3. januar 2016 - 0:43

2016 - Nu skal vi i offensiven

Et af mine vigtigste nytårsønsker for 2016 er at venstrefløjen kommer i en skarp offensiv med vores idéer og visioner.

Vi bruger megen energi på at forsvare velfærden og kæmpe imod de mange angreb på lønmodtagerne, og på mennesker ramt af arbejdsløshed og sygdom. Og det er uden tvivl en vigtig og helt nødvendig opgave. For hvis ikke vi skal stå vagt om solidariteten og rimeligheden – hvem skal så?

Men der er i den grad også behov for at fortælle, hvad vi mere vil. Hvordan vi ønsker at udvikle samfundet, til fordel for flertallet. Hvordan vi vil skabe større frihed, større tryghed og sikre mere demokratisk indflydelse til hver enkelt af os.

Der blæser progressive vinde over verden lige nu. I USA ligger en selv-erkæret socialist forrest i primærvalgets meningsmålinger. I England har Labour-medlemmerne valgt en formand, der vil renationalisere kerne-virksomheder inden for transport og energi. I Spanien blev det radikal-demokratiske og antinyliberale parti PODEMOS Spaniens tredje største.

Og selvom vi måske nogle gange glemmer det – så ser vi faktisk en lignende udvikling i Danmark. Enhedslisten har på få år mere en tredoblet sin opbakning. Og sammen med SF og Alternativet kan vi nu samle tæt på 20% i de seneste meningsmålinger. Det er tæt på hver femte dansker, der stemmer på partier, som vil noget helt andet end en fortsat udvikling hen imod en nyliberalistisk konkurrencestat.

Den udvikling - såvel som den åbenlyse idé- og visionskrise, som de gamle regeringsbærende partier befinder sig i - kalder i den grad på at vi kommer i offensiven med vores idéer.

At vi fortæller hvad det er vi vil sætte i stedet for nyliberalismen, den blinde vækst og konkurrencestaten?

Hvordan vil vi knække ulighedskurven, så en lille overklasse ikke fortsat løber med den velstand som vi alle er med til at skabe. Hvordan kan vi fordele magten nedad og udad, så en snæver magt-elite i toppen ikke har uforholdsmæssig indflydelse. 
Hvordan vil vi skabe et arbejdsliv, som ikke nedslider mennesker, og som giver os muligheder for at have gode (familie)liv ved siden af arbejdet? Hvordan vi omstiller til en bæredygtigt og cirkulær økonomi, som ikke underminerer natur og ressourcergrundlaget?

Historien er ikke forudbestemt. Nyliberalismen, vækst-samfundet og konkurrencestaten er ingen natur-lov. Vi kan ændre retningen. Vi kan udvikle vores samfund, så hver enkelt får bedre muligheder for at leve et godt, kærligt og lykkeligt liv med tryghed, frihed og indflydelse.

Byggestenene til en ny udvikling findes allerede. I de socialistiske og demokratiske idéer som er udviklet og stadig udvikles. I den solidaritet mellem os, som er grundlaget for vores velfærdssamfund. I de fællesskaber som vi alle indgår i – på vores arbejdsplads, i vores (fag)foreninger og vores nære omgivelser. 
I den hjælpsomhed og empati, som vi opdrager vores børn til at udvise. I den idérigdom som hver dag udfoldes af almindelige mennesker overalt i samfundet. I den frihed som vi har vundet til at mene og sige hvad vi vil.  Og i vores mulighed for at udskifte regeringer og partier, som er kørt fast og har mistet såvel mod som visioner.

Mit nytårsfortsæt for 2016 er at forsøge at bidrage til sådan en offensiv.

Kommentarer

Kære Pelle! Tak for dit nytårsforsæt. Der er behov for at Enhedslisten og den øvrige venstrefløj går i offensiven.

Et forslag ville være at starte en ny debat om borgerløn/basisindkomst mellem Enhedslisten/SF og Alternativet.

Hverken SF eller Enhedslisten kan blive ved med at henvise til, at man har taget stilling til basisindkomst engang i 1990'erne og afvist det den gang. Tiden er en anden i dag og meget mere moden for basisindkomst.

Se artiklen i Information i går - http://www.information.dk/556871

Den er i løbet af een dag blevet delt 9000 gange. Det viser den brede interesse. Mange af jeres medlemmer pressser på for en debat.

Nu må I vise mod til debat og dialog! Der skal smedes mens jernet er varmt! Skal Alternativet alene løbe med den sag? Der er behov for en bred debat mellem flere partier!

Hvis I og SF ikke selv tager initiativ til debatten er mit gæt, at I vil blive tvunget til det af et pres fra den brede venstrefløjs-opinion i løbet af 2016.

Tør du gå i spidsen?

Hej Erik

Jeg er helt åben overfor sådan en debat. Og jeg synes faktisk Information artikel byder på nye argumenter, som jeg ikke har mødt før - blandt andet om hvorfor finansialiseringen af kapitalismen, skaber øget behov for borgerløn.

Jeg tror dog man skal passe på med at gøre borgerløn til det eneste svar, eller en ny dogmatik.

Kammeatligt, Pelle  

Vi bruger megen energi på at forsvare velfærden og kæmpe imod de mange angreb på lønmodtagerne

Hvilke angreb på lønmodtagerne har I da konkret afværget? Og hvad menes der i øvrigt med "lønmodtagere" - dækker begrebet også over lavtlønnede, f.eks. i landets butikker og landbrug, eller gælder det kun offentligt ansatte, der tjener omkring eller over gennemsnitsdanskerens indtægt?

Kan Pelle nævne bare et punkt, hvor Enhedslisten har forbedret vilkårne for lavtlønnede?

Når liberalister - heriblandt Milton Friedman - er glade for borgerlønnnen, så er det fordi den kan bruges til at afskaffe en række andre overførselsindkomster. Sådan er det også i Alternativets udgave, hvor de forestiller sig, at en borgerløn på kontanthjælpsniveau (uden krav om at stå til rådighed) på sigt skal erstatte  sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp og pension. Folk kan så tegne forsikringer for at gardere sig imod indtægtsnedgang ”i kortere perioder”. Hvor solidarisk er det? 

 Folk kan så tegne forsikringer for at gardere sig imod indtægtsnedgang ”i kortere perioder”. Hvor solidarisk er det? 

Det er selvfølgelig slet ikke solidarisk. Men havde du forventet andet af en venstrefløj, der har prostitueret sig selv og arbejderklassens interesser ud til pamperne i fagbevægelsen?

Det er ikke venstrefløjens svar. Det er Alternativets model for borgerløn, jeg kommenterer. 

 

Finn

Det er meget muligt, men det er jo den samme model, som den venstrefløjen (i traditionel forstand) taler for.

Der er så vidt jeg ved ikke nogen på venstrefløjen, der taler for at afskaffe dagpengesystemet og hvis dagpengene ikke netop er en forsikring mod indtægtsnedgang, så ved jeg ikke hvad det er?

Samfunds sikret mindsteindkomst

Enhedslisten har  flere gange besluttet at der skal være en samfundssikret mindsteindkomst for alle - hvor lønindtægter modregnes krone for krone.
Dette har HB understreget i 2013 efter at der var rejst tvivl derom i nogle medier af nogle folketingsmedlemmer.

Kravet om en samfundssikret mindsteindkomst på Dagpengeniveau vil fjerne skellene mellem forskellige grupper af overførselsindkomst modtagere -og samtidig sikre arbejderklassen mod ledighedstrusler.
Den samfundssikrede mindsteindkomst vil samtidig blive en murbrækker fir bedre lønninger i de aller dårligst lønnede grupper.

Modsat en Borgerløn på 6000 Netto til alle vil det blive en udfordring af kapitalisterne, og et kærligt skub og en hjælpende hånd til fagbevægelsens kamp for bedre vilkår for arbejderklassen. 

Bjarne

Den samfundssikrede mindsteindkomst vil samtidig blive en murbrækker fir bedre lønninger i de aller dårligst lønnede grupper

Undskyld, men den påstand har jo intet hold i virkeligheden.

Først og fremmest er påstanden baseret på den antagelse, at det danske arbejdsudbud er begrænset til personer, der har adgang til danske sociale ydelser (som f.eks. kontanthjælp). Men sådan er det jo ikke og derfor ser vi også masser eksempler på, der simpelthen ikke er nogen observerbar sammenhæng mellem størrelsen på de sociale ydelser de laveste lønninger. Hvis det var tilfældet, ville enhver snak om social dumping jo være meningsløs. Men på trods af de danske overførslesindkomster (både dagpenge og kontanthjælp) ligger langt over de lavest dokumenterede danske lønninger, bliver venstrefløjen stadigvæk ved med at ævle løs om social dumping som en del af virkeligheden og reel trussel - hvordan kan det være, hvis påstandende om de sociale ydelsers positive indflydelse på de laveste lønninger ikke er direkte usande?

Det er jo ikke fordi f.eks. østeuropæere, i højere grad end danske statsborgere, er genetisk disponerede for særlige evner og interesser ud i rengøringsjob eller landbrugsjob, at disse brancher beskæftiger et betydeligt og i øvrigt støt stigende antal mennesker fra Østeuropa. Det er ganske enkelt fordi de brancher i stigende grad tilbyder job, der hverken økonomisk eller på anden måde er objektivt bedre valg for danske statsborgere, end at lade sig forsørge via forskellige former for overførselsindkomster.

Men hvad vil venstrefløjen så gøre ved det? Vil man almengøre overenskomsterne og derved give de lavest lønnede en lovsikret ret til bedre løn og arbejdsforhold? Nej. Vil man indføre en lovbestemt mindsteløn? Nej, for den kan politikerne jo bare sætte ned. I stedet vil man hæve overførselsindkomsterne og/eller indføre "borgerløn" - for det er jo ikke noget politikerne kan regulere og migrantarbejderne kan helt vildt meget bruge det danske kontanthjælpsniveau til at forhandle løn med, eller hvad?

Det er jo åbenlyst, hvor nytteløse og latterlige venstrefløjens fantasterier om borgerløn og nærmest ubegrænsede niveauer for overførselsindkomster er. Hvis man rent faktisk vil bekæmpe social dumping og hæve lønnen for de lavest lønnede, hvorfor fanden gør man det så ikke til lov, f.eks. ved at ophæve overenskomsterne til lov og/eller indføre en lovbestemt mindsteløn?

et kærligt skub og en hjælpende hånd til fagbevægelsens kamp for bedre vilkår for arbejderklassen

Hvordan det? Hvad baserer du den påstand på?

I butiksbranchen har man f.eks. set en massiv udskiftning af de fuldtidsansatte, med billigere deltidsansatte, der ofte supplerer deres løn med forskellige sociale ydelser, som f.eks. SU. Samtidig har de lavest lønnede i branchen måtte indkassere reallønsnedgang ved de sidste 3 overenskomstsforhandlinger. Hvorfor skulle den udvikling vende, hvis man indførte borgerløn? Hvad ville forhindre butikkerne i at presse de ansatte endnu mere på lønnen, med henvisning til de nu fik en grundindtægt fra staten?

Igen: Hvis du rent faktisk vil hæve lønnen for de lavest lønnede, så gør det dog for fanden til lov.

Hej Pelle!

Tak for dit positiv svar. Jeg glæder mig til at se dig i den fremtidige debat. Jeg er enig i, at man skal passe på at være dogmatisk - det gælder både omkring borgerløn/basisindkomst og socialistiske dogmer.

Også tak til Finn for at reagere!

Fordi Friedman gik ind for en negativ indkosmtskat og derudover gik indfor og støttede mange grimme ting, behøver ideen om negativ indkosmtskat ikke at være dårlig. Din partifælle, Bruno Jerup præsenterede således i 2004 et meget spændende basisindkosmtforslag i form af en negativ indkomstskat - se http://wpbien.michaelhusen.dk/wp-content/uploads/2014/09/finansmodeller_...

Jeg skal ikke forsvare Alternativets forslag til en basisydelse. Det er ikke en ubetinget basisindkomst og er efter min mening også utilstrækkelig og uholdbar. Men Alternativet skal have meget ros for at have igangsat en debat om brogerløn/basisindkomst, som jeg også synes du skulle gå kosntruktivt ind i.

Er det ikke uholdbart at fastholde et adskilt kontanthjælpssystem fra et dagpengesystem - se min kommentar http://modkraft.dk/blogindl%C3%A6g/enhedslistens-social-og-arbejdsmarked...

Endelig tak til Bjarne Thyregod for en reaktion.

Jeg er forstår ikke rigtig forskellen mellem en samfundssikret mindsteindkomst og en ubetinget basisindkomst. En ubetinget basisindkomst er karakteriseret ved:

1. Den er universel. Det betyder, at den gives til alle borgere i et samfund. Det kunne i første omgang være Danmark, senere EU. Man kan tænke sig, at børn kun får en halv basisindkomst, som administreres af forældrene.

2. Den er individuel. Den gives til hver enkelt person og ikke til familier. At den gives til enkeltpersoner betyder, at ingen længere er afhængig af f.eks. sin ægtefælle for at blive forsørget. Enhver er sikret sit eget individuelle forsørgelsesgrundlag.

3. Den er ubetinget. Den gives uafhængig af anden indkomst og formue, og den gives uden krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, aktivering og nyttejob. At den gives uafhængigt af anden indkomst betyder, at hvis man har indkomst fra lønarbejde eller egen virksomhed, bliver basisindkomsten ikke berørt, men vil stadig blive udbetalt ubeskåret. Derfor vil det altid kunne betale sig at arbejde for at supplere sin basisindkomst og få en højere samlet indtægt.

4. Den er tilstrækkelig høj til, at man kan leve af den på et beskedent niveau. Da vi har en defineret fattigdomsgrænse i Danmark, som i dag er på ca. 104.000 kr. om året, vil det være naturligt at lade den ubetingede basisindkomst have mindst samme størrelse.

 Hvorledes adskiller den samfundssikrede  mindsteindkomst sig fra disse kriterier?

 


Forskellen er meget enkel.
Den Ubetingede Basis indkomst er universel - hvorimod den Samfundssikrede mindsteindkomst er afhængig af livssituationen.

Fra Enhedslistens 2006 beslutning som efterfølgende er konfirmeret på en række årsmøder:
Den nuværende opdeling af arbejdsløse i dagpenge-, bistands- og pensionssystemet også på ydelsesområdet forårsager en opsplitning af de arbejdsløse og unødigt bureaukrati.
Enhedslisten ønsker at gøre op med denne opsplitning. Der skal derfor indføres en fælles grundydelse for alle fra det 18. år. Grundydelsen skal være på 11.300 svarende til den nuværende dagpengesats.
Grundydelsen udbetales til uddannelsessøgende, arbejdsløse, pensionister og andre uden en lønindtægt, dog skal almindelige arbejdsindtægter fratrækkes time for time, og andre indtægter f.eks. fra private pensionsordninger, renter og meget høje indtægter modregnes med 2/3 af indkomsten.
Der fastholdes ret til særlige sociale ydelser som boligsikring, børnetilskud m.m. i et omfang så ingen mister indkomst i forhold til gældende regler. Arbejdssøgende, der ikke kan tilbydes arbejde via et a-kassemedlemsskab, kan opnå fuld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, dog max. 16.000 kr. mdr. Erstatningen gives som en tillægsydelse ud over grundydelsen.
Tillægsydelsen finansieres af a-kassekontingent, et arbejdsgiverbidrag og et arbejdsmarkedsbidrag.
Retten til tillægsydelsen kan kun mistes ved afvisning af rimelige arbejdstilbud eller ved brud på aftalte job/uddannelsesforløb uden at søge aftalen ændret. Retten til tillægsydelsen mistes for en periode, ved gentagelsestilfælde ligestilles den arbejdsløse med nye på arbejdsmarkedet og har som andre ret til et nyt job/uddannelsesforløb -og dermed ret til tillægsydelse.
Alle har ret til medlemsskab af en arbejdsløshedskasse og ingen skal kunne smides ud af dagpengesystemet. Hvis ikke a-kassemedlemskabet ligger i forlængelse af et arbejdsforløb eller en gennemført uddannelse, opnås medlemsskab af en kasse på baggrund af job/uddannelsesgarantien.

I et senere kapitel af 2006 vedtagelsen er også Efterlønnen en del af den Samfundssikrede mindsteindkomst.


På årsmødet 2011 vedtog vi følgende:

23.  at alle overførselsindkomster her og nu får et løft og at der på længere sigt indføres en samfundssikret mindsteindkomst på kr. 15.000,- (2011priser)

Det handler reelt om at den samfundssikrede mindsteindkomst sikrer den enkelte person et ordentligt livsgrundlag - hvorimod den ubetingede basisindkomst netop ikke sikrer et livsgrundlag for den enkelte, men reelt kan bruges til at reducere overførselsindkomster til et SU-lignende niveau.

 

Ex-butikansat dit had til fagforeninger er efter utallige indlæg blevet klar for stort set alle.

Hvorfor tror jeg at en samfundssikret mindsteindkomst kan sikre bedre vilkår for de lavestlønnede.
Lad mig starte med hele den del af arbejdsmarkedet der består af "Tilskudsjob" - hvor bla butiksområdet, rengøringsområdet, diverse servicefunktioner har været primære modtagere.
Med den samfundssikrede mindsteindkomst bortfalder hele dette parallelle arbejdsmarked - folk tvinges ikke ud i aktivering, nyttejob, virksomhedspraktik osv osv - de modtager en ubetinget ydelse.
Og alle de studerende der har deltidsjobs de får jo også den samfundssikrede mindsteindkomst - så deltidsjobs er ikke et issue for dem.

Altså konkurrencen fra det parallelle arbejdsmarked forsvinder og lønpresset aftager.
Betyder det så at der ikke vil være konkurrence pga "Social dumping" næh men har jeg da postuleret det.
Til gengæld bliver fagbevægelsens muligheder for at føre reel lønkamp og kamp for overenskomst dækning styrket fordi det bliver en entydig og klar front, hvor der skal kæmpes.

Ps jeg er tilhænger af almengørelse der tager fat om problemerne med Social dumping.

Bjarne

Ja, jeg hader ærligt talt fagbevægelsen. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Og hvad så?

Jeg hader også voldtægtsmænd og folk der diskriminerer kvinder. Betyder det så, at voldtægt og kvindediskriminering ikke er reelle problemer, som vi bør forsøge at løse?

hvor bla butiksområdet, rengøringsområdet, diverse servicefunktioner har været primære modtagere

Det ved vi faktisk ikke så meget om. Man har først for nylig igangsat seriøse undersøgelser, ihvertfald på butiksområdet.

Men jeg har da personligt oplevet en masse ting, der klart giver mig det indtryk, at problemet er reelt og relativt vidt udbredt.

Jeg synes bare det er vigtigt, at understrege det faktisk ikke er noget man har brugt nævneværdig energi på at undersøge i dybden. Det er med andre ord ikke en problemstilling, du reelt ved findes eller bør rettes op på. Du antager det er et problem og du antager, at det er der de ansatte i specifikke brancher har mest brug for solidarisk støtte og hjælp.

Med den samfundssikrede mindsteindkomst bortfalder hele dette parallelle arbejdsmarked - folk tvinges ikke ud i aktivering, nyttejob, virksomhedspraktik osv osv - de modtager en ubetinget ydelse

Ja, det kan vi da godt sige. Og hvad så?

Som sagt består fejlslutningen i man antager, at arbejdsudbuddet alene består af mennesker, der har adgang til diverse sociale ydelser/borgerløn.

Hvad er det i dit system, hvis du ikke indfører en lovbestemt mindsteløn og/eller almengør overenskomsterne, der forhindrer arbejdsgiverne i f.eks. at ansætte underbetalte migrantarbejdere i de stillinger, der tidligere har været dine såkaldte "tilskudsjob"?

Ja, kunne man endda ikke ligefrem forestille sig, at lønpresset ville blive endnu større på de lavtlønnede, hvis vi går ind og trækker dansk arbejdskraft, der generelt har relativt høje forventninger til løn og arbejdsforhold, ud af lavtlønsfagene?

Betyder det så at der ikke vil være konkurrence pga "Social dumping" næh men har jeg da postuleret det

Det har du jo reelt, når du påstår lønpresset vil aftage og vi vil kunne sikre bedre forhold for de lavtlønnede.

 Til gengæld bliver fagbevægelsens muligheder for at føre reel lønkamp og kamp for overenskomst dækning styrket fordi det bliver en entydig og klar front, hvor der skal kæmpes

Hvordan det?

Din model lægger op til vi reelt skal betale dansk arbejdskraft for at fravælge de lavest lønnede job. Du vil med andre ord øge arbejdsgivernes incitament til at ansætte uorganiserede udenlandske arbejdere. Hvordan i alverden kan du tro det vil styrke fagbevægelsens indflydelse på løndannelsen og arbejdsforholdene på danske arbejdspladser?

jeg er tilhænger af almengørelse der tager fat om problemerne med Social dumping

Er det ikke en grundlæggende præmis for alle overenskomster?

EX - tja dit had til fagbevægelsen overstrømmer da med al tydelighed evnen til at ville forstå noget som helst derom.

Nu har du nok ikke via dit fritidsjob i en butik haft særligt meget med beskæftigelsesområdet at gøre ud over at sidde og kværulere i utallige debatindlæg om HK'eres lønniveau.

Jeg har i al ydmyghed interesseret mig for det parallele arbejdsmarked siden jeg blev TR'er, Fælles'-TR'er og HB medlem i en fagforening i det offentlige.
Allerede tilbage i slut 80'erne tog jeg indenfor mit område fat i at sikre folk ansat via beskæftigelsesordninger - egentlige ansættelser og ordnede arbejdsforhold under de parallelle ansættelsesforløb.
Dette arbejde førte mig sammen med andre fagligt aktive også fagforenings ledere som havde øjnene åbne derfor og som selv arbejdede med løsninger af problemerne.

Allerede dengang stod det klart at det paralllele arbejdsmarked hovedsagligt lå indenfor serviceområdet - her kunne vi vedselvsyn og ved opsamlede informationer konstatere af ordinær arbejdskraft blev fortrængt af "støttede medarbejdere".
Det har bla FOA dokumenteret gennem en række undersøgelser.

Det seneste årti har detailhandel (nærmere bestemt supermarkeds kæderne) været storaftager af folk i diverse beskæftigelsesordninger. Det kan godt være at HJ ikke har lavet nogen undersøgelser deraf men det har været klart for enhver med arbejdsmarkeds kendskab.
Som formand for et Arbejdsmarkeds og beskæftigelsesudvalg og med de informationer der ligger tilgængelige for os politikere - så er det åbenlyst at Rengørings og Supermarkederne er massive aftagere af "støttede jobs"

Om bla ISS's rolle i den forbindelse er der skrevet ganske meget, men de seneret år er supermarkedernes brug af støttet arbejdskraft også blevet en del af medievirkeligheden.

Og så til dine underlige manipulationer af hvad jeg skriver.
"du antager, at det er der de ansatte i specifikke brancher har mest brug for solidarisk støtte og hjælp"
Nej det Antager jeg ikke!

Det jeg skrev var: "Altså konkurrencen fra det parallelle arbejdsmarked forsvinder og lønpresset aftager.
Betyder det så at der ikke vil være konkurrence pga "Social dumping" næh men har jeg da postuleret det.
Til gengæld bliver fagbevægelsens muligheder for at føre reel lønkamp og kamp for overenskomst dækning styrket fordi det bliver en entydig og klar front, hvor der skal kæmpes."

Altså når der ikke længere er statspålagt løn-dumping via beskæftigelsespolitikken - så kan en kæmpende fagbevægelse rette kampen mod "Social dumping" for at sikre løn og ansættelsesvilkår.
Samtidig er det selvfølgelig en del afvores opgave som Enhedsliste at sikre lovgivningen omkring Socialdumping med kædeansvar og hele dynen bliver implementeret med et passende kontrol og sanktionsapparat.

PS Almengørelse af overenskomster betyder ikke at der skal være en Lovbestemt mindsteløn - men skal sikre at ingen ligger under den gældende overenskomst. Og almengørelse bør selvfølgelig gælde alle områder.

Og lad mig blot sige, at med din lovbestemte mindstelønsmodel (som jeg ikke er særligt imod) så sikrer du dig overhovedet ikke mod social dumping eller lønpres udefra.Bjarne

Fritidsjob? Jeg er udlært i butik og har arbejdet fuld tid i faget i årevis. Men det er sådan set underordnet. Hvis du mener mine påstande er faktuelt forkerte, må du jo modbevise dem.

Allerede dengang stod det klart at det paralllele arbejdsmarked hovedsagligt lå indenfor serviceområdet - her kunne vi vedselvsyn og ved opsamlede informationer konstatere af ordinær arbejdskraft blev fortrængt af "støttede medarbejdere"

Jeg har heller aldrig påstået det ikke hænger sådan sammen. Det jeg skrev var, at der endnu ikke har været nogle formelle eller dybdegående undersøgelser omkring det her i forhold til f.eks. butiksfaget.

Det er selvfølgelig bare min påstand og det kan da meget vel være jeg tager fejl. Men i stedet for at sidde og svine min person til og polere din egen glorie. Er du så ikke venlig, at henvise til nogle undersøgelser, der understøtter dine påstande?

Det har bla FOA dokumenteret gennem en række undersøgelser

I hvilke undersøgelser har FOA dokumenteret omfanget og konsekvenserne af såkaldte "tilskudsjob" i butiksfaget?

Det seneste årti har detailhandel (nærmere bestemt supermarkeds kæderne) været storaftager af folk i diverse beskæftigelsesordninger

Det er så din påstand. Den svarer tilfældigvis meget godt med det indtryk jeg selv har dannet mig, på baggrund af min lange og stadigt udviklende erfaring med faget. Hvilket jeg i øvrigt også skrev i mit tidligere svar til dig.

Men der foreligger stadigvæk ikke nogle formelle og dybdegående undersøgelser af det.

Det kan godt være at HJ ikke har lavet nogen undersøgelser deraf men det har været klart for enhver med arbejdsmarkeds kendskab

Muligvis, men nu er det jo desværre ikke praktisk "arbejdsmarkedskendskab", der kendetegner hverken fagbevægelsens eller de politiske partiers beslutningstagere.

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører har ikke sat sine ben på en arbejdsplads som almindelig lønmodtager i snart 30 år og det samme gælder for SFs ditto. LOs formand har været ansat i fagbevægelsen hele sit arbejdsliv og det samme gælder så vidt jeg ved for HKs formand.

Så det er jo fint nok vi to kan blive enige om hvad vi har oplevet ude på arbejdspladserne i den virkelige verden. Men hvad nytter det, når beslutningstagernes tilsvarende oplevelser og erfaringsgrundlag i bedste fald ligger 20-30 år tilbage i tiden?

Derudover kunne man jo også forestille sig, at vores personlige oplevelser ikke er så repræsentative, som vi selv tror de er?

Om ikke andet ville det da være en fordel og umiddelbart også det mest fornuftige, hvis man fik undersøgt det her, så vi har noget konkret at hænge vores påstande op på.

Som formand for et Arbejdsmarkeds og beskæftigelsesudvalg og med de informationer der ligger tilgængelige for os politikere - så er det åbenlyst at Rengørings og Supermarkederne er massive aftagere af "støttede jobs"

Jamen så synes jeg da du skal dele de oplysninger med os andre dødelige. Hvis de altså findes og du ikke bare forsøger at få ret ved at puste dig op.

Om bla ISS's rolle i den forbindelse er der skrevet ganske meget, men de seneret år er supermarkedernes brug af støttet arbejdskraft også blevet en del af medievirkeligheden

Af "medievirkeligheden"? Seriøst? Er det dit argument?

Jeg anerkender som sagt problemet. Men mit indtryk og det baserer jeg på mange års erfaring med branchen er, at den største trussel mod den faglige kamp og lønudviklingen i butiksfaget er den stigende brug af deltidsansat arbejdskraft. Ved at bruge deltidsansatte kan supermarkederne omgå arbejdstidsbestemmelserne og så er deltidsansatte betydeligt billigere i timen end fuldtidsansatte. Derfor har man også set en voldsom stigning i andelen af deltidsansatte i branchen - i starten af 00'erne var omkring 1/3 ansat på deltid, i dag er det mere end 1/2 i butiksbranchen.

Igen, det kan være jeg tager fejl. Men så vis mig de tal, der påviser hvor udbredt brugen af "tilskudsjob" er i branchen og at dette har en større negativ indflydelse på arbejdsvilkår og lønudvikling end brugen af deltidsansat arbejdskaft.

Det jeg skrev var: "Altså konkurrencen fra det parallelle arbejdsmarked forsvinder og lønpresset aftager.
Betyder det så at der ikke vil være konkurrence pga "Social dumping" næh men har jeg da postuleret det

Du har postuleret, at lønpresset vil aftage. Det må vel også betyde, at social dumping også vil ophøre eller i det mindste stagnere?

Altså når der ikke længere er statspålagt løn-dumping via beskæftigelsespolitikken - så kan en kæmpende fagbevægelse rette kampen mod "Social dumping" for at sikre løn og ansættelsesvilkår

Jamen hvordan?

Hvis du går ind og giver det danske arbejdsudbud en garanteret grundindtægt, der gør det muligt, at fravælge lavtlønsjob. Hvem skal arbejdsgiverne så ansætte, hvis ikke uorganiseret udenlandsk arbejdskraft og i så fald, vil det så ikke blot intensivere den sociale dumping?

Samtidig er det selvfølgelig en del afvores opgave som Enhedsliste at sikre lovgivningen omkring Socialdumping med kædeansvar og hele dynen bliver implementeret med et passende kontrol og sanktionsapparat

Jamen det er I jo ikke villige til. Både lovbestemt mindsteløn og almengørelse af overenskomsterne har været op til diskussion. I afviste begge dele.

Nu påstår du så, at Enhedslisten vil være villige til at indføre universelle rettigheder til arbejderne alligevel. Hvad har ændret sig, siden I har skiftet mening?

Almengørelse af overenskomster betyder ikke at der skal være en Lovbestemt mindsteløn

Det har jeg skam heller ikke påstået.

Og lad mig blot sige, at med din lovbestemte mindstelønsmodel (som jeg ikke er særligt imod) så sikrer du dig overhovedet ikke mod social dumping eller lønpres udefra

Det er korrekt, at det f.eks. ikke vil forhindre virksomheder i at flytte arbejdspladser til udlandet. Men det vil forhindre den sociale dumping, der foregår inden for landets grænser.

Det er fint, at Bjarne redegør for, at forkellen mellem EL's "samfundssikrede mindsteindkomst" og tanken om en "Ubetinget Basisindkomst" er, at ELs model  afhænger af livssituationen.

Grunden til, at jeg er tilhænger af den ubetingede basisindkomst er, at den netop er universel og omsider kan bringe en afslutning på offentlige myndigheders administration, granskning og privatlivskrænkende overvågning af folks privatliv som betingelse for at få udbetalt et økonomisk minimumslivsgrundlag. Denne form for krænkende, ydmygende og især undertrykkende adfærd over for borgere i vanskelige sitatuationer vil blive ved lige så længe, at udbetaling af ydelser er knyttet til opfyldelse af bestemte betingelser.

- Adgang til en indtægt man kan lave af, bør være en betingelsesløs borgerret for enhver borger. Den undertrykkelse som det nuværende system udfører over for borgerne, og som ELs forslag ikke tager et afgørende opgør med, er også en politisk undertrykkelse, der underminerer folks lyst, evne og konkret mulighed for at deltage i samfundets demokratiske processer på lige fod med heldigere stillet borgere.

     

Også på venstrefløjen er kæphesten et yndet og populært ridedyr...

Men hvis vi lige ser bort fra borgerlønnen et kort sekund (længere tid kommer der nok ikke til at gå, før krikken ryger rundt i manegen igen), så kunne jeg da godt lide at vide, hvornår Enhedslisten er blevet tilhænger af såkaldt "cirkulær økonomi" apropos nytårstalens forsæt:

"Den udvikling - såvel som den åbenlyse idé- og visionskrise, som de gamle regeringsbærende partier befinder sig i - kalder i den grad på at vi kommer i offensiven med vores idéer."

(...)

"Hvordan vi omstiller til en bæredygtigt og cirkulær økonomi, som ikke underminerer natur og ressourcergrundlaget?"

Jeg troede, at det var Radikales Ida Auken, der var tilhænger af cirkulær økonomi - og at Enhedslisten var tilhænger af en grøn socialistisk økonomi.

Så hvornår er vi kommet på hold med Ida? Hvem har taget den beslutning? Og på hvilket grundlag?

Hej Vibeke. 
Tror nu vi var noget før Ida Auken om at tale om en cirkulær og bæredygtig økonomi. En grøn økonomi må være cirkulær og bæredygtig. Efter min mening må den også være socialistisk - dvs en højere grad af planlægning end i den kapitalistiske markedsøkonomi.

Jeg synes du tager et afsnit lidt ud af konteksten. De foregående afsnit omhandler redistribuering af magt og rigdom fra eliten til flertallet.

Kammeratligt, Pelle 

Yep, men når man bruger præcis de samme begreber, som de borgerlige, så kan det være ret svært at gennemskue, hvad man egentlig mener. Det bliver en festtale med smukke ord, men uden solidt fundament at henvise til. Højrefløjen bruger også udtrykket "bæredygtig" i flæng. 

Tak til Bjarne for den nærmere redegørelse for hvad der ligger i en samfundssikret mindsteindkomst.

 1. Som du selv skriver, er den ikke universel. Grundydelsen skal være for ”alle uden lønindtægt”. Men er det ikke et uklart kriterium? – hvorfor ikke alle? Det er godt, at grundydelsen ophæver den nuværende opsplitning mellem overførselsindkomstmodtagere og derved reducerer noget bureaukrati. Men din redegørelse giver mig indtrykket af, at en administrering af grundydelsen kræver meget nyt bureaukrati.
 2. Det fremgår ikke klart om den er individuel. Men det regner jeg med at I mener.
 3. Så fremgår det klart, at den samfundssikrede mindsteindkomst ikke er ubetinget. Den er afhængig af anden indkomst og formue. Det vil sige at der opstilles en række modregningsregler. Det betyder at man fastholder meget af det nuværende systems bureaukrati og spekulation i hvordan man undgår modregning. Det er også uklart hvorledes rådighedsreglerne for grundydelsen er. Skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage grundydelsen?  Kan man lave frivilligt arbejde i det civile samfund og lave økologiske eksperimenter på grundydelsen? Går I ind for det socialdemokratiske ret- og pligtprincip?
 4. Det fremgår klart, at I mener den skal være tilstrækkelig høj til at man skal kunne leve af den. Hvorfor skriver du så Bjerne, at ”den ubetingede basisindkomst netop ikke sikrer et livsgrundlag for den enkelte, men reelt kan bruges til at reducere overførselsindkomster til et SU-lignende niveau”. Er det en fair fortolkning af hvad jeg har skrevet?

At nogle basisindkomst tilhængere muligvis vil gå ind for en basisindkomst på SU-niveau, behøver jo ikke være tegn på at basisindkomstideen er dårlig. De tilhængere af basisindkomst, jeg kender i Enhedslisten, går ind for basisindkomst på dagpengeniveau. Der vil naturligvis i et fremtidigt basisindkomst-samfund være uenighed om basisindkomstens størrelse, ligesom der i dag er uenighed om dagpengenes størrelse.

Konklusion: Den samfundssikrede mindsteindkomst er ikke universel og den er ikke ubetinget, og det er efter min mening en stor svaghed det i forhold til den ubetingede basisindkomst.

Hvordan vil I forklare befolkningen, at en samfundssikret mindsteindkomst er led i et stort visionært politisk projekt, som Pelle lægger op til.

Desuden har jeg i det sidste halve år, hvor man har diskuteret dagpengereform ikke hørt en eneste politiker fra Enhedslisten, som har agiteret for en samfundssikret mindsteindkomst. Men måske tager jeg fejl.

På mig virker tankerne omkring en samfundssikret mindsteindkomst mere om endnu en lap på et stadig mere forældet arbejdsmarkeds- og socialt system.

Mit råd til Enhedslisten – kom ind i kampen om en fremtidig basisindkomst med jeres bud på høj og sikker basisindkomst, således at de mere ekstreme liberalister ikke løber med ideen og misbruger den.

Borgerlønstilhængerne ville gavne diskussionen, hvis de fremsatte forslag der faktisk kan gennemføres.


Modstanden mod den "universelle form" er kompakt - og det er mere gennemførligt at starte med at tage fat på de lettest identificerbare huller i sikkerhedsnettet.

 

"HULLER I DAGPENGESYSTEMET

Dagpengeforlig mangler regler for vikarer og freelancere"


http://www.arbejderen.dk/fagligt/dagpengeforlig-mangler-regler-vikarer-o...


"Omkring hver fjerde lønmodtager på arbejdsmarkedet er i dag "atypisk beskæftigede.

"Det gælder mange skuespillere, musikere men også vikarer i industrien.

Fælles for dem er, at de typisk arbejder i tidsbegrænsede stillinger; på meget forskellige tidspunkter af døgnet og ryger ind og ud af arbejdspladserne."

 


"Skal vikarer og freelancere have bedre vilkår?"

https://www.dr.dk/nyheder/debat/debat-vikarer-og-loest-ansatte

 

Folkemøde: Svigter fagbevægelsen de løst ansatte arbejdere?


http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/folkemoede-svigter-fagbevaeg...

 

Herudover er der hele problematiken om handicappede, syge og øvrige overførselsindkomster, som også bliver ramt af nedskæringer og bevidst misforvaltning - som man kan se på:


http://modkraft.dk/magasin/opraabfrabunden

Tak til r.k. for at fremdrage mange af de huller der findes i vores dagpenge- og kontanthjælpssystem. De bliver større og større.

Man kan vælge at lappe videre på et stadig mere uholdbart system - eller man kan begynde at skitsere konturerne at et nyt system, som man vil kæmpe for.

Jeg er gået ind i denne debat om Pelles nytårsforsæt, der går ud på at nu må venstrefløjen gå i offensiven med en visionær politik. En ubetinget basisindkomst ville være en sådan politik.

Hvorfor begrænse sig til en politik, som faktisk kan gennemføres? Og hvad vil det sige? Faktisk kan gennemføres under en borgerlig regering - en ny regering eller hvad?

Skal Enhedslisten begrænse sine politikforslag til forslag som faktisk kan gennemføres? og med hvilken tidshorisont?

 

 

 

MEN få nu fortalt den brede danske befolkning HVOR store pengesummer der forsvinder i private lommer indenfor den financielle sektor,HVOR store summer vores udenlandskrige DAGLIGT koster.

Få sat proportioner i tingene. Højrefløjen har alt for let ved at overbevise den brede befolkning om, at der skal skæres og spares,og selvfølgelig altid i bunden af samfundet,og se nu at få stillet de rigtige spørgsmål,

som gamle Preben V. så rigtigt opfordrer til.

Ja, nu skal vi i offensiven - med ideer og visioner, skriver Pelle Dragsted.

Men skal det kun ske - efter hvad jeg kan tolke ud fra Dragsteds oplæg og de efterfølgende kommentarer - inden for den hjemlige andedams rammer?

- Altså fortsat ingen aktiv udenrigspolitisk stillingtagen til verden udenfor -  til  krig og fred - til USA´- Nato´s krige i Syrien og Ukraine via terrorist/fascist-bander. 

Mener Enhedslisten virkelig, at udenrigspolitik, herunder krig og fred, fortsat helt og holdent skal være et anliggende for USA- og EU-imperialismen?

 

 

”Lotus” skriver:  ”Kvinder bliver nu i stigende grad jaget vildt i Europa pga den uansvarlige indbydelse til  1oo.ooovis af unge muslimske mænd” - og på en anden blog af samme skuffe: ”Det er jeres medsøstre, der nu er jaget vildt i hele vesteuropa pga masseindvandringen af muslimske mænd, der iflg koranen har lov at voldtage utildækkede kvinder”

Stop denne nonsens! Sexuelle overgreb mod kvinder er sgu ikke et fænomen, der først er kommet til Tyskland og Europa med flygtningenes ankomst.

Ang. de sexuelle overgreb i Köln, mv. du omtaler: Faktum er at der under hver eneste Oktoberfest (ølfest) i München sker et utal af sexuelle overgreb mod kvinder, også deciderede voldtægter. Ved diverse disco-partys, under store events  (”Fanmeile”),  traditionelle karnevaler, etc. bliver kvinder som regel også sexuelt forulempet.

Ifølge en undersøgelse fra 2004 (!) angiver 60 procent af kvinderne i Tyskland, at de er blevet sexuelt generet / antastet i det offentligte rum. Det er så stort et antal overgreb, at de slet ikke allesammen kan være begået af flygtninge, vel ...?

Det er bydende nødvendigt at beskæftige sig med de forskellige specifikke årsager til disse agressive og kvindeforagtende adfærdsmønstre, så som socialisering og machismo – også blandt immigranterne, for at kunne bekæmpe det optimalt.  

MEN at identificere begivenheder som dem i Köln og andre tyske byer på nytårsnatten med flygtninge generelt, er ikke bare manipulerende ( der var ifølge politiet også en del tyske mænd involveret i disse sexuelle overgreb) – men er udtryk for en ganske anden dagsorden: - at oppiske fremmedfjendtlighed og racistisk hets.

Sexuelle overgreb mod kvinder er sgu ikke et fænomen, der først er kommet til Tyskland og Europa med flygtningenes ankomst.

Ret beset er det vel et nyt fænomen, at omkring 1000 mænd samler sig og forulemper kvinder i sådan et omfang, at det kaster 500 (and counting) anmeldelser om seksuelle overgreb af sig?

Jeg er enig i venstrefløjen her, måske mere end noget andet sted, skal være fornuftens stemme. Og for min skyld kan de venstreorienterede meningsdannere forsøge at relativere hændelsen af helvedes til.

Men du kan vel godt forstå, hvorfor folk bliver en smule forargede, når man, i stedet for fornuftens stemme, bliver mødt af skuldertræk fra venstrefløjen og en holdning i retning af "Nå ja, tyske statsborgere kan jo også finde på at pille på kvinderne, så hvad fanden?".

@Ex-butiksansat

Hej

Ser du i mit indlæg nogen som helst relativering af gerningsmændenes afskyelige overgreb?

Mit indlæg opponerer udelukkende mod at forbinde de sexistiske overgreb i Köln og andre byer nytårsnat med flygtningene som sådan. De indlæg jeg kritiserer gør netop dette.

Den sexuelle vold mod kvinder har mange ansigter.

I Tyskland findes der f.eks. 37.000 kvinder, som har søgt tilflugt i kvindekrisecentre, da de er flygtet fra sexuel vold begået af deres mandlige partner eller andre mænd i familien.

Alle gerningsmændene – uanset hvem og hvor de kommer fra - skal drages til ansver for deres ugerninger. Klart.

Men at tage en hel gruppe – immigranter - til indtægt for hændelserne som i Köln  lægger op til hets og i værste fald til pogromlignende forhold. (På tysk hedder sådan noget ”Sippenhaft”, noget som nazierne var særlig kendte for).

Hej Alfred

Om jeg ser nogen relativering af hændelserne i Køln, i dit indlæg? Ja, det gør jeg da i allerhøjeste grad.

Hvis det ikke handler om at relativere det, der skete nytårsnat i Køln, hvad er så pointen med at nævne alle mulige andre eksempler på seksuelle overgreb?

Jeg er i øvrigt fuldstændigt enig i man ikke skal tage hele grupper (i dette tilfælde, immigranter og flygtninge) til indtægt for det, der skete i Køln. Men jeg mener sgu også det er totalt uanstændigt og absurd, at insistere på begivenhederne skal relativeres, blot fordi det tilfældigvis ikke var hvide kristne mænd, der gjorde noget dybt utilgiveligt.

Uden i øvrigt at sammenligne de to ting, så prøv at forestille dig man iværksatte samme strategi i forhold til banksektoren eller "de rige". Forestil dig, at venstrefløjen gik ind i debatten om skattely ved at påpege, der også er socialister der snyder i skat. 

@Eks-butikansat

Hej igen

Du forstår stadig væk ikke min pointe: Udgangspunktet for mit indlæg er at modgå tendensen til at identificere voldtægt med flygtninge, sådan som ”Lotus” gør. Derfor har jeg sat det i en kontekst med den udbredte sexistiske kvindeforagt i samfundet generelt.

Det kan ikke være så svært at forstå ...

 

Hej Alfred

Når indvandrere er voldsomt overrepræsenterede i statistikkerne over anmeldte og dømte for voldtægt, og når 1000 flygtninge/indvandrere samler sig i Køln, med flere hundrede seksuelle overgreb til følge, kan det sgu da være utroligt svært at forstå.

Skal vi så, som fornuftige og venstreorienterede mennesker, slå os på nationalkonservatismen eller det der er værre, og slå alle flygtninge/indvandrere i hartkorn med voldtægtsmænd? Nej, gu' fanden skal vi da ej.

Men du kan da for pokker godt forstå hvorfor folk stejler, når du og en række andre venstreorienterede meningsdannere reagerer på hændelsen i Køln med noget, der umiskendeligt minder om bevidste forsøg på at relativere/nedtone det, der rent faktisk og veldokumenteret skete nytårsnat?

Lad mig skære det ud i pap. Hvem eller hvis sag tror du egentlig du fremmer, når du reagerer på overgrebene i Køln ved dybest set at sige "Så slemt er det jo heller ikke, folk opfører sig jo også dumt til Oktoberfest"?

Men fair nok. Slå du og de øvrige venstreorienterede meningsdannere jer da endelig løs i et sandt orgie af virkelighedsfornægtelse og relativering. Så kan vi altid fortsætte diskussionen, når næste meningsmåling bliver offentliggjort og det står klart, hvilken effekt den indsats har haft på holdningerne i befolkningen.

@ ”eks-butikansat”

Hej

En slutreplik

Du bliver ved med at dreje mine indlæg 180 grader om til det modsatte af det jeg mener... Dette på trods af mine klare formuleringer: 

 • ”Gerningsmændenes afskyelige overgreb” (i Köln)
 • ”Det er bydende nødvendigt at beskæftige sig med de forskellige specifikke årsager til disse agressive og kvindeforagtende adfærdsmønstre, så som socialisering og machismo – også blandt immigranterne, for at kunne bekæmpe det optimalt...” 

Alt imens du ikke med ét ord kommenterer ”lotus” fremmedfjendtlige tirader (Omdrejningspunktet af mit indlæg):

 • ”Kvinder bliver nu i stigende grad jaget vildt i Europa pga den uansvarlige indbydelse til  1oo.ooovis af unge muslimske mænd”
 • - og på en anden blog af samme skuffe: ”Det er jeres medsøstre, der nu er jaget vildt i hele vesteuropa pga masseindvandringen af muslimske mænd, der iflg koranen har lov at voldtage utildækkede kvinder”

Ganske tankevækkende, hvordan du sætter din fokus ...

____________

PS.

Interesserede anbefales en tekst fra en gruppe feminister i Tyskland, der tager udgangspunkt i begivenhederne nytårsnat i Köln:

” Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer. Überall. #ausnahmslos“  / "Against sexualised violence and racism. Always. Anywhere. #ausnahmslos (“noexcuses”) "

 

Hej Alfred

Sådan er der jo så meget og jeg kan skam også citere mig selv:

Jeg er enig i venstrefløjen her, måske mere end noget andet sted, skal være fornuftens stemme

Jeg er i øvrigt fuldstændigt enig i man ikke skal tage hele grupper (i dette tilfælde, immigranter og flygtninge) til indtægt for det, der skete i Køln

Skal vi så, som fornuftige og venstreorienterede mennesker, slå os på nationalkonservatismen eller det der er værre, og slå alle flygtninge/indvandrere i hartkorn med voldtægtsmænd? Nej, gu' fanden skal vi da ej

Og grunden til jeg har lagt mit fokus, som jeg har, er selvfølgelig fordi jeg er mere enig med Lotus end med dig. Den retorik, Lotus lægger for dagen, kan jeg naturligvis ikke være enig i. Slet ikke.

Men jeg mener vedkommende bestemt har en pointe, for så vidt venstrefløjen generelt vender det blinde øje til de problemer, der er eskaleret og i visse tilfælde opstået, i takt med den - lad os kalde en spade for en spade - muslimske indvandring/asyloptag.

Jeg mener, venstrefløjen har travlt med at relativere og feje under gulvtæppet, hver gang der dukker negative sager op, der omhandler personer med oprindelse i muslimske lande. Alt imens den aktivistiske indsats ofte alene handler om disruption og at tage almindelige borgere som gidsler i et virkelighedsfjernt korstog.

Venstrefløjen, socialiberalisterne og de kulturradikale har haft held med at afspore debatten i en sådan grad, at europæiske politistyrker nu er begyndt at fifle med deres rapporter, så virkeligheden ikke risikerer at komme på tværs af de retoriske skyklapper - det har vi f.eks. set ved begivenhederne i Køln og i forbindelse med We are STHLM:

http://www.dr.dk/nyheder/udland/politichef-jeg-forstaar-beslutningen-om-...

http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-r...

Derudover synes venstrefløjen også præget af en tendens til åbenlyst at fordreje eller direkte ignorere fakta. I dit oprindelige indlæg skriver du f.eks. dette:

der var ifølge politiet også en del tyske mænd involveret i disse sexuelle overgreb

Det var meget muligt politiets oprindelige udmelding. Men politiets oprindelige udmelding var som sagt bevidst fordrejet og overhovedet ikke i tråd med virkeligheden. Hvilket også var veldokumenteret i utallige medier, da du skrev dit indlæg.

I en rapport fra det tyske Indenrigsministerium, udgivet samme dag som din kommentar, dannes der et helt andet billede, end din fremlægning.

I rapporten nævnes det, at man p.t. (10/1-2016) undersøger 19 mistænkte i forbindelse med overgrebene. Ingen af dem med tysk baggrund:

Im Zusammenhang mit den massiven Straftaten in der Silvesternacht in Köln richtet sich ein Tatverdacht derzeit (Stand: 10.1.2016, 10:00 Uhr) gegen 19 Personen. Alle bisher ermittelten Tatverdächtigen sind nichtdeutscher Nationalität. Nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich hierbei um zehn Personen mit dem ausländerrechtlichen Status „Asylbewerber“ und um neun Personen, die sich vermutlich illegal in Deutschland aufhalten.

http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_...

Desuden har de seneste dages perspektivering af begivenhederne i Køln (og en række andre byer) afdækket en rigtigt trist virkelighed, hvor Køln desværre ser ud til at være alt andet end en dybt beklagelig anomali. Der tales om "taharrush gamea" og der trækkes bl.a. tråde til begivenheder på Tahrir-pladsen i efterdønningerne til 2011's egyptiske revolution.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-21441624

http://www.bbc.com/news/world-europe-35280386

Her kan man selvfølgelig igen forsøge, at relativere tingene. Og der er vel heller ingen, der hverken vil benægte at tyske mænd også foretager seksuelle overgreb, ligesom sandsynligheden for der sker et seksuelt overgreb, i en given periode på et givent sted, også stiger markant, hvis vi samler en masse "hvide mænd" og kvinder på samme sted. Men det at mænd samler sig og foretager stribevis af mere eller mindre koordinerede seksuelle overgreb er altså ikke noget "europæisk fænomen" - med mulig undtagelse af de tragiske begivenheder i forbindelse med afslutningen af 2. Verdenskrig, kender jeg ihvertfald ikke til nogle fortilfælde i nyere tid, hvor mænd i Tyskland eller Skandinavien har samlet sig på offentlige pladser og udført koordinerede seksuelle overgreb. Fænomenet er i denne sammenhæng unikt og "arabisk". Det er (undskyld udtrykket) et fænomen vi har "importeret".

Og hvad er venstrefløjens, socialliberalisternes og de kulturradikales reaktion? Det er at opbygge deres eget alternativ til virkeligheden, hvor vi måske nok skal forsøge at retsforfølge overgrebsmændene, men da der sker også overgreb til Oktoberfest og på danske diskoteker, skal vi i øvrigt heller ikke lægge mere i den sag. Samtidig med aktivisterne bevidst forsøger at gøre de almindelige borgeres hverdag endnu mere bøvlet.

Det synes jeg ærligt talt er en underlig indstilling og derfor mener jeg også venstrefløjen burde tage sin strategi op til alvorlig genovervejelse.

I min optik er grænsen for længst nået, hvor venstrefløjen ikke længere kan løbe fra den helt åbenlyse ideologiske inkompatibilitet, der er mellem Islam* og "socialismen".

Jeg anser mig selv som venstreorienteret og jeg mener selvfølgelig stadigvæk en af venstrefløjens vigtigste opgaver er, at beskytte minoriteter. Venstrefløjen skal naturligvis fungere som katalysator for forståelse og respekt mellem mennesker, sådan at racisme og diskrimination bekæmpes.

Jeg mener naturligvis også det er muligt, at opbygge et samfund, hvor folk har ret og mulighed for at dyrke deres religion. Og som helhed er Islam selvfølgelig ikke defineret ved seksuelle overgreb og forældede syn på grundlæggende menneskerettigheder.

Men venstrefløjen skal altså ikke klippe sine egne vinger ved at låse sig fast i et ubetinget forsvar af Islam. Man kan sagtens tage ideologiske opgør med kapitalisme, konservatisme, hverdagssexisme og alt muligt andet mellem himmel og jord. Hvorfor kan venstrefløjen så ikke også tage et opgør med Islam?

Jeg mener, det er selvfølgelig ikke fordi alle muslimer er "onde", at overgrebene skete i Køln eller en imam stiller sig op i en dansk moské og taler for drab på jøder. Men det er sgu heller ikke fordi de mennesker har læst for meget med i Saxo Banks nyhedsbrev eller set for mange busreklamer for Cult.

I min ydmyge mening er det nærmere fordi vi ikke har været gode nok til at inkludere bestemte befolkningsgrupper i vores fælles samfund. Vi har ikke været gode nok til at give dem meningsfuld plads i vores uddannelsessystem. Vi har ikke været gode nok til at inkludere dem i den offentlige debat eller de politiske magtstrukturer. Og vi har ikke været gode nok til at uddanne og oplyse folk om vigtigheden af sekulære menneskerettigheder og det interne afhængighedsforhold, de er bygget på. Ligesom vi ganske enkelt ikke har været gode nok til at udfordre det kulturelle (og forældede) tankegods, visse befolkningsgrupper eller deres forfædre har taget med sig ind over Europas grænser.

Og der mener jeg ikke alene venstrefløjens helt store potentiale ligger. Jeg mener hele venstrefløjens eksistensberettigelse ligger der. Venstrefløjen skal, med andre ord, fokusere på at identificere virkeligheden og dens problemer, for derved at kunne opstille seriøse og konstruktive forslag til hvordan vi skal omstrukturere samfundet med henblik på at løse problemerne og skabe mere fællesskab.

* Og alle mulige andre religioner

Så sent som i går, den 21-1, sagde Pernille Skipper i Deadline - i overensstemmelse med USA- og EU-imperialismens dæmoniseringspropaganda af Assad - at syrerne flygter pga. Assad og IS, i nævnte rækkefølge.

 Hvordan kan det så være, at ingen syrere flygtede fra Assad før 2012?

 Naturligvis kan og skal man kritisere Assad-styret, ligesom man skal kritisere ethvert styre, men i modsætning til de omkringliggende islamistiske regimer, har Syrien trods alt et sekulært styre og en politisk pluralistisk forfatning - så hvorfor allierer Enhedslisten sig med USA og Nato i en forenet krigshetz mod Syrien, frem for at kræve regime change i Saudi Arabien og Tyrkiet, som er langt mere repressive end Syrien? Men det skyldes måske at Saudi Arabien og Tyrkiet er USA-Nato allierede? 

@ Per Dørup

Hej

Pernille Skippers udtalelse om, at Assad-regimet har den største andel af krigsforbrydelserne mod civile i Syrien er helt korrekt.

Dette bliver bekræftet af vidt forskellige kilder – også af flertallet af de syriske flygtninge selv. Således angiver 92 procent af dem, der er flygtet fra Syrien, at de flygtede fra Assad-militærets bombardementer (se billeder på 'The Atlantic Photo' ), militære udsultnings-operationer og tvangsrekrutteringer. 

Et par kildehenvisninger:

"Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung" (WZB) og det syriske venstrefløjsnetværk "Adopt a Revolution": "Mehrheit der Syrer flieht vor Assad" , i  'Zeit-online'

Den syriske journalist Zaina Erhaim (30) – kåret til årets journalist af ”Reporters without borders”:

”... Det er Assad regimet, som er ansvarlig for langt de fleste døde. Det syriske ”Network for Human Rights” går ud fra, at 96 % af alle krigens dødsofre kan tilskrives regimets forbrydelse.”  ( Se Interviewet med  Zaina Erhaim hos autonom infoservice)

@ According to "Syrian Network For Human Rights"

 

Ok. Jeg skal undlade at kommentere på dine kilder.

Venstrefløjen skal altså igen støtte USA´s højrefløj - i at skabe et islamistisk Libyen II.

Vil det ikke være meget nemmere at støtte IS-terrornetværket direkte?

Ok. Jeg skal undlade at kommentere på dine kilder.

Venstrefløjen skal altså igen støtte USA´s højrefløj - i at skabe et islamistisk Libyen II.

Vil det ikke være meget nemmere at støtte IS-terrornetværket direkte?

@ Per Dørup

Hej igen.

At anklage Assad-regimet for folkemord, er på ingen måde ensbetydende med en støtte til de ligeså forbryderiske religiøse fundamentalister i IS.

Vores internationale solidaritet som venstreorienterede må principielt være på befolkningens side: Hos de mennesker, der er udsat for daglige bombardementer, for religiøst fundamentalistiske overgreb, for folkemord  og fordrivelser.

Der findes stadig væk lokale organiseringer af ikke-sekterisk karaktér. Som for eksempel i den syriske by Kafranbel  (Se artiklen herom).

Disse (meget trængte -) folkekomitéer og kurdernes basisdemokratiske fællesskaber i enklaverne i det nordlige Syrien - 'Rojavaya Kurdistanê' / Vestkurdistan -  må være aksen for vores konkrete politiske og praktiske solidaritet.  

____________________

Lyt også til den revolutionære socialistiske forfatter Tariq Ali's kommentar:  "The World Today - SYRIAN DISASTER" (video)

 

Ja, på befolkningen side.

 87 pct. af syrerne, inklusiv de "oprørs"-kontrollerede områder, stemte - selv ifølge Nato-kilder - på Assad den 3. juni 2014.

 Hvad skal man ellers tage udgangspunkt i?

  For at undgå den forventede  anklage om valgfusk (som Syrien naturligvis alligevel blev anklaget for af USA og EU) var valget overvåget af internationale observatører i alle ender og kanter. Og af et omfattende sikkerhedsapparat, for at undgå terrorhandlinger, selvfølgelig.

Det behøver ikke at afspejle, at de dermed støttede Assad. Det kan ligeså vel være, at de var, og er klare over det langt værre islamistiske alternativ.

USA og EU ved godt, at Assad vil vinde overvældende igen ved et nyt FN- og OSCE-overvåget valg.

Det er derfor, at de ikke vil acceptere et demokratisk valg, hvor syrerne suverænt bestemmer, hvem der skal lede deres land.  

Synes du, at USA og ikke den danske befolkning skal bestemme, hvem der skal lede Danmark?

Så USA og EU siger hele tiden, at Assad must go. Altså, at de, og ikke syrerne skal bestemme over Syrien.

 Enhedslisten og progressive anti-krigskræfter burde evaluere på læren fra Libyen.

 Ifølge New York Times eksisterer der (heller) ikke en slagkraftig sekulær opposition i Syrien.

 USA og EU taler (igen) om "moderate" oprørere.

Som en variant heraf, talte Pelle Dragsted endda i deadline for nogle uger siden om, at vi skal støtte en demokratisk opposition.

Kan vi så ikke konkret få at vide, hvem den/de er, hvor stærkt de står i den syriske befolkning, og hvad deres politiske program for Syrien er?

 Faktum er, at der ikke var nogle syrere, der flygtede, før USA og det Mellemøst-allierede begyndte at pumpe væbnede jihadister ind i landet i 2012.

 USA og Nato siger, at oprøret startede, fordi Assad slog ned på en fredelig demonstration.

 Kritikere indvender, at væbnede islamister infiltrerede denne demonstration og begyndte at beskyde og dræbe et vist antal sikkerheds-styrker.

  Bottom line er, at enhver stat: USA, UK, DK - og Syrien naturligvis vil svare igen på væbnede "oprørere."

 USA havde nådesløst cleaned up dag 1!

 Skulle Assad da undlade at bekæmpe de ca. 70.000 væbnede islamister  - som naturligvis skjuler sig blandt civile? Og overgive Syrien og den syriske befolkning til disse kræfter?

  Nato-medierne gentager ganske vidst hele tiden, at Assad "slagter sin egen befolkning", men du tror vel ikke seriøst og reflekteret på, at det er civile syrer -  og ikke disse væbnede islamister, Assad sigter efter?

 

 

@Per

Alfred forklarer omfattende og præcist hvor dine præmisser falder, men lige et par ting mere fra min egen tid i Mellemøsten. 

For det første så antager jeg at du kender baggrunden for de syriske "valg", inklusive "præsidentvalget" i 2014. Nemlig at styret satte det op, med kriterier der gjorde at de fuldstændigt kontrollerede hvem der stillede op som usynlige "modkandidater" til Assad, og fik frasorteret enhver der udgjorde bare et minimum af reel opposition. 

For det andet så ved du vel også at syrerne flygtede allerede før 2012? Jeg var i Libanon i 2011 og allerede der væltede det ind med flygtningen fra Syrien.

For det tredje så ignorerer du fuldstændigt baggrunden for konflikten. Islamisme opstår ikke i et tomrum. Det er altid et resultat og en (mod-)reaktion som vi så det i Afghanistan og mange andre steder. Om det er trigget af Sovjettisk, Amerikansk, Israelsk eller Syrisk vold og undertrykkelse ændrer ikke ved resultatet. Radikalisering og modreaktion. For at forstå Assad-familiens blodige historie og en af årsagerne til årtiers radikalisering se fx https://en.wikipedia.org/wiki/1982_Hama_massacre

Hvis du selv vil være et lalleglad instrument for det fascistoide syriske militærregime er det din egen sag, men lad være med at tro at det har nogen som helst relevans for venstrefløjen.

/Britt 

@Per Dørup

Hej igen.

Et par enkle spørgsmål til Assad-regimets rolle: 

Du bortforklarer altså Assad-regimets massive bombardementer, der har lagt mange syriske byer og landsbyer i ruiner:

 • ”Nato-medierne gentager ganske vist hele tiden, at Assad "slagter sin egen befolkning", men du tror vel ikke seriøst og reflekteret på, at det er civile syrere -  og ikke disse væbnede islamister, Assad sigter efter?” ... (dit citat)

- Så må jeg spørge dig: Falder de mange tusinder børn, kvinder og gamle mennesker som Assad-regimets bombardementer har dræbt og de mange som er drevet på flugt – også i kategorien ”væbnede islamister”?

- Har du overhovedet kigget på disse billeder ??  Optagelserne stammer tilbage fra 2014 - og Assads ( og nu også det russiske - ) luftvåben er på denne måde blevet ved med at bombe bydele og hele byer, som regimet har mistet kontrol over.

- Hvordan kan du som venstreorienteret abstrahere bort fra sådanne krigsforbrydelser mod civile og i stedet for gengive Assad-regimets propaganda påstande, om at de udelukkende ”bekæmper væbnede islamister”?  

PS.

Hvad er det forøvrigt for en parodi af et præsidentvalg i juni 2014 du henviser til?

Mens dette ”valg” blev afholdt, herskede der krig i større dele af landet. Assad-regimet fortsatte under hele valget dets bombetogter. I disse områder blev der af  indlysende grunde ikke afholdt noget valg.

De dengang over  2,5 millioner syriske flygtninge kunne heller ikke stemme, - selv hvis de havde villet (Den syriske ambassade i Beirut blev overrendt af folk, der ville stemme, hvor på ambassaden blev lukket. Landet havde allerede på dette tidspunkt over en million syriske flygtninge).

Kurderne i det nordlige Syrien boykottede valget, ligesom den brede, men fragmenterede opposition gjorde. De ville ikke legitimere et valg, hvis initiativtager er identisk med hovedaktøren i krigen.    

 

(Selvfølgelig spiller de vestlige imperialistiske centres ’strategiske interesser i området’ også en rolle / har et ansvar/ i konflikten. Men debatten her drejer sig konkret om Assad-regimets forbrydelser).


 Det er tankevækkende, at Modkraft, som et venstrefløjs-debatforum, så godt som aldrig tematiserer, debaterer, herunder problematiserer og nuancerer presserende udenrigspolitiske problemstillinger om Rusland, Nordkorea, Syrien og Ukraine, alle rummende et nuklearkrigspotentiale.

Dermed overlader Modkraft jo reelt den udenrigspolitiske debat til de øvrige krigshetzende Nato-partier og medier.

 Vedr. Syrien er det ligeledes underligt, at der ikke er nogle af EL´s kernevælgere, af hvem man formoder har erfaringer fra den Kolde Krig, fra anti-krigsbevægelsen, Fredsbevægelsen, kampen mod Reagan´s contraer i Nicaragua i 1980´erne, osv. - der kommenterer på det aktuelle verdensbrændpunkt, Syrien - men de facto overlader det til unge såkaldte venstrefløjs-aktivister -  som aldrig har kendt til andet end post-Koldkrigs neoliberalismen - og som med et tilhørende useriøst, upræcist, unuanceret, primitivt sprog som "fascistoid", "røvslikker af Putin og Assad" osv., dermed reelt kommer til at tegne Enhedslistens udenrigspolitik.

 Du insinuerer, at Assad primært og bevidst går efter at bombe børn, kvinder og gamle...frem for at ramme islamistiske oprørere.

 Kan du ikke selv hører hvor absurd, det lyder?

Som jeg skriver, skjuler "oprørerne" sig blandt civile - på skoler, hospitaler, bygningskomplekser, herunder i de bombede bygninger, du billedmæssigt refererer til.

 Som det forlængst er dokumenteret i Irak, Libyen og Syrien foregår der en omfattende billed-manipulation.

 De angiveligt bombede bygninger i Syrien kunne ligeså stamme fra Nato´s bombardementer af Tripoli i Libyen.

 Selvom jeg, i modsætningen til EL, forholder mig kritisk til USA- og EU-imperialismen, og til dens såkaldte humanitære R2P-krige i eks-Jugoslavien, Libyen, og nu indirekte pr. terroriststedfortræder i Syrien,  tror jeg dog ikke, at Nato bevidst bombede børn, kvinder og gamle. 

Nato gik efter at neutralisere Libyens forsvars- og sikkerhedsapparat, ligesom Assad går efter at neutralisere de væbnede "oprørere."

  Så uanset om din kilde og dens billeddokumentation er sand eller falsk, kaldes det collateral damage, når USA, Israel og Assad utilsigtet rammer civile.

 Udover at den aktivist-gruppe, du refererer til er anti-Assad, ved jeg ikke hvad den konkret står for?

 Gør du? Er den sekulært orienteret? Står den, i lighed med B-92 gruppen i eks-Jugoslavien, i ledtog med USA og Nato -  og er tilsvarende parat til at sælge det syriske produktionsapparat, produktivkræfter og naturresourcer til private udenlandske virksomheder?

Hvad står de for?

 Under krigen i Libyen, sagde Enhedslisten, at vi skulle sende våben til oprørerne i Libyen -  Til Libya´s Islamic Fighting Front (LIFG) - én af FN forbudt terrororganisation, som havde forskanset sig i Benghazi. - Og som Gaddafi stod foran at angribe, (og som tilmed havde lovet dem en flugtvej ud af Benghazi) - inden Nato sidste øjeblik kom terroristerne til hjælp.

 Men uanfægtet erfaringerne fra krigen mod Libyen, mener EL altså - i lighed med USA og Nato - at vi skal støtte de "moderate", "demokratiske" kræfter i Syrien.

 - Som altså, selv ifølge New York Times, og enhver seriøs Syriens-iagttager ikke eksisterer.

Og hvis de gjorde, ville den syriske befolkning mon så påskønne, at de dannede front side om side med halshuggende jihadister mod det trods alt sekulære Assad-styre? 

 

 

 

@Per

Eftersom det fascistoide Assad-styre i årtier har knægtet enhver moderat opposition, undere det dig så at oppositionen er blevet mere og mere radikaliseret?

Jeg tror godt vi kan se hvor du vil hen med din støtte til diktaturet.

/Britt

 

 Assad-styret har i årtier, ligesom Gaddafi, og som al-Sisi i Ægypten, gør i dag, primært knægtet de reaktionære islamistiske kræfter.

  Nå, siden du/vi "kan se hvor jeg vil hen med min støtte til diktaturet", hvor vil du så hen med din støtte til alternativet i Syrien, som umuligt - ud fra styrkepositionerne i Syrien - kan være andet end et islamistisk diktatur?

@Per

Novra. Årtiers massakrer og undertrykkelse har ikke smadret den reaktionære islamisme, men snarere styrket den?  Du synes ikke det præcis samme mønster fra Sovjets, USA's, Israels og andres erfaringer, tænder en prås?

Enten er du en komplet historieløs medløber, eller også er du en højrefløjsprovokatør. 

Smut troll. 

@ Per Dørup

Hej igen.

Hvorfor fokuserer du ikke på debatten om Assad-regimets forbrydelser, som du jo lagde ud med, da du kritiserede Pernille Skipper, fordi hun pegede på Assad-styrets hovedansvar for død og elendighed i Syrien idag? I stedet for spreder du dig i alle retninger...

At du så antyder, at billederne af de syriske byer, som er blevet sønderbombet af Assads luftvåben, måske slet ikke er fra syriske byer, men sagtens kunne handle om ”Tripoli i Libyen” (??) er jo helt absurd!

 • ( jvnf. dit citat: ”De angiveligt bombede bygninger i Syrien kunne ligeså stamme fra Nato´s bombardementer af Tripoli i Libyen...”).

Derudover er det ufatteligt kynisk, at du undskylder Assad-regimets bombninger ved at fremføre, at de væbnede fundamentalister jo har gemt sig i alle disse ødelagte huse. ( - altså er det alligevel ikke nogen ”mulige billedmanipulationer fra Tripoli ...?”).

I et tidligere indlæg siger du bla. andet følgende:

 • ”Faktum er, at der ikke var nogle syrere, der flygtede, før USA og deres Mellemøst-allierede begyndte at pumpe væbnede jihadister ind i landet i 2012.” 

Er det ikke snarere Assad-regimet, der straks efter det folkelige oprør mod det despotiske regime har løsladt et par hundrede ledende fundamentalister fra regimets fængsler? For derefter at kunne pege på de ”sekteriske bagmænd” i folkeoprøret?

(En del af de fundamentalister, som Assad-regimet løslod deltog efter løsladelsen i grundlæggelsen af ISIS... ).

Som Britt i sit informative indlæg konstaterede, vil jeg også mene, at du fuldstændigt ensidigt gengiver Assad-regimets positioner.

 • Til sidst:

Prøv at læse et interview med en revolutionær syrisk socialist, der forsøger at udrede såvel tilblivelsen af konflikten som Assad-regimets sammensætning / marionet-alliancer:

”Syrisk venstrefløj deltager i modstand mod Assad”, - et interview med en syrisk venstrefløjsaktivist, hos modkraft-kontradoxa

Hej igen Alfred.

Selvom du godt nok fordrejer, hvad jeg skriver, forekommer du trods alt at føre en nogenlunde sober debat-tone, så derfor prøver jeg lige en gang til:

 Kan du og Enhedslisten overhovedet ikke se, at USA´s involvering i Syrien, herunder dets anti-Assad tilgang, overordnet set, har noget at gøre med dets plan for Mellemøsten: US New Middle East Plan, som blev introduceret i 2006?

Per Dørup

Der er næppe tvivl om at USA (og Israel) har ganske mange planer og idéer i gang i Mellemøsten, men der er præcis lige så lidt tvivl om at mange autoritære og totalitære kræfter dækker sig bag ved det, og bruger det som bortforklaring for egne overgreb.

EL har en særdeles fornuftig og omfattende politik på området, og kan aldrig lade sig spænde for en vogn som fx Assad's. Hvis du af en-eller-anden grund har svært ved at acceptere det, så er det måske slet ikke venstrefløjen du skal prøve at lokke med i dit projekt. 

PS - er du identisk med den "perdor" der tidligere i forummet prøvede at formidle samme Putin- og Assad-støtte  ?

Vi bruger megen energi på at forsvare velfærden og kæmpe imod de mange angreb på lønmodtagerne

Hvilke angreb på lønmodtagerne har I da konkret afværget? Og hvad menes der i øvrigt med "lønmodtagere" - dækker begrebet også over lavtlønnede, f.eks. i landets butikker og landbrug, eller gælder det kun offentligt ansatte, der tjener omkring eller over gennemsnitsdanskerens indtægt?

Kan Pelle nævne bare et punkt, hvor Enhedslisten har forbedret vilkårne for lavtlønnede? Show more