Annonce

5. august 2015 - 20:42

Alle taler om vejret....

Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved!

 

Når man begynder at diskutere hvor mange flygtninge, Danmark skal modtage, kommer jeg til at tænke på Storm P.-citatet om et andet, af danskernes yndlingstema, og om hans måde at konstatere vores manglende muligheder for, at ændre på tingenes tilstand.

 

For jeg har det på samme måde, hver gang diskussionen kommer til at dreje sig om antallet af flygtninge, vi skal tage. Det er – præcis som vejret – ikke noget vi reelt har indflydelse på i Danmark alene. Det, vi har indflydelse på, er hvordan, vi vil tackle den situation, vi er i. For flygtninge vil ud af deres eget land, og de vil til Europa. Nogle af dem vil til Danmark. Vi kan sætte hegn op, vi kan sætte strøm til, vi kan bevæbne vagter ved vores grænser. Men vi kan ikke standse mennesker på flugt.

Vores hidtidige indsats gennem EU har medført yderligere forarmelse af mennesker på flugt. Vores forbud mod enhver form for ”trafficking” eller hjælp hertil har betydet, at alle med en humanitær, ikke-kommerciel grund til at hjælpe flygtninge har trukket følehornene til sig. Tilbage er den organiserede kriminalitet og mennesker, der kynisk spekulerer i de flygtendes fortvivlede vilje til at betale hvad som helst for at slippe ud af helvede.

Jo flere forhindringer, jo større tab af menneskeliv og værdighed undervejs.

 

Det er ikke fordi, jeg tror, det bliver let. Det vil forandre os, og det vil forandre Danmark for altid.

 

Men for mig at se, spilder vi vores krudt med at diskutere noget, vi reelt ikke har indflydelse på i stedet for at tage fat på det, vi kunne få indflydelse på: Hvad vil vi gerne bevare og udvikle i denne periode af forandring? Hvad er vigtigt ved vores danske samfund? Hvad ønsker vi, nye medborgere skal delagtiggøres i? Hvordan skal vi få det til at fungere, så de fra starten føler sig som en del af os?

 

I stedet for at få en diskussion om, hvordan vi sikrer et trygt og lige samfund i Grundtvigs ånd, hvor får har for meget og færre for lidt, styrer vi i mod et samfund med marginaliserede grupper, som fra startet har fået stemplet ”uønsket” i panden. Og for at det ikke skal være løgn, indkvarterer vi dem med andre marginaliserede grupper, som vi heller ikke har været i stand til at integrere. Og så fortsætter vi med at udvikle på ”Fort Europa” modellen, som allerede har kostet adskillige tusinde mennesker livet på Middelhavet og andre steder.

 

For at vende tilbage til vejret, så minder det mig lidt om klima diskussionen, hvor vi nu langsomt er ved at erkende, vores manglende mulighed for at ændre på vejret, og i stedet er begyndt at se os omkring for at finde ud af, hvad vi vil have skal overleve de nye udfordringer. Vi klimasikrer og forbereder os på nye måder at indrette vores byer og kyster på.

 

Gid samme erkendelse snart ville ramme debatten om flygtninge!

Annonce