9. januar 2017 - 14:59

Holgers mærkelige verden

Holgers mærkelige verden

Jeg har stor respekt for at der findes forskellige holdninger til hvordan vi skal forholde os til EU på venstrefløjen. Jeg synes heller ikke selv det er en nem diskussion.

Men at høre Holger K sige i gårsdagens deadline, at EU er et ”forsøg på at inddæmme markedskræfterne og globaliseringen” er simpelthen for langt ude i skoven.

EU er jo det stikmodsatte. EU er den ”fri”handels-aftale, der har gennemført den mest vidtgående deregulering af markeds- og kapitalkræfterne i verdenshistorien. Det er nyliberalismens politiske ingeniørers største mesterværk. Hvor den økonomiske elite har frit slag til at flytte kapital, varer, tjenesteydelser og arbejdskraft hvorhen de vil, når de vil, og på den måde spille stater og lønmodtagere ud i en evig nedadgående konkurrence på skat og arbejdsvilkår.  

Med en domstol, som slår hårdt ned på forsøg på at lægge begrænsninger på markedskræfterne. Landene bliver dømt for fx at tillade faglige blokader mod virksomheder, der importerer underbetalt arbejdskraft. For det er en ”teknisk handelsbarriere”.
Som forhindrer i at forbyde tilsætning af giftige hormonforstyrrende stoffer, fordi det er et indgreb i varernes frie bevægelighed.

Frihandelsaftalen TTIP, som SF (omsider efter lidt vaklen) er imod, er det rene vand ifht. den deregulering der hersker i EU.

Jeg synes det er helt fair, at drømme om at EU var eller kan blive til noget helt andet – noget rødt og demokratisk. Det drømmer jeg selv om, selvom jeg tror det er meget lidt sandsynligt. Men at påstå at EU i dag er et forsøg på at ”inddæmme markedskræfterne og globaliseringen”, det er simpelthen grotesk. EU er en af den nyliberalistiske globaliserings mest radikale udtryk.

Er nationalstaterne onde?

Jeg forstår faktisk heller ikke, hvorfor Holger K i Deadline-debatten i går nærmest vrængede af nationalstaterne, og af ønsket om et relokalisere noget mere demokratisk suverænitet.

Er det virkelig SFs forståelse?  At nationalstaterne er noget forfærdeligt noget, og at mere suverænitet er af det onde?  Det er mærkeligt synes jeg.

Det er i nationalstaterne vi har stærke demokratiske institutioner. Det er i nationalstaterne at vi har opbygget de europæiske velfærds- og socialstater. Det er i nationalstaterne, at folk kan øve en nogenlunde direkte indflydelse. Det er i nationalstatens ramme, at vi forhandler overenskomster og har tilkæmpet os rimelige løn og arbejdsvilkår.

For mig er nationalstaten ikke et skældsord. Og med det EU vi har i dag ville det være en stor fordel for den almindelige befolkning, hvis der kom mere magt tilbage til de nationale parlamenter. Ikke mindst på det økonomiske område.

Jeg synes det er virkelig problematisk at Holger K og SF ikke kan kende forskel på nationalisme (altså en xenofobisk og nationalchauvenistisk holdning)  Og så spørgsmålet om at ønske mere demokratisk suverænitet i de lande vi er borgere i.

 Det er ikke nationalisme at arbejde for mere suverænitet. Det er en demokratisk kamp for at give befolkningerne bedre mulighed for, at kunne indrette samfundet sådan som flertallet ønsker det.

Det er ikke nationalisme at slås for at forsvare anstændige job med en løn til at leve af, og modsætte sig et globalt ræs mod bunden, hvor lønmodtagere sættes op mod hinanden i en kamp om hvem der kan sælge sig selv billigst og med færrest rettigheder.

Og det er ikke nationalisme at kæmpe mod social dumping og kritisere når arbejdskraftens såkaldt frie bevægelighed bliver arbejdsgivernes redskab til at importere og udbytte underbetalt uorganiseret arbejdskraft, og presse den lokale arbejdskraft til at acceptere stadig værre vilkår.

At ønske at relokalisere mere demokratisk indflydelse til de lande vi lever i, betyder selvfølgelig ikke at vi kan løse alle udfordringer i de enkelte lande. Det er brug for stærke forpligtende og i nogle tilfælde også overstatslige internationale aftaler i kampen mod klimaforandringer, skattely, fred og sikkerhed etc.

Men at se det, at nationalstaterne genvinder mere demokratisk suverænitet som et farligt skræmmebillede, forstår jeg ikke.  

Det er ikke nationalstaterne, der har skabt grobunden for de højrepopulistiske partier. Det er derimod i høj grad EU's udemokratiske og arrogante establishment og den ødelæggende økonomiske politik som EU's traktakgrundlag forpligter medlemsstaterne til.

At svaret på truslen fra Le Pen og co. skulle være at slutte op om det nyliberalistiske EU – og opgive enhver tanke om at styrke de nationale demokratiers indflydelse, er efter min mening et fejlskud. 


Kommentarer

Er det ikke nærmere Enhedslisten der er dobbelmoralske i dette spørgsmål?

På den ene side vil i have at Europa og Danmark skal optage  samtlige flygtninge, på den anden side vil i have EU nedlagt. Hvis Europa idag havde bestået af enkelte lande med grænsekontrol ved hver landegrænse og uden et europæsik samarbejde, havde Italien, Grækenland og Bulgarien stået totalt alene med disse over 1 million mennesker. Ikke et eneste af de europæiske lande havde følt sig forpligtet til at tage så meget som en eneste flygtning, eller at betale for at hjælpe Italien, Grækenland eller Bulgarien med oprette flygtningelejre.

Desværre er embedsværket og statsapparatet i Grækenland så korrupt, at kun en del af pengene som EU sender derned bliver brugt til flygtninge.

Til det vil du sikkert svare at det ser du ingen modsætning i, for selv om EU ikke fandtes, kunne de enkelte lande stadig have aftalt at hjælpe hinanden på dette punkt, og aftalt at hvert land skulle tage så og så mange flygtninge og betale så og så meget til Grækenland, Italien og Bulgarien for at hjælpe dem at modtage alle disse mennesker.

Ja det dunne man godt have forestillet sig, men det ville bare aldrig nogensinde være sket. Med den holdning der er overfor flygntninge i de enkelte europæsike lande idag,  ville hvert enkelt land bare have lukket sine grænser totalt, og sagt at det var Grækenlands, Italiens og Bulgariens eget problem at holde deres grænser lukkede, og øge deres grænsepatruljering i Middelhavet. Ikke en eneste flygtning ville være nået til landene nord for Alperne.

Meget skidt kan siges om Dansk Folkeparti, men de er dog i det mindste ikke hykleriske på dette punkt. De står åbent frem og er både imod flygtninge og imod EU.

 

Undskyld Thorbjørn, har du fulgt med i, hvordan det går med EUs fordeling af flygtninge?  Hvor mange er det lige, Polen f.eks. har taget? Og hvordan går det med de modtagecentre i Grækenland og Italien, hvor flygtninge skulle registreres med henblik på at komme videre til andre EU lande?

Der er helt sikker noget, der fungerer: EU har betalt Tyrkiet et større milliard beløb for at forhindre flygtninge i at krydse vandet til EU. Og EU giver store bøder til fly selskaber, som ikke forhindrer flygtninge i at gå ombord på fly til EU. Det er meget effektivt og flygtningene tvinges derfor  nu i armene på menneskesmuglernes synkefærdige både over Middelhavet. Så længe det varer, for nu diskuterer man i EU, hvordan man med militære midler kan stoppe denne trafik. Hvor mange "collateral damage" drab på flygtningene ombord, det vil resultere i, har vi stadig til gode at opleve. Måske er de heldige at blive returneret til Libyen og sat i land, det kan vi da håbe på.

I det omfang modtagelse og integration af flygtninge fungerer nogen steder i EU er det i kraft af enkelte national staters og regeringers indsats, hjulpet af folkelige bevægelser og private hjælpe organisationer - på trods af EU aftalerne - primært i Tyskland og Sverige, hvor antal flygtninge pr. indbygger derfor nu langt overstiger gennemsnittet i EU, og også i Danmark.

"Wir Schaffen Das" - var det EU kommissionen og EU parlamentet, som stod for det - eller var det muligvis en enkelt national statslig regeringsleder?

Velbekomme til EU entusiasterne for den indsats.

I øvrigt går Enhedslisten faktisk ind for en politisk forhandlet fordeling af flygtninge inden for EU, så bl.a. Tyskland og Sverige, sammen med de primære modtager lande Italien og Grækenland, ikke efterlades alene med problemerne. Det arbejder vi for i alle fora, hvor vi kan, sammen med andre venstre fløjs partier. Når vi næste gang stiller op selvstændigt til EU parlamentsvalg, vil vi selvfølgelig fortsætte og styrke denne politiske indsats. Hvis du vil kalde det for dobbeltmoral, så må vi nok erklære os skyldige.  

 

Sjovt at du bruger netop Polen som eksempel på at det var bedre hvis Europa havde bestået af enkeltnationer uden et EU. Det er jo netop det jeg skriver: Langt de fleste lande i Europa havde ikke taget nogen flygtninge, hvis ikke EU havde opfordret dem til at være med til at dele byrderne. Især de gamle socialistiske lande i øst - Polen og Ungarn - skal tvinges af de andre EU lande til at modtage flygtninge. Ellers havde de ikke modtaget en eneste.

At du  netop  citerer Angela Merkel for at have sagt : "Wir schaffen das " er også lidt ulogisk. Hun er valgt for CDU, som er er et borgerligt parti , og hun er altså ikke socialist. Den eneste tilknytning hun har til socialismen er, at hun er opvokset i det tidligere - og socialistiske - DDR.

SF og Holger K. Nielsen falder selv som offer i forsøget på at agere bøddel i processen, når han identificerer klassisk venstreorienteret kapitalismekritik med nationalisme og det at gå de højreradikales ærinde.

Kritikken af kapitalismen er forsvundet hos SF, sammen med partiets teoretiske forankring. Det er sket i et patetisk forsøg på at overleve, vinde politisk magt i forhold til den venstrefløj, som SF ikke længere er del af.

I stedet står Holger K. fast på det, som Pelle Dragsted med udgangspunkt i venstrefløjens klassiske teorigrundlag beskriver som et neoliberalt projekt.

Der er nu ikke meget liberalisme over EU. Det handler mere om statsstøtte til markedet og om simple former for positiv særbehandling af de mindst produktive sektorer i markedet.

Luxembourgfinten er lovlig, og gør det muligt  internationalt at hente kapital og gevindst ud fra alle EUs medlemsland uden beskatning. Jean Claud Juncker har været med til at udforme finten. Den er lovlig. Derfor blev ham kommissionsformand.

Centralbankerne sikrer sammen med kommissionen, at de i øjeblikket ekstremt oppustede kapitalværdier ikke falder i pris. Staterne er henvist til at låne på det internaionale lånemarked, af mere eller mindre uregulerede pengeskabere, skyggebanker, investeringsfonde. Centralbankens funktion er således begrænset til det at købe op af tvivlsomme aktiver, med friske nationalbankpenge, samt til det at betale den finansielle sektor penge for at låne af sig. Staternes mulighed for selv at lave pengene er fjernet med den monetære og europæiske union. Den indtægtskilde var for lukrativ til at stå i almenhedens tjeneste. Derfor er den privatiseret, i ly af natten.

De europæiske stater har alle med få undtagelser sat sig i gæld for at hjælpe den finansielle sektor. I dagens El Pais kan man fx læse, at alene den spanske stat har hjulpet sin "liberale finanssektor" med mere end 80 milliarder euro, 600 milliarder kroner, det er sket i perioden fra 2008 til i dag. Arvtagerne, efter den afgåede Renzi i Italien, fik som det første en hjælpepakke igennem parlamentet på 20 milliarder euro til den italienske finanssektor.

De finansielle fribyttere har pumpet kapitalværdierne vildt i vejret med kunstige markedsendogent skabte penge, men den herskende orden ved ikke hvad penge er, eller hvordan markedsværdierne skabes med markedets kunstige penge!

Konkurrencen, markedsvilkåret, gælder kun for lønarbejdere, serviceydelser, varer og ressourcer. Den finansielle sektor er fritaget for skat, betjener sine kunder i skattely og er på overførsel fra centralbanker og stater. 

Det er selvfølgelig ikke rigtig liberalisme, men en særlig form for samfundsstruktur, som ingen kan forsvare på baggrund af en reel beskrivelse. Beskrivelsen er nu heller ikke nødvendigvis traditionel venstrefløjsk. Derfor forpligter den bredt. 

Den stort anlagte fortælling om EU og den monetære union er en simpel løgn. For det handler ikke om det, som man hævder. Det har intet med liberalisme at gøre.

Eu er mildest talt en meget lidt demokratisk europæisk nationalstat. Dens strukturer står til rådighed for de få og de mange står til rådighed for strukturen, dette ikke liberale marked.

Der er udsolgt på statens ejendom, solgt ud til international skattefritaget kapital, her er findes primært falske penge, dvs. et falskt marked, underminerede statsfinanser og myndigheder, gennemført af hensyn til det falske marked - nedslagtning og ødelæggelse af samfundets miljø- og arbejdstagerbeskyttelse er udtalt, gennemført - debatten styres af bestukne medier og fagforeningspampere, falske forskere fra universiteterne (de laver falske rapporter på bestilling og arbejder for erhvervslivet, som sidder i de styrende organer), over alt ser man en faktaresistent social selvbeskrivelse af statsstøttede pseudoliberale medier på "demokratistøtte", propaganda i rå mængder fra alle de gamle partier, der hævder at venstrefløjen er i ledtog med Trump, Alternativ für Deutschland, Wilder, Le Pen, osv. hver gang den hiver sin klassiske kritik frem.

Holger K. Nielsen har solgt sig selv til det store dyr i åbenbaringen, EU.

https://www.google.dk/#q=europa+det+store+dyr+i+%C3%A5benbaringen

Holger K. Nielsen har solgt sig selv til det store dyr i åbenbaringen, EU.

Det har du nok ret i. Alle dem der ikke stemmer på Enhedslisten eller er medlem af Enhedslisten har solgt deres sjæl til neoliberalismen og kapitalismen.

P.S.

Jeg glemte selvfølgelig at skrive at de også har solgt deres sjæl til facismen.

Hej Thorbjørn 

Jeg stemmer ikke EL, og hvis du havde set henvisningen til min bog, og måske gået indholdet i det, som du kommenterer, lidt efter, så kunne du nok have samlet lidt op på det faktum, at forklaringen på, hvorfor de brune støvler tramper i takt i den vestlige verden, ikke kun er traditionel venstrefløjsforankret.

Med hensyn til den ekstremt usympatiske strategi, som du og SF står for, og som går ud på at skyde i skoende på os, der kritiserer dit EU-projekt, at vi er facister, ja så tror jeg at det giver bagslag i en grad, som kan fjerne resterne af dit parti i de folkevalgte forsamlinger.

 

7a brazilian virgin hair with closure blonde brazilian hair weave bundle 1pc lace closure with bundles platinum blonde weave ( 136.11 $) http://projectgold.ru/sserpxeilaam/image/7a_brazilian_virgin_hair_with_closure_blonde_brazikP.jpg 7a brazilian virgin hair with closure blonde brazilian hair weave bundle 1pc lace closure with bundles platinum blonde weave... Material: Human Hair ; Color Type: Pure Color ; Suitable Dying Colors: All Colors ; Packaging... http://projectgold.ru/buy.png READ MORE Airsoft New 3pcsSet High Quality Wire Brush Cleaning Kit For Hand Gun Hunting Tactical Shortgun Rifle Cleaning Tool Brush Set ( 2.85 $) Multicolor Leather Pouch ( 195.00 $) Hot kemei waterproof electric shaver for pubic hair women bikini underarm body lady epilator hair removal cordless minitrimmer ( 13.15 $) Hot sale professional grooming kit rechargeable pet cat dog hair trimmer electrical clipper shaver set haircut machine ( 28.07 $) Ograff women messenger bag luxury handbags high quality women bag designer purses and handbag crossbody bags clutch famous brand ( 65.23 $) Brazilian virgin hair with closure rosa hair product brazilian hair weave bundles with closure ,brazilian body wave with closure ( 89.00 $) Coin Purses 2016 Fashion PU Cartoon Cat Mini Money Wallet Female Key Bag Cute Girl Student Soft Zipper Ladies Card Holder B650 ( 1.37 $) Hotsales high quality moto sport leggings with mesh panels yoga moto-style performance leggings yoga pants for women whiteblack ( 29.50 $) Nakiaeoi 2016 new one piece swimsuit women plus size swimwear retro vintage bathing suits beachwear print swim wear monokini 4xl ( 25.48 $) 30x 60x illuminated stereo microscope top bottom lamp lighting optical microscope for machinery repairing with wf10x eyepiece ( 125.58 $) X-Bag Medium Foldable Last-minute Holdall in a Pouch ( 95.78 $) 8A Mink Brazilian Body Wave Hair 4 Bundles Brazilian Virgin Hair Body Wave Rosa Human Hair Products Brazilian Hair Weave Bundles ( 81.92 $) 2pcs h7 led h4 car headlights 72w 7600lm car led light bulbs h1 h3 h8 h9 h11 9005 9006 automobiles headlamp 6000k3000k fog lamp ( 49.99 $) Jansite full hd 1080p car dvr camera night vision 4.3 inch rearview mirror digital video recorder dual lens registrar camcorder ( 49.98 $) New meow alien sportswear women cycling jersey cycling clothing bike shirt size s to 2xl ( 39.99 $) http://projectgold.ru/img/adaliimg_e/121bb.jpg

Det her spam fylder og skæmmer altså helt vildt!