Annonce

13. maj 2016 - 11:35

Løkke bør hjælpe Obama med at lukke Guantánamo

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen idag,  fredag,  sammen med sine nordiske kollegaer  mødes med  pæsident Obama i Washington, må man håbe, at menneskerettighederne kommer  på dagsordenen. Ud over at opfordre til afskaffelse af dødsstraf i USA må man håbe, at et enigt nordisk kor vil hjælpe med og kræve  at få lukket  Guantánamo og samtidig kræve, at USA tager skridt til en retsforfølgelse  af Bush-tidens brug af tortur.

Da Barack Obama som en af sine første handlinger som nyvalgt præsident tog klar afstand fra tortur og bebudede, at Guantánamofangelejren hurtigt vil blive lukket, vakte det glæde verden over. Men Guantánamo-lejren eksisterer fortsat på 15.år og er dermed ikke alene et udtryk for Obamas uformåen, men en skamplet og et udtryk for, at menneskerettighederne blev det første offer i USA's erklærede kamp mod terror.

Trods de internationale protester og Obamas løfte om at lukke Guantánamo fortsætter den ulovlige, konventionsstridige indespærring af fanger på Guantánamo uden dom eller retssag. Nogle har været tilbageholdt i mere end 10-12 år, uden sigtelse eller adgang til en forsvarer og udsat for årelang systematisk tortur. Flere har forsøgt at begå selvmord, og man må frygte, at torturofrene er mærket for livet.

Ansvaret for Guantánamo ligger hos USA. Ingen tvivl derom. Men selvom Danmark traditionelt har været et foregangsland i arbejdet mod tortur har man svigtet når det gælder Guantánamo. Skiftende danske regeringer har – især tidligere - nok taget afstand fra Guantánamo, men reelt ikke gjort noget aktivt. Danmark  og de øvrige nordiske lande bør tilbyde at modtage et antal fanger fra Guantánamo.

I Anti-Torturstøttefonden mener vi, at Danmark bør række Obama en hjælpende hånd. Særlig fordi Danmark om noget land har årelang ekspertise i tværfaglig rehabilitering af torturofre. Obama skabte tillige håb om en retsforfølgning for Bush-tidens brug af tortur. Netop derfor var skuffelsen stor når de CIA-agenter, der  anvendte  tortur, waterboarding og andre skrappe forhørsmetoder, ikke  blev  retsforfulgt.

Præsident Obama har bestemt, at torturbødlerne går fri for straf. De nordiske statsledere bør overfor Obama understrege, at beslutningen om straffrihed til CIAs forhørsagenter er i klar modstrid med FNs’ konvention mod tortur. Konventionen pålægger alle lande, som har  ratificeret konventionen, at retsforfølge tortur -  en forbrydelse, som skal straffes og ikke forældes.

Tillige bør de nordiske statsledere opfordre USA til snarest at tilslutte sig og ratificere Tillægsprotokollen til FN’s konvention mod tortur, som gennem besøg i bl.a. fængsler søger at forebygge tortur.


 Ovenstående blog er skrevet sammen med  Bent Sørensen, Anti-Turtur Støttefonden(ATSF) og blev tillige bragt i dagbladet Politiken 13. maj 2016.

Annonce