Annonce

3. juni 2013 - 0:01

Et nyt forum for modstand mod europæisk sparepolitik

Vend bare øjnene mod Athen den 7. og 8. juni. Der sker noget!

Jeg tænker på Alter Summit, der ser ud til at blive en sammenkomst, som man som venstreorienteret har al mulig grund til at vise opmærksomhed.

 

Alter Summit træder sammen for at opbygge et yderligere fodslag mellem de bevægelser og faglige organisationer, der giver modstand mod EU's og de nationale regeringers sparepolitik.

Mit håb er, at Alter Summit kommer til sætte gang i en bevægelse, der skal få venstrekræfterne i de forskellige europæiske lande til at se på sig selv med nye øjne: nemlig som en europæisk venstrefløj.

Et centralt anliggende for Alter Summit, som det kommer til udtryk i Manifest for et andet Europa udtrykkes sådan: ”EU's institutioner og de europæiske regeringer tjener i dag finansmarkedernes interesse – uden respekt for folkesuveræniteten og derfor må bringes under demokratisk kontrol”

Her griber man om en problemstilling, der kan blive virkelig farlig for de politiske og økonomiske magthavere i Europa. Når det er lykkedes at komme igennem med en aggressiv nedskæringspolitik i de fleste europæiske lande, har det nemlig meget at gøre med at der ikke har været nogen samlet venstreorienteret opinion imod. Hvert land for sig er kommet til blive lagt under for nedskæringsdiktater.

Over hele Europa er befolkningerne bitre og vrede, fordi de oplever at de sociale goder, de har tilkæmpet sig, bliver taget fra dem. Ofret i en sparepolitik, som oven i købet i sig selv blokerer for et opsving!

Selvom sparepolitikken er almindelig forhadt over hele kontinentet, er den paradoksalt nok politisk accepteret. De partier, der siger ja til finanspagt, nedskæringer og budgetkontrol mønstrer til sammen mellem 85 og 70 procent af vælgerne bag sig i de vigtigste lande (undtagen Grækenland).

Det kan være gådefuldt hvordan partierne bag meget upopulære politik alligevel får opslutning. Det eneste svar, jeg kan finde, er at frygten for at ende som – ja netop Grækenland. ”Så ilde går det den, der ikke styrer sin låntagning. Derfor må vi hellere holde kæft og sige ja”, synes at være den underliggende præmis.

Dette skræmmebilledes kraft beror i allerhøjeste grad på at hvert enkelt land kun ser på sig selv og ikke ser Europas økonomi som en helhed. For at et helhedsperspektiv skal have gennemslag, kræver det en fælles europæisk venstrefløj til at fremføre det. Det kunne være at det blev noget, der startede med Alter Summit.

En anden stærk kvalitet ved Atler Summit er at man tænker i forpligtende, fælles retninger. Minimumsniveauer for beskatning i de europæiske lande. Skatte-paradiser skal kriminaliseres. Så taler man om offentlige investeringsprogrammer for at fremme social og økologisk omstilling. Her til vil man tillade sig at gå så vidt som både at reorientere EU's og EU-medlemslandenes budgetter.

Der er mange andre herlige forslag nævnt i ”Manifest for et andet Europa”. Der er selvfølgelig også detaljer, jeg ikke forstår eller betragter som ugennemtænkte. Alter Summit taler for et demokratisk, socialt økologisk og feministisk Europa. Men hvorfor er socialismen ikke nævnt?

Manifest for et andet Europa indeholder masser af idéer, der vil kunne sætte venstrefløjen i offensiven. De vil også kræve at man opgiver at snakke om at løse europæiske problemer på nationalt plan. De kræver også, at der er stærke europæiske institutioner til at sætte dem igennem.

 

Se iøvrigt Modkrafts omtale

Annonce