Annonce

25. januar 2016 - 11:34

Flygtningepolitik

Hvad mener danske politikere med at tage ansvar for velfærdsamfundet?

Danske Socialdemokrater med formanden i spidsen argumenter for, at ansvaret for dansk velfærdsamfundet betyder, at man må begrænse antallet af flygtninge i nød, som beder om asyl i Danmark.

Vi oplever lige nu flygtningestrømme, som i første omgang gik fra Syrien til Tyrkiet og andre lande i nærområdet. Men de lande kan ikke klare at tage imod flere, og nu forsøger mange flygtninge at komme over vandet til Grækenland. Selv om mange drukner på vejen, vælger man alligevel den farlige overfart for at komme i sikkerhed

Mange håber sikkert også. at deres børn kan komme i skole i Europa og selv skabe sig et bedre liv.

Men Danmark har besluttet at tage imod så få flygtninge som muligt.

Som bekendt vil man forsøge at skræmme dem væk fra Danmark med en stram flygtningepolitik. Blandt andet ved at stramme familiesammenføringsreglerne, så man først kan søge efter tre år. Og gennem oprettelse af flygtningelandsbyer, som ligner ghettoer, som man kender dem i Middelalderen for jøder, som forsøgte at få fodfæste i Europa.

Danmark var dengang også meget tilbageholdende med at give jøder rettigheder her i landet.

I 1930’erne var der igen samme negative holdning fra det officielle Danmark over for tyske jøder på flugt fra Nazi-tyskland (og politiske flygtninge) som søgte sikkerhed i Danmark.

Men senere, hvor danskere var på flugt fra Gestapo og danske jøder måtte flygte, var det Sverige, som førte en human flygtningepolitik og tog imod dem, som flygtede fra det besatte Danmark.

Man forlangte ikke penge eller smykker fra flygtninge, og man forlangte ikke at de kunne forsøge sig selv. Alle var velkomne, når de var kommet over Sundet. Der var ikke diskussioner om, at det ville skade det svenske velfærdsamfund.

Danmark skulle skamme sig over nu at føre samme umenneskelige flygtningepolitik som i 1930’erne.

Man siger altid, at historien ikke gentager sig, men den ligner i hvertfald i dag meget det, man forsvarede i 1930’erne. Med frygtlige følger for mange flygtninge.

Efter afslutningen af Anden Verdenskrig besluttede FN derfor at vedtage den universelle menneskeretskonvention, som også Danmark har underskrevet.

Men mange lande undrer sig nu over Danmarks antihumane holdning. Store aviser i USA, England og Tyskland har skrevet om det.

Liberal Alliance er nu så fræk at forslå, at Danmark skal ignorere menneskeretskonventionen for en tid – og så gennemføre stramninger for at have penge til skattelettelser for de rige i Danmark.

Hvor langt vil vi gå med den inhumane flygtningepolitik?

Skal vi forvente, at endnu flere TV stationer som BBC og aviser i USA, England og Tyskland fordømmer det danske flygtningepolitik?

Det vil være en skamplet på vores anseelse i hele verden.

Annonce