Annonce

7. juli 2016 - 16:59

Er der et liv efter EU?

I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi det næste stykke tid på at indsamle gode ideer og tanker om, hvordan verden ser ud efter et dansk exit fra EU. Vi vil rigtig gerne høre jeres holdning.

I Folkebevægelsen mod EU bliver vi tit spurgt: Hvis I vil ud af EU, hvad er så alternativet? Er vi ikke nødt til at være med i unionen, hvis vi vil handle og samarbejde med de andre europæiske lande?

Man kan sagtens samarbejde internationalt og handle med andre lande uden at opgive den nationale selvbestemmelse eller underlægge sig diktater om en bestemt økonomisk politik.

Efter Brexit er det blevet endnu mere aktuelt at spørge, om der er et liv efter EU.

For Folkebevægelsen er svaret helt klart: Ja, det er der.

Man kan sagtens samarbejde internationalt og handle med andre lande uden at opgive den nationale selvbestemmelse eller underlægge sig diktater om en bestemt økonomisk politik, sådan som EU kræver det.

Vi har faktisk en bred vifte af alternativer, og et sted at starte er at se på de internationale organisationer der allerede findes og som bygger på menneskerettigheder og demokrati, og ikke først og fremmest på at tjene nogle bestemte økonomiske interesser.

Det gælder for eksempel FN og Europarådet, hvor mange af de internationale spørgsmål som flygtninge- og klimakrisen vil være bedre løst. Hvorfor ikke styrke disse fællesskaber i stedet for at overlade mere magt til EU?

FN’s flygtningeorganisation UNHCR har for eksempel en stor viden, men mangler desperat økonomiske midler. Hvis vi virkelig ønsker en løsning flygtningespørgsmålet, vil det på alle måder give mere mening at styrke UNHCR og koordinere på et globalt niveau.

Den norske model

Det er også vigtigt at huske på, at det langt fra er alle lande i Europa, der er med i EU.

Se bare på Norge, Schweiz og Island, og nu har også Storbritannien valgt at løsrive sig. Mon ikke både handlen og samarbejdet med dem komme til at fortsætte også?

Den norske model er faktisk et ret interessant eksempel på, at det kan lade sig gøre at have både samarbejde og samhandel med EU uden at skulle købe hele pakken.

Norge har en aftale med EU gennem EØS. Aftalen betyder lidt forenklet, at Norge er en del af EU’s indre marked, og at de love som EU vedtager for det indre marked også skal gælde i Norge – dog uden at Norge selv er med til at vedtage dem i EU.

Det lyder måske ikke som så fed en deal, men dels har Norge to muligheder i forhold til de konkrete love; De kan bruge diplomati, da de deltager i f.eks. det lovforberedende arbejde, og så har de vetoret.

De har altså ret til at afvise en ny EU-lov – også på det indre marked!

At de så ikke bruger denne vetoret særlig tit er en anden sag. Faktisk kan man sige, at nordmændene har fuldstændig samme problem, som vi har i Danmark: Flertallet i deres Storting/Folketing har en betydelig anden holdning til EU end befolkningen. Men med et andet flertal kunne nordmændene bruge deres aftale med EU på en langt bedre måde. De kunne sikre samhandel og samarbejde, men samtidig opsætte klarer linjer for, hvor de ikke vil være med.

Som det er nu, overtager de ganske mange regler fra EU. Man skal dog huske, at Norge trods alt kun er med i det indre marked, hvorimod vi andre jo også hænger på den økonomiske politik, udenrigspolitikken og så videre og så videre.

Efter DAXIT

Så selvom den norske model langt fra er idealet, og bestemt ikke er mit drømmescenarie, så synes jeg godt man kan sige, at den er langt bedre end den danske model, nemlig et EU-medlemskab.

Og så siger den noget om, at mange lande har forskellige tilknytninger til EU. Det afhænger jo netop af, hvilke ønsker borgerne har det i det enkelte land.

Hvis Danmark løsriver sig fra EU, skal vi også finde en model, hvor vi kan fortsætte med at samarbejde og handle med hinanden, men uden at vi af den grund skal overtage EU’s skadelige regler for miljø, arbejdsvilkår, velfærd og så videre.

Og så skal vi ikke mindst genvinde vores solidariske internationale stemme, så vi kan stå op for de fattige lande og for klimaet i internationale forhandlinger.

I Folkebevægelsen mod EU arbejder vi det næste stykke tid på at indsamle gode ideer og tanker om, hvordan verden ser ud efter et dansk exit fra EU. Vi vil rigtig gerne høre jeres holdning.

I kan deltage i debatten under bloggen her eller på Folkebevægelsens Facebook-side.

Redaktionel note: Se også linksamlingen "Den britiske venstrefløj og EU-afstemning juni 2016 / Brexit and the Left" hos Modkraft Biblioteket.

Annonce