Annonce

27. maj 2015 - 13:49

Valget handler om vores sundhed. Og mere til.

>>Jeg kan desværre ikke stemme, men jeg håber at du bliver frisk snart så du kan hjælpe Enhedslisten<< sagde den smilede sygeplejerske på opvågningsafdelingen til en af mine nærmeste. Der ligger han, med mig siddende ved siden af. Vi så ikke Helle i fjernsynet, da hun udskrev valget. I stedet er vi på Hvidovre Hospital, omringet af hverdagens helte - dygtige ansatte - der hver dag tager svære valg.

På den ene side føles det helt antiklimaks at være afskåret fra valgkampens rus. Og så på den anden side, så føltes det så stærkt. Her er vi, midt i en begivenhed, der er én oplevelse ud af mange som bliver påvirket af det valg flertallet kommer til at tage d. 18. juni.

Det er nemlig ikke kun økonomisk at vores samfund er skævt. Det gælder også vores sundhed. Det er de socialt dårligst stillede, der fører i statistikken over for tidlig død og høj sygelighed. Det skyldes, at dårlig sundhed udspringer af et liv med mangel på sikre sociale forhold, en stresset hverdag og en tilværelse, som man ikke selv har indflydelse på.

Vi skal kræve af politikerne at der bliver investeret i vores fælles sundhed. Det er gennem det offentlige sundhedssystem at vi kan sikre alle har adgang til de bedste behandlingsmetoder. Det er en stor del af vores penge, men det er dyrere hvis vi lader være. Politikerne lyver hvis de siger at der ikke er råd, til at vi prioriterer sundhed. Så spørg dem, hvorfor de ikke vil sikre en spekulationsskat, på bare 0,5 pct., der vil give en indtægt på over syv milliarder kroner. Der er råd til velfærd, men det kræver at vi har politikere i Folketinget der tør udfordre finanssektorens higen efter profit. Hvis ikke vi vælger de politikere der har hjertet og fornuften med, så ender vi med et privat system der vil dræne det offentlige sundhedssystem for arbejdskraft, så vi får et førsteklasses privat sundhedsvæsen for dem, der kan betale, og et andenklasses offentligt sundhedsvæsen for resten.

Sundhed er ikke kun et fravær af sygdom

Tingene hænger sammen, verden er kompleks. Derfor er det ikke kun vigtigt at vi har et godt sundhedssystem. Det er afgørende at vi har et sundt og trygt samfund. Det kræver at vi har et arbejdsliv der ikke slider os ned, men hvor vi i stedet for indflydelsen til at bygge op. Det kræver at alle har råd til sunde madvarer og at vi sikrer at økologi bliver en reel mulighed for alle i vores samfund. Vi skal sikre renere luft og ikke lade industrien gamble med hvad de propper i produkterne. Vi skal sikre et samfund hvor vi kan være trygge og sunde. Det koster penge, men det er dyrere at lade være. Så hvis du møder en politiker der ikke vil være progressiv når det kommer til sundheden med undskyldningen om at er for dyrt, så spørg vedkommende om hvorfor de ikke i stedet vil sikre at de multinationale virksomheder betaler skat, der vil give en indtægt på fem milliarder kroner.  For igen, der er råd til velfærd hvis vi vil prioritere det.

Stem på Enhedslisten og bliv aktiv

Enhedslisten er det parti der kan sikre disse ting. Men det er ikke kun vores dygtige folketingsmedlemmer der kan løfte arbejdet alene. Det skal vi gøre sammen. Vi kan effektivisere sygehusene gennem øget demokrati – i modsætning til at ansætte flere økonomiske eksperter i ledelsen. Den bedste ressourceudnyttelse opnår man, når afdelingerne trækker på alle de ansattes kræfter og viden om, hvad der vil være den mest rationelle arbejdsgang. Det afgørende er, om man faktisk ved noget om forholdene – ikke om man er rengøringsassistent, portør, overlæge eller administrator.  Enhedslisten er en modvægt til bare at lade industrien bestemme. Når industrien bestemmer, hvilken medicin der skal forskes i og produceres, og til hvilken pris, så har den en stor del af magten til at prioritere inden for sundhedsvæsenet. Der skal satses på offentligt finansieret medicinudvikling og -fremstilling. Medicinalfirmaerne slås for at holde på patentrettigheder og sikre maksimal profit til deres aktionærer, på trods af de fattige landes skrigende behov for bl.a. medicin mod HIV. Medicinalfirmaerne tjener næsten alle deres penge i de rige lande, og det er dem, de laver medicin til. Under 1% af de nyudviklede præparater retter sig specifikt mod ulandenes sygdomsproblemer.  

Så lad os knokle sammen. Politik er skabt af mennesker, så sammen kan vi som mennesker sikre de grundlæggende forandringer i vores samfund der kan sikre et trygt og sundt samfund. Lad os starte med folketingsvalget.

Du har et valg. Jeg håber at du vil være med til at opbygge et bæredygtigt, demokratisk og solidarisk samfund.

Skriv dig op til at være aktiv i dag, her på denne side: http://ungdomsfront.dk/aktiv-i-ungdomsvalgkampen

 

Red. note: Se også linkbox på Modkraft Bibloteket om Valget 2015 - og venstrefløjen.

Annonce