8. juli 2015 - 18:56

Hvordan knækker vi DF-koden?

Der har været en del diskussion af Dansk Folkepartis store fremgang, og hvordan vi som venstrefløj skal forholde os til den. Faktum er, at DF's opbakning kun er gået én vej, og det er frem – og det uanset hvilke modstrategier venstrefløjen har taget i anvendelse - fra Nyrups "I er ikke stuerene" til de seneste års "kopiér-alt-politik".

Her er nogle af de tanker, jeg umiddelbart har gjort mig om, hvordan vi bedst kan knække DF-koden og vinde opbakning blandt de grupper, som i dag ser mod DF. Jeg hører gerne jeres kommentarer.

1) Hvem er DF-vælgerne?
Vi har brug for en dybere forståelse af hvem det er der i dag stemmer DF, og hvad der driver dem. Tilgangen til, hvem DF-vælgerne er, og hvad de tænker, har været præget af lige dele mavefornemmelser og fordomme. Det er der brug for at udfordre. Kort inden valget havde Politiken en serie, hvor DF-vælgere begrundede deres opbakning til DF. Det gjorde de ikke med udlændingepolitikken, men med velfærds- og fordelingsspørgsmål. Én af dem vaklede mellem DF og Enhedslisten. Jakob Mathiessen har på samme måde i et interview beskrevet DF´erne blandt sine kollegaer, som nogle af de mest solidariske og kampvillige, når der var konflikter med ledelsen. Fordomme om DF-vælgere som smådumme, racistiske eller dårlige mennesker bringer os ikke videre.
Jeg tror, det ville være gavnligt for hver eneste af os at bruge mere tid på at snakke med de kollegaer, familiemedlemmer eller fodboldvenner, der stemmer på DF. Lytte til deres overvejelser, bekymringer og bevæggrunde. Men måske skulle det sættes yderligere i system. Jeg ved, det kan lyde skørt for mange, men hvorfor ikke arrangere fx offentlige debatmøder sammen med de lokale DF-afdelinger og diskutere, hvor man er enig og uenig?

2) Kritik ikke dæmonisering
Det bringer mig videre til den diskussion, der har fyldt mest. Nemlig venstrefløjens reaktion på DF's fremgang. Efter Facebook på valgnatten flød over med kommentarer om at udvandre til Sverige, sælge Sønderjylland osv., opstod en voldsom debat, der hurtigt delte sig i to lejre. Den ene lejr kritiserede voldsomt dele af venstrefløjen for dæmonisering af DF-vælgerne. Den anden mente, at det var grotesk, hvis DF skulle have en særlig fredning for kritik.
For mig at se har begge lejre en pointe. Det nytter ikke noget at dæmonisere eller tale ned til de mennesker, som satte deres kryds ved DF. Ikke bare fordi det er demokratisk problematisk, men også fordi det i den grad er vand på DF-toppens offerfortælling om elitens arrogance, som har været et af partiet stærkeste kort.
Omvendt er det selvfølgelig helt i orden at ærgre sig over DF's fremgang og kritisere den politik og de værdier, som partiet står for.
Grundlæggende handler det om, at vi bør forholde os til DF, som vi forholder os til andre politiske modstandere – hverken mere eller mindre.

3) Pas på modsatgrøften
I den forbindelse er der særligt én ting, vi skal undgå. Og det er at falde i modsatgrøften. Dele af venstrefløjen har haft en tendens til helt instinktivt at mene det modsatte af DF. Jeg forstår instinktet, men det er ikke gavnligt. Vi skal ikke overlade snusfornuftige synspunkter til DF bare for at være uenige med dem. Et konkret eksempel er spørgsmålet om grænsekontrol.
Dansk Folkepartis kampagne for en øget kontrol ved grænsen, har fået mange på venstrefløjen til at gå i den modsatte grøft og forkaste grænsekontrol som racistisk og nationalistisk. Men hvorfor egentlig? Jeg synes da, at det er fornuftigt, at man har nok kontrol ved grænsen til at undgå indsmugling af fx stoffer, våben, handlede kvinder. Der er jo stigende problemer med kriminelle netværk, der virker over grænserne. Hvis øget grænsekontrol kan dæmme op for det – er det da en god idé. Hvorfor være imod det? Derfor har Enhedslisten faktisk også altid været imod nedbemandingen af grænsemyndighederne. Det er der bare ikke mange, der ved. Måske fordi vi har været bange for at "stå på samme side som DF". Som jeg har skrevet før andetsteds: Vi skal ikke lade højrefløjen afgøre, hvor vi står i et politisk spørgsmål, vi skal stå det rigtige sted. Uanset hvor de står.

4) DF-toppen skal testes
En vigtig opgave i de kommende år bliver at teste DF og holde dem fast på deres løfter. Det store og stadig ubesvarede spørgsmål er jo, hvad DF egentlig er for et parti i dag. Er deres mange ord om solidaritet, velfærd, social dumping og dagpenge bare udtryk for en politisk opportunisme, der dækker over at DF-toppen stadig er et højreorienteret parti på fordelingspolitikken? Eller er der reelt sket en politisk udvikling helt væk fra det gamle liberalistiske skattenægterparti?
Det finder vi ud af ved at teste dem. Tilbyde dem flertal uden om regeringen om en højere offentlig vækst end den, som Løkke foreslår. Tilbyde dem flertal uden om regeringen for at tilføre penge til dagpengesystemet. Tilbyde dem flertal ifht social dumping.
Det er lidt en win-win-situation. Enten holder DF, hvad de lover – og så har vi den svageste økonomiske højrefløj i mange år og en reelt lammet regering. Ellers svigter de, og det giver en historisk mulighed for at udfordre billedet af DF som et socialt og solidarisk parti.

6) The difference that makes the difference
Det allervigtigste, hvis de mange arbejderstemmer skal ønske at vende tilbage fra DF er dog mere grundlæggende og handler om, at venstrefløjen i bred forstand igen må udgøre et klarere alternativ til højrefløjen på fordelingspolitik og velfærd. I Bogen FRP-koden giver den norske venstrefløjsdebatør Magnus Marsdal netop socialdemokraternes højredrejning hovedansvaret for det norske Fremskrittspartis fremgang. Hans tese er som følger: Hvis almindelige lønmodtagere igen og igen oplever, at det ikke gør den store forskel, om de har en rød eller blå regering, at nedskæringer i velfærden, øget ulighed og mindre tryghed er konstant uanset regering, så bliver det de "værdipolitiske" spørgsmål som udlændinge og retspolitik, der bliver "the difference, that makes the difference", når krydset skal sættes.
Jeg er enig. Jeg er sikker på, at hvis regeringen i de seneste fire år havde ført en politik, der havde forbedret og ikke forværret trygheden for lønmodtagerne, havde løst dagpengeproblemet osv., så havde DF ikke fået den opbakning, de fik. Hvis det havde stået klart, at en højreorienteret valgsejr ville betyde, at en række konkrete fremskridt for lønmodtagerne blev rullet tilbage, så havde DF ikke fået opbakning til at løfte Løkke ind i statsministerembedet. Bolden skal bringes mere over på den bane, hvor vi står stærkt

7) Erkendelse af problemer og bedre svar
Men det er ikke nok. Det handler også om, at kunne udfordre DF på de områder, hvor de står stærkt. Eller i hvert fald om ikke at mangle svar. Udlændingespørgsmålet forsvinder ikke. Udkantsproblematikken forsvinder ikke. Frygten for kriminalitet forsvinder ikke. Her skal vi ikke begå den fejl, som dele af venstrefløjen har begået, hvor der konkurreres om, hvem der kan være mest nådeløse over for mennesker på flugt. Den kamp hverken kan eller skal vi prøve at vinde.
Men det nytter heller ikke noget at lukke øjnene eller tale problemerne ned. Vi skal erkende, at det skaber udfordringer, når der på kort tid kommer mange flygtninge til Danmark. Med andre kulturer og normer, og mange med traumer i bagagen. Vi skal erkende, at en stor gruppe unge – særligt drenge – med anden etnisk baggrund opfører sig ad helvedes til og skaber utryghed – ikke mindst i de udsatte boligområder. Vi skal erkende, at der findes religiøse ekstremister – også blandt mindretallene, som udgør en trussel – og udøver social kontrol over for deres omgivelser.
Vi skal erkende. Men vores svar skal være anderledes. De skal være virksomme. Og de skal ikke svigte vores ansvar for mennesker på flugt, eller respekt for retssikkerhed og menneskerettigheder
Men det handler ikke kun om svar. Det handler også om noget så enkelt som opmærksomhed. Mange af de vælgere, jeg har hørt begrunde deres DF-valg, oplever at de og deres problemer ikke bliver set af de andre partier. DF har ikke mange gode svar. Men de har været gode til at se og tale om de problemer, som mange mennesker, særligt uden for "storbyeliten", oplever. Det kan vi også blive.

8) Mod eliten – ikke en del af den
Og det er nok én af de allerstørste årsager til DF's succes. At de ikke bliver opfattet som en del af eliten eller det politiske establishment. Men som nogen, der er tættere på den almindelige befolkning.
Det kan vi lære noget af – og der er flere steder at tage fat:
- Vi skal blive bedre til at udvikle og rekruttere ledere og kandidater, der ikke kommer fra statskundskab, bor i København, og læser Politiken. Hvorfor er DF det parti, som har flest med kort eller ingen uddannelse blandt deres kandidater?
- Vi skal blive bedre til at overveje, om de løsninger vi foreslår, er præget af et eliteudgangspunkt eller bare et storbyudgangspunkt. I stedet for at foreslå en generel stigning i bilafgifter, som vi tidligere har gjort i Enhedslisten, bliver vi nødt til at tænke i løsninger, der både er bæredygtige og tager hensyn til, at det mange steder i Danmark ikke er muligt for en almindelig familie at klare sig uden en bil.
- Vi skal (i Enhedslisten) arbejde for i mindre grad at blive opfattet som en del af en såkaldt "rød blok" og i højere grad som et parti i egen ret, der er i opposition til de gamle partier.
Men det handler også mere grundlæggende om at udvikle en slags venstrepopulisme med et andet, men lige så stærkt "vi", som det DF repræsenterer.

Hvis der en ting, som DF's fremgang viser, så er det, at et parti, der engang var marginaliseret, latterliggjort og hadet af (dele af) eliten, kan vinde frem gennem et langt og tålmodigt arbejde. Jeg tror, Enhedslisten har samme mulighed.

Der kunne siges meget mere, men bloggen er allerede for lang. Glæder mig til at høre jeres kommenterer.

Kommentarer

Det er da nærmest uhyggeligt, som jeg altid er enig med dig Pelle. Altså lige bortset fra at det altså hedder ad helvede til - ikke ad helvedes til ;-)

Vi skal selvfølgelig udnytte det du beskriver som win-win situationen og vi skal også huske at de mennesker, der har stemt på DF det kan meget vel være folk vi møder på gaden hver dag. Men vi skal heller ikke fortabe os i det. Vi skal koncentrere os om, at spille vores eget spil og ikke bruge for meget tid på taktiske overvejelser om hvorfor folk stemmer på DF - det er alligevel af mange forskellige grunde. Og hvis A har tabt tilhængere til DF (og C til LA, som jeg frygter mere end DF), så må de også gerne selv se at få fingeren ud for at gøre noget ved det. Hvis vi bruger mange kræfter på at "lave deres arbejde", så driver de bare videre mod højre. Hver gang vi brokker os over nedlæggelsen af Afghanistan kommissionen skal vi i samme sætning brokke os over Corydon/Goldman-Sachs alliancen og TTIP  hemmelighedskræmmeriet. 

Jeg tror, der er to ting vi/I skal passe på:

- Det er fint at kritisere og skælde ud for det er der behov for. Men vi skal også fortælle hvad vi vil og ikke kun hvad vi ikke vil.

- Vi har fået en flot fremgang og ikke mindst udenfor København: De kræfter skal bruges derude til lokal forståelse og til at vise at Ø er til stede. Og må ikke blive trukket ind til kun at rette sig mod folketingets skænderier.

Jeg har vist tidligere nævnt et konkret eksempel: Ligesom storbyerne har hvide cykler, så skal vi have dansk producerede hvide el-biler i Sønderjylland og omegn som kan lånes til samme pris som en busbillet. Det er arbejdspladser, det er miljørigtigt og det løser et transportproblem i de tyndere befolkede egne. 

Som jeg har skrevet tidligere i flere tråde i dette forum, mener jeg at EL har et stort med ansvar for DFs vækst ved dette valg. Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er så den samme: når man har forårsaget en ulykke, kan man ved en omhyggelig analyse af de fejl, man har begået, forhindre fremtidige ulykker af samme slags og måske endda samtidig lære, hvordan man bedre kan opnå sine mål.

Så hvordan har vi medvirket til at styrke DFs vækst? Enkelt: ved ikke at gøre det mindste forsøg på at vælte en S-ledet regering, som har angrebet de mest fundamentale dele af velfærdssamfundet og nedgjort og nedvurderet de traditionelle arbejderklasse værdier.

Lige efter valget i 2011 deltog jeg i et offentligt møde, hvor flere EL medlemmer, vantro over vores gode resultat, spredte  deres forventning om at vi nok snart ville være tilbage på det normale opbaknings-niveau omkring 2-3 procent - for så mange socialister var der jo ikke i Danmark.

To indlæg fra salen modsagde dette: En ældre kvinde, som jeg tipper til at være ex socialdemokrat, som sagde: man kan se at I mener, hvad I siger, derfor tror jeg på jer.

Og en ung mand, som selv fortalte at han før havde støttet DF, men nu ville støtte Enhedslisten.  "Hvad er det I siger - tror I ikke en gang selv på det - hvad er meningen - jeg kender mange, der tror på at vi nu endelig har fået et parti, man kan stole på og som vil gøre noget. Vi skal have arbejde, vi skal have vindmøller - det holder, vær sikre på det."

Jeg har ikke set ham i lang tid.  Og heller ikke den ældre kvinde, som troede, vi mente, hvad vi sagde.

Hvorfor mon?

Nu går der desværre nok rigtigt lang tid, før vi får lejlighed til at bruge denne erkendelse  til noget. Så hvad kan vi gøre i mellemtiden?

Her er et par forslag:

" Jeg ved, det kan lyde skørt for mange, men hvorfor ikke arrangere fx offentlige debatmøder sammen med de lokale DF-afdelinger og diskutere, hvor man er enig og uenig?"

Pelle, prøv at tale med nogle EL aktivister i de områder, hvor vi ikke er gået tilbage ved valget, dvs. i provinsen, inkl. Amager. Der har man allerede erfaring med den slags møder og har kontakt til lokale DF folk, som man har mødt i lokalråd, i beboerorganisationer og til debatmøder.

Der kan du også så også finde nye emner til EL HB og folketingskandidater, som ikke bor i det indre København. De kan hjælpe med en tiltrængt afbalancering af partiet og samtidig tilføre nogle af de erfaringer med DF, som du efterspørger.

Respekt uden snobberi.

Jeg har længe deltaget i den dialog med DF bagland, du efterlyser - ikke fordi jeg har planlagt det, men fordi en stor del af min familie er arbejdere og selvstændige i beskedne kår, fortrinsvis på landet, hvor jeg også selv har tilbragt en stor del af min barndom og ungdom. Der flasher man som regel ikke sit kendskab til de nyeste kommunikations teorier, men en henkastet bemærkning om at man selv har fældet træerne, savet dem op til brædder og af dem bygget den udestue, selskabet sidder og drikker kaffe i, vækker anerkendende nik. Om støjen fra vindmøllen i baghaven: "det er lyden af penge." osv.

Det betyder imidlertid ikke, at man ikke er interesseret i uddannelse. For en del år siden blev jeg spurgt, hvilket universitet der var det bedste at blive ingeniør fra og svarede efter bedste evne. For nylig så en henkastet bemærkning om sønnen, der havde uddannet sig til robot-ingeniør og lige var vendt hjem fra praktik hos Siemens i Tyskland.

 Det er heller ikke mit indtryk, at man er så vældig forskrækkede over hovedtørklæder - faktisk har éns mor eller mormor jo også haft tørklæde på, da man var barn - men man er bekymret for skatter, kriminalitet m.m.  Imidlertid er man også bekymret over at forretninger, skolen og børnehaven lukker og at alt og alle flytter til storbyerne. Konkurrencen fra discount lastbiler på nedslidte dæk og halv sovende chauffører er heller ikke populær, hvis man har forsøgt sig som selvstændig vognmand.

Så EL politik har masser af muligheder, hvis den formuleres konkret og troværdigt. En grundlæggende respekt for manuelt arbejde, "kloge hænder" som Mathias Tesfaye kalder det, skader heller ikke. Uden snobberi. Og vær sikker på, at hvis du virkelig ved noget om et emne, der kan nyttiggøres, så lyttes der. Især hvis du har brugt det til noget, der har givet et konkret resultat, man kan tage og føle på.

Hvad vi ikke skal gøre

En vigtig nøgle til DFs succes er deres organisation. Det gælder også for alle populistiske organisationer - højre som venstre. Lederen i centrum, den personlige troværdighed transformeret til uundværlighed. Topstyring og udrensning af kritikere. Så jeg bliver noget bekymret, når du taler om at vi skal blive et venstre populistisk parti.

DF er ekstremt topstyret - EL er demokratisk og det er en del af vores troværdighed. De aktive medlemmer er vores hjerteblod. Længere valgperioder og svækkelse af rotationsprincippet er gift for os.

Jeg bliver også meget bekymret, når jeg andetsteds her på portalen støder på fortalere for at vi skal til at "generobre" Dannebrog. Det er ikke mit indtryk, at det vil øge vores troværdighed hos de mennesker, jeg kender i DF heartland. Det er ikke Gud, Konge og Fædreland, man går meget op i - nærmere helbredet, jobbet, terminen, skatten, børnenes uddannelse. I det hele taget er romantiske idéer noget man mest dyrker i bøger og TV serier, det skal helst ikke tages alt for alvorligt.

Så på det punkt skal vi ikke efterligne DF, men tvært imod afsløre dem, hver gang de puster sig op med idéer, der ikke holder, latterlige nationale sindelagstests osv.

Dialogen på tværs af kulturskel

I stedet for at kigge tilbage i frustration over tabet af Slesvig og forsøge at genoplive den dødssejler, de Konservative nu synker med, skal vi konkret vise og organisere fællesskaber på tværs af sprog, religion og hovedbeklædning.

Flygtninge i landsbyen giver omsætning i Brugsen.

Jeg husker den somaliske unge kvinde, som passede min mor på plejecenteret i månederne før hun døde, hvor glæden ved omsorgen lyste ud af begges øjne. Hvor ville plejecentrene være i dag uden indvandrerne?

Og de unge kvinder med tørklæde på universiteterne - hvorfor får de så mange 12-taller? Kan det have noget med deres manglende alkoholforbrug at gøre?

Organisering af migrant arbejdere sammen med danske arbejdere til effektivt forsvar for løn og arbejdsvilkår.

Og Fuck Ryan Air, i Danmark, Sverige og Italien og hele Europa. Mindst én af de lokale DF kandidater på Amager arbejder hos SAS.  Hvor længe mon han har sit job, hvis Ryan vinder?

Vi har masser at tale om, men først skal vi genvinde den troværdighed, vi har tabt som støtteparti for S. Det bliver op ad bakke.

Det ville være godt, hvis du definerede venstrefløjen, Pelle. Selvom man ikke skal være elitistisk, kan man vel godt være præcis. Hvis EL skiftevis accepterer sosser og 'rød blok' som venstrefløj og det modsatte, falder man i de mærkeligste fælder. Jeg føler mig ingenlunde ramt af det du skriver. Naturligvis skal man erkende problemerne, om det er med rødder i indvandrermiljøer eller udkantens lidelser. Uden at falde i  'venstrepopulisme' - hvordan i alverden kan du bruge den term positivt ? - som du gør, når du f.eks. accepterer et frosset billede af Politiken-segmentet, der blot er en ATS-parodi. Der falder du i den grad i DFs fælde. Man skal ikke acceptere den terminologi/realitet.

I grunden er dit indlæg selvmodsigende. Hvorfor skal man  yde DF så megen opmærksomhed, når de er så harmløse som beskrevet? Sammenlign med Venstre og de afdøde konservation. For ikke at tale om LA og dets jubelliberalisme. 

Problemet er det det altid har været: at få folk til at forstå, at der bør være andre samfundskonstruktioner mulige. Selvfølgelig er der et 'udkantsproblem', men også det er et sammensurium af en udvikling og en politik, ikke mindst et sygt landbrug. Jeg tror med andre ord man gør bedst i at passe sit arbejde. På det parlamentariske felt gælder det naturligvis om at påpege alt hykleri, inkl DFs, og prøve på at udnytte de i alle retninger strittende uenigheder, som den nuværende regering skal navigere i. Se at få den afskaffet. DFs styrke er blot, at de er 1:1 med deres vælgere. Men skal man stræbe efter det?

 

Det er nok ikke så svært at finde ud af, hvem der er DFs vælgere. Dels udgøres skaren af den samme gruppe, som stemte Fremskridtspartiet i 70'erne. Kriseramte landboere som håber på, at de kan holde skindet på næsen, hvis de holder sig til den kollektive egoisme, dvs. egen familie først, nulskat og nej tak til EU og den store verden. De stemte på et usolidarisk parti, fordi de var i økonomisk krise og ville sikkert have stemt Venstre eller Konservative, hvis deres økonomi ikke havde været så dårlig.

I det hele taget tror jeg, at DF først og fremmest har spist Konservative og til dels Fremskridtspartiet, hvis man ser historisk på det. En anden del af den gruppe, som historisk stemte Fremskridtspartiet, er skiftet til LA. Desuden er der gruppen af konservative arbejdere, et begreb man har brugt i England i mange år. De stemmer nogle gange til langt til højre og nogle gange Socialdemokraterne. 

Af samme årsag forstår jeg ikke iveren efter at kopiere DFs populisme og til dels standpunkter, som jeg ser hos nogle ledende kræfter i Enhedslisten. I mine øjne er det meget vigtigt at erkende, at krisen virkelig kradser på landet. Men det er lige så vigtigt at undlade at bekræfte folk i, at den hovedløse nationale (eller lokalpatriotiske) egoisme er en løsning på deres problemer. Eller at bekræfte dem i, at en stærk populistisk leder er deres frelser.

Den historiske strategi som arbejderbevægelsen (og de landlige bevægelser) har brugt, nemlig styrkelse af folks egen kraft til forandring, vil være langt mere frugtbar, hvis vi fortsat vil tage det politiske program seriøst, som vi for ganske nyligt har vedtaget. Det er dog ikke ligefrem den vej vinden blæser i EL, med stadig mere centralisering og stadig mere personfokus på enkelte individer i toppen. Tværtimod. 

Knække koden? hvorfor det?

DF har tilnærmet sig socialdemokraterne med sit fokus på velfærd. Det har EL også - og nedtonet socialisme, revolution og det grønne. Begge partier bliver belønnet - ligesom Socialdemokraterne. Her er koden: gå ind mod midten i dansk politik. 

Udkantsdanmark og de ledige uden arbejdsløshedsdagpenge har DF godt tag i. Det er op ad bakke at lave om på det i EL, for flertallet af EL's medlemmer bor i Kbh., er relativt unge, under uddannelse og medlemmer eller kommende medlemmer af a-kasser og fagforeninger. Helt forskelligt fra udkanten. 

Afsløring af DF? Det forsøgte EL i 00'erne med kampagnen "Magtens pris", men det kom ikke rigtigt ud over rampen dengang. Nu har EL mere spalteplads, men er til gengæld også mere sårbar overfor modangreb, fordi EL selv har medvirket til nedskæringer i Hovedstadsregionen og kommuner - selvom man i Folketinget angiveligt er imod velfærdsforringelser. Så en gentagelse af denne afsløring kan ikke anbefales. 

Jeg synes det er mere interessant at knække Alternativets kode. Hvorfor har det parti fået så mange stemmer, som burde være landet hos EL, SF og radikale? Når de unge i Kbh. stormer hen til Alternativet, så tror jeg det udtrykker at EL er blevet for "sat", for "realistisk", for kedeligt og for elitært. Det er så lokkende let at deltage og præge Alternativet, mens vi i EL - uanset hvor mange vi er - får afvist behandling af forslag på partiets årsmøder, fordi der "ikke er tid". Det kræver en meget lang tålmodighed at være medlem af EL og jeg tror desværre ikke så mange unge smarte københavnere ejer denne tålmodighed. 

Jeg mener, vi har rigtigt godt af at komme i opposition igen. Mange medlemmer var meget begejstrede da mål om 10.000 medlemmer og 10 % af stemmerne blev opstillet, men så vidt jeg husker snakkede kun få om de omkostninger - tab af politisk indhold - som de kvantitative mål kunne indebære. Jeg synes prisen for popularitet har være for høj.

Margit

Jeg synes egentlig du laver en slem fejlslutning, når du stiller det op som et enten eller. Det burde være muligt, at skabe et socialistisk program, parti og kommunikation, der kan henvende sig til den såkaldte "arbejderklasse" (her tænker jeg på lavtlønnede, ufaglærte og fagfærte).

Hvis man kigger på Enhedslistens baggrund, identitet og historiske perspektiv, er det vel ligefrem en falliterklæring, hvis tingene er nået dertil hvor man eksplicit opgiver arbejderklassen som en "tabt sag"?

Det kan da godt være det er besværligt. Men hvad er egentlig det, der skræmmer så meget ved tanken om at gøre Enhedslisten til et "folkeparti"?

Kan i det store helle tilslutte mig Pelle Dragsteds analyse. Men desværre har Enhedslisten allerede begået sin første dumhed, nemlig at stemme imod Pia Kjærsgaard som formand for folketinget. På trods af at I ikke er enige med hende, er hun helt og holdent en kvinde af folket, der med stor dygtighed har skabt et levedygtig parti, og ovenikøbet er den første kvindelige leder af folketinget. - Det ville være en gratis omgang at stemme for Pia K, da hun alligevel havde flertal. Jeg kan så til gengæld rose SocDem for at have stemt for hende. - Men du kunne åbenbart ikke få de andre med på den, Pelle :-) 

 Det der fik mig til at undlade at stemme DF, var deres alt for hårde flygtningepolitik. Men ellers går de ind for meget, som jeg finder sympatisk. Jeg betragter derfor ikke partiet for mine politiske fjender. Jeg vil også anbefale, at I plejer gode forbindelser til partiet MF'ere, og videreudvikler dem, der er.

Med al respekt vil jeg anse Socialdemokraterne for at være det parti, der bedst vil kunne få rykket nogle vælgere fra DF til rød stue. Ikke mindst på grund af deres nye formand Mette Frederiksen, da hun er en person den almindelige DF'vælger vil kunne identificere sig med.

Alternativet kan med held flytte stemmer fra de i øvrige borgerlige partier. Det går jo meget op i at skab små nye virkesomheder og inværksætterånd, og har desuden en positiv holdning til EU. Måske ikke så mange stemmer. Men lidt har også ret. Kun få tusind stemmer kan få flertallet til at skifte til rødt.

Enhedslisten burde måske også erkende, at kapitalisme og markedsøkonomi brugt på den rigtige måde er en rigtig god ting - og kan også i høj grad gavne de svage i samfundet - og vil i hvert fald være meget bedre en end model a la Cuba. I må væk fra ideen om fælles ejede virksomheder som et mål i sig selv. Det kan kan være godt, hvis det gavner befolkningen som helhed. Måske skulle I tage den gamle andelstanke op, som i virkeligheden er frivillige fællesskaber. Ved lovgivning kunne i gøre det lettere at oprette andelsselskaber. I stedet for socialisme, kun I stræbe en social markedsøkonomi. - En samfund er simpelt nødt til at have en betydelig sektor som styres af markedet - eller kort sagt: udbud og efterspørgsel.  

Enhedslisten bør også erkende, at det land der historisk set har givet den fattigste del af befolkningen de bedste forhold, er Danmark - og slet ikke diverse reelt eksisterende socialistiske og folkerepublikker. Selv ikke manden med skægget, khakiuniformen og cigaren. Han har i for mange år udsat sit folk for passiv rygning. Jeres forebilleder burde i stedet være Martin Luther King, Mandela, Vaclav Havel, Lise Nørgaard  og Nina Bang. 

Hosbo

Du har fuldstændig ret i at vi på venstrefløjen bør endegyldigt slippe inspirationen fra det 20. århundrendes forsøg på at skabe kommunisme. Når det er sagt er vi også samtidig nødt til at droppe illusionen om at vi stadig kan holde fast i det 20. århundredes socialdemokratisme; Det kan vil ikke for forudsætningerne for den er ikke til stede i dag. Først og fremmest betyder globaliseringen af de store internationale virksomheder nemt kan bevæge sig over landegrænser og dette svækker i stor stil de nationale fagbævægelsers tidligere styrkeposition. Derudover var en af forudsætningerne for  socialdemokratismens sejr i det 20. århundrede frygten for kommunismen. At socialdemokratierne og deres velfærdsstat kunne accepteres af de borgerlige var i høj grad forbundet med de borgerliges frygt for revolution og dette gav socialdemokratismen en enorm fordel i det 20. århundrede. Denne fordel er i dag væk, da intet truer kapitalismen. En social markedsøkonomi ala den vi så i 20. århundrede er ikke på menuen og har ikke været det længe. Alene EU's finanspagt umuliggør klassisk keynesiansk økonomisk politik (Lykketofts "kickstart" ville f.eks. ikke have kunnet lade sig gøre i dag). Derudover var den store væst som startede i midten af det 20. århundrede, som Piketty har påpeget, et resultat af en destruktion af akkumuleret kapital som følge af den store krise og to verdenskrige. Dette skabte i en lille periode i kapitalismens historie en større lighed, samtidig med at den skabte større velstand. Sådan er det ikke længere

Derfor må vi ikke droppe kapitalismekritikken efter den største krise siden Depressionen. Hvis vi gør, er vi fortid; socialister som socialdemokrater. Jeg er personligt utroligt positivt overrasket over SYRIZA's rolle i forhandlingerne med EU og syntes at deres udogmatiske, men samtidig stædige og systemkritiske tilgang er noget vi har brug for mere af på venstrefløjen. De har formået både at være folkelige og give håb for reelle forandringer i den økonomiske politik i Europa til fordel for den almindelige borgers interesser. Stærkt!

Jeg taler jo ikke om at undlade at kritisere kapitalismen, Mathias. Jeg anbefaler at vi ikke helt skal afskaffe den. Det ville være en katastrofe. - Desuden skal der også stilles krav til den offentlige sektor. Dens effektiivitet er ikke automatisk proportional med dens størrelse. Der bliver brugt adskillige milliarder til overflødige arbejdsgange, prestigebyggerier og dyre indretninger - samt ineffektive systemer. 

Man kunne jo starte med at prøve at lytte til dem - DF-vælgerne altså.

Et af de udsagn, man ofte hører er: Hvorfor skal vi betale til flygtninger/ulande, når vi ikke en gang har råd til at sørge for ordentlige forhold for de gamle.

Eller: Hun (den gamle. red.) har betalt til samfundet hele livet og så kan der ikke en gang blive råd til bleskift, mens de unge andengenerationsindvandrerkriminelle får luksusture til Caribien.

Og nej, jeg er ikke enig i udsagnene.

Hej Perdor,

du skriver:

"  Marx siger godt nok, at arbejderklassens frigørelse er dens egen værk, men samtidig betoner han (og Lenin) jo dens behov for en ledende fortrop."

Det er rigtigt at Lenin betonede et behov for en ledende fortrop, for et avantgarde-parti. Men hvor betonede Marx behovet for en ledende fortrop? Kan du ikke lige komme med et skriftsted, nu hvor du jo synes at kunne din Marx...

Ellers kunne man jo få den tanke at du blandede Lenin og Marx sammen. Og det kan vi jo ikke have :-)

Socialingeniøren> Selvfølgelig mente Marx der var brug for et parti der var målrettet, med indsigt, effektiv ledelse osv. Det er i øvrigt svært at være uenig i.

Men derfra og så til at tilskrive ham Lenins holdninger til revolutionær ledelse - forestillingen om et kadreparti af særligt egnede, der kunne agere på vegne af en inkompetent arbejderklasse - er der meget langt.

Det er vigtigt at distancere sig fra Leninismen netop fordi den IKKE er død internationalt - fx er Kinas Kommunistparti (KKP), verdens største politiske organisation med knap 90 millioner medlemmer and counting, stadig eksplicit tilhængere af Lenin og ser sig selv som en paternalistisk fortrop for et 'folk' der ikke kan finde den rette vej på egen hånd. Stik imod Marx og Engels, som netop sagde at revolutionen måtte organiseres demokratisk og fra neden.

Eksemplet KKP understreger hvor galt det kan gå, hvis man ikke skelner Marx og Engels' revolutionær-demokratiske vision fra Lenins avantgardisme.

 

Et eller andet sted er hele den her debat om avantgarde-parti eller ej lidt irrelevant for oplægget til tråden, for her er et avantgarde-parti slet ikke på tale.

Det citat fra manifestet, som jeg postede plejer dog at blive brugt af tilhængere af den mest Leninistiske linje inden for kommunismen, når de vil argumentere for avantgarde-partiets nødvendighed. Det mener jeg er en overfortolkning af citatet, som netop ikke lægger op til en autoritær form for kommunisme, men i højere grad et regulært folkestyre som endemål (hvad det så ellers skal betyde). Men det er en helt anden diskussion.

Indledningen til hele denne tråd foreslår nemlig nærmere en total opgivelse af Marx, så vidt jeg kan se, herunder fx opgivelse af klassekampen til fordel for en "os mod eliten"-logik. Indledningen peger derved nærmere i retning af en dansk variant af Podemos, kombineret med lidt socialdemokrati og en portion nationalisme. I min optik er det et helt helt andet projekt end det projekt, som Enhedslistens i 2014 vedtagne principprogram lægger op til. Det er i sandhed iøjnefaldende, når oplægget kommer fra et netop indvalgt folketingsmedlem og programmet er så nyligt vedtaget!

Jeg tror debatten her ville blive mere interessant, hvis vi tog det oplæg lidt mere seriøst og begyndte at diskutere dets indhold (fx pejlingen mod Podemos) fremfor Lenin, Marx og sågar implicit Mao... :)

Andreas

Der er ikke belæg for din skarpe skelnen mellem Mars og Lenin hvad angår parti og ledelsesopfattelse. Prøv f.eks. at læse Vibekes citater. Eller Marxs kritik af forsvaret af pariserkommunen. Han mente i høj grad at der var behov for et avantgarte parti og deltog i forsøgene på at starte et sådant, i den første arbejder internationale, som også Lenin senere tog sit udgangspunkt i, som medlem af det russiske socialdemokrati. Hverken Marx  eller Lenin kalder arbejderklassen "inkompetent" som du gør.  Men deres tænkning om organisation er inspireret af militær tænkning, idet begge var direkte involveret i krig og borgerkrig.

Om det så er fornuftigt med en sådan tænkning i vore dage, er en anden sag. Det mener jeg ikke, når vi taler om Danmark, f.eks.: så længe vi har fred og det er muligt at deltage i parlamentariske valg uden direkte voldelig undertrykkelse, hvilket hverken Marx eller Lenin og deres partier havde mulighed for, så er militærisk disciplin i politiske partier ikke gavnlig, tvært imod. Men det betyder ikke, at d´herrer Marx og Lenin var hverken specielt indskrænkede eller diktatorisk anlagte. Det var en anden tid.

I Danmark har vi også haft andre tider. Prøv for eksempel at tale med en af de overlevende fra modstandsbevægelsen i Danmark under besættelsen, om organisations principperne under modstandkampen mod den nazistiske besættelsesmagt.

Det glæder mig at du også går ind for professionalisme i det politiske arbejde. Efter min opfattelse er der alt for lidt af det på venstrefløjen i dag, også i EL. Og den meget udskældte "leninistiske" demokratiske centralisme, er jo ikke andet end princippet om flertallets ret til at bestemme politikken, og mindretallets ret til at tage diskussionen op igen og prøve at få omstødt det, man er uenig i. Hvad er der dog galt med det?

Men Vibeke har ret: vi er på vej ud af en tangent her - spørgsmålet er populisme kontra klasse baseret international socialisme. Og jeg mener heller ikke at Marx og Lenin er de eneste relevante teoretikere at trække på - blot at man når man gør det, skal forholde sig sagligt til kilderne. Og her har Lenin altså fået utrolig dårlig presse. Man kan faktisk godt tåle at læse noget af hvad han har skrevet, uden at blive syg. Og oktober revolutionen i Rusland satte f.eks. stop for 1. Verdenskrigs myrderier på østfronten, væltede et korrupt zar diktatur og afskaffede slavelignende forhold på landet. Det kan man vel godt anerkende uden at tage ansvar for alle de fejl og forbrydelser, der fulgte.

Nu ikke mere fra mig til denne tangent, lad os komme tilbage til emnet.

Ja, lad os komme til emnet. Oplægget afsluttes med disse sætninger: 

- Vi skal (i Enhedslisten) arbejde for i mindre grad at blive opfattet som en del af en såkaldt "rød blok" og i højere grad som et parti i egen ret, der er i opposition til de gamle partier.
Men det handler også mere grundlæggende om at udvikle en slags venstrepopulisme med et andet, men lige så stærkt "vi", som det DF repræsenterer.

Det står i krads modsætning til, hvad store dele af vores principprogram lægger op til. Vores principprogram lægger i den grad op til, at

- vi er i den røde blok

- vi er stærkt marxinspirerede

- vi står for international solidaritet

Der er til gengæld ingen pile i det program, som peger i retning af, at vores "vi" er et venstrepopulistisk parti i helt egen ret, uden tradition og tråde tilbage og uden tilhørsforhold til de øvrige grupper på venstrefløjen nationalt såvel som internationalt. Når der står, at vi er i opposition til "de gamle partier", inkluderer de gamle partier mon også DKP, dannet i 1919, som stadig har medlemmer hos os?

Det er et helt andet parti end Enhedslisten, som blog-indlægget lægger op til, simpelthen.

I krads kontrast til principprogrammet står også oplæggets fokuspunkter, som erstatter det klassekamps-fokus, vores program har. Istedet for lønarbejdere imod kapitalister sættes der helt andre modsætninger op, såsom land versus by, akademisk uddannede versus praksisuddannede, DF-vælgere versus "unge – særligt drenge – med anden etnisk baggrund" og "religiøse ekstremister". Det bliver derved pludselig disse modsætninger og ikke klassemodsætninger, der med et retorisk trylleslag bliver centrale for Enhedslistens projekt!

Vibeke

Jeg tror man bliver nødt til at erkende "kapitalisme/kapitalister" og "akademikere/byboere" et langt stykke hen af vejen er to sider af samme sag.

En typisk "akademiker", også dem der stemmer Ø, har jo også typisk placeret betydelige værdier i aktier/investeringsfonde og fast ejendom.

Om det så gør dem mere "kapitalister" end "lønmodtagere" skal jeg ikke umiddelbart kunne sige. Men det virker oplagt, at man derfor ikke kan sætte ubetinget lighedstegn mellem en sønderjysk rengøringsassistent og københavnsk akademiker. Der er altså væsentlige forskelle og dem bliver venstrefløjen altså nødt til at forholde sig til. Og man bliver nødt til at erkende der dermed også er væsentlige interessekonflikter.

Det betyder naturligvis ikke vi ligefrem skal dyrke eller styrke konflikter og splittelse. Tværtimod. Det betyder "blot" man holder sig selv for nar, hvis man tror venstrefløjen kan være relevant for "arbejderklassen" og skabe mere lighed, hvis man alene fokuserer på og politikskaber ud fra en københavnsk akademikers perspektiv.

Omkring lige præcis afvisningen af "rød blok", så opfatter jeg klart Pelles ord:

"Vi skal (i Enhedslisten) arbejde for i mindre grad at blive opfattet som en del af en såkaldt "rød blok" og i højere grad som et parti i egen ret, der er i opposition til de gamle partier.",

som et ønske om en klargørelse af, at vi er det ægte røde parti og ikke en del af den falske socialdemokratisk ledede "røde blok", som hverken er rød eller blok (se f.eks. på soc.dem.s stemmer for Pia K. som Folketingsformand og kommuneaftalens nedskæringer). Og ikke som en opgivelse af Ø som rødt.

Afvisningen af "rød blok"-tænkningen er også officiel vedtaget Enhedslistepolitik i princippet, men vi mangler for alvor at føre den ud i praksis.

Her har Folketingsgruppen en stor rolle.

Rød-grøn hilsen

Jean Thierry, medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse

Jeg tror dybest set, at det her blogindlæg som indleder debatten, er skrevet i høj hastighed uden nærmere eftertanke. Derfor de noget mudrede formuleringer, som kan tolkes i mange retninger. Jeg er måske mest tilbøjelig til at kalde det selvmodsigende og uklart. 

Hvad der nøjagtigt menes, ved jeg jo ikke og kan kun gisne om, men hvis man tager teksten for pålydende, ser det grangiveligt ud, som om den er en afvisning af alle andre røde partier. Det passer bare ret dårligt sammen med det basale faktum, at hvis den røde blok (yes, netop den) havde vundet valget, kan vi være sikre på, at Enhedslisten havde peget på en socialdemokratisk statsminister. Mon ikke?

Jeg vil foreslå at vi prøver at lære af erfaringerne fra Grækenland, hvor Syriza med Tsipras i spidsen i de seneste år har oplevet store successer på valgdagene, men nu står splittet og uden holdbar politik, stillet over for EU elitens ultimatum. Det viser både, hvad man kan opnå ved retorik og kommunikation, og ved at lære at læse folkestemninger rigtigt - det som populismen er rigtigt god til. Men også, hvor den kommer til kort, når kapitalismens krise og kyniske og magtfulde klassemodstandere slår til.

I dag onsdag 15/7 2015 står Tsipras til at skulle gennemføre EU elitens undertvingelse af Grækenland under den nyliberale kriseløsning, sammen med de gamle partiers korrupte ledere, imod sine egne partifæller og fagforeningernes forsøg på at organisere generalstrejke for at starte modstanden imod den samme politik. Tsipras er fanget i sin egen populistiske retorik, som 100 pct har fokuseret på et kompromis med Trojkaen, vel vidende at størstedelen af befolkningen frygter det kaos, som en uplanlagt exit fra euroen ville medføre. En frygt, han selv har styrket ved netop ikke i mindste måde at forberede de nødvendige modtræk.

Jeg påstår ikke at der findes nemme løsninger, men den vej, Tsipras er slået ind på, med sin udgave af venstre populismen, må vi nok allerede nu konstatere, går direkte mod en social katastrofe for Grækenland og et historisk nederlag for venstrefløjen. Ikke et eksempel til efterfølgelse og man kan kun håbe på og understøtte en rekonstruktion af de bedste dele af Syriza sammen med de græske fagforeninger, aktivister og andre dele af venstrefløjen, med en ny strategi efter dette hidtil alvorligste sammenbrud for venstrepopulismen i Europa siden 2. Verdenskrig. En strategi, som f.eks. kan tage udgangspunkt i venstre platformen i Syrizas, analyse af venstrepopulismens sammenbrud:

https://www.jacobinmag.com/2015/07/tsipras-varoufakis-kouvelakis-syriza-...

Denne nye politik og organisation for venstrefløjen i Grækenland må nu udvikles samtidig med en forsvarskamp under drastisk forværrede betingelser.

Og venstrepopulisten Tsipras har vist også lige glemt at spørge sin partiledelse, først. Det kunne så også være en lektie for EL: pas på at folketingsgruppen ikke bevæger sig endnu længere væk fra HB og udvikler sin egen politik i modsætning til partiets:

  http://www.telesurtv.net/english/news/Syriza-Leadership-Reject-Humiliati...

 

 

 

 

 

Hej..

Jeg har et mindre problem med dit punkt nummer 6.

Jeg vil passe på med at bruge det norske kort i en én til én -oversættelse. Alt andet lige, var det ikke her i landet Breivik skete.

Netop fordi din blog her tager udgangspunkt i overvejelserne over en DF "kodisering" bør du respektere dette faktum at DF har virket i Danmark som en slags sikkerhedsventil hvor flok-almene frustrationer over friktion med det fremmedladne har kunnet finde politisk udtryk.

Og dette har forpligtett DF til jævnligt at luse ud iblandt diverste fanatikere hvilket man har været fanatisk dygtige til hos DFerne, men at den linje har kostet på den anden led at DF jo er et vansinnigt topstyret foretagende.

Det er ikke lige frem demokratisk folkparti, vel.

Nummer videre, har jeg sikkert også kommentarer til punkt syv. Skal lige tænke over det lidt endnu.

Hvis du er interesseret i at "knække koden" som der står i overskriften, så skal du gøre dig overvejelser om spillet mellem americana og danica.

Dansk folkeparti e rnemlig udtalt 1950er white suburban americana, og ikke ret meget danica, hvis du spørger mig. Men du kan sikket finde danere der synes at white suburban americane 1950er styling er udtalt danica.

Det jeg bare siger er, det er her den skelnen du leder efter findes.

;-)

Her er en vits:

Bloggen:

".., at et parti, der engang var marginaliseret, latterliggjort og hadet af (dele af) eliten, kan vinde frem gennem et langt og tålmodigt arbejde. Jeg tror, Enhedslisten har samme mulighed."

Hvad er det for et parti, er det Enhedslisten?

Her er et eksempel på mine tanker med hensyn til det der med en til en oversættelsen af det "norske" blindøje i bloggens eksemopel nr 6.

Bloggen skribver..

I Bogen FRP-koden giver den norske venstrefløjsdebatør Magnus Marsdal netop socialdemokraternes højredrejning hovedansvaret for det norske Fremskrittspartis fremgang. Hans tese er som følger: Hvis almindelige lønmodtagere igen og igen oplever, at det ikke gør den store forskel, om de har en rød eller blå regering...

Det var jo socialdemokrater der blev angrebet?

Kritikpunktet er ikke at de er blevet fopr højredrejede - sådan ser det bare ud fra et yderligtgående venstreorienteret synspunkt, men, at politisk laden stå til - er en "synd" der skal (og kan) råbes meget højt op om.

Det er præcis dér også SIAder og defenceleagers træder ind i fortællingen.

Pointen er...

At DF vælgere føler sig svigtede.

Der er en god del "dolkestødslegende"-propaganda indlejret i dette koncept.

men det har en relevans også for DK FV 2015, efter som den voldsomme forøgelse af DF stemmetal Thulesen Dahl dér fik til låns, kommer hovedsageligt fra folk der ellers ville have stmet Venstre - men som altså ikke ville have LL Rasmussen uden at sende dette signal at man ikke gider korrupte pampere og levebrødspolitiske gammelpolitikere.

Der fandtes bare ikke noget blåt alterna... øh.

Men altså ikke at socialdemokraterne er blevet for højrede, fordi DF er jo netop mere højrede end socialdemokraterne, nej, men: At Soc demokraterne er §#*! I VEJEN, ja?

 

 

..

 

Og nej, Alternativet/Grønne borgerlige er ikke et muligt alternativ for alligevel  blå i forvejen stemmer men en måde at vaske SF perifere tvivlere småblå, på.

DF er altid i medierne!!

Meget meget tit hører jeg en kommentar fra DR i en radioavis, uden der er kommentarer fra andre politiske partier. Det er som om DF har en mand siddende klar ved tasterne lige så snart der er en nyhed, som de ønsker at kommentere på? Men har andre partier ikke også det? Hvordan hænger det lige sammen? Det må der være en god forklaring på? Og det er vigtigt, for her ligger en af grundene til at DF har et supergodt image i befolkningen: jeg hører tit 'dem kan man stole på, de gør en forskel, de lytter' og lignende. 

Moster

Under valgkampen lavede DR programmet Defektor en undersøgelse af hvor mange gange man havde interviewet blå/rød flok topfolk - og hvem man havde citeret mest.

Da fik man det hos Defektor til at se ud som om, Helle TS var den oftest citerede og LarsL R.. var den oftest interviewede. Eller også var det omvendt.

De glemte måske bare hos Defektor at tælle antallet af gange med, som man havde genudsendt klip med den ene eller den anden.

Men jeg tror ogs der var en agenda hos de radikale om at ikke blive genvalgt til regering.

Når jeg tror det, så er det fordi det lige har stået på tekst tv at Morten Ø måtte kæmpe imod fra dag et som ny leder at Helle TS ville have en ændring af dagpenge-reformen. Hvis dét er sandt, må jeg så æde mine egne ord i mig og sige uforbeholdent undskyld til Helle T.

Det giver jo en anden vinkel til at forstå hvorfor Morten Ø tonede frem på skærmen midt under valgkampen og gjorde sig til talsmand for yderligere stramninge og endnu strengere forfølgelse imod mennesker der har været så uheldig at være ramt af arbejdsløshed.

Til gengæld må jeg give Morten Østergaard ret i, at det kræver sin rygrad at stille op til foketingsvalg i denne bevidsthed at man ikke ønsker genvalg til regeringsmagt - og, at holde denne hensigt skjult for sine egene vælgere.

Jeg må give mig og indse, at yderligere forfølgelse af folk uden for ansættelsesforhold er vejen frem - men dét er sgu ikk efordi jeg synes det er en god ide eller fordi jeg har lyst til at finde mig i at samfundet bliver sådan.

Nej.

Det er fordi Dansk Folkeparti har bevist at de kan samarbejde med den anden topstyringsfetichisme på Tinge, Det Radikale Venstre - om at ødelægge det danske samfund.

Og så er det også fordi, Dansk Folkeparti til trods for at vælgerne gav DF et carte blanche til gå ud i verden og lave præcis dét samfund, som Dansk Folkeparti måtte ønske sig og præcis de rettelser til Thulesen Dahls egen opfindelse dagpengereformen, som han selv måtte ønske sig. ...

Han fik endda tildelt så mange stemmer fra partiet Venstres vælgere, at han kunne have fremtvunget det "samarbejde" med Socialdemokraterne som han i den grad ofte giver udtryk for at han "ønsker".

Og alligevel ...gav han §#*&%! regeringsmagten frit væk til Venstre.

Så lyt igen, moster57.

Dansk Folkeparti.

Lyt til din egen indre stemme og døm efter dit eget vid.

Synes du SELV at man kan stole på DF.

Ellers er der nogen der har fyldt dig med p*s og l#rt og løgn, måske.

Eller også har du en eksistentiel opgave foran dig i at overbevise de mennesker du normalt lytter til om at der findes en virkelighed uden for fantasifosteret, Dansk Folkeparti.

Og pøj-pøj med det, så.

..

 

 

DR TXT TV s.167

Tor 23 jul 2015 16:00

Østergaard: Regering sloges internt.

Statsmedister Heller Thorning-Schmidt (S) forsøgte fra det første møde i september 2014 at presse De Radikales nye leder, økonomifiduster Morten Østergaard, til at ændre dagpengereformen.

Det siger Morten Østergaard i et interview med magasinet Euro-pide.

- Så tænker man: "Det skal blive løgn".

Og det var det, der gjorde, at det aldrig blev den nye start, det kunne være blevet. De ville teste min rygrad.

Og rygrad er det eneste, man har at holde sig til i politik, siger han.

- Hvis man først viser, at man ikk ehar nogen, så bliver rigtig meget ligegyldigt.

__

Vi kan derfor her efterfølgende konkludere, at:

Helle Thorning-Schmidt var så langt mere loyal over for regeringspartneren og SR regeringsprojektet end jeg hele tiden har troet at Helle Thorning & Co. har syntes at EU harmoniseringen af dagpengeperiodens længde var en gratis appelsin i SR's turban.

Hvor den tydeligvis var ment fra R's side til at være kun en gratis appelsin i R's favør. Og mere loyal i alle tilfæde end regeringspartneren, R..

_

DR TXT tV s.142 man 27 jul 2015 06:17

DF HAR SKÅRET I VELFÆRD TIL ÆLDRE

Dansk Folkeparti har i 57 ud af 66 kommuner været med til at stemme for at udgifterne per ældre borger er blevet beskåret.

Det viser en gennemgang fra Politiken Research.

Besparelserne me dDF's stemmer sker på trods af at partitoppen så sent som under valgkampen gav en såkaldt værdighedsgaranti.

Blandt kommunerne er Jammerbugt, Guldborgsund og Haderslev Kommune.

DF's næstformand, Peter Skaarup, afviser at partitoppen lover noget, som partifæller i kommunerne ikke kan leve op til.

- PARTIET HAR UDSTUKKET EN RETNING, siger han.

--

:-?

Øh... Lige nemlig, for der sker jo ikke noget i Dansk Folkeparti der ikke er sanktioneret fra inderkredsen. Det er sådan set dét "topstyring" går ud på.

:-D

Og så var der også lige den her:

..

TV2 txt s.118 man 27 Jul 2015 20:35

ÆLDRE BLEV SKÅRET MEST MED DF

Ældreplejen i landets kommuner blev beskåret kraftigere under VK-regeringen, hvor dansk Folkeparti var støtteparti, end da Helle Thorning-Schmidt (S) var statsminister for SR regeringen, hvor DF stod uden for magten.

Kommunens udgifter per borger over 65 år faldt med 11.8 procent fra 2008 til 2011 og 9.2 procent fra 2012 til 2015.

Det viser en gennemgang, Politiken Research har lavet.

--

Her sker der to ting jeg har svært ved at få krænget mit hoved rundt om.

Det første er, at dette her procenttrylleri spiser sig selv op.

Hvis 100 % er 2008 - 2011, hvor mang procent af 2008 - 2011 er så det 2012 - 2015 100 % udgangspunkt der giver de 9.2 SR procenter i stedet for 11.8 VK.

Måske er tekst tv bare et for kortfatte medie at sælge nationaløkonomi på.

Og under alle omstændigheder er det da triste nyheder i en tid hvor alle politikere - (NU, også Dansk Folkeparti!) - frygter den omstændighed at der bliver flere ældre.

Det andet er, at politiken normalt regnes for de kulturradikales og jødernes avis. Hvorfor går deres gravergruppe pludselig i kødet på et israelistisk parti.

Kan det være for at "eje" den synd det først txt tv telegram viser - hvilket altid er det næst bedste til at kvæle en skandale?

Om ikke andet gav det da DF's fungerende talsmand på Tinge mulighed for at stille sig frem i medierne og lyde som om det ikke er DF toppens ansvar det, der sker ude i kommunerne. Det tror vi så på. Måske.

 

DF FORMAND AFVISER MEDANSVAR

TV2 txt s.128 Man 03 Aug 2015 20:51

Der kan være gode grunde til, at Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer i stort omfang er med til at skære ned på ældreområdet i kommunerne.

For ofte vil alternativet være værre - og under alle omstændigheder tilhører det endelige ansvar den tidligere SR-regering.

Sådan lyder det fra DF's formand, kristian Thulesen Dahl, der hjemvendt fra ferie for første gang kommenterer Politikens gennemgang af Dansk Folkepartis rolle i kommunale besparelser på ældreområdet.

__

Ynkeligt.

Hvor vidt det er SR regeringens skyld hvad Dansk Folkepartis kommunale byrådsmedlemmer stemmer, kan Rene Christense sikkert forklare uden om, for os andre.

Så den lader vi lige hænge i luften lidt.

Men her har vi det da fra hestens egen mund: ENTEN har Thulesen Dahl over hovedet ikke kontrol med hvad der foregår i krogene i Danmarks næst mest topstyrede parti efter Det Radikale Venstre (og så kan man jo ikke omkostningsfrit parkere sin subjektivitetiske moralbestemmelses-ret hos ham).

Eller også lyuver han.

Og i så fald kan man ikke fæste lid til at Dansk Folkeparti har tænkt sig at løse det flygtninge- indvandrerfamiliesammenføringsproblem som DF nærmest har monopoliseret eneret-patent på.

Og som Dansk Folkeparti lever af mere end af noget andet.

I DENNE FORBINDELSE er det interessant for dem der stadig arbejder på at "knække" DF "koden", at...

Tjek op på, hvor mange af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer med såkaldt dobbeltmandat - at det medlem sidder også i en komunalbestyrelse (og dét gør fx rene Christensen) - om hvor vidt disse sidder i en af de 57 ud af 66 kommuner hvor der er blevet stemt for nedskæringe på ældreområdet.

Eventuelt vil der kunne udredes noget her af om hvor tæt på Thulesen Dahl dette parti-interne anarki florerer.

..

 

Uden at være helt sikker, så er min mavefornemmelse at vi reducerer Dansk Folkepartis indflydelse ved at vi balancerer vores partiprofil, samvirker og lære at tænke i helt nye politiske baner.

Som parti bør vi fokuserer balanceret på både vores kommunal, regions og folketingspolitikeres virkelighed. I dag er denne balance ikke til stede. Vi har næsten kun fokus på vore folketingspolitikere og de er ikke stærke nok til at slå DF-trekløveret (DF koden).

Dansk Folkepartis svaghed er fundamentet som toppen står så fast på. DFs parlamentariske led er ikke lige så stærke. Vi bør gå indirekte til værks mod fundamentet, samtidig med at vi styrker vores egne profiler på kommunal, regional og international niveua. Vel og mærket som enhed, ikke som personificeringer.  

Enhedslisten er stadigvæk en enhed der ikke kæmper som en enhed. Enhedslistens medlemmer kæmper hovedsageligt som enkelt eller par-kæmperer. Praktisk talt træder medlemmer normalt ud i mediernes fokus og taler et emnes part på partiets vegne. Det vi mangler er at måske op til 100 personer gives fokus til medierne per sag. Ikke at jeg tror 100 memlemmer bliver realistisk indenfor mange års rækkevidde, men ikke desto mindre så bør 100 være et sundt strategisk mål at sætte sig.

Grundlæggende bør vi lære os selv at tænke politik på en ny måde og agerer derefter. En måd der tænker udenom DF toppen mens den samtidig tænker bredt og indead i Enhedslisten. 

Smil bare, men når partiet som helhed accepterer denne nye tilgang, så er jeg overbevist om at vi har en helt vidunderlig rejse foran os. Fuld af læren om at overkomme indre spændinger, indre modsætninger og dillemaer.

DF koden knækkes kun af ENHEDS-listen. Aldrig enkelte medlemmer af enhedslisten. Den tid er forbi.

 

En historie fra det virkelige liv.

Jeg skal nok få styr på de stuerene.

- Hvad sprak, med et sådant smæld?

Norge af din hånd, Herre konge...

Dette indlæg er ikke satire. Det er et seriøst politisk forslag med sin egen pointe om DF -koden.

Men læseren skal selv "tro" den frem, for der findes ikke en eneste klart formuleret holdning her (nu er du advaret og kan lade være at spilde din tid på mit gylle hvis du synes det er for off pisted. ked af at jeg ikke kan tilbyde dig mental tryghed).

Hos Dansk Folkeparti kan den jødiske stat, nationen Israel nærmest ikke gøre noget som helst politisk forkert.

Hvordan forholder man sig i DF mon, til at en jødistisk geop0litisk ultra-ortodoks israelist-ist der lige var blevet sluppet fri efter en dom på ti års fængsel for at angribe homoseksuelle ved den årlige gay pride parade - og gjorde det igen.

Han angreb Gay Pride i Jerusalem og stak mindst seks mennesker med en kniv. Spørgsmålet er: Hvor langt skal Israelisterne have love til at drifte mod den manifest jødistisk israelistiske fundamentalstat.

Jeg har lyst til at tage Søren Espersen på ordet, jeg har lige set ham sige til Stine Bosse i Deadline hos Martin Krasnik på DR2, at:

HVIS VI KAN FÅ EN GARANTI FOR AT DE REJSER HJEM IGEN, NÅR DET ER OVERSTÅET SÅ ER DER INGEN GRÆNSE FOR HVOR MANGE FLYGTNINGE VI KAN TAGE.

Det sagde han.

Og hvis jeg har ret her, så sagde han det igen da Deadline Nat blev genudsendt som Morgen TV umiddelbart inden jeg forlod det trygge mørke under min sten...

Se, dét er jo vind på min vandmølle. Måske skal jeg også lige nævne, at et societetika-mentalt fænomen ud i floketisk rigidiseret moralistisk FLOK-intrasubjektivitet...

(dette, at en gruppe mennesker udgrænser sig selv fra Omverden - verden, intet mindre - og etablerer en omvendiseret definition af vrangvendt societetika til at "udgrænse" resten af verden fra flokken)

.., i følge, Judith Rich Harris bog, Myten om børns opdragelse fungerer som gruppesocialisering for en gruppesocialisations-kategori: En gruppe af mennesker med et nærmere bestemt defineret "FÆLLES" /værdimæssigt betinget flokmentalt forestillingsbillede...

(de får tiden til at gå med at hamre det søm ned der rager op af gulvet, fordi den samlede isme har det mest komfortabelt ved at være den jævnede gråsuppe, uanset hvor farverige flokkens enkeltmedlemmer fremstår udad til)

- og så kommer det: FORSVINDER INDEN FOR DEN FØRSTE ELLER ANDEN GENERATION EFTER FÆNOMENETS SPECIFIKKE UNØDVENDIGGØRELSE.

Medens, det omvendt giver øget intern følelse af flokal egenberettigelse i det fællesinterne imagos kending når nogen fra landet, "Udenfor" giver sig til at fordømme fænomenet moralsk.

Fordi: Gruppen sætter netop sin moral som en mod-standard. Dette indikerer at fx Hizb ut Tahrir er meget glade for Dansk Folkeparti - og endda at de to gensidigt fordrer og ikke rigitgt godt kan undvære hinanden.

Det giver derfor blot vand på en vindmølle at forlange at jøder og muslimer holder op med at skære små stykker af jødiske og muslimske spædbørn fordi dét er ulækkert og modbydeligt.

Der imod skal det således anskuet give resultat med effekt, at BEVISE at omskærelsen ikke længer er nødvendig for at udgrænse verden fra det fælles imago, og for at tjene sin gud.

Og altså burde fx grindedrab på Færøerne forsvinde fordi det ikke er materielt eller forplejningsmæssigt nødvendigt - men denne blodige tradition er stadig stærk på Færøerne fordi det er så pisse kedeligt at bo dér. Sea Shepherd kalder det lige frem "underholdning".

Løsningen er derfor at afholde Gay Pride Parade OG melodi grand prix og nordiske mesterskaber i pigefodbold og kvindehåndbold, samt, professionelle stævner i sportsdans på Færøerne - SAMTIDIG - og i timing præcist i grindesæsonen.

Problemet er nemlig, at grinderiet tjener som ALMEN UNDERHOLDNING.

Og siden det forholder sig sådan, vil det nytte lige så meget som et forbud mod hash eller forbud mod burka eller rygmærke, eller det virke slet ikke eller man vil begynde at slagte delfiner også lige som man gør det i Japan, når venstreorienterede eller kulturpsykotiske EUro-radikalister kritiserer DF og Inger Støjberg moralsk.

2

Men bevares.

Det virker da til at styrke det flok-intrasubjektivitetiske left wing radikale imagos intrafælles "KENDING".

Der findes en vis tilfredsstillelse i at hade nogen som er virkeligt værdt at hade (skriver Melanie Klein et sted, udvalgt af Ludvig Igra).

Skal vi nu være konstruktive og se på flygtninge-"problemet", så er vi nødt til at tage til efterrretning at hver og en der kommer til EU over havet har betalt til gangstere hvad der svarer til en bedre, brugbar og køreklar brugt automobil med dansk afgift og nummerplade.

Sådan cirka 40.000 kroner. Søren Espersen sagde 42.000 kr. Jeg har hørt om alt melle 800 EUro for at blive smuglet ind med bil og op til ingen beløbsmæssig grænse (handlede slavepenge-arbejdere ved ikke at de aldrig bliver færdige med at betale sig fri...).

ALLE DISSE PENGE går til rigtige kriminelle, x antallet af flygtninge der sendes af sted. Af de der går til grunde på rejsen er det 100 % fortjeneste.

Så hvad kan jeg gøre, nu leger vi lige noget.

Vi leger, at jeg kan. Vi leger at det er mig, der bestemmer. Jeg er ikke lige frem Gud men jeg kan tælle til en og halvfems - uden, at skulle råbe over havet mod nordvest efter hjælp fra Norröna og Inuit.

Jeg vil begynde med at fyre alle dem der arbejder i Jobcenter.

Undtagen den centrale kreds af databehandlingsprogrammører som skal overføres til Uddannelsesministeriet. Resten skal ansættes hos Folkekirken, til en lidt lavere løn. Især de der har langt opsigelsesvarsel.

Dansk Flygtningehjælp og lignende skal helt nedlægges.

Flygtningecentrene skal organiseres så de sorterer under Forsvarsministeriet.

Der findes et folkegruppe-strata i samfundet, som jubler hver gang der sker en naturkatastrofe eller der udbryder en ny krig. - Fordi de lever af det. Det er FAST ARBEJDE for disse mennesker.

Dette samfundslag skal opsuges i andre institutionaliteter i Danmark.

Ffordi - ellers vil de lige som dem der arbejder i Jobcenter A/S Fastholdelse med anden aktører fortsat bruge flere kræfter på at fastholde, opretholde og vedligeholde klientilisering af borgerne som deres næringsmæssige mønster end på at løse de problemer som alle disse bedreborgerende stater i staten kaldet "godhedsindustrien" er oprettet til at profitere på.

A/S Fastholdelse er IKKE interesseret i arbejdsmarkedsmæssig fuldbeskæftigelse.

A/S Fastholdelse "ejer" jo netop et semi-privatiseret monopol på den del af arbejdsmarkedet, der befinder sig uden for ansættelsforhold.

Men som dog ikke er ganske besiddelsesløse efter som de kan malkes for tid inden for 37 timers arbejdstiden plus fire timers transport hver vej - eller ti timers fysisk træning med efterfølgende forbrug af tid på beboervaskeriet.

Plus, et antal ugentlige skriftlige jobansøgninger i en størrelsesorden som Dansk Arbejdskøberforening end ikke ville overveje at tvinge sine medlemmer til at ansætte folk nok til at læse. End sige, at besvare ordentligt og redeligt.

Således er godhedsindustrien heller ikke interesseret i World Peace. Make no mistake her, hvad skal de med den, måske hvar.

Så jeg vil nedlægge alle deres organisationer og overføre HELE personalestaben til uddannelsesministeriet, Forsvarsministeriets resort - og Folkekirken. Vi kan jo kalde det "UFF-initiativet" (lige som Bæredygtigt Landbrug).

Og jeg vil ikke give asyl til een eneste, eller familiesammenføring.

Alt det dér, det er et skråplan helt fra begyndelsen.

Europa og Storbritanninen KAN IKKE huse alle de tres millioner flygtninge der så skulle tuilbydes logi og familiesammenføring. Dette her er ikke matematik, det er logik. Det kan ikke lade sig gøre.

Det tjener ikke andet formål end at smadre og tæppebombe arbejdsmarkedets danske ordning med et PTSDtraumatiseret parallelproletariat.

Det styrker blot Dansk Folkeparti at lade dette fortsætte, og så undergraver det i øvrigt også folkeskolens funktion på det dannelsesmæssige niveau..

Men jeg vil tage imod enhver som kommer her.

Jeg vil give dem en tom kirkebænk at sove på.

Jeg vil give dem lov at dyrke egne grøntsager på jorder om kirken mod at de aflægger ed på at de kan uddannes og trænes til at vende tilbage. Og de får jo noget at vende tilbage til, fordi der ikke længere praktiseres familiesammenføring.

Jeg vil facillitere lige dele skoling - igennem folkekirken i samarbejde med Uddannelsesministeriet og nytte-arbejde i samarbejde med Forsvarsministeriet.

Men det er kirken der skal stå for det, og det skal være kirkens ansvar at alle vores gæster på tålt ophold lærer dansk, deltager i nyttearbejde og forbereder sig på at vende tilbage til hvor i verden Udenfor, de måtte ønske at blive firet ned fra Cyber Crime Centers hemmelige stealth-helikopter.

Og en ting til. Kirken skal som del af al denne skoling etablere en fælles, vedvaredne diskussion om inTERsubjektivitetisk monoteistisk eur-imago.

Denne fortsættende samtale skal kunne føres i skyldig hensyn til Dansk Grundlov og den skal kunne rumme også ateisme, hinduisme og asatro.

Men ikke nødvendigvis buddhismen. Den KAN klare sig selv i en gudløs verden.

3

Hvis Du ikke har regnet pointen ud endnu, så får du her en lille hjælp: Det handler om tryk-udligning.

En genial mand (en almindelig dansker!) regnede ud, at hvis man stak en række lange klimaresistente plastik-rør ned i kystlinjen på ydersiden af Jylland, og lod disse rør rage så tilpas langt op af stranden med vinkel ud mod havet, at de når op over tidevandet og de store almindelige bølger...

Dem, der gnaver af kysten hver gang de slår ind og som alt i alt fjerne mere af Jylland over tid end de store storme (som intet kan stille noget op over for) .

SÅ vil vandets egen tryk mod strandens massiv gå retur - op igennem snorkel-rørene, efter loven om åbne kredsløb, vist nok, men jeg er ikke helt sikker på at jeg kan forklare hvordan det virker. Jeg ved bare, at det virker.

Og resultatet bliver et vist tab af arbejdspladser hos de firmaer der lever af at udføre kystsikring ved at køre sten og grus ud i strandkanten og dér lade havet tage hvad havet så kan tage der af.

Pointen i kystsikring the old fashioned way er derfor, at visse jyder har fundet sig en vedvarende måde at få nogle af de penge tilbage som jyderne betaler i skat.

Ellers, ville Jyllands vestkyst nemlig ligne et langt pindsvin krydset med et meget stort tusindben...

Okay. Så får I endnu et hint til pointen her, alligevel.

Jeg så en mor nede i den lokale superbrugsen som havde en skolestartealder-knægt der havde lagt sig på gulvet og gjort sig vanskelig. Mor smed sig resolut ved siden af, og gav sig til at sparke i gulvet og give udtryk for sin egenstatur.

Det virkede i hvert fald denne ene gang.

ING#EN tænker sig at LAbil alliances skatteprocenter eller De Grønne blå 30 timers arbejdsuge nogen sinde bliver vedtaget, vel.

Så hvorfor skulle nogen gøre virkelighed af at suspendere hele den multi-milliardøse flygtningeindustri med og uden sort økonomi: FOR, AT etablere "kystsikring ved trykudligning" i det danske nationalparlament.

Og inddrage folkekirkens etiske arbejde inden for tværkulturelle samvirkeprojekter som en seriøs, politisk aktør

Til, at uddanne og træne flere tusindvis af gæster på tålt ophold til at drage hjem og fortsætte den intersubjektive samtale i dette øjemed at udvirke snorkelrør-udligning af alt intra-subjektivitetisk flokmentalt politisk misbrug af monoteistisk hierarkisme.

Nej.., vel.

Og alligevel har Enhedslisten specialiseret sig i politikudvikling af den type hvor de væsenlige ideer vitterligt er værd at stjæle, kopiere eler i det mindste kunne tilbyde sine egne parallelle politiske ideer som Ålternativ til, ja?

Det er nemlig derfor, de blå har suspenderet ældremilliarden, var det ikke den der blev vedtaget for at undgå kravet om to bad om ugen.

Eller var dét en anden milliard, den.

 

 

Tankerne i indlægget om de stuerene er også til diskussion hos Peter Westermann blog: Den progressives dilemma og Pernille Frahm blog: Alle taler om vejret...

LO: DET ER SAMFUNDSSKADELIGT

Tv2 txt s.125 Sön30Aug 2015 (29. Aug 14:48)

Regeringens bebudede besparelser på uddannelsesområdet med to procent om året de næste tre år falder absolut ikke i god jord hos LO, der kalder udmeldingen for dybt bekymrende og direkte samfundsskadeligt.

Som modsvar til uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V), der mener, at besparelserne er udtryk for 'samfundssind'.

Ifølge LO-sekretær Ejner k. Holst går venstres planer stik mod en anden reform af erhvervsuddannelserne, som blev indgået for få år siden, og som skulle højne kvaliteten på erhvervsuddannelserne.

---

DR TXT TV s.136 lör29aug 2015 09:02

DF STØTTER UDDANNELSESBESPARELSER

Der er effektiviseringer alle steder i samfundet, så det er naturligt, at turen nu kommer til uddannelsesområdet.

Sådan lyder det fra Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forsknings-ordfører for DF, der bakker op om regeringens plan om at spare 8.7 milliarder på uddannelsesområdet over de næste fire år.

han understreger, "at der nok er områder, hvor man kan gennemføre de her besparelser, uden at det får helt katastrofale følger".

Ifølge ordføreren skal man kigge på blandt andet implementeringen af fremdriftsreform.

---

REGERINGEN VIL SPARE PÅ UDDANNELSE

DR txt tv s.127 sön30aug 2015 (28. aug 22:35)

Efter at uddannelsesområdet i årevis har været friholdt for sparekravet på 2 procent i det offentlige, kendt som grønthøstermetoden, varsler Venstre-regeringen nu omfattende besparelser i uddannelsessektoren.

De næste fire år skal hver institution spare 2 pct. om året, hvilket betyder, at uddannelsesområdet skønnes at få 8.7 milliarder mindre til rådighed, skriver Politiken.

Ud over folkeskolen, som er kommunernes ansvar, vil regeringen kun frede basismidlerne til forskning og erhvervs- grunduddannelserne.

 

..

 

 

DF KLAR TIL AT SPARE PÅ MILJØET

Tv2 txt s.127 Tir 01 Sep 2015 06:56

Dansk Folkeparti bakker fuldt og helt op om at se, om der kan spares penge på miljø- og klimaområdet, sådan som regeringen ifølge lækkede dokumenter omtalt i dagbladet Information har planer om.

regeringen har tilsyneladende tænkt sig at spare 340 millioner kroner på miljø-, klima- og transport-området de kommende år, skriver Information.

Og med forbehold for, at Dansk Folkeparti ikke kender de konkrete planer, så er partiet helt med på at undersøge, om der kan spares på miljø og klima.

Det siger klimaordfører mikkel Dencker (DF).

- Vi er meget på bølgelængde med regeringen.

Vi synes, vi har brugt for mange penge på miljø- og energiområdet, siger han.

---

Tv2 txt s.131 Tir 01 Sep 2015 08:42

MILJØBESPARELSER: - ET HÆVNTOGT

Regeringens bebudede besparelser på klima- og miljøområdet er både kortsigtede og uansvarlige.

Og så er det overraskende, at de er så omfattende, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Det er svært at forstå at de har så travlt, siger hun til Ritzau.

For selv om regeringen i sit regeringsgrundlag varslede "grøn realisme", så kommer det bag på naturfredningsforeningen, at der i løbet af de kommende fire år skal spares 340 millioner kroner.

- Det ligner nærmest et hævntogt i stil med det, som vi så i 2001, hvor Anders Fogh regeringen vi9lle gøre op med det, man kaldte Svend Aukens imperium.

Det er den samme brutalitet som vi ser nu, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Spareplanerne risikerer blandt andet at ramme det storstilede og meget roste naturgenopretningsprojekt for Store Åmose i Vestsjælland.

---

DR txt tv s.171 tir 01 sep 2015 09:48

KLIMAMINISTER BEKRÆFTER BESPARELSE

Danmark vil fortsat være et af verdens grønne foregangslande, selv om regeringen har planer om at skære i statsstøtten til hele klima-, energi- og forsyningsområdet.

Det siger den ansvarlige minister Lars Christian Lilleholt (V), efter Information har kunnet fortælle, at Vnestre varsler besparelser på området på finansloven.

- Vi bruger i dag rigtig, rigtig mange penge på den grønne omstilling, og det vil vi også gøre frem over, selv om der kommer besparelser, siger ministeren.

Han vil dog ikke forholde sig til de fortrolige finanslovsnotater om besparelserne, som Information har baseret sin historie på.

 

..

 

 

DANMARKS GODE RY STÅR PÅ SPIL

DR txt tv s.120 tir 01 sep 2015

Det vil gå ekstra hårdt ud over Danmarks tre design- og arkitekturuddannelser, hvis regeringen gennemfører et forslag om at spare to procent om året i fire år på de videregående uddannelser.

Torben Nielsen, der er rektor på Arkitektskolen i Aarhus frygter, at det gode navn, som de kunstneriske uddannelser har i udlandet vil lide skade.

- De tre institutioner har jo traditionelt en meget høj status både nationalt og internationalt, og det kan blive svært at opretholde den frem over, siger Torben Nielsen.

-

KONCERN MODTOG OFFENTLIG STØTTE

DR txt tv s.114 fre 07 aug 2015 07:45

Den amerikanske koncern Harman International Industries har fået offentlig støtte til at bygge en ny fabrik i Ungarn.

Der med kan den amerikanske koncern, der ejer lysproducenten martin i Frederikshavn, flytte produktionen fra Frederikshavn til Ungarn - og 245 nordjyder mister deres job.

Allerede i marts måned kunne nyhedsportalen Hungary Today fortælle, at Harman International Industries ville udvide sin produktion i byen Pécs i det sydvestlige Ungarn.

Ifølge nyhedsportalen får virksomheden, hvad der svarer til cirka 18 millioner kroner af den ungarske stat.

Penge, som meget vel kan stamme fra EU.

 

--

 

DR txt tv s.129 lör 29 aug 2015 (28. aug 23:09)

HJORT ÅBNER FOR LAVERE LØNNINGER

Adgangen til arbejdsmarkedet er blevet alt for svær for en stor gruppe på offentlig forsørgelse.

Derfor åbner finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) for at drøfte muligheden for en >trædesten< ind på arbejdsmarkedet i de kommende trepartsforhandlinger mellem regeringen, lønarbejdere og arbejdskøbere.

I den forbindelse slår han ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag fast, at det kan ske ved at kigge på "løn-delen".

Det kommer ikke til at ske ved et direkte "løndiktat", siger Claus Hjort.

..

Tv2 East txt s.173 Lör 29 Aug 2015 (27. Aug 11:17)

FLYGTNINGE ER UNIK MULIGHED

Tusindvis af flygtninge kommer til Europa hver dag, især fra Syrien.

De flygtninge, der ender i Danmark er en unik mulighed for virksomhederne for at få besat en masse arbejdspladser, som andre arbejdsløse ikke søger, siger marten Van Engeland, der er formand for CSR-Fonden - en organisation, der arbejder for at udbrede social ansvarlighed blandt virksomheder.

- Hvis du spørger os i CSR- Fonden, så skal flygtningene ud at arbejde.

Det er meningsfu7ldt for mange mennesker at arbejde, og det gælder også for flygtninge. Et arbejde ville afhjælpe mange problemer i selve ventefasen, siger Marten Van Engeland og peger på, at det som reglerne er i dag, er besværligt for virksomhederne at få flygtninge i arbejde, når de både skal have opholdstilladelse og arbejdstilladelse først.

Han peger på hotel- og trestaurationsbranchen som brancher, der kan bruge flygtningenes arbejdskraft.

- Folk udefra kommer her til lands og giver os andre løsningsmodeller som vi ikke kunne forestille os i vores egen lille sandkasse.

..

 

Tv2 txt s.125 Tir 01 Sep 2015 05:37

MINISTER: STOP STIKKERTJENESTE

Danskere, der har mistanke om at naboen får udført sort arbejde, eller på anden måde snyder i skat, kan ikk elængere indberette mistanken til Skat gennem en anonym sladretjeneste på nettet.

Den mulighed har skatte minister Karsten Lauritzen fra dags dato nemlig afskaffet, oplyser DR Nyheder.

Det er kun otte måneder siden, at muligheden for at anmelde anonymt på Skats hjemmeside blev indført, men tjenesten, som af kritikerne er blevet døbt stikkerlinjen, falder ikke i ministerens personlige SMAG.

Nej, det stod der ikke.

Der stod: "PRINCIPIELLE" smag.

Undskyld.

Skat er ærgerlig over ministerens beslutning fordi der også er tale om et værktøj imod "social dumping".

..

 

Udflytning af arbejdspladser til længere yder-områderne

DR txt tv s.168 tor 03 sep 2015 (02. sep 12:38)

BORGMESTER KRÆVER MINISTERHANDLING

Post Nord er ved at sende 26 arbejdspladser fra Fredericia til Indien.

Og det bør transportminister Hans christian Schmidt sætte en stopper for, mener fredericias borgmester, jacob Bjerregaard (S).

- Som borgmester er det min pligt at råbe op, og så håber jeg at man omstøder denne beslutning, fordi jeg synes ikke det er i orden, siger jacob Bjerregaard.

Hans Christian Schmidt har dog ikke tænkt sig at blande sig i Post Nords planer, selv om staten ejer 40 procent af aktierne.

..

Der var også et telegram som jeg lige nøjagtigt ikke nåede at få snappet et smartViertelsnap af - før, det forsvandt fra skærmen igen.

Dét handlede om, at "bruttonationalproduktet" i Vestsjælland er lavere end gennemsnittet i EU og fx lavere end i Kosovo, Moldavien og Transsylvanien...

Eller sådan noget lignende.

 

 

 

OMBUDSMANDEN: IRAK-SAG ER POLITISK

DR txt tv s.153 tir 01 sep 2015 06:44

Med henvisning til en sjældent anvendt paragraf afstår Folketingets Ombudsmand fra at blande sig i regeringens beslutning om at lukke Irak- og Afghanistan-kommissinonen.

Det sker fordi sagen er blevet for politisk.

Siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til Jyllands-Posten.

- Normalt skal ombudsmanden naturligvis ikke undlade at gå ind i sager fordi de er politisk følsomme.

Men der kan i sjældne tilfælde være sager, hvor ombudsmanden ved at tage en sag op havner i en konflikt mellem Folketingets partier.

 

OG HVAD TROr HAN SÅ HAN GØR VED AT IKKE tage den her sag ind, dér...

:-,

 

IKKE FLERE PENGE TIL DK'S FØDEGANGE

DR txt tv s.152 sön 30 aug 2015 (29. aug 22:38)

Landets fødeafdelinger går tilsyneladende glip af et ventet og tiltrængt løft på 35 millioner kroner i år.

Pengene var øremærket til at skabe bedre forhold for fødende og ansatte på fødeafdelingerne.

Puljen er tilsyneladende blevet sløjfet.

Det fremgår af et udkast til regeringens økonomiaftale med regionerne, skriver TV2, som er i besiddelse af skitsen.

Budgettet viser, at der er nul kroner i år til "øget kapacitet på fødeafdelinger".

I margin fremgår det, at beløbet er "tilbagerullet"

---

TV2 News Morgen 30. aug: Puljen er på 250 millioner.

---

DF: GARANTI FOR KVALITET PÅ FØDEAFD

Dr txt tv s.163 sön 30 aug 2015 11:10

Gentagne historier om dårlige forhold på landets fødegange fik i november sidste år den daværende regering til at sætte 260 millioner kroner af til landets fødeafdelinger over de følgende fire år.

Nu ser det ud til, at pengene spares væk, og det får DF-sundhedsordfører Liselott Blixt til at reagere.

- Vi skal sikre, at alle fødeafdelinger lever op tilretningslinjerne.

Det gjorde de ikke i 2014, da man bevilgede pengene, siger hun.

Derfor er hendes kritik i sagen i lige så høj grad rettet mod Løhdes forgænger i embedet, Nisk Hækkerup (S).

..

Den tager vi lige en gang til:

Blixt kritiserer Nick Hækkerup for at have været minister imens der blev bevilget 260 millioner penge som Løhde planlægger at have sparet væk.

Det rimer på når Inger Støjberg siger at der i alt for mange år har været ført en alt for slap flygtningepolitik i Danmark.

Så er det nemlig også de rødes skyld at private entreprenanter i disse år malker kontant økonomi af størrelsesordenen, "selvfungerende", ud af at oversvømme Europa sydfra med af nød tvungent billig, populationsmæssigt reproduktiv arbejdskraft.

..

 

I relaterethed til en debat om "DF KODEN"

Det korte af det lange er, at Dansk Folkeparti lever af, at der findes et mere eller mindre manifest brune-mennesker-"problem", som socialdemokraterne i alt for mange år for tyve år siden lod De Radikales højædelmodige humanistiske euro-idealer terrorisere Soc.D til at ikke gøre noget ved.

Det der, "brunmenneskede" skinproblem er i øvrigt en forstillelse, der bygger på en flokmentalt gensidig SKEL mellem to forskellige monoteismers kulturelle friktion.

Det er slet ikke et menneske problem, men et flok-imago verdensforklarings patent-problem.

Og konceptet er så, at DF er ikke interesserede i, at LØSE eller og, at fjerne "problemet", fordi DF jo lever af dets postulans, altså af, at støtte det offentlige rygtes fremmanen af et "problem".

Et problem, der kun er et problem FORDI ingen interesserer sig for at løse det.

DF har heller ikke selv nogen interese dér.

Det, som DF har en interesse i at gøre noget ved, er socialdemokratismens relative impotens over for et "humanistisk" midterpolitisk spekulationsregime som har ladet hånt om at vi er danskere alle sammen, her i landet.

Og som deler sine "europæiske ambitioner" med socialdemkraternes våde drømme om et sociademokratisk tusindårs-verdensrige.

Og de er alle nøjagtigt lige så politisk intolerante over for alternative imago som hinanden.

Alt dette får man med i købet når man stemmer på Dansk Folkeparti.

 ..

Som det fremgår af serien af tekst tv telegrammer her over er det absolut muligt at dokumentere et katalog af "samfundsskadelig" malicious firmware som er med i posen.

Der downloades ikke bare som følgevirkninge men i stedet for det resultat, vælgeren muligvis måtte forestile sig at få ud af den handling at sætte kryds ved pizza nr Dansk Folkeparti med Skaarup, Krarup, Espersen, Christensen, Kjærsgaard og ekstra Thulesen Dahl på.

Men der er også "rigtige"problemer i denne verden, som Dansk Folkeparti profiterer på tilstedeværelsen af og som venstreorienteretheden skal udvikle egne løsningsmodeller til, der ikke bare skal kunne LØSE det problem DF vælgeren ser for sig indeholdt i de rigtige virkelige problemer i den rigtige virkelige verden.

Disse venstreorienterede løsningsmodeller skal nemlig også fremstå som mere logisk "danica" end noget Thulle & Co. måtte kunne ville finde på at bruge til at legitimere for Løkkes statsmedisteri med.

Et par eksempler på sådanne problemer, der fordrer egne dansk politiske løsningsmodeller selv om danskerne som nation ikke har kinamands chance for at lykkes med at fjerne det virkeligt rigtige virkelige problem ud af verden - og som. skal kunne forståes "i sandkassen" - som Marten Van Engeland udtrykte det, kunne fx være:

1

DR txt tv s. 552 tir 01 sep DR2 22:30 - 23:00

Deadline

FN har i dag lukket for sit nødhjælpprogram for syriske flygtninge i Jordan. Der er ikke flere penge at gøre godt med og en i forvejen kritisk situation tegner nu mere desperat.

Hvis ikke flygtningene kan få støtte i nødområderne og samtidig ikke er ønsket i Europa, hvad så? Hvilken udsigt har de til at klare sig gennem dagen og vejen?

Og vil det øge det i forvejen massive flygtningepres på en række EUropæiske lande? Det ser Adam Holm nærmere på...

Og:

2

DR2 txt tv s.553 tir 01 sep 2015 23:00 - 23:50

Voldtægten af Pakistans drenge

Britisk dokumetar fra 2013.

Atommagten Pakistan er et demokrati og Vestens allierede i krigen mod terror, men mange frygter, at fundamentale islamister i stigende grad får magt i denne meget konservative, muslimske nation, som paradoksalt nok gemmer på en frygtelig hemmelighed.

25 procent af alle drengebørn bliver seksuelt misbrugt af ældre mænd, før de fylder 16 år.

I grænsebyen peshawar fortæller både pædofile og deres ofre her åbent om dette forhold og hvad det betyder for dem.

 

..

Sådan noget skal venstreorienterede kunne svare på, hvis DF koden skal "knækkes".

 

Den overskudsbedsteborgerliges fornægtelse af dilemma

Her er et tredje eksempel på kodens spejlende socialnarcissisme:

Dilemmaet er, at formanden for Dansk Røde Kors lader sig lønne med (mere end) en million kroner om året.

Dansk Røde Kors frontkagemand skal ikke lade sig aflønne i en prisklasse almindelige mennesker ikke forstår meningen med.

Røde Kors er ikke et firma på samme måde som dem der har adresse i udlandet og hæver milliarder fra den danske stat bare ved at skrive et brev til Skat om at de ønsker milliarder udbetalt.

Dilemmaet før omtalt, består i at venstreorienterede politiske intervenanter over hovedet kan se sig selv i, at dette skulle være progressivt.

 

Det udenlandske er med al respekt ikke en del af DF koden. DF er først og fremmest et dansk orienteret parti.

 

Hej Nielsen.

Du må leve med at jeg lige tager en lille omvej før jeg vi kommer frem til det der med "det udenlandske".

Og når så, nogen påtaler at de over über velbetalte godgøreres er bosat i områder hvor der ikke er særligt mange af dem de synes at Dansk Folkepartis vælgere skal leve sammen med til hverdag,

så stiller sådan en som Stine Bosse sig op på tv i godmorgen fjernsyn og siger at det ikke har noget at gøre med hvor man bor, at man må gerne mene hvad man mener. Og JA. Dét har Fru Bosse i hvert fald ret i.

Man har i hvert fald ret til at mene hvad man mener, men det var at glide af på ganske vist uren tackling - med en omgang professionel udenomssnak, fordi dét var jo ikke selve kritikpunktet. Ikke at damen sikkert bor dejligt eller at hun mner at der kan proppes flere Perler i Ghettobanken, vel.

Spørgsmålet gik så vidt jeg forstod af det på hvem disse mennesker er behageligt fri for at bo sammen med. En internet-stemme havde vist endda vovet at kalde dem "hyklere"..?

Anders kagemand fra Røde Kors stod ved siden af og følte sig "beklikket fra folk der ikke har forstand på, hvad de taler om."

Det sagde han godt nok, altså.

Så den tager vi også lige her.

Pointen er nemlig at Hr. Kagemand tilsyneladende mener at fordi han i velbetalt embeds medfør rejser verden gratis rundt og ser flygtning eog elendigheder nok for mere end een..,

samtidigt med at han personligt så også lige oplever de bedste sider af det at være menneske, nemlig dér hvor mennesker også kan få fællesskab i at hjælpe hinanden på trods af ulykke og nød og også uden ressourcer..,

AT SÅ skulle dette give hr. Ladekarl alene en særlig indsigt i også hvordan det er at bo og leve på undersiden af den blanke borgerlige overflade blandt danskere der ikke ejer andet end den illusoriske vision om at være født i verdens bedste land.

Jeg HAR prøvet at bo i et ghetto-område. Kagemand.

..

Det udenlandske som Nielsen besværer sig over...

1

FN ikke har penge til at hjælpe flygtninge i Jordan. Men så vidt jeg forstår af danske folkepartister i tv er det da ellers netop dér, DF vil sende hjælpen hen.

Fordi, SÅ kan man nemlig med nogen pondus også forlange at flygtningene bliver sendt der hen, vel. Men man kan ikke vide det. For at forstå det fuldt ud, skal man nok være DF vælger selv.

Her er mit forslag til løsningsmodel at der dels genereres et kontrolleret optag hvor Tyrkiet sejler alt hvad de kan indfange til Cypern, hvor der vil ske registrering, lægeundersøgelse, vaccination m.v. når folk siver igennem porten i hegnet mellem den muslimske og den kristne verden.

Og her hjemme er vi pisket til at skaffe sovepladser. Her er min tanke at når der har været de her kirke-aktioner fx i Enghave Kirke, Blaagards Plads Kirken og Brosons Kirken, SÅ HAR DER VÆRET FOLKELIG OG LOKAL OPBAKNING TIL AT HJÆLPE, også selv om det ikke var 100 %.

Danskere er nogen som gerne VIL hjælpe andre mennsker, ik.

Iden var så, at en dansker skal kunne gå hen i kirken og låne en flygtning ta dele sin arbejdsdag - og dele sin dagløn - med.

Og alt sådan noget.

2

MIN løsningsmodel her er absolut indenlandish: Jeg mener at den danske stat skal autorisere en særlig DANSK læsning af Koran, således at pakistanerne får noget relevant åndelig spejling.

Den skal kunne stå i samlæsningsrelevans med Danmarks Riges Grundlov og den skal også gælde for Danmarks fattige, hvis jeg må være så fri.

Ikke, at der ikke findes pædofiler i Danmark, men det er sgu da vist ikke he-elt lige så slemt her i landet, så NOGET ET ELLER ANDET må danskerne alt andet lige gøre mere "rigtigt" i forhold til pakistanernes måde at gøre ting. Måske er det dette, at den danske mands imago ikke er slet så autoritært.

Og tanken er, at en venstreorienteret skal kunne besvare DF vælgerens spøgelse´s-problemer med konkret politisk forslag til hvad der eventuelt kan gøres når man står med det problem som pakistanere slæber med til Danmark.

Jeg havde ikke tænkt mig at blande mig i pakistansk indenrigspolitik, vel.

Hvis jeg kan være bekendt at udtrykke mig lidt amputeret dér.

(Og hvis det endelig skal være, det der med at DF er specifikt indenlandsk, hvorfor skal de så have mere Morten i EU, altså).

Hav fortsat god dag, tak.

 

 

 

 

Hej Christensen

1. De udenlandske flygtninge 

Jamen du har jo ret, så tak for din hjælp. For netop fordi DF er et dansk orienteret parti, fokuserer det naturligvis på de fremmede, som en decideret trussel mod det danske samfund. Derfor forslagf om at hjælpe i nærområderne, uanset om flygtningene så vil bruge disse eller ej.

Om Cyperen skulle fungere som et kontrolstation for flygtninge skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror at begge ideer, den nære og den fjerne, bør bruges. For i Kosovo, da jeg var udsendt der i 1999, hjalp vi jo en del af de omtrent 800.000 hjemvendte flygtninge, med en vis grad af øget sikkerhed. Så jeg tror at vi både skal arbejde med at hjælpe i nærområderne samt i vort eget land.

Iden var så, at en dansker skal kunne gå hen i kirken og låne en flygtning ta dele sin arbejdsdag - og dele sin dagløn - med.

 Læser jeg dig rigtigt her, får du lige en Thumbs Up for den humoristiske højde.

2. Har du mulighed for at uddybe? For Koranen, pædofili, Morten Tysk-krigs-flyver-maskine...og så skulle DF alligel ikke være indenlandsk orienteret...hm, er sandsynligvis for træt her til morgen, men forstår ikke om du skriver sarkastisk eller ej? 

The GOLDEN opportunity

..

DR txt tv s.135 ons 02 sep 2015 (01 sep 23:03)

EKSPERT: SKATSKANDALE MÅSKE STØRRE

Det lykkedes ifølge Skat udenlandske kriminelle at trække 6.2 milliarder kroner ud af statskassen ved at søge om refusion af udbytteskat.

Nu frygter skattepartner i advokatvirksomheden Rønne og Lundgren dog, at skandalens omfang kan vokse, og at tabet ikke stopper dér.

Skats reusioner af udbytteskat er 13-doblet på under fem år, og det kan langt fra forklares med stigningerne i de store danske virksomheders udbetaling af udbytte eller med flere udenlandske aktionærer.

Stigningerne burde have tændt alle alarmlamper i Skat, mener han.

..

 

Prøv eventuelt at få DF til at interessere sig for spørgsmålet, om:

HVOR ER PENGENE BLEVET AF!

Er det de danske skatteydere der financierer ISLAMISK STATs korstog i Syrien, Iraq og Levanten måske, eller hvad?

Det er DF der har skabt Løkkes regering.

Det var også DF der understøttede Løkke senest den mand havde regeringsmagt i hænderne.

Det er danske folkeparti-vælgeres regering der har hældt personale ud af Skats organisationel i et omfang så minimalskatten overhalede minimalstaten højre om inden det gik op for De Radikale at de er nødt til at samarbejde med socialisternes folkeparti..,

fordi, ellers bliver Danmark i denne grad "liberaliseret" og afmontéret af anarcho-kapitalisterne i V og K (og i Perifer Liberance), at der ikke længer ville have været noget åndsintellekt Danmark at have sine radikale [usagt udtalt: NATIONALE] "EUropæiske ambitioner" i.

Og altså, at Dansk Folkeparti deltager aktivt i at undergrave Skats faglige kompetencer.

Ikke, at der skal tales dårligt om DF af denne grund - fordi, i den flokmentalt socialnarcissistiske imago praksis får man som vi så her ovenfor i eksemplet med de 260 millioner kroner til fødeklinikkerne ikke andet ud af at forsøge at få Dansk Folkeparti til at vedkende sig ansvar for hvem, DF peger på til at ruinere..,

undskyld, REGERE landet..,

end, at man i DF's mediekonfiguration straks genererer en lynafleder der skal tørre skyld af på Socialdemokraterne på grund af disses samarbejdspolitikker med ærkefjenden, den elitære intelligentsias kulturpinger i Rad.V.

Nej, i stedet skal vi sige "tak" til DF's vælgere fordi disse har stemt på et parti hvems politik er at passe på Danmark midt i den internationale kriminalitets rivende malstrøm af globalisering.

Inden jeg gik og lagde mig fordi jeg ikke kunne tåle mere TV Avis denne dag, nåede jeg lige at høre at den omhandlede udbetaling af helt konkret kontant kapital til disse udenlandske erhvervsvirksomhedsorganiserede kriminelle var steget voldsomt i det første halvår af 2015.

Det KAN derfor vise sig muligt at få Dansk Folkepartis politikere til at harcellere med retfærdiggjort vredladenhed over at Socialdemokraterne ikke imens socialdemokraterne havde regeringsmagten var i stand til at dæmme op for - hørte jeg det nye beløb være på:

IKKE seks komma to milliarder, men

MERE END OTTE MILLIARDE#R gratis kroner fosse ud af landet...

:-?

Det kan jo også være noget jeg drømte lidt senere.

Skulle ikke nu, Dansk Folkeparti være til at overtale til atsætte sig på denne golden opportunity for at redde Danmark lige som DF jo er blevet det, interesserede i at redde Danmark fra den DAGPENGEREFORM, Helle Thornings regering indførte.

Selvfølgelig vil de da være det.

Ja.

 

 

 

 

 

 

 

Danica vs. americana: Mind the gap.

Er Pia Kjærsgaard feminist?

Umiddelbart vi lKjærsgaard vel sagtens selv svare at "feminist" er nok ikke et ord der dækkende beskriver hvad Pia Kjærsgaard er.

Men Pia Kjærsgard ER faktisk feminist - i en americana version oversat én til en uden hensyntagen til kulturhistoriske forskelle.

I USA er en feminist en kvinde der lykkes med at realisere sit eget liv uden at dette projektet afspores nævneværdigt af hendes køn.

Margrethe Vestager er americana-feminist.

En ung kvinde som fx Miley Cyrus er vel cirka fem og tyve år gammel, og allerede chef for at omrejsende stort scene-show med optrædende musikere, dansere, korsangere og scenefolk, der alle lever af at realisere deres drøm.

Er "Miley Cyrus" feminist..?

Madonna er! Madonna er stærkt anerkendt for ikke bare at vide hvad folk gerne vil høre til tiden når Madonna udgiver sine recordings.

Men også for at være en dygtig forretningskvinde og om end måske ikke en særligt talentfuld skuespiller så en talentfuld optrædende scenekunstner med bevidste ambitioner, i hvert fald.

Madonna ER americana-feminist. Ja?

Så er Miley Cyrus og Britney Spears også feminister "americana". Men nu fx Hillary Clinton, HUN kunne også gå for at være danica-feminist, ja, sammen med Madonna... Men ikke Miley Cyrus, vel.

Miley Cyrus er for UNG, sgu, nok, og FOR kommercialistisk, lige som Madonna. men Madonna sneg sig under radaren imens det var yuppierne der satte standarden - tilbage i 1980erne.

Problem: Danica feminisme synes at stå solidt plantet inden for en medmenneskelighedens åndsmilitans, måske. Og lidt også, i flokmmentalt kønsbetinget selvbegrænsning, måske.

Danica feminisme er nemlig ¤EN SOCIALISME, om end, dern er ingen "hård" militans dog.

Og dét kan man ikke i Amerika, vel. Dér er feminisme nemlig derfor så, IKKE nogen socialisme. Ikke, rigtigt i hvert fald. Vel.

Americana-GRADBØJNINGEN kaldet "radical feminism" bliver eksempelvis derfor så, når dette vel at mærke oversættes korrekt på dansk ikke til "radikal" feminist, vel, men til RABIAT feminist.

Dette afsløres delvist af et radikalt indhold af bastant militarisme. Og delvist af at der er tale om en politisk trosretning med et kvantitativt civilreligiøst indhold af moralsk etik. Derfor, en "tro" faktisk. Lidt.

Der kan i danica også gradbøjes endnu længere ud. Til, "rabiØS"... Haps! AVVv..!

Eksempel nr. 2

Tag sådan et begreb som "rape culture".

I americana kulturkritik beskriver dette en hel og fuldstændig kritik imod amerikas forenede stater, set inde fra: Dette samfunds afhængighed af en markedsøkonomisk politisk magtkapitalisme der rimer mere på kanibalisme end cyklister på en cykelsti i myldretiden.

Altså, cyklister i den storby i verden hvor der overvejende tales dansk som fælles hovedsprog... Oversæt nu, rape-culture i forholdet én til en som, "voldtægtskultur".

Blev den til "danica", af dét? - NEJ.

Den blev til en skævvreden muhammedtegnimng der gjorde nar ad feminismen selv, og i stedet fødtes begrebet "nazifeminisme" ud af denne anstrengelse.

En hel kulturkritik forsumpede i den sexualismekritiskedetaljes moralsk plattenslageri fordi der ikke blev tagte hensyn til forskel mellem americana og danica, fordi de der bare tog den americana debat og smækkede den gennem en internetbaseret übersetzungs-Maschinenwerke glemte at skelne i forholdet mellem mål og middel.

Lige som, når feminisme i Danmark er en socialisme, og den ikke kan være dette fuldt ud i The Amerikas.

Vi tager den lige engang til:

Tag nu ordet nationalsocialist. Skriver man "nazist" på dansk, SÅ er der sagt nationalsocialist i ét ord eller national-socialist som sammensat ord med bindestreg.

Med henvisning til Joachim B. Olsen og med tak for at fumle mellem Joachim B. Olsensk nationale socialister og SFske FOLKE-socialister, oversættes nu det danske "national socialist" gennem den americana internettiske oversættelsesprogramme.

Lad blot maksine forsøge at fange at på dansk kan der faktisk være tale om en "light" nationalistisk indstillet venstreorienteret som fx en Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen imod EU, og IKKE nogen voldsfetischistisk hysterisk hierarkiker med hang til uniformeret påfugl-udklædning.

Maskinen kommer ud med americana "NATIONAL SOCIALIST" uanset hvad.

Helt uden, at oåplyse verden om at der findes en verden. Uden for NSA. Sludder, undskyld. Uden for USA.

DF-koden i danica foreskriver at DF er white suburban middleclass. Og white sububan middleclasse er kulturhistorisk set overvejende patriarkalsk i en eller anden utilitaristisk kristen variant (finds også som lutheraner og som amerikansk dansk amerikaner altså som næsten helt uden at være DANSK "danica").

Pia Kjærsgaard er altså ikke feminist, mainly af denne årsag at både Kjærsgaard og Pias Parti af karakter er udtalt americana white suburban middleclass PATRIARKALSK.

Hvilket, blandt andet fx viser sig i Dansk Folkeparti's ganske fraværende evne til at forholde sig RATIONELT til emnet, "Israel".

Faktisk kan man ikke rigtigt kalde Thulles regredienstrivselsparti Dansk.

Vel.

 

I phone Some i phone Half a dozen Plus Available today in Straight talk wireless Cellular MIAMI, April. Buyers may have the ability to purchase the apple iphone 6 as well as i phone 6 Additionally from Straight Talk Wireless with no deal, credit assessment or even invisible fees. Straight talk wireless services are entirely on This country's most significant and many dependable 4G LTE+ sites for fifty percent the actual cheap pandora charms outlet cost1. changing to be able to Straight talk wireless Cellular are able to keep their particular active contact number although that great wonderful cost savings of an no agreement endless across the country plan. Being approved customers trying to financing the telephones can perform consequently waiting for you by means of Dec 31st, 2015 having a 24 month absolutely no awareness Supermarkets Plastic card, from Synchrony Bank2. + 4G/4G LTE sites usually are not accessible in all spots and require capable device and SIM card. Actual access, insurance coverage, along with velocity can vary. LTE is a trademark regarding ETSI. True colours accessible can vary greatly simply by shop spot 1"Half the actual Cost" is dependant on your financial savings of the greatest major carrier's on the web posted price ranges regarding comparable person deal programs as well as the Straight Talk Wi-fi 1 month Endless speak, text, information and also Yellow pages support program, not including the price in the phones. Plan characteristics, protection as well as restrictions fluctuate. Monthly equates to Four weeks. Resource: Carriers' websites since May well 2014. 2Walmart Credit Card Unique Loans Legal disclaimer:Absolutely no interest in the event that compensated fully within Couple of years in buying associated with $599 or even more. Supply positioned on acquisitions manufactured in shop using a pandora jewelry canada Supermarkets plastic card. Minimum monthly premiums essential. Subject to credit rating acceptance. Offer certificate needed. Discover store for details. (Excludes petrol and also giftcard buying) Offer you legitimate via 12 , Thirty one, 2015. 330 day time Unrestricted Strategies contain 3 Gigabite regarding very fast information for every Thirty day cycle. Right after 3 Gigabite, your data speed will appear reduced through out your One month never-ending cycle. High-speed details are refurbished each brand-new 30 day services plan is redeemed after your 30 day prepare routine. Additional limitations, stipulations of service apply. 30 days is equal to 30 days. About Direct TalkStraight Chat is often a program furnished by TracFone Cellular, Incorporated., Numerous most significant no contract mobile phone company with over Twenty-five thousand subscribers. ("AMX") (BMV: AMX; Can be: AMX; Nasdaq: AMOV; LATIBEX: XAMXL). AMX could be the leading supplier associated with telecom companies inside Latin The us. pandora charms clearance pandora charms deals pandora uk http://www.pandoracharmsonsale.top http://www.pandoracharmsoutlet.top http://www.pandoracharmsclearancesale.top pandora valentine's day pandora valentine's day 2016 pandora jewelry clearance pandora jewelry outlet pandora jewelry clearance
How to Down the diamond jewelry with crimps crimp addresses Creating jewelry Strategies helps guide you in order to complete the diamond jewelry with crimps so they cover. To utilize crimps and covers to complete your own necklaces you will require 2mm crimps, 3mm crimp addresses, crimping pliers, a new hold and also beading line. 1st, attach the belt by simply stringing your wrinkle bead and something part of the belt to the wire. Take the end with the cable as well as stringed it again with the wrinkle bead to create a never-ending loop. Adjust the particular crimp bead as much as the actual belt and rehearse the crimping pliers for you to crimp the actual bead. Duplicate alternatively of the line. Subsequent, place the wrinkle include in the wrinkle bead and close the idea closed using the crimping pliers. Replicate alternatively from the wire to complete off of your necklaces. Discover ways to conclude a new bracelet together with crimps cover up to finish the necklace start by putting a crimp bead over your beading insert and then give a hold. Following putting the actual pandora christmas 2015 hold around the line work your beading line again from the anti-wrinkle. Move the anti-wrinkle bead way up in the direction of the actual hold leaving a bit area pertaining to play involving your form along with wrinkle bead. Bring your crimping pliers and hang the particular anti-wrinkle bead within the backspace with the pliers. Squash the particular pliers firmly to smash along the anti-wrinkle bead. The crimping pliers will convey a you inside the anti-wrinkle. Take string nose pliers along with proceed damaging the facets from the ough collectively. Within this video clip, all of us figure out how to hide the wrinkle bead which has a crimp bead cover. Initial, line your own spacer as well as a anti-wrinkle bead and another spacer. At the end, you will have the conclusion piece with the insert guard next to it. After that, carry the piece of jewelry over the wrinkle bead twice, then with the spacer once more. Currently the spacers and also wrinkle ovoids is going to be pushed with all the crimping instrument securely. Pull around the stringed to try it, then fall within your anti-wrinkle bead deal with in order that it appears to be an additional bead right in the midsection. This will conclude the particular bead and appear great!. Anti-wrinkle can be achieved very easily along with coated for the necklaces using the following directions. First choose the appropriate items of crimping device. This tool works like pliers and is used by putting the particular bead within the appropriate video slot at the suggestion and after that squeeze the deal with with each other. The particular numerous placed tips include the critical for the actual device, and therefore are had to produce a correct crimp. Then, choose the correct anti-wrinkle bead. The skinny steel anti-wrinkle drops appear in a number of materials as well as styles. This really is used to risk-free drops, results as well as clasps to your assignments. Your gold or even precious metal loaded beads perform most optimally as well as. Attention jewelry designers! When making your individual distinctive diamond jewelry patterns, you need to learn how to risk-free the finish anti-wrinkle beans with crimping or archipelago nostril pliers. Crimp ovoids can be used finishing off the put jewellery or perhaps since "stoppers". Within this short training, learn how to refine the making jewelry expertise! There are several forms of wrinkle ovoids available. Varying within styles and kinds of alloys there are many to chose via! I have found personally utilizing a 2mm anti-wrinkle bead usually. However it depends on what you destined to be with these pertaining to. The more expensive sort of crimp drops are for securing greater. With this video clip arsbeadsvideos instructs yourself on the usage of crimping pliers, anti-wrinkle hoses and the way to use crimp covers. Be sure to employ jewelry insert that is okay enough to match over the pockets within your necklaces. In your crimping pliers you find there's 2 steps, also called programs. The 1st degree is actually farthest via suggestion with the pliers and it has a raised ball or even dimple in the centre. This helps to be able to developed figure nine crimps. The other level is used in order to create the anti-wrinkle right into a conduit form. To get started on, consider the anti-wrinkle tube, glide it on the end with the line, then add a smaller metal ring (your hop wedding ring. This video clip exhibits your viewers how you can risk-free crimp drops making use of equally crimping pliers along with sequence nasal pliers for the purpose of creating jewelry. The video utilizes two millimeter anti-wrinkle beads, beading insert, and both multiple pliers to show the tactic. In order to crimp while using the crimping pliers, your person may use both steps from the pliers to wrinkle your bead on top of the cable. So that you can wrinkle with all the string nasal area pliers, you need to merely flatten your bead on the wire. Crimping is a superb solution to firmly batten the particular bead for the line and is a significant part throughout jewelry making. The playback quality contains. On this training, all of us learn to produce a suspended false impression design diamond necklace. You will need: beading cable, crimping pliers, wire blades, beads (your selection), anti-wrinkle beans, crimp insures (3mm), plus a hold (clip or barrel belt). 1st, cut your beading cable for the period you would like your necklace around your neck, add Three Several additional in .. Up coming, place your ovoids on any beading panel consistently, One particular 1/2" separate. Now string the anti-wrinkle bead onto your line and pandora charms on sale also consider the end in the cable and also line this from the crimp bead about the contrary aspect, creating a never-ending loop. Pull your crimp bead near to the form pandora charms clearance along with protected the particular bead together with crimping pliers. Minimize. This particular online video tutorial is probably the Arts Crafts category by which Maricela will almost certainly explain to you the way to use a crimp bead cover. Initial have a wrinkle bead deal with. Right now slide the idea on the wrinkle bead through the open mouth. Next take the crimp creating tool and making use of a slight force to shut the anti-wrinkle bead deal with across the anti-wrinkle bead. In case a lot of strain is not utilized, the actual wrinkle bead protect may close uniformly throughout the crimp bead and the impact will be what effortless spherical bead. Knowning that how it is completed. It as being straightforward as which!. pandora jewelry sale pandora jewelry outlet pandora jewelry 70% off clearance http://www.pandoracharmsoutlet.top http://www.pandoracharmsclearancesale.top http://www.pandorajewelryoutlet.top pandora charms 2016 pandora xmas charms pandora charms pandora 2016 pandora charms outlet
Saving Money With Property Gps navigation Monitoring Methods The modern method for tracking items can be property Navigation checking. This means a Navigation system is attached to the products which should be monitored. This is often a complete Partial movie trailer, your own car or truck, a pandora valentine's day collection substantial part of professional equipment as well as one thing as small as a new briefcase or perhaps mobile computer. With respect to the resource, the initial cost and cost regarding checking can vary. An advantage of a few of these devices is the battery life may extend past five years in some cases. Therefore they could be employed to track (or keep track of) possessions for a long period of your time together with small maintenance necessary. LoJoack. These people gained a large amount of mass media attention once they initial released and do a lot of mass media marketing to boot. LoJack can be acquired for just about any vehicle; automobile, bike, motorboat, and so forth. There's a onetime price without any agreement necessary (mostly of the devices that don't). The most popular bundle early forewarning package deal comes in a new slightly below $1000, at the time of May possibly The new year, yet is merely readily available for mild industrial vehicles as well as cars. It is usually confined by simply area. When it is obtainable in your area, this specific trusted title inside asset protection is obviously worthy of looking into. DeWalt will not be the very first brand you imagine with regards to Gps navigation but they possess thrown their own loath into the mix. The high quality you might have visit expect throughout DeWalt instruments is simply as obvious in this Gps navigation system. The particular Mobilelock is actually weather resistant, impact resistant, heat immune while offering integrated shake warning, entrance make contact with indicator, temp sensing unit and real time notice. It can be attached with all the incorporated heavy duty magnets or perhaps fastening the system in place employing fasteners, making it extremely versatile. After purchasing this product (typically approximately $69.95 since May possibly This year) there exists a regular monthly monitoring charge and also spend for each area program. Brickhouse protection has lots of diverse strategies designed to the personal completely as much as the multimillion money company. Kindle New ipod nano If you are searching to hold a record of a very little property (just like a budget, necklaces scenario or even part of art) then the Spark New ipod nano is perfect. This kind of tiny GPS unit has become showcased about "CSI: Miami" and is utilized to monitor individuals more than issues. The system is regarding the sized a large papers show and is tucked straight into extremely restricted spots. The particular lithium electric battery has a 6 month shelf-life and also restores in less than 2 hours. The ten year battery is the lengthiest out there along with was developed to track products packing containers in which vacation more than lengthy pandora charms clearance distances. The actual period following makes it suitable for on the path truck businesses and firms who use oversea products systems. The charge depends on the package deal picked in general every single system may work concerning $349 along with incur a $36.00 regular monthly checking payment since Might This year. GPS The united states GPS North America may be the answer for companies in which pandora valentine's day 2016 hold chilled shipping. The particular Navigation device they have monitors inner temp in addition to location. This way if you have an analog malfunction with all the chilling unit (which often goes unrecognized from the truck driver) it can be handled instantly to avoid the loss of useful freight. Even though the website doesn't give certain prices details they certainly supply no cost quotes determined by details that you simply supply them. The particular monitoring program allows filtering to watch only shifting as well as halted products as well as retaining a 90-day location background which allows the use of Geo kennel area warns to inform the corporation when a truck pandora valentine's day 2016 provides joined unwelcome places. When not one of the organizations earlier mentioned match your expenses there are lots of other choices. Some of the commercial primarily based resource GPS tracking companies incorporate LiveView Gps device, Gps navigation Brains LLC, Worldwide Gps navigation Tool Tracker, Atmosphere Patrol along with System Phon Gps device. These are generally mostly regionally dependent but all be employed in the us. With the wide variety of solutions accessible, it's best that you apply due diligence then when you need to do contact these lenders for a quotation ensure that you question the exact same concerns so you experience an oranges to be able to oranges prices and service assessment. Understading about Navigation What's GPS? How Gps navigation Operates? Exactly what Gps device Can perform In your case? The use of Gps navigation: Personalized Expert Gps device Applications Making use of Gps navigation from Farming to Zoology Geocaching Gps device Equipment Gps device Goods Software program Results: Every one of the newest and greatest GPS evaluations and also assistance for your monitoring, auto, entertainment, underwater or even aviation requires Gps navigation Roadmaps, Conversion as well as Advertising Varieties Conversion techniques and also Navigation press sorts and also hardwearing . GPS navigation gadgets up to date. pandora 2016 pandora uk sale cheap pandora charms outlet http://www.pandoravalentineday2016.top http://www.pandora2016charmsclearance.top http://www.pandorajewelry70offclearance.top pandora charms clearance pandora valentine's day pandora charms 2016 pandora charms on sale pandora charms clearance

Sider