mandatet.

Undersøgelsen er i øvrigt ret håbløst lavet derudover og kan ikke bruges til alverden. Fx har man ikke en gang spurgt, hvor mange, som vil stemme på EL, hvis de stiller op. Man har slet ikke givet dem muligheden, men kun givet dem muligheden blandt de partier, som stillede op sidste gang, og så bagefter spurgt, om de kunne overveje Enhedslisten, selvom de altså lige havde peget på nogle andre. Det er der så 62 % af FBs vælgere som vil, skarpt forfulgt af 57 % af SF’s 8 procent i målingen. Dermed er den potentielle EL-stemmehugst hos FB større end hos SF.

Men det siger ikke alverden. Det er ikke det samme, at overveje andre, som at være villige til at flytte sig, og det er væsentligt mere uforpligtende end dem, som har sagt, at de vil stemme på FB, SF eller andre. Her kan der i øvrigt peges på en Politiken måling for nylig, hvor EL stod til 7 procent, hvilket ikke en gang er nok til sit eget mandat uden hjælp fra Folkebevægelsen, så intet tyder heller på to mandater.

Det her siger jeg ikke for dermed at sige, at EL ingen stemmer vil kunne trække, men det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er spurgt anderledes.

Fx er der IKKE spurgt, om hvor mange af SF’erne, som vil overveje Folkebevægelsen som andet valg, eller hvor mange Socialdemokrater for den sags skyld. Der er heller ikke spurgt om, hvorvidt det gør en forskel for Enhedslistevælgere, hvis EL anbefaler en stemme på Folkebevægelsen, selvom vi i den HB-nedsatte styregruppe havde været enige om, at dette var vigtigt.

Med andre ord kunne potentialet for Folkebevægelsen sagtens vise sig at være større end de flotte ni procent, hvis man anvendte samme spørgeteknik for Folkebevægelsen som for Enhedslisten. I øvrigt er det i sig selv bemærkelsesværdigt, at blot 70 % af dem, som stemte Ø ved sidste folketingsvalg vil overveje Ø denne gang.

For mig ar se, er der to hovedkonklusioner i undersøgelsen, som er faste og valide statisk set (og ja, jeg er faktisk uddannet indenfor statistisk metode). De to ting er, at Folkebevægelsen står markant bedre, end jasiden forsøger at tale Folkebevægelsen ned til, samt at den største trussel mod Folkebevægelsen så absolut kommer fra Enhedslisten selv. Man kan til gengæld ikke sige alverden om, hvor mange stemmer EL evt. kan trække fra andre. Som undersøgelsen er skruet sammen, så er der indicier på dette, men man kan hverken afvise eller bevise det.

Og endelig, så tager undersøgelsen slet ikke højde for den lave stemmeprocent til EP-valgene.

Hvorom alting er, så er det uomgængeligt, at undersøgelsen netop understøtter lige nøjagtigt det, som vi modstandere af opstilling har sagt hele tiden. Nemlig at FB godt kan vinde sit mandat med EL i ryggen og at der er et enormt stemmeoverlap, som gør EL til Folkebevægelsens værste modstander. Nøjagtigt, som vi har sagt hele tiden og lige modsat, hvad eksempelvis Per Clausen hævdede i medierne før påske.

Netop derfor er det pokkers ærgerligt, at dette ikke har været ude noget før. Selve undersøgelsen blev modtaget i Folketingsgruppen ca. den 8-9. marts, mens det først var den 27. marts at vi i den HB-nedsatte arbejdsgruppe fik den og sågar først om aftenen – altså hvor alle var gået på påskeferie. Det skal i øvrigt siges, at jeg på den foranledning har krævet, at den sendes til afdelingskontaktpersonerne med det samme efter påske, hvor de første urafstemningsmøder starter, hvilket vi er blevet lovet.

Nu hvor det for mig at se for alvor er manet i jorden alle de ”skræmmekampagner,” som er ført mod Folkebevægelsen, så var det måske på sin plads at henlede fokus på det, som det hele handler om, nemlig det politiske og hvad vi mister ved den dumme ide om at stille op selv.

Vi mister nemlig en enorm masse aktivisme og udenomsparlamentarisk EU-modstand, hvilket selvfølgelig kan lyde paradoksalt, når det handler om opstilling til et parlamentsvalg. Men sagen er, at Folkebevægelsen i praksis mest af alt er en udenomsparlamentarisk græsrodsbevægelse, som finansierer sin aktivisme ved at sidde i EU-parlamentet., ligesom pladsen dernede er en måde at få adgang til informationer og en platform i medierne til bevægelsen. Det er dette, som mistes, hvis FB ryger ud, og det kan ikke bare løftes af EL.

Tænk på, at Folkebevægelsen sidste år lavede og uddelte 400.000 styks anti-EU-materiale på et internationalistisk og progressivt solidarisk grundlag, som sgu ikke i sin radikalitet lader Enhedslisten noget at ønske. Til sammenligning lavede Enhedslisten 25.000 foldere mod Finanspagten, hvilket var første gang i 3 år, at der overhovedet blev lavet anti-EU materiale i listen. Folkebevægelsen samlede i øvrigt dobbelt så mange underskrifter mod Finanspagten, har skrevet flere læserbreve, afholdt møder osv. mod EU

For mig er dette det vigtigste, nemlig ikke en eller anden tre ugers valgkamp til et åndssvagt Mickey Mouse parlament, men derimod kampen mod EU i dagligdagen, hvor Folkebevægelsen samler ildsjæle, som kun kæmper mod EU, og hvor summen er større end antallet af deltagere – alene fordi man kan prioritere det og brænder for det.

Til sammenligning laver Enhedslisten maks. to kampagner om året og der skal være plads til job og dagpenge, miljø, overenskomst, lærer lockout, klima osv. osv. Samtidig har Enhedslisten faktisk nedtonet EU-arbejdet de sidste fem år, hvorfor det klinger uendeligt hult, at de samme, som har nedprioriteret det nu siger, at der skal opgraderes ved at dræbe aktivismen hos dem, som har holdt det ved lige, nemlig Folkebevægelsen.

Så er der dem, som siger, at EL kan være mere ”socialistiske og antikapitalistiske”, og tja, det kunne de måske, hvis de ville, men hvorfor så ikke starte med Folketingsarbejdet? Hvornår har vi brugt ord som antikapitalisme eller socialisme ved Folketingsvalg eller i det daglige i øvrigt?

Sagen er da også, at der i praksis ikke er nogen politisk forskel mellem EL og FB og at det tværpolitiske grundlag i FB fx ikke forhindrer os i at komme med nøjagtigt samme kritik af den sociale dumping, som EL – ja til tider endda i skærpet form, da vi netop knytter det strukturelt op på det indre marked og EU. Folkebevægelsen havde også en særdeles harsk kritik af de gamle kolonimagters råstofkrig i Mali, og vi støtter en europæisk finansskat, så længe lande udenfor EU kan tilslutte sig og pengene bruges i de enkelte lande i stedet for at ryge i EU’s kasse.

I Folketingets Europaudvalg stemmer Enhedslisten i øvrigt efter samme principper som Folkebevægelsen gør i EP. Nemlig nej til mere magt til EU, og hvor EU allerede har magt, så for forbedringer og imod forringelser af social eller miljømæssig karakter.

Derfor er der for mig at se kun tilbage at spørge, om hvad som betyder mest for folk. Bbetyder det mest, at Enhedslisten får en plads dernede med de penge og prestige, som følger med, eller betyder det mest at bevare den udenomsparlamentariske modstand mod EU med den kæmpemæssige indsats, som Folkebevægelsens aktivister laver hvert år?

Fx er jeg netop ved at færdiggøre en ny uddelingsavis for Folkebevægelsen, som skal husstandsomdeles i 75-100.000 eksemplarer, som indeholder massiv modstand mod EU’s sparepolitik, fokus på EU mishandling af ulande, bankunionen som økonomisk og demokratisk misfoster. Og det er den slags, som vil dø, hvis EL stiller op og snupper Folkebevægelsens mandat.

Det er derfor, at jeg lidt melodramatisk har kaldt denne blog for et drab på udenomsparlamentarisk modstand. Med den nye undersøgelse fra Enhedslisten bør der i hvert fald ikke længere være tvivl om, at Folkebevægelsen sagtens kan genvinde mandatet – og at Enhedslisten er den største trussel. Det er derfor og for EU-modstandens skyld, at der skal stemmes nej til selvstændig opstilling ved den urafstemning, som starter i morgen.

God kamp!

 

Annonce