Annonce

13. maj 2014 - 16:02

Det er venstrefløjens opgave at sikre lige adgang til uddannelse

I dag og i morgen demonstrerer elever og studerende imod forringelser af deres uddannelser – herunder regeringen, SF og de borgerliges planer om at indføre et karakter-adgangskrav på gymnasierne.  

Med reformen af erhvervsuddannelserne indførte partierne nemlig et adgangskrav om, at eleverne skal have 2 i dansk og matematik fra folkeskolen for at komme ind. Derfor vil de også have et karakterkrav på gymnasierne – og her vil højrefløjens partier have et adgangskrav på karakteren 4 eller 7.

Eller det er i hvert fald forklaring udadtil – det rigtige årsag må jo være, at partierne mener, at kun nogle unge skal have adgang til ungdomsuddannelserne.

Adgangskrav vil udelukke op mod 30.000 unge fra ungdomsuddannelserne

For adgangskravet på erhvervsuddannelserne betyder, at ca. 20 procent færre elever vil blive optaget - i 2012 svarede det til 10.700 unge mennesker. Og et kommende adgangskrav i gymnasierne på karakteren 4 i dansk og matematik, vil betyde 10 % færre elever på gymnasierne, svarene til ca. 5.100 unge. Sættes kravet på 7, er der tale om hele 44 procent - 22.000 unge. Det er over 30.000 unge, der ikke længere ville få adgang til en ungdomsuddannelse – på baggrund af deres karakterer fra folkeskolen.

Men okay, så må de unge bare præstere bedre, eller hvad?

Det mener i hvert Venstre ordfører Peter Juhl Jensen, der tidligere har udtalt dette. Men helt ærligt, så naive er vi jo ikke på venstrefløjen. For man skal ikke have besøgt mange folkeskoler for at se, at der er masser af unge, der ikke bare lige kan beslutte sig for – der i 8. klasse, at nu vil de have topkarakterer.

Er det S og SF politik?

Derfor forbavser det mig også, at Socialdemokraterne og SF kører med på den galej. For på vensyrefløjen ved vi godt, at folkeskoleelevernes karakterer i høj grad afhænger af, hvilken uddannelse, deres forældre har. Et karakterkrav vil uden tvivl betyde, at de elever der i forvejen har dårlige betingelser for uddannelse, vil blive stillet endnu dårligere.

Den enkelte unge straffes

Det er ikke den enkelte unges skyld, hvis dørene er lukkede, men alligevel er det den enkelte unge, der betaler prisen. Mens de mest boglige elever vil modtage VIP-invitationer til samtlige uddannelser og blive budt velkomne af røde løbere, så vil de elever, hvis forældre ikke har nogen uddannelse, de elever der er skoletrætte, de elever der er ordblinde – møde lukkede døre. Der vil ikke engang være en bagdør, man kan være heldig at komme ind af. 

Karakter-adgangskravet vil øge uligheden

Samtidig får karakter-kravet også meget alvorlige konsekvenser for samfundet generelt. Tænketanken Cevea har f.eks. vist, at 15 almene gymnasier, blandt andet på Vestegnen og Lolland-Falster, vil være lukningstruede som følge af et karakterkrav på 7, fordi de unge i områderne har lave karaktersnit. Det stiller de unge i områderne endnu dårligere, hvis der samtidig heller ikke er nogle uddannelsestilbud i nærområdet – og det vil samlet set mindske uddannelsesniveau, særligt i visse egne af landet – og det vil øge uligheden i samfundet.

Venstrefløjens opgave er at sikre lige adgang til uddannelse

Den nyvalgte formand for gymnasieeleverne, Mathilde Vinter, sagde det spot on, da hun fik ordet under en høring på Christiansborg, der handlede om fagligheden i gymnasierne. Her pointerede hun, hvordan fokus i uddannelsesverdenen de sidste par år har handlet om 95% målsætningen – men at dette fokus pludseligt er forsvundet.

Og for mig ser det ud til at være forsvundet til fordel for et fokus på eliten – de bogligt stærkeste.  

Jeg synes vi skal holde fast i, at de fleste unge skal have en ungdomsuddannelse, og så skal vi sørge for, at før eleverne søger ind, så får de alle sammen personlig og udfordrende vejledning. Og når eleverne kommer ind på de gymnasiale uddannelser, så skal gymnasiet løfte deres faglige niveau og almene dannelse, blandt andet ved at afskaffe lektierne og i stedet indføre flere undervisningstimer, mere faglig vejledning og ved at indføre et mere socialt retfærdigt finansieringssystem.  

I Enhedslisten er vi optagede af at give alle unge lige muligheder for uddannelse. Det plejer vi at være fælles om på venstrefløjen. Jeg håber, at I Socialdemokrater og SF’ere lytter til elever og studerende – f.eks. ved at tage med til demo’en i morgen: https://www.facebook.com/events/290820674417087/?fref=ts

Og så håber jeg, at I dropper forslaget om karakter-adgangskrav og beslutter jer for, at det ikke er Socialdemokraterne og SF’erne, der holder VIP-fester for de bogligt dygtige og udelukker resten. At det ikke er Socialdemokraterne og SF’erne, der øger uligheden i uddannelsessystemet og siden hen samfundet - men at der er S, SF og Enhedslisten der sammen arbejde for et uddannelsessystem med lige adgang 

Annonce