Annonce

10. marts 2016 - 10:41

Enhedslisten skal stille op - for at styrke den ventreorienterede EU-modstand

I dag begynder den vejledende urafstemning om Enhedslisten skal opstille selvstændigt til det kommende EU-parlamentsvalg og søge valgforbund med Folkebevægelsen mod EU eller ej. 

Af Nikolaj Villumsen og Pelle Dragsted

For os er valget klart. Enhedslisten skal opstille selvstændigt til det kommende EU-parlamentsvalg. Det vil være ærgerligt hvis der ikke er en socialistisk og anti-kapitalistisk EU-modstand repræsenteret i EU-parlamentsvalgkampen. Den opgave hverken kan eller skal Folkebevægelsen mod EU påtage sig. Tværtimod vil Folkebevægelsen mod EU (FB) få mulighed for at styrke den tværpolitiske profil i et valgforbund med Enhedslisten.

Vi gør os ikke store illusioner om at Enhedslisten kan få stor parlamentarisk indflydelse i EU-parlamentet. Men vi mener det i lyset af EU’s voldsomme angreb på velfærden, faglige rettigheder, og afpresning af demokratiet i Grækenland, er afgørende at vi i Enhedslisten forsøger at styrke den progressive og venstreorienterede EU-modstand – både i Danmark og på tværs af Europa. 

Dels ved at være en aktiv stemme i valgkampen, hvor der er en unik chance for at sætte en EU-politisk dagsorden. Men også ved at være repræsenteret i venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, hvor vi får en bedre platform for at koordinere de daglige kampe mod EU's nedskæringspolitik og centralisering med resten af den europæiske venstrefløj, og de sociale, grønne og progressive bevægelser.

Helt konkret foregår der lige nu en stor debat på den europæiske venstrefløj efter afpresningen af Grækenland. EU’s angreb på det græske demokrati har vist behovet for en stærk progressiv modstand mod EU's udemokratiske elite, og vigtigheden af at have en plan B når venstrefløjen vinder et demokratisk valg og EU-eliten ikke respekterer befolkningens beslutning.

Det manglede hos Syriza, men bliver lige nu udviklet bredt på venstrefløjen i Europa, som efter finanskrisen står i en historisk stærk position i mange europæiske lande. Enhedslisten er selvfølgelig allerede i dag engageret i dette arbejde. Med en plads i EU-parlamentet vil vi langt bedre kunne støtte opbygningen af den venstreorienterede EU-modstand blandt både partier og bevægelsen. Af den simple grund at vi ville have flere resurser til dette arbejde og være i daglig kontakt med vores kammerater på den europæiske venstrefløj.

Ligeledes vil Enhedslisten kunne bruge en plads i EU-parlamentet til at sætte en internationalistisk dagsorden. Både ved konkret at stå skulder ved skulder med vores europæiske kammerater mod EU’s angreb på faglige rettigheder og velfærd, men også ved at lave international solidaritet og kæmpe for at EU boykotter israelske bosættelser og stopper støtten til Erdogans undertrykkelse af kurdere og demokratiske kræfter i Tyrkiet.

Enhedslisten vil med andre ord kunne sætte nogle venstreorienterede dagsordener, som FB med sin tværpolitiske karakter ikke vil kunne på samme måde.

Til gengæld vil en selvstændig opstilling fra Enhedslisten frisætte FB til at styrke sin tværpolitiske profil og dermed tiltrække vælgere, der ikke ønsker at støtte Enhedslisten. I de seneste to valg har vi personligt i valgkampen oplevet hvordan FB har været begrænset af behovet for at tiltrække vælgere fra Enhedslisten. Dermed har man i de sidste intense uger af valgkampen brugt kræfter på at tiltrække Enhedslistens vælgere i stedet for at tiltrække socialdemokratiske, radikale eller borgerlige vælgere.

Når vi støtter en selvstændig opstilling er det ikke fordi vi ikke anerkender at FB gør et godt og vigtigt arbejde, men fordi en selvstændig opstilling i valgforbund vil kunne styrke den samlede progressive EU-modstand.

Retsforbeholdskampagnen viste, for os at se, at vi står stærkere, når vi både har Enhedslisten og FB med i debatten. Enhedslisten var en vigtig faktor i at sikre at store dele af de røde vælgere stemte nej. Og i at sikre at flertallet af SFs og Alternativets vælgere stemte nej. Det ville FB ikke kunne have klaret alene. Ligeledes kan Enhedslisten og FB i et valgforbund tiltrække flere vælgere end FB alene. FB var med 8,1 procent af stemmerne ved sidste valg uhyggeligt tæt på spærregrænsen på 7,7 procent. Uden et valgforbund med Enhedslisten er der stor fare for at EU-modstanden ryger helt ud af EU-parlamentet. Det vil være tragisk.

Til gengæld vil et valgforbund mellem Enhedslisten og FB have chancer for at få to mandater. Forud for sidste EU-parlamentsvalg viste en meningsmåling at Enhedslisten ved en selvstændig opstilling ville kunne få helt op til tre mandater. 

Det er som bekendt umuligt at spå om fremtiden. Men det er vigtigt at bemærke at EU-parlamentsvalg er anderledes valg end folketings- og kommunalvalg. Langt færre vælgere går ned og stemmer. Stemmeprocenten ligger helt nede omkring 50 procent af stemmerne. Derfor er det afgørende for valgets resultat ikke så meget om partierne kan stjæle stemmer fra hinanden, men om de kan mobilisere deres egne vælgere.

Ved sidste valg var det klart at en stor del af Enhedslistens vælgere ikke fulgte opfordringen til at stemme på FB. Mange blev hjemme eller stemte på SF. Et valgforbund, hvor Enhedslisten sætter en venstreorienteret dagsorden og FB sætter en tværpolitisk dagsorden vil uden tvivl kunne favne flere vælgere end hvis FB stiller op af alene.

Kort sagt. En selvstændig opstilling vil styrke den samlede progressive EU-modstand. Ligesom den vil sikre at der bliver sat en venstreorienteret EU-modstandsdagsorden i EU-parlamentsvalgkampen og bidrage til at styrke den europæiske venstrefløj. 

 

Annonce