Annonce

17. februar 2016 - 14:27

Vores EU modstand skal være demokratisk forankret

I disse dage spirer debatten om, hvorvidt Enhedslisten fortsat skal stille op sammen med og på Folkebevægelsens liste. Dette indlæg skal ses som et indspark i denne debat og indeholder nogle af de argumenter, som jeg synes taler for, at vi skal forblive sammen med Folkebevægelsen. Jeg vil med dette indlæg forsøge at adressere fire ting, som jeg synes er vigtige i debatten:

1)   Hvordan EU ikke er en del af løsningen

2)   Måder hvorpå vi kan lave antikapitalistisk EU-modstand og hvordan det ikke er modstridende med at vi forbliver sammen med Folkebevægelsen

3)   Hvordan socialisme er den fineste form for demokrati og derfor ikke foreneligt med EU

4)   Hvorfor det er vigtigt at styrke samarbejdet i Folkebevægelsen og derigennem gøre det lettere at samarbejde bredt om EU-modstanden

 

Den politiske krise omkring mennesker på flugt

EU er medvirkende til nogle af de konflikter vi har i verden. EU-landene er tilsammen et af verdens største våbeneksportører og har bl.a. solgt våben til lande, der vedvarende krænker menneskerettighederne og har været medvirkende til at skabe den situation verden står i nu. Frankrig har f.eks. i en årrække solgt våben til Syriens regime (Brock & Elmquist, 2013). Våben, som syriske soldater bruger mod den syriske befolkning i borgerkrigen. Syrien er ikke det eneste eksempel på skadelig våbenhandel fra EU, vi har bl.a. set det med Gadaffi m.fl. Derfor er EU-lande indirekte med til at skabe flygtninge, særligt fordi mange EU-våben gennem tiderne er endt i hænderne på udemokratiske regimer, der vedvarende har brudt menneskerettighederne.

 

Ovenstående burde være slemt nok i forvejen, men EU viser også sin inhumane side, når de senest har betalt Tyrkiet 22,4 milliarder danske kroner for at holde mennesker på flugt ude af EU og oveni en lille lovning på, at de står bedre i forhold til at blive optaget af EU (DR, 2015). Derudover har EU’s eget private grænseagentur, Frontex, i årevis holdt mennesker på flugt udenfor EU’s grænser og været skyld i flere menneskers druknedød. Frontex er flere gange blevet kritiseret for at bryde med menneskerettighederne bl.a. fra EU’s egen ombudsmand (Hornshøj, 2013). Og i dag ser vi, hvordan EU kommissionen arbejder på et såkaldt Super-Frontex, der går ud på at undersøge mulighederne for at ekspandere og centralisere antallet af bevæbnede ansatte, samt overvågningen og kontrollen af EU’s ydre grænser (Ussing, 2015). Det er dog ikke kun i EU’s centraliserede kreds, at vi ser en opbakning til sådan en politik. Senest har Sofie Carsten Nielsen udtalt:

”Man er nødt til at skrue rimelig brutalt til ved de ydre grænser i Europa, og det er vi rede til (…). Der kommer for mange til Europa lige nu, der ikke har krav på asyl. Og de skal de ud igen med det samme. På det punkt tror jeg endda, vi er enige med Dansk Folkeparti” (DR, 2016)

Her viser De Radikale som parti, hvordan de står i fuldstændig kontrast til de medlemmer af De Radikale, som er aktive i Folkebevægelsen. Bl.a. de medlemmer, som sikrede fokus på Frankrigs våbeneksport til Syrien. Vi bør have en alliance med de medlemmer af De Radikale, som er imod den politik som Sofie Carsten Nielsen ovenfor giver udtryk for. Ydermere så bør vi have en udmeldelse af EU som et fast vigtigt pejlemærke, så vi, når vi kommer ud af EU, kan føre en mere fri politik til fordel for verdens flygtninge, i stedet for implicit at støtte et EU som skaber konflikter i verden og efterfølgende ikke vil hjælpe de mennesker, som flygter.

 

Folkeafstemning i Storbritannien

Flere medlemmer af Enhedslisten, er kommet med gode argumenter for, hvorfor og hvordan vi skal blive dygtigere til at komme med en socialistisk kritik af EU. Jeg deler flere af disse perspektiver, men jeg mener dog ikke at det er i modstrid med at stille op på fælles liste med resten af Folkebevægelsen. Der er mange andre måder, hvorpå vi kan integrere vores EU-kritik i det daglige politiske arbejde og ligeledes lave vigtigt solidaritetsarbejde i verden uden, at vi skal opstille en ekstra liste til EU-parlamentsvalget. Intet forhindrer os i at deltage aktivt, bl.a. i Storbritanniens kommende folkeafstemning om EU-medlemskabet. Storbritannien skal senest i år eller til næste år stemme om hvorvidt de fortsat ønsker at være medlem af EU. Det kan vi netop udenomsparlamentarisk støtte op om ved at samarbejde med NGO’er, fagforeninger og venstrefløjen i Storbritannien. Der er flere ting som venstrefløjen og Labour vil, som de i dag ikke kan på grund af EU, eksempelvis at få afprivatiseret deres jernbane og togdrift (LabourLeave.org, 2015). Jeg stiller mig af samme årsag kritisk overfor, at svaret på vores manglende kritik og arbejde mod EU løses ved, at vi stiller op på vores egen liste og får valgt en ind. I stedet skal vi arbejde på i højere grad at forankre vores EU-modstand i vores hverdagspolitik.

 

EU kan ikke blive et socialistisk projekt

Vi er socialister, fordi vi vil sikre mennesker reel lighed og frihed. Dette kræver en gennemgribende demokratisering af vores samfund og et totalt opgør med markedsøkonomien, som sætter kapital over mennesker. Af samme årsag er EU som institution et eksempel på, hvad vi kæmper imod. EU fratager menneskers ret til at bestemme over eget liv og er ikke til fordel for det store flertal. Af samme årsag vil EU, selv hvis den skulle udføre hvad der kunne minde om socialistiske beslutninger, ikke være foreneligt med vores ideal om en demokratisk verden. Derfor er det så afgørende, at vi bliver i Folkebevægelsen, både fordi vi er med til at udbygge kritikken af EU og sikre internationale perspektiver og fordi Folkebevægelsen fastholder det demokratiske aspekt af vores EU-modstand. Hvis ikke vi har udmeldelsen af EU for øje, så risikerer vi at ende i en situation som Syriza, der endte med at forvalte en asocial nedskæringspolitik som deres eget bagland og flertallet af grækerne stemte imod ved folkeafstemningen.

 

Hele EU’s fundament er i modstrid med det socialistiske projekt og er i sig selv antidemokratisk. Den handelspolitik, som følger i kølvandet på EU, er en politik der for almindelige mennesker betyder et ræs mod bunden. De fri bevægeligheder konkurrerer menneskers livsbetingelser mod hinanden i stedet for at finde frem til fælles bedste. Vi ser det lige fra konsekvenserne af fiskeriindustrien i ulovligt besatte områder, der fattiggør de lokale fiskere i Afrika til hvordan virksomheder som Arla knuser lokale mejeriproducenters livsvilkår i bl.a. Latinamerika, når de sælger mælkepulver til meget lav pris, fordi det er produceret med massiv EU-støtte.

 

Verden er større end EU: Lad os styrke kampen mod EU gennem Folkebevægelsen og sammen med resten af verden.

 

Henvisninger

Brock & Elmquist, medlemmer af De Radikale og Folkebevægelsen mod EU, 2013: http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2162929/skal-vaabenindustrien-redd...

 

DR, 2015: http://www.dr.dk/nyheder/udland/tyrkiet-faar-eu-milliarder-bremse-flygtn...

 

DR, 2016: http://www.dr.dk/nyheder/indland/r-vil-stoppe-migranter-skru-brutalt-op-...

 

Hornshøj, 2013: http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/eu-s-ombudsmand-frontex-b...

 

LabourLeave.org, 2015: http://labourleave.org/2015/08/26/heres-the-real-reason-we-cant-renation...

 

Ussing, 2015: http://www.b.dk/globalt/nyt-super-frontex-skal-vogte-eus-kyster-og-graenser

Annonce