Annonce

25. oktober 2013 - 18:22

Dommens dag.

Dommens dag.

 

Så faldt der dom i Østre Landsret.

Der gik et sus gennem forsamlingen, da Bent Jensen blev frikendt, og Jørgen Dragsdahl dømt til at betale ham 600.000 i erstatning.

 

Dommen var bemærkelsesværdig på flere måder. Dels fordi Bent Jensen gives en udvidet ytringsfrihed som forsker og debattør, dels fordi dommen stort set frikender Jørgen Dragsdahl for Bent Jensens beskyldninger og endelig på grund af erstatningens størrelse. Det sidste smager nærmest af irritation fra dommernes side over at skulle tvinges til meget lange detaljerede redegørelser, hvor politik og historie blandes med personlige forviklinger. Ytringsfriheden vejer tungere end retten til privatliv og personlig anseelse.

 

Efter dommen er der grund til nogle overvejelser.

 

I vores PET-arkiver ligger der tilsyneladende en række dokumenter af tvivlsom karakter. Nogle henkastede bemærkninger og personlige vurderinger fra enkeltpersoner, kan mange år efter i en ”forskers” hænder blive brugt til at begå karaktermord på mennesker, der ikke har den ringeste chance for selv at se de pågældende dokumenter. (Har jeg siddet en aften skidefuld til en fest og joket med at sætte ild til Amalienborg?) Min tidligere kollega fra Europa Parlamentet Hermann Schmid fra Vänsterpartiet i Sverige fik efter en dom ret til at se sin mappe. Han var rystet over samlingen af referater af møder i små lokale foreninger og samlingen af pamfletter og artikler, han havde skrevet igennem et langt liv. Men i Danmark har det foreløbigt været ganske få personer forundt at se deres egne mapper. Jeg har i hvert fald fået afslag på at se min! Ja Justitsministeriets standard svar var at de hverken vil af eller bekræfte at den fandtes. Har man været på venstrefløjen og kritisk overfor højrefløjens regeringer, har man alle chancer for at løbe ind i en kafkask process, hvor man ikke kan få lov at kende sin modstanders materiale imod en selv til bunds.

Som minimum måman have besked om hvad en evt forsker får at se, og samme ret til agtindsigt. Bedst var, at arkiver ikke giver adgang til materialer, der har karakter af tilfældige personers subjektive vurderinger. Heller ikke til forskere. Eller at de destrueres en gang for alle, hvis de indeholder materialer om personer, der intet strafbart har begået, når undersøgelsen er tilendebragt.

 

Jørgen Dragsdahl var overvåget i 3 år. Hans telefon blev aflyttet. Hans færden blev fulgt. Der er brugt ganske mange mandetimer til at finde ud af, om han foretog sig noget ulovligt med sine russiske kontakter. Enten er PET totalt talentløse, eller også var der intet på Dragsdahl. I hvertfald siger dommen i Østre Landsret, at der ikke er ført bevis for, at Jørgen Dragsdahl var KGB agent. Men Bent Jensen har altså ytringsfrihed til at sige, at han har fundet dokumenter, der siger, at han var det.

 

Enhver dybdeborende journalist må fremover tænke sig godt om. Jørgen Dragsdahl havde i sit arbejde som journalist med sikkerhedspolitik som speciale kontakter til KGB, CIA og en lang række politikere, eksperter og personer indenfor NATO og det danske forsvar. Ikke alle, der har kontakt til journalister, ønsker at skilte med det. Møder kan afholdes på mange måder - mere eller mindre suspekte. Og har man så ovenikøbet tænkt sig at bore ned i højrefløjens højprofilerede emner som terrorisme, forsvar, efterretningstjenesternes virke, tror jeg man skal tænke sig godt om i fremtiden. Kommende tiders forskere kan finde mange interessant ting i fremtidens arkiver, og med dommen i dag, står man magtesløs overfor personangreb og karaktermord. Der er frit slag.

 

Flere gange under sagens forløb blev det alternative sikkerhedspolitiske flertal i firserne og dets arkitekter fra især S og SF udlagt som forræddere, der svigtede Danmark i en svær tid. Den røde tråd, har været Bent Jensens og den yderste højrefløjs harme over, at det dengang lykkedes for venstrefløjen i en alliance henover midten at sætte spørgsmålstegn ved atomoprustningen i Vesten. Enhver kritik af USA's og NATOs linje var i deres øjne en hjælp til Sovjet, og ethvert kritisk indlæg, var Voice Of KGB.

Denne højrefløj gik glade fra retssalen, for nu kan alt siges. Bent Jensens bog, som er resultat af de 10 mio DF fik ved en finanslovsaftale, er på trapperne. Og den vil være uden filter.

 

Nu må og skal Folketingets retsudvalg tage fat på en alvorlig analyse af retssikkerheden sat overfor behovet for valide efterretninger.

Annonce