Annonce

4. september 2015 - 18:38

Europas flygtninge er et EU-problem

...og må have en EU-løsning

 

Fælles fordeling af asylansøgere i EU. Det burde være et klart venstrefløjskrav overfor vores egen regering og overfor den europæiske offentlighed i forbindelse med den stigende tilgang af flygtninge til Europa.

 

EU er den eneste institution, der har kapacitet og som ville kunne skaffe sig myndlighed til at stå for en fælles ordning i Europa. Tilgangen af asylansøgere i Europa er et fælles problem, men som det står nu, er det Italien og Grækenland, der i første omgang modtager flygtningene. I anden omgang er Tyskland et stort modtagerland.

 

Italien og Grækenlands store antal flygtningen skyldes deres placering ved Middelhavet.

At Tyskland er et stort modtagerland har historiske rødder. Efterkrigstidens Vesttyskland ville vise et menneskeligt ansigt efter nazitiden. Derfor fik landet en forholdsvis åben politik overfor flygtninge, forklarer man almindeligvis. Dertil kommer vel også at man ville demonstrere at de dengang to tysklande var ét, netop ved at være helt åben overfor flygtninge fra DDR.

 

At flygtningene særligt kommer til nogen europæiske lande og ikke til andre, skyldes geografiske og historie tilfældigheder. Ikke fordi de lande, hvor der kommer flest, i sig selv er tiltrækkende. Flygtningene kommer til Europa, fordi verdensdelen repræsenterer en materiel rigdom og fremstår som forholdsvis velordnede samfund.

 

Nogle lande modtager kun asylansøgere i absurde små tal. Et sådant land er Slovakiet, der frabeder sig muslimer. Man vil kun optræde humanitært overfor kristne, og det kun i beskedent omfang.

 

Hvis asylansøgere i Europa blev fordelt efter en fælles forpligtende EU-aftale, vil efter alt at dømme være en humanitær styrkelse af asylansøgerene overfor modtagerlandet. Det skal sammenlignes med hvad asylansøgerne kan blive mødt med af mere eller mindre udtalt racisme, hvis de enkelte lande skulle forvalte modtagelse eller default afvisning.

 

En fælles fordeling af asylansøgere ser ud som et oplagt EU-anliggende. Dog mener ikke alle sådan.

 

Minister for udlændinge, integration og bolig, Inger Støjberg er helt klar på den sag. Igen EU-aftaler på dette område:

”Jeg synes det er grundlæggende at et land selv bestemmer, hvem der skal ind og hvem der skal ud” lyder det fra Støjbergs hals til seerne af DR's ”21 Søndag ”. Studievært og mikrofonholder Kim Bilsøe stiller nogle få bekymrede spørgsmål, men kan ikke drømme om at spørge ind til benet og hvad ”det grundlæggende” egentlig er for en størrelse. Han må smile, nikke og acceptere ministerens floskler.

 

Det kunne være interessant at få belyst regeringens motiver for at stille sig blankt afvisende overfor en fælles EU-politik på området.

 

Jeg ved at Folkebevægelsen mod EU ikke bryder sig om at EU laver aftaler om noget sådant.

 

Jeg tror ikke at Socialdemokratiet mener noget mere.

Det samme med SF.

Dem spørger jeg ikke.

 

Men hvad mener Enhedslisten?

Jeg har ikke hørt noget endnu..

 

Annonce