12. august 2014 - 16:48

Rasmus Jarlov: Jødernes ven og beskytter?

Den konservative lokalpolitker, Rasmus Jarlov, har åbenbart indkaldt til noget han kalder for en ”protestmarch” vendt mod chikane af jøder. Det officelle formål er at gøre opmærksom på, at ”Jødiske symboler og påklædning har lige så meget ret til at være i gadebilledet som eksempelvis det muslimske tørklæde.

Den udtalelse kan jeg naturligvis kun erklære mig enig i, og hvis jeg et eneste øjeblik troede på at det vitterligt var formålet, så kunne jeg kun støtte den såkaldte ”protestmarch”.

Jeg har dog nogle betænkeligheder med hensyn til arrangørens velvilje.

 

Et pludseligt forsvar for religionsfrihed

For det første klinger det hult (for ikke at sige påtaget og løgnagtigt), når arrangøren hævder at gå lige meget ind for muslimer såvel som jøders ret til at gå klædt som de vil uden at behøve at frygte chikane fra omgivelserne.

Var det ikke netop De Konservative, som iværksatte den infamøse jagt på burka-klædte kvinder i Danmark, med et potentielt grundlovsstridigt forslag om, at staten skal forbyde folk at gå klædt som de vil - ikke bare på offentlige steder men også i deres egne hjem?

Og hvor var Jarlovs ”protestmarch” - eller blot protester - da blev gjort bekendt med den daglige chikane, trusler og overfald, som tørklædebærende kvinder lever med i Danmark?

Eller hans protest, da en indflydelsesrig dansk politiker, Pia Kjærsgaard, for nylig udtrykte forståelse for de, der udøver den slags chikane, og sagde at hun selv fandt det provokerende at nogen insisterer på at have ret til at gå iklædt klæder med religiøst-kulturel betydning?

Eller da den rabiate præst, Sørine Gotfredsen, ligeledes for nylig forsøgte at intensivere og udbrede chikanen mod folk, der bærer symboler som tilkendegiver deres religiøst-etniske identitet, da hun opfordrede alle til at deltage i den?

Nej... Det er vitterligt ikke meget, hvis noget som helst, man har hørt fra Rasmus Jarlov på den front. Derfor virker det lettere søgt, når han nu pludselig melder sig som forsvarer af retten til at bære religiøs påklædning. Men bevares - bedre sent end aldrig.

Jeg kan dog ikke lade være med at få den mistanke, at det der med muslimers ret til samme, blot er noget, han har smidt ind som en eftertanke uden at det er det egentlige formål. Ikke alene er det mig bekendt første gang, han har sagt noget til forsvar for muslimers rettigheder; hans såkaldte ”protestmarch” vil heller ikke sætte fokus på den generelle religionsfrihed eller protestere mod racisme generelt - den skal udelukkende sætte fokus på jøders ret til at gå i fred med kalot. Men bevares - det jo også et vigtigt emne.

 

Hvem kan skaffe en kalot?

Der er dog andre ting, der skurrer i øjnene, når Jarlov forsøger at optræde som jødernes ven og forsvarer.

Til sin happening har han tænkt sig at klæde sig ud som jøde. Til det formål skal han bruge en kalot. Sådan en ville vel være en smal sag at fremskaffe, hvis man havde jødiske venner, eller blot havde kontakt til jødiske samfund. De fleste synagoger ligger jo inde med adskillige, som folk kan låne, når de er på besøg. Og når man vil arrangere noget til forsvar for en bestemt befolkningsgruppe, så tager man vel kontakt folk fra denne befolkningsgruppe?

Men når Rasmus Jarlov skal have sin udklædning, så er han nødt til at efterlyse udstyret blandt sine tilhængere på Facebook.

Det kan godt være, at det bare er mig, men jeg har det altså sådan, at hvis du ikke har en eneste jøde i din omgangskreds, og den eneste kontakt du nogensinde har haft til jøder var dengang du var på turist-sightseeing i en synagoge, så skulle man tro, at du ville være lidt mere beskeden mht at erklære dig som den store ven og kender af jødernes vilkår. Det kræver lange arme at omklamre folk man aldrig kommer i nærheden af.

 

Jarlov som offer

Og det er ikke første gang, at Rasmus Jarlov har forsøgt at omklamre jøder og benytte dem og deres vilkår som redskaber han kan promovere sig selv på, samtidig med at han udviser en imponerende mangel på indsigt i og kontakt til jødiske samfund og deres interesser. Ligeledes er det ikke første gang han klæder sig ud som jøde for at gøre opmærksom på sig selv.

Tag for eksempel dengang han protesterede mod ungdomshus-bevægelsen i København. Dengang demonstrerede han iført davidsstjerne, hvilket angiveligt skulle udtrykke, at han, som modstander af ungdomshuset føler sig forfulgt ligesom jøderne var det i Nazi-Tyskland.

Mage til manglende forståelse for jødiske symboler og historie skal man godt nok lede længe efter!

Og det blev da heller ikke ligefrem taget godt imod i de jødiske samfund, som Jarlov i dag forsøger at repræsentere uden at tage dem med på råd:

Det er misbrug af Davidstjernen, siger den jødiske forfatter Erik Henriques Bing, der er Mosaisk Trossamfunds omviser på den jødiske kirkegård på Nørrebro.
– Det er langt over grænsen, at bære Davidstjernen på samme måde som jøderne, der under Anden Verdenskrig blev tvunget af nazisterne til at bære symbolet, siger han.

 

Konspirationsteorier

En anden gang viste Rasmus Jarlov ikke blot at han ikke har hverken kontakt til jøder eller forståelse for deres symboler, men også at han har en decideret modvilje mod dele af de jødiske samfund i Danmark.

I oktober sidste år deltog Rasmus Jarlov deltog i et arrangement med det islamofobiske ”Trykkefrihedsselskab”, hvis formand, Lars Hedegaard, har forfattet fantasifulde konspirationsteoretiske værker om bestemte religiøse minoritetsgruppers hemmelige planer om overtagelse af verdensherredømmet - teorier, der af god grund er blevet sammenlignet med de lige så rablende vanvittige teorier om globale jødiske sammensværgelser, som er blevet fremført af antisemitter igennem tiden.

Under arrangementet kom Hedegaard også med en konspirationsteori rettet mod de danske jøder. Han anklagede ”en sektion af jøderne selv” bestående af rabbinere og ”jødiske intellektuelle debattører” for at dække over jødehad og for at ”sidde til højbords med” diverse onde kræfter, og mere end antyder at de udgør en bevidst forhindring for hans politiske projekt. Det kan ses på videoen her ca. 29 minutter inde.

Rasmus Jarlov erklærede sig enig i disse konspirationsteoretiske tanker angående ”problemerne” i det jødiske miljø (37 minutter inde): ”Jeg kan også bekræfte det, der kommer omkring det jødiske miljø og jeg må desværre også give Lars Hedegaard ret...” sagde han, og beklagede sig over, at jødiske repræsentanter er så uvillige over at lade sig og sine interesser repræsentere af folk som Hedegaard og Jarlov.

Hver gang han forsøger på det, sagde han, ”så stod der straks en talsmand for Mosaisk Trossamfund på fjernsynet og sagde, ah men det var bare nogle politikere, der var ude på at score nogle billige point.

Jamen stakkels mand dog! Hvor må det dog være irriterende. Her prøver man bare at skabe sig en politisk karriere ved at omklamre en befolkningsgruppe, som man ikke har nogen kontakt til, og ved at tale på deres vegne, og så kommer de gang på gang og frabeder sig det. Hvor utaknemmeligt! Det er som om, de slet ikke har Rasmus Jarlovs interesser på hjerte!

 

De Konservative og de religiøse mindretal

Man kunne også vende spørgsmålet om, og spørge hvorfor danske jødiske samfund dog skulle føle sig repræsenteret af Rasmus Jarlov, De Konservative eller andre kulturkonservative kræfter som prøver at omklamre dem. Der er nemlig grund til at være skeptisk overfor de konservatives velvillighed overfor religiøse og kulturelle mindretal generelt, og dermed også de jødiske.

Her behøver vi ikke at gå tilbage til dengang den Konservative Ungdomsorganisation i Danmark marcherede med skrårem og støvler og udtrykte sympati for en dansk udgave af Hitlers nazisme. Lad os lade fortid være fortid.

I stedet kan vi fokusere på det, at De Konservative - sammen med adskillige andre partier - med jævne mellemrum melder sig på den nationalistiske kampplads, hvor de sammen med andre skingert råber op til forsvar den kulturelle og religiøse majoritets ret til privilegeret overherredømme, og stempler mindretal som ”udanske” og ”ukristne” - en retorik som jøder igennem historien er alt for uhyggeligt bekendt med.

Uanset at det nu om dage primært er muslimer, som det er ”politisk korrekt” at vende den retorik imod, så er det dels en retorik der i århundreder har været brugt til at angribe jøder, og dels så vil mange af de praktiske forslag, som angriber mindretal, jo ramme jøder såvel som muslimer.

Apropos muslimer, så kom Rasmus Jarlov selv for nylig med en anklage mod disse, som de, der kender til antisemitismens historie, kan nikke genkendende til - og få kuldegysninger over. Da han sagde, at han ”ville ønske, at visse indvandrermiljøer i Danmark også ville engagere sig politisk i andre emner end et, der handler om at vise loyalitet med andre arabere.

Anklagen om hovedsageligt at bekymre sig om sin egen etniske gruppe og ikke at føle loyalitet overfor det samfund og den nation man bor i, er en klassisk anklage, der har været rettet mod jøder i århundreder. Den er et centralt element i den europæiske antisemitismes historie. At den nu er rettet mod andre kulturelle mindretal gør den ikke mindre kuldegysende.

Vi kan også tage et blik på De Konservatives eget partiprogram og udtalelser. Partiet har gang på gang givet udtryk for at være et kristent parti, der bygger på den europæiske kristne værdiarv, og at de mener at den danske stat og samfund skal baseres på disse værdier, hvorfor de også er modstandere af et sekulært samfund med adskillelse af kirke og stat og ligeret for alle religiøse grupper. Ligeledes mener de, at alle børn skal tvangsindlægges til eksplicit kristen indlæring og at den danske lutheranske statskirke sikrer ”en national sammenhæng.”

Denne privilegering af majoritetsreligionen som en nationalt bærende værdi uden hvilken der ikke er noget folkeligt fællesskab har også historisk set været en drivkraft i den europæiske forfølgelse af jøder, som jo netop ikke passer ind i den ”bærende” nationale karakter. De ”værdier”, der er en del af ”Europas kristne kulturarv” inkluderer blandt andet systematisk diskrimination og voldelig fordrivelse af jøder.

Det er altså ikke ligefrem noget der indbyder hverken jøder eller andre mindretal til at føle sig repræsenteret af dette eksplicit kristne parti. At insistere på at en bestemt religion skal have politisk særstatus og være dominerende i et samfund, er at opfordre til diskrimination mod andre religioner.

Og det er ikke bare ord i et ligegyldigt politisk dokument. I 2012 beklagede De Konservatives politiske ordfører Benedikte Kjær sig over, at der ikke var et flertal af erklæret kristne ministre i den danske regering. Det syntes hun var ærgerligt, fordi de dermed ikke er med til ”at fortælle en historie om Danmark og hvem vi er som folk”. Man skal altså være medlem af den rette kristne menighed, for at kunne være en del af det danske folk?

De manglende kristne regeringsmedlemmer var ifølge den konservative ordfører forklaringen på dele af regeringens politiske kurs, i forbindelse med ligestilling af seksuelle mindretal, og blev brugt til at mistænkeliggøre det fremtidige arbejde om en grundlovsrevision. De ikke-kristne udgør altså ifølge De Konservative en reel politisk trussel.

Denne holdning er ikke bare grotesk og ubegavet. Det er jo også en slet skjult opfordring til politisk diskrimination af religiøse mindretal - herunder jøder - hvis De Konservative virkelig mener at der skal være en kvote som sikrer en vis repræsentation af kristne folkekirkemedlemmer på politiske poster. Er du jøde, så skal du altså ikke forvente samme politiske muligheder i det konservative Danmark, må budskabet være.

 

Tag problemet alvorligt

Hvis Rasmus Jarlov vitterligt er så overrasket over at danske jøder, frabeder sig hans omklamring, så kunne han måske med fordel se på sit eget parti og dets politik fremfor at deltage i konspirationsteoretisk mistænkeliggørelse af ”det jødiske miljø” o.l.

Hvis han virkelig ønsker et samfund, hvor alle - både jøder, muslimer, ateister og alle andre - har lige rettigheder, lige muligheder, samme politiske status, og samme mulighed for at gå i fred på gaden, så kan han starte med at tage et opgør med de kulturchauvinistiske elementer i sit eget parti, og i dansk politik generelt.

Det gavner næppe danske jøder, at danske politikere bruger dem til at promovere mere kulturkonservativ og kristen-kulturel nationalisme af den slags, som traditionelt har forårsaget så megen lidelse hos netop jøder.

Hvis han vitterligt var interesseret i det jødiske folks vilkår, så kunne han høre op med at lave platte happenings, der udelukkende har til formål at promovere ham selv som politiker. Ingen bryder sig om at blive omklamret af folk, der ikke normalt har udvist nogen forståelse for eller forhold til én, eller at blive taget som gidsel og brugt som brik i et spil man ikke selv er en del af.

Han kunne starte med at sætte sig ind i den jødiske historie - herunder dens svære forhold til de ”kristne værdier” og den kulturelle nationalisme, hans parti står for - og eventuelt tage ærligt kontakt til jødiske organisationer og lytte åbent for at forstå hvad de ønsker, frem for at beklage sig over at de ikke har samme opfattelse af sin egen situation, som han ønsker at de skal have.

Tilbage står dog, at antisemitisme også forekommer udenfor det kultur-konservative og nationalistiske etablissement, og uanset problemets omfang, så skal det tages alvorligt. Det vender jeg tilbage til i kommende indlæg her på bloggen.

Kommentarer

Jeg skal bestemt ikke sidde og gøre mig til Jarlovs forsvarer for noget som helst. Men nu hvor vi alligevel er ude i "hvis og hvis" spekulationer, er det vel oplagt, at lege lidt med tanken om hvordan din reaktion havde været, hvis Jarlov havde arrangeret en protestmarch til fordel for muslimerne i landet.

Man bliver endda fristet til at gå skridtet videre og kigge lidt på hvordan din reaktion har været i forhold til alle de demonstrationer og andre støtteerklæringer til palæstinenserne der har været den seneste tid.

Ja, det kan godt være det bare er mig. Men det virker sgu for søgt, småligt og ærligt talt dybt usympatisk, at folk på venstrefløjen har så skide travlt med at skrive blogindlæg og generelt bare være pisse forargede, hver gang nogen kommer til at nævne Jøder eller Israel i andet end et entydigt negativt lys.

Jeg mener bare. Hvem fanden har ikke efterlyst en tjeneste eller lign. på facebook, uden det nødvendigvis betyder de er fuldstændigt afkoblede fra hhv. virkeligheden og bestemte befolkningsgrupper?

Hvis jeg f.eks. efterlyser en norsk folkedragt på facebook er det sgu da ikke udtryk for jeg overhovedet ikke kender nogle nordmænd. Alt andet lige er det vel for fanden udtryk for det stik modsatte?

Men bortset fra det synes jeg du har nogle rigtigt gode pointer i dit indlæg. Jeg synes bare det er frustrerende, at venstrefløjen tilsyneladende insisterer på at være Jarlovs nyttige idioter.

Ex-butiksansat: Hvis Jarlov havde arrangeret en protest til fordel for muslimers ret til at gå klædt som de vil, så havde jeg nok skrevet lidt af det samme. Dvs ting som "bedre sent end aldrig" og "måske skulle du også se lidt på dit eget partis politik" og den slags.

Men i det tilfælde ville der jo trods alt være tale om et brud med partiets hidtidige politik (med en visse undtagelser) og altså noget der krævede lidt mere politisk mod. Trods alt.

Hej Ole

Jamen det kan jeg også sagtens følge dig i. Du forholder dig bare ikke til den umiddelbare forskelsbehandling, der ligger implicit i dit indlæg.

Hvorfor var du f.eks. ikke ude med et indlæg, da Hizb ut-Tahrir afholdt en protestmarch som støtte til Gaza? Hizb ut-Tahrirs ideologiske og politiske standpunkt ligger vel ikke nærmere dit end Jarlovs gør?

Jeg er selvfølgeligt godt klar over, hverken du eller venstrefløjen i øvrigt kan kommentere på samtlige hændelser i verden. Det er bare bemærkelsesværdigt, at kommunikationsstrømmen fra venstrefløjen kan flyde over med mere eller mindre ureflekterede og uforbeholdne støtteerklæringer til f.eks. Hamas den seneste tid, uden der er en kæft på selvsamme venstrefløj der ytrer et kritisk ord. Men i det øjeblik en eller anden ligegyldig, konservativ klovn efterlyser en kalot på facebook, skal vi igang med de helt store analyser og dybdegående kritik.

Umiddelbart virker det som om Jarlov ikke skal en tur gennem manegen, fordi du ikke kan udstå politisk hykleri. Det lugter langt væk af han findes interessant, fordi han tillod sig at nævne ordet "jøder" i stedet for et af de, af venstrefløjen godkendte samtaleemner.

Et kort svar: Dels kendte jeg ingenting til nogen Hizb ut-Tahrir-demonstration. Men selv hvis jeg havde gjort det, så har du ret i at jeg næppe ville have skrevet om det. Der er tosser som gør tossede ting overalt hele tiden. Jeg har det med at fokusere på folk der har politisk magt af den traditionelle slags - dvs vores politikere. Dermed ikke sagt at HBT ikke har magt på anden vis og i afgrænsede dele af samfundet, og jeg mener bestemt heller ikke at man skal ignorere dem. Det er godt at der er nogen der fokuserer på dem. Men der er simpelthen ting der ligger udenfor min "radar", da der er miljøer jeg ikke kommer i og ikke rigtig kan tale til. Min primære horison ligger omkring de politikere, der har magt over hele samfundet og laver love, og - vigtigt - som jeg kan læse om i dagpressen. Det er også dem jeg føler jeg kan gøre noget i forhold til. Det betyder ikke at andre ting ikke er vigtige, men at jeg har begrænsede evner.

Og derudover har du ganske ret i at noget der motiverer mig stærkt er "politisk hykleri".

 

... okay, det var ikke et "kort" svar. Men det var et ufuldstændigt svar. Håber du kan nøjes med det.

Men hvor meget magt har Jarlov reelt set? Her tænker jeg naturligvis ikke på den magt, folk som dig utilsigtet giver ham ved at sprænge toppakningen hver gang han gør eller siger noget fjollet.

Han har hverken nogle borgmester- eller formandsposter i Kbh. Han er leder af det næstmindste parti i Borgerrepræsentationen. I skrivende stund findes der en falsk facebook-side for Slots Pilsner, der har ca. 3000 flere likes end Jarlov fik personlige stemmer ved sidste kommunalvalg. Med andre ord begrænser hans politiske magt inde på rådhuset sig vel til beslutningen om han skal skide i bukserne eller gå på toilettet.

Men hey, ved du hvad? Nu er du jo blevet gjort opmærksom på HBTs protestmarch, så kan du jo passende komme med din uforbeholdne mening om den organisation og deres metoder.

Klarer du det som en tilføjelse til dit Jarlov-bashing-indlæg eller får det tildelt sit helt eget indlæg? Jeg venter spændt!

tak for opfordringen men som der står i sidste linie af mit indlæg, så har jeg allerede planlagt hvad jeg skal skrive om i næste indlæg. Og bare rolig - selvom det ikke kommer til at handle eksplicit om HBT, så skal der nok komme kritik der kan ramme dem (jeg kender ikke meget til dem, men jeg mener at huske at de har kommet med nogle antisemitiske budskaber, og hvis de pakker det ind i hyklerisk "palæstina-solidaritet", så kan du tro jeg har et indlæg til/om dem).

Men ellers så skriver jeg altså ikke rigtig på bestilling :)

Jamen jeg vil glæde mig til et indlæg fra din hånd, hvor der tages klar afstand til ekstremistiske organisationer og meningsdannere der har udgangspunkt i den der  abrahamitiske religion det ellers er tabu at forholde sig kritisk til på venstrefløjen.

Og nu er du jo også "varmet op", så jeg forventer naturligvis du nu er i DEFCON 1 og lader den samlede venstrefløjs indignation flyde gennem dig, når du går i kødet på statusopdateringer, protestmarcher osv. - der er jo nok at tage af, med brud på menneskerettigheder, antidemokratiske holdninger og generel misogyni :-)

Det skal i øvrigt også blive spændende at se hvordan den øvrige venstrefløj vil reagere på sådan en markant afvigelse fra "partilinjen".

Selv om din svada egentlig kalder på et længere svar - for det var dog en voldsom omgang vrøvl og sludder, du der, har fået klampet sammen - så blot to enkle spørgsmål:

Er det ligegyldigt, om folk, der bærer jødiske symboler i København, bliver nødt til at skjule dem, hvis de vil gå i fred på gaden? Og hvad vil du gøre ved, at det er et problem, som Det Jødiske Samfund i Danmark har følt det nødvendigt at gøre en status over, fordi de oplever det som chikane, der griber ind i deres hverdag?

Jeg forventer at du svarer konkret - og ikke ved at henvise til, at der også er eksempler - om muligt endnu flere end de opgjorte for jøder - på, at andre også bliver chikaneret.

Mads Bruun: Jeg vil gerne bede dig om at læse de sidste 3 linier i indlægget. Dvs det sidste afsnit. Der står nogle ting som addresserer dine spørgsmål. I hvert fald delvist.

 

I stedet for ideologisk bragesnak  burde vi alle "walk the walk" mod intolerance og racisme -  I morgen eftermiddag er der en manifestation for tolerance og imod had og racisme på Nørrebro. Jeg behøver ikke være politisk kalibreret med Rasmus Jarlov for kunne se pointen i at deltage ...hvis jeg tør.

 Politikere og rigtige mennesker vil gå gennem Nørrebro med kalotter og andre symboler for at markere modstanden mod den eksisterende og voksende antisemitisme. 

Demonstranterne skal nok slippe fra manifestationen i god behold; sikkert beskyttet af politi og bidske hunde… problemet er at ingen bagefter vil kunne gå alene hjem i sikkerhed bagefter uden at have gemt deres kalot helt nede i bunden af lommen. Forleden forsøgte en radio24/7 journalist sig med det gamle "Krasnik-eksperiment", med at gå alene gennem byen med kalot… han blev truet med tæsk og måtte love at sende penge til Hamas inden det lykkedes ham at flygte. Kulsort islamofacisme er simpelthen ikke kun noget som ISIS langt væk kører halshuggende rundt og tror på; det findes i vores eget nabolag, og det skal kvæles, jo før jo bedre.

Først og fremmest er jeg beæret over den store opmærksomhed, som jeg ofte får herinde. Jeg har tidligere stor glæde af at læse bla. et  flammende forsvar for, hvorfor det er ok at hive mine valgplakater ned, fordi jeg som konservativ i en by, hvor der er 75% rødt flertal og hvor Enhedslistens valgbudget er fire gange så stort som vores, efter sigende skulle repræsentere en kæmpe overmagt, som det er nødvendigt at bekæmpe med hærværk for at udligne.

Researchen bag dette indlæg er jeg også imponeret over. Der er brugt meget tid på det, og jeg vil gerne besvare hovedpointerne:

1) Det påstås at jøderne ikke skulle være glade for vores sympatimarch på lørdag. jeg kan oplyse, at Mosaisk Trossamfund er meget begejstrede for initiativet, som de vil annoncere på deres hjemmeside. De låner os bla. 200 kalotter og mange af dem deltager i arrangementet. Når der her i indlægget forsøges at male et billede af, at jeg hjælper jøderne mod deres vilje, er det altså meget langt fra sandheden. De er glade for når folkevalgte støtter dem og betragter den chikane, som de udsættes for som et meget stort problem.

2) Det fremhæves, at jeg har kastet mig forholdsvis meget ind i jødernes sag i forhold til eksempelvis muslimernes sag. Dette er korrekt. Det vil jeg ikke undskylde for. Man kan ikke beskæftige sig med alt, og der er mange faktorer, der påvirker, hvilke sager man som politiker ender i. Jeg synes, der har manglet nogen til at tale deres sag, og jeg synes de er den hårdest forfulgte minoritet. I forhold til deres antal udsættes de for utroligt mange overgreb og jeg mener ikke, at der er andre minoriteter, der er nødt til at skjule deres identitet for at undgå overgreb eller som eksempelvis ikke kan bruge folkeskolen i bestemte bydele.

Jeg har svært ved at se flere relevante pointer i dette meget lange indlæg. Alt det der snak om, at jeg bare er ude på at promovere mig selv? Tja ... Det er jo sådan en beskyldning, som man kan rette mod enhver politiker i en hvilken som helst sag, de tager op. Jeg synes ikke, der er nogen substans i den kritik. Det er nu en gang vores opgave at rejse sager i offentligheden.

Det 80 år gamle KU-nazikort giver jeg heller ikke meget for. KU har aldrig støttet jødeudrensninger og vi tog i modsætning til miljøet herinde et opgør med totalitarismen for 80 år siden. 47 KU'ere døde i øvrigt i kampen mod nazismen, som KU var førende i.

Den lange kritik af konservativ politik vil jeg ikke gå ind i. jeg har svært ved at se relevansen, og synes folk burde forholde sig lidt mere jordnært til om det er en god eller dårlig idé at sige fra overfor chikane af jøder. Hvis man kan svare ja til dette, så behøver man ikke fire skærmbilleder lange indlæg og en masse citater revet ud af kontekst for at beslutte sig for at bakke op om arrangementet på lørdag.

Alle er velkommen. Vel mødt!

Tak for din kommentar, Rasmus.

Lad mig for det første gentage det jeg også skrev i indlægget, men som måske godt kan drukne i al kritikken: Selve initiativet og formålet har jeg intet som helst imod. Såfremt det er ærligt ment (hvilket man igen kan komme lidt i tvivl om, da du netop på din Facebook-side har forment folk at bære bestemte kulturelt-religiøse klædedragter). Jeg er også oprigtigt glad for at Mosasisk Trossamfund sætter pris på det.

Og nej, du har da helt ret: Man kan ikke tage stilling til alt på en gang. Du har dog en platform og en position hvor det ikke kræver særligt meget at komme til orde (du behøver nærmest blot at åbne munden), og du skriver sågar i samme avis som også har dækket den ret omfattende hetz mod muslimske kvinder, ligesom du er medlem af et parti som af og til samarbejder ganske tæt med et erklæret anti-muslimsk parti... Alt i alt betyder det, at jeg har meget svært ved at tro på, at du ikke på noget tidspunkt i din politiske karriere har haft de 5 minutter det for dig kun ville have taget at få mediernes opmærksomhed for at sige fra. Beklager. Det virker lidt utroværdigt.

Men okay - nu har du jo så chancen i fremtiden. For eksempel på dagen for din happening kunne du måske gøre et eller andet som virkelig understreger at du mener det principielt - at ALLE - religiøse og etniske grupper skal have ret til at gå i fred uden chikane fra borgere og politikere. Du kan vel trække din Facebook-kommentar om at folk ikke må komme i burka tilbage? Eller bare sige at du tager afstand fra Pia Kjærsgaards udtalelser om at muslimske kvinder nærmest selv er skyld i at blive antastet alene fordi de går med tørklæde? Det kunne være en fin gestus, når nu du alligevel er i gang med emnet og alligevel har mediernes fokus rettet mod dig.

Tag ikke mine forslag som "krav" fra min side - du kan sikkert selv finde på noget. Det tror jeg faktisk vi er mange der gør. Og jeg tror faktisk ikke det er noget du vil blive straffet for i dit bagland eller af dine vælgere, så det vil være en gratis gestus fra din side som kan betyde noget for mange. Og hånden på hjertet: Det vil også øge din troværdighed.

Angående dit svar vil jeg dog helst kommentere på følgende:

Jeg synes dit sidste punkt er ærgerligt og trist. Altså det hvor du afviser at dit eget partis politik skulle være relevant. Jeg synes faktisk det er det mest relevante overhovedet i mit indæg - for dig altså. Da det er et parti du er medlem af og stiller op for, så skulle man da tro at du ville være interesseret i at overveje - i det mindste at overveje - om der er nogle punkter hvor i selv kan gøre det bedre for kulturelle /etniske/religiøse minoritetsgrupper. Synes du virkelig ikke at det er relevant? Overhovedet? Der er ikke en eneste af de ting jeg har nævnt, som du synes har den mindste relevans for det konserative partis forhold til ikke-kristne minoritetsgrupper? Ikke én? Det synes jeg er lidt trist.

Du bliver ved med tage citater fuldstændigt ud af kontekst for at få mig til at virke usympatisk.

Jeg har ikke forbudt nogen at komme i betemte religiøse klædedragter. Jeg har specifikt blot frabedt mig, at mænd, der på Facebook kalder sig "Nina" kommer i burka med det erklærede formål at fjerne fokus fra jødernes problemer og i stedet få demonstrationen opmærksomhed til at handle om, at det også er synd for muslimer, der bliver chikaneret. Vi vil gerne holde fokus på jøderne denne dag.

Jeg har meget tydeligt og gentagne gange skrevet, at muslimer er ekstremt velkommen. Herunder kvinder i burka og Fathi El-Abed, som jeg personligt har skrevet til og inviteret i dag.

Jamen så beklager jeg. Ærligt talt, så har jeg også kun set citatet ude af kontekst, så den må jeg hellere trække tilbage. Jeg må indrømme at det så lidt mærkeligt ud at se dig skrive at "i skal ikke komme i burka" (som er den eneste beklædningsgenstand der har været tale om ligefrem at forbyde i Danmark, hvilket da må siges at være relevant for dit budskab!), men hvis der er en kontekst som er vigtig for forståelsen af citatet, så beklager jeg.

Og jeg glæder mig til at se et arrangement hvor jøder og muslimer og kristne og ateister og så videre sammen viser at ingen former for racistisk chikane er i orden. Det mener helt oprigtigt. Sådan et arrangement kan både blive et flop eller noget flot, og jeg håber skam på det sidste.

Jeg mener også stadig helt oprigtigt, at der er ting, et parti der kritiserer andre for at være "ukristne" og "udanske" osv, og som løber parløb med erklæret anti-tolerante partier, bør overveje, hvis det vil være og fremstå som minoriteternes forsvarer.

Det kan godt være, at jøderne er den minoritet, som i højeste grad behøver at skjule deres identitet for at undgå overgreb, hvad der naturligvis er dybt uacceptabelt. Den betragtning skal dog ikke have love at overskygge problemerne omkring en mere latent og strukturel undertrykkelse, vendt imod folk, som ikke har mulighed for at skjule deres identitet. Her tænker jeg på folk, som møder modgang, negativ forskelsbehandling samt hetz i den offentlige debat på grund af deres hudfarve eller/og fremmedklingende navn. I denne henseende er det ikke først og fremmest jøder, der står for skud, men nok snarere muslimer og afrikanere. Og dette er formodentlig grunden til, at der generelt bruges mere krudt på at tage disse grupper i forsvar.

Demonstrationen er Lørdag... undskyld hvis jeg har spredt forvirring om tidspunktet. ... så skal vi bare have slået fast hvad tid og sted  :o)

Jeg gider ikke de lange lange konstruerede indlæg der gennem løjerlige argumentationsrækker kommer frem til hvorfor man ikke bør marchere med i en demonstration for tolerance og imod fascisme og antisemitisme.... livet er for kort til al det udenomssnak....

Hvis sorte afrikanere bliver truet, tæsket eller spyttet på, så lad os da også marchere den næste lørdag klædt ud som de sorteste sorte afrikanere...og næste lørdag i hotpants og regnbueflag..... lad os marchere til den sidste racist, nazist eller islamofacist.er kreperet i sin egen galde..

Den omtalte demonstration er for Israel og mod antisemitisme. I indkaldelsen taler de for Israels ret til selvforvar. Dette "selvforsvar" inkluderer nok angrebet på Gazas civilbefolkning. Første grund til ikke at støtte demoen. "Frihed og sikkerhed er nøglebegreber for alle, der ønsker fred i Mellemøsten.", står der i indkaldelsen. Hvordan belejringen af en hel befolkning i Gaza og samtidig angreb på en sageløs befolkning har noget som helst med frihed at gøre, er virkelig vanskeligt at se. Tværtimod er det optrapning af en konflikt at myrde løs på civile og per definition ikke selvforsvar.

At de har indkaldt Søren Espersen til at tale tyder på at tolerancen er ensrettet. Søren Espersen er om nogen indbegrebet af intolerance - dog ikke overfor jøder, men især muslimer. Han går jo netop ind for at bestemte befolkningsgrupper skal forbydes at gå i tøj, hvor religiøse og kulturelle karaktaristika kan aflæses, endda via lovgivningen. Men han er altså klar til kamp, når jøders ret til at gå i bestemt tøj anfægtes - var der nogen, der sagde hykleri eller racisme?!

Det skal selvfølgelig tages alvorligt, når jøder biver chikaneret og overfaldet, fordi de er genkendelige som jøder. Racisme skal ikke tolereres heller ikke overfor nogen befolkningsgrupper, heller ikke dem der går med tørklæde.

Jeg synes, at demoen på søndag er et temmelig dårligt udgangspunkt, hvis man vil bekæmpe racisme.

Hej Morten B: Et lille øjeblik gav du mig et chok der, men jeg tror (heldigvis) at du er kommet til at blande to forskellige ting sammen.

Den demonstration du henviser til - den for krig og statsracisme - er på søndag.

Jarlovs demonstrationen imod antisemitisme er på lørdag, og jeg kan se i indkaldelsen, at den eksplicit beder folk om at lade fokuset på Israel blive hjemme.

Det er altså to forskellige begivenheder.

Søren Espersen er ikke nævnt i Jarlovs demonstration. Det er til gengæld flere fra vidt forskellige partier - inklusiv Henrik Svendsen fra DF, og jeg glæder mig da utroligt meget til at han går på talerstolen og tager afstand fra Pia KJærsgaards udtalelser om at chikane af folk der går med religiøse klædedrager er helt forståeligt.

Der er intet andet han kan gøre på en demonstration med det formål! Han kan ikke undlade at kommentere på sit egen parti-ledelses opfordring til og deltagelse hetz mod etniske og religiøse mindretal, når han er til en demonstration imod hetz mod etniske og religiøse mindretal. Det kan intet menneske med større selvrespekt,  hæderlighed og rygrad end en regnorm.

Og naturligvis er der INGEN arrangørere af en sådan demonstration, der ville invitere en politiker fra et eksplicit "anti-muslimsk" parti - et parti som gentagne gange har villet forbyde religiøse klædedragter og altså om noget må være antitesen til demonstrationsen formål! - uden at have forsikret sig for, at det er fordi den pågældende politiker faktisk er uenig med sit parti på det punkt. I hvert fald ikke hvis de mener det ærligt. Ikke hvis de har selv har selvrespekt og hæderlighed og rygrad.

Så jeg glæder mig til enten at høre DFerens kritik af sin partiledelse og sin afstandtagen til deres forslag om at forbyde religiøse beklædningsgenstande (eller noget lignende), eller til at høre en forklaring/beklagelse fra Jarlov om hvorfor i alverden han inviterede et parti som direkte og ganske åbent står for det stik modsatte af demonstrationens officielle formål.

Hej Ole - det er mig har blandet tingene sammen, men jeg glæder mig da også til Henrik Svendsens afstandstagen fra sin egen partilinje. Derudover synes jeg at den der med at vade gennem Nørrebro med jødisk tøj virker temmelig meget, som et pr-stunt. Ligesom når TV2-journalister filmer på Pusher Street og ved de får tæsk. Det beviser i hvert fald på ingen måde at antisemitismen er stigende i Danmark, når man sådan vifter en rød klud foran tyren.

Er der iøvrigt statistikker eller andet der kan bevise at, der er en stigning af antisemitisk chikane og vold, som er markant eller er det noget medierne blæser ud proportioner?

Nej hvis det skal være et eksperiment som måler hvorvidt folk med kalot møder chikane, så er det udueligt. Ingen kan vide om den eventuelle chikane optoget måtte få, vil skyldes a) at folk ikke kan lide jøder, b) at de bliver stødt over et pludseligt frembrusende optog c) at de er irriterede over indirekte at blive beskyldt for ikke at kunne lide jøder d) at de ikke kan lide Rasmus Jarlov og opfatter ham som en irriterende populist e) at de ikke kan lide det racistiske parti han marcherer sammen med, eller noget helt sjette, eller all of the above.

Men som symbolsk støttemarkering KAN det da godt være at det vil fungere fint. Budskabet er jo grundliggende helt i orden, såfremt det ikke bliver fordrejet og misbrugt af populisme osv.

...

Angående dit spørgsmål om statistikker, så bliver der mig bekendt ikke ført (eller offentliggjort) noget sådant på officielt hold. Mosaisk Trossamfund laver nogle rapporter over hændelser - rapporter som inkluderer hændelser der tydeligt er motiveret af vrede over Israel. Det pointerer jeg ikke for at sige at "så er det ikke antisemitisme", for det kan det sagtens være - at råbe af en jøde fordi man er sur på den israelske stat er ikke okay - men det følger jo ret åbenlyst at der så også vil være flere af den slags hændelser når det israelske militær udfører særligt grove massakrer.

Jeg er altså ikke skeptisk overfor tesen om at jøder møder flere ubehageligheder i perioder hvor der er opsving i den israelske stats voldshandlinger. Det virker ganske sandsynligt, vil jeg mene. Det mindes jeg også at der var under den forrige massakre i Gaza.

Israels vold fører desværre ofte til ubehagelige holdninger og handlinger overfor jøder i Europa - men det følger volden og går ned igen når den gør det, hvilket bestemt indikerer at det er motiveret af vrede til Israel, hviket så går ud over tilfældige jøder, men det er altså ikke motiveret af had til jøder generelt, for så ville det jo ske hele tiden. Det er mit indtryk, men det er ikke videnskabeligt baseret.

Og heldigvis har det da været meget begrænset i Danmark i forhold til andre steder. Frankrig har haft langt mere væmmelige episoder i den seneste tid med racistiske voldshandlinger og vandalisme både den ene og den anden vej - altså ugerninger udført både af pro-palæstinensiske arabere og pro-israelske jødiske ekstremister. Og jeg ved at i Italien og andre steder har regulære fascister været ude og forsøge at rekruttere ved at foregive palæstina-solidaritet. Den slags skal man bestemt ikke ryste på skulderen af. Det skal tages alvorligt.

Der er vi jo så heldigvis ikke i Danmark. Det har mig bekendt begrænset sig til individuelle tilråb og den slags. Men det er da også ubehageligt, og det er godt hvis det kan tages i opløbet.

Hej Ole

Dit seneste indlæg hænger jo ikke rigtigt sammen med dine tidligere påstande.

Indtil videre har du fremstillet dig selv som en uskyldig dreng i en glasboble, hvor man nærmest fik indtryk af din eneste kontakt til omverdenen var Jarlovs facebook-feed.

Nu er du pludseligt en menneskelig udgave af Google Streetview på steroider, der har helt styr på hvad der "går ned" på gaden - om det så er i en dansk provinsflække eller en forstad til Rom, så har Sandberg fingeren på pulsen.

På den anden side har det selvfølgeligt også sin charme, at du tilsyneladende forsøger at introducere et nyt koncept: Implausible deniability.

Det trækker naturligvis en smule ned, at Bart Simpson var ude med konceptet før dig. Men jeg synes alligevel du skal have 12 for indsatsen :-)

øh, jeg aner ikke hvad du snakker om og jeg forstår knap nok din kommentar. Men så vidt jeg kan forstå så synes du det er dybt usandsynligt at nogen kan bruge internettet til at følge med i nyheder om hvad der sker rundt om i verden?

altså... jeg ved ikke rigtigt... hvis du bevidst spiller dum, så tror jeg ikke der er nogen grund til at debattere videre. Hvis du har en pointe, så må du virkelig forklare dig bedre.

Hav det godt.

Så lad mig skære det ud i bølgepap for dig, min ven.

Du skrev tidligere bl.a. dette:

Men der er simpelthen ting der ligger udenfor min "radar", da der er miljøer jeg ikke kommer i og ikke rigtig kan tale til. Min primære horison ligger omkring de politikere, der har magt over hele samfundet og laver love, og - vigtigt - som jeg kan læse om i dagpressen

og

så er der altså bare også grænser for hvad jeg har indsigt i. Jeg er ikke den der kan sætte et kløgtigt fokus på f.eks. HBT eller lignende - jeg ved ikke nok om dem.

Det kan jeg altså ikke gøre så meget ved. Det kræver kundskaber jeg ikke har, og kun meget svært kan tilegne mig

 

I dit forrige indlæg skrev du så pludseligt:

ubehagelige holdninger og handlinger overfor jøder i Europa - men det følger volden og går ned igen når den gør det

og

Og heldigvis har det da været meget begrænset i Danmark i forhold til andre steder

og

 Og jeg ved at i Italien og andre steder har regulære fascister været ude og forsøge at rekruttere ved at foregive palæstina-solidaritet

og

Der er vi jo så heldigvis ikke i Danmark. Det har mig bekendt begrænset sig til individuelle tilråb og den slags

Du skriver jo noget der er direkte selvmodsigende og derfor er det vel heller ikke urimeligt, at stille spørgsmålstegn ved hvad det rent faktisk er du mener og siger?

Derfor:

Nej, det handler ikke om jeg ikke tror man kan følge med i hvad der sker i verden via internettet. Det handler om jeg finder det dybt usandsynligt, at du kun kan finde nyheder og oplysninger, der tilfældigvis understøtter dine personlige holdninger og overbevisninger.

Nej, jeg forsøger ikke at spille dum. Jeg tror du spiller dum, så du kan undgå at forholde dig objektivt til emnet.

Kære Ex-Butiksansat,

En sætning som "der er ting der ligger udenfor min "radar" betyder ikke at alle ting ligger udenfor min radar. At jeg siger at jeg ikke har nogen dybere indsigt i Hizbut-tahrir betyder ikke at jeg dermed ikke kan have nogen som helst viden om forskellige andre ting. At jeg ikke kendte til en bestemt demonstration i København betyder ikke at jeg ikke kan have hørt om bestemte demonstrationer i Paris. Og så videre.

Så ubegavet kan man ikke være og stadig sætte sætninger sammen. Jeg må konkludere at du anden grund bare prøver på at være kontrær uanset hvor lidt mening det giver. Og så er der sgu ingen grund til at fortsætte debatten.  Slut herfra.

Hej Ole

Jeg påstår heller ikke alt ligger under din radar. Jeg undrer mig bare over hvorfor det udelukkende er ting, der er i modstrid med dine påstande, der ligger under din radar?

Det virker lidt for belejligt - no?

@ Ole Sandberg. Jeg synes dit indlæg er både relevant og ganske udemærket skrevet. Men når hykleriet udstilles og trækker spåner af en politisk platform, med en sådan nidkærhed, er jeg ikke alene underholdt. Men også tvilsom om ikke manifestationen for nogen, jegselv inkluderet, ville kunne opfattes som invitation til, og udvikle sig til et lettere trist sen-sommer karnival.

Hvis man ikke er helt sikker på hvem man skal holde med eller kan holde ud. Kan jeg anbefalde, Amorine kostumeudlejning. 

@ Morten G:

Man kan da sagtens og ganske gnidningsfrit hævde, at "det er godt, at der ikke er tale om så mange tilfælde" samtidtig med man under ingen omstændigheder agter at sige eller for den sags skyld har nogen som helst tilbøjelighed til at mene, at "ofrene selv bærer ansvaret"!

At påstå, at de to udsagn ikke er langt fra hinanden, og dermed at antyde, at det sidste egentligt er, hvad ens debatmodstander implicerer når vedkommende siger det første, er udtryk for en argumentatorisk kortslutning. Især hvis vedkommende gentagende gange har understreget, at det sidste ikke stemmer overens med vedkommendes overbevisninger.

Så køl lige en kende ned, kammerat! Man kan ikke undgå at få en fornemmelse af, at du snarere end at nære ønske om at medvirke sagligt i debatten, har til hensigt, unødigt, at sværte folks ry og rygte til. Og den slags er vi vel enige om, ikke sømmer sig?  

Grunden til at jeg ville høre om statistikker er at jeg er grundigt i tvivl om Rasmus Jarlovs demonstrations intentioner, udover som bloggen her antyder, at promovere sig selv. Jeg er i tvivl om antisemitismen, en ret misvisende betegnelse, men lad nu det ligge, er stigende i Danmark. Som Ole Sandberg også skriver, så er det nok en stigning i antisemitismen i forbindelse med den sidste måneds bombardement af Gaza, men om det er udtryk for en generel og vedholdende stigning er ret tvivlsomt. Men selvfølgelig, hvis der forkommer mere eller grovere chikane mod jøder skal der reageres.

At Jarlov samtidig taler i morgendagens demo "For Israel  og mod antisemitisme" taler skaber et endnu mere klarere billede af at Jarlov ikke er modstander af hvilken som helst racistisk chikane heller ikke på statsplan.

Desuden er det ikke alle jøder der støtter Jarlov publicity-stunt. Læs interview med danske jøde Svend Allan Horwitz  i Information: Det kalothalløj, det hører ingen steder hjemme. Han har efter eget udsagn aldrig oplevet antisemitisme i Danmark, som et problem.

Jeg mener samtidig at de medlemmer af Enhedslisten, der har støttet Jarlovs populistiske march burde tage afstand fra den. Enhedslisten skal ikke støtte Jarlov og da slet ikke et arrangement, der vil hælde benzin på bålet. Man aner gnisten, der vil antænde den tiltagende "værdidebat" om flygtninge og  indvandrere op til næste folketingsvalg.

Hej Ole

Som jeg kan læse ud fra hvad du skriver er du enig med udsagnet:

 ”Jødiske symboler og påklædning har lige så meget ret til at være i gadebilledet som eksempelvis det muslimske tørklæde.

Som en dansk jøde er jeg selvfølgelig glad for dette. Så udfra det du skriver må jeg formode at du vil støtte en demonstration der har det omtalte formål.

Så jeg håber virkelig af dig, nogen fra dit netværk eller andre som ligger inden for det politiske venstrefløj har lyst til at arrange en demonstration for det ovenstående budskab.

Nu ligger mine personlige værdier ikke på venstrefløjen, men jeg vil meget gerne deltage og støtte op til sådan et arrangement.

Så jeg håber rigtig meget at du eller andre vil arrangere en sådan demonstration.

Jeg beklager at jeg er anonym. Men jeg blev desværre i min folkeskoletid chickaneret af nogle andre folkeskoleelever på baggrund af min etnicitet, og de påstod samtidig at jeg havde stjålet deres land, det eneste jeg havde gjort var at bære et kulturelt symbol, en "davidstjerne", og at jeg fortalte at jeg var dansk jøde. Skolen var ikke til hjælp. Siden da har jeg ikke gået med kulturelle jødiske symboler, og det er også grunden til at jeg har holdt lav profil lige siden, og det er også derfor jeg skriver her som anonym. Og derfor vil det betyde rigtig meget for mig hvis du eller nogen du kender vil arrangere en demonstration til fordel for det ovenstående budskab.

Jeg håber at du vil svare snarest.

mvh den anonyme 

Hej Anonym,

Jeg har ingen mulighed for at arrangere en demonstration eller særligt meget andet i Danmark. Jeg bor nemlig ikke i Danmark. Jeg vil meget gerne opfordre folk på og udenfor venstrefløjen til at tage problemet seriøst på de måder de mener er mest effektive (demonstrationer er ikke altid den mest effektive ting, i hvert fald ikke hvis de ikke er en del af et langsigtet og ihærdigt bevægelses- og holdningsarbejde, hvilket jeg forestiller mig at man sagtens kunne udføre i f.eks. skoler, klubber, organisationer og meget andet).

Mit eneste redskab til at påvirke og tale til den danske venstrefløj/offentlighed er gennem denne blog. Og det benytter jeg gerne. I dag starter jeg således en serie af indlæg, som tager fat på antisemitisme fra forskellige vinkler. Der skal nok komme noget, som vi er uenige om, men jeg håber at du kan bruge bare noget af det. Du kan læse første afsnit her.

Jeg vil dog gerne her berøre et ret komplekst og meget følsomt emne.

Som du selv beskriver, så er den chikane du er blevet udsat for forbundet med den chikane som andre er blevet udsat for: De beskyldte dig for at have stjålet deres land fordi du bærer symbolet som også bruges af dem som faktisk stjal deres land. Symboler er stærke. De påvirker folk i kroppen. Desværre betyder de ikke det samme for alle.

Davidsstjernen er  et vigtigt symbol for mange jøder - det er et tegn på deres ophav og identitet som jøder - og dermed som folk der er blevet udsat for grusom forfølgelse og massiv vold, hvilket gør det ekstra betydningsfuldt for dem: Det er bl.a. et symbol på deres overlevelse.

Samtidig er det et symbol, som er blevet brugt til at udsætte andre for grusom vold. For herboende palæstinensere er det et symbol som er på flaget for den stat som fordrev dem, og som idag dræber deres tilbageblevne familie-medlemmer og folk. Det er et tegn som er på de tanks der smadrer deres huse og på uniformen på de officerer som torturerer dem. Jeg har selv fået rettet geværer mod mig og truslen om at blive skudt af soldater som bar dette symbol - den slags oplevelser sætter sig dybt i kroppen og skaber associationer, som ikke altid er lige smarte. Det er trods alt formålet med symboler: at skabe hurtige og "instinktive" associationer og følelser.

Det, der for den ene er symbolet på hans identiet og hans folks overlevelse efter grusom undertrykkelse, er for den anden symbolet på fordrivelsen og undertrykkelsen af hans folk. Begge er stærke og modsatrettede associationer ved det samme symbol.

Misforstå mig ikke: INTET af dette undskylder at nogen chikanerer, mobber, overfalder eller blot ringeagter andre. Heller ikke selvom de bærer et bestemt symbol. Selvom symbolets associationer sidder stærkt i kroppen, så er vi forpligtede til også at bruge hjernen og sige til os selv at symbolet har forskellige betydninger for forskellige folk. Hverken du eller andre jøder skal holdes ansvarlige for de gerninger som andre har udført under det samme symbol. Derfor er det også nødvendigt at lave det arbejde som forklarer at jøder og jødedommen altså ikke er lig med Israel og zionismen.

Det kan godt forklares. Det kan godt forklares at du som dansk jøde ikke har noget at gøre med den israelske hærs fordrivelse af palæstinensere. Men det er for meget for langt at du som skolebarn skulle have ansvar for at forklare det til de som chikanerede dig - ligesom det måske er for meget at forvente at børn som er flygtet eller er efterkommere af flygtninge selv instinktivt skulle kunne komme til den konklusion. Det er noget de voksne skal gøre. Det er noget de voksne har ansvaret for at tage alvorligt og hjælpe med at løse. Og netop i skolerne burde nok være det første sted at sætte ind for at forhindre racisme og mobning af den slags.

@Ole

Problemet er netop den association du beskriver. Og den kan man ikke løse med nok så mange forklaringer. Davidstjernen har samme rolle og association som hagekorset som vi jo heller ikke søger at bortforklare. Den skal ud af det offentlige rum.

Jeg er ikke enig. Længere er den ikke.

I øvrigt er hagekorset også et eksempel på symboler med flere betydninger: Jeg kendte engang en kinesisk fyr som boer i Danmark. Han havde et hagekors tatoveret - ikke fordi han var nazist (overhovedet) men fordi det var et buddhistisk symbol som aldeles ikke har samme betydning hvor han kom fra.

Han er selvfølgelig godt klar over at det er problematisk i Danmark, men han er villig til at forklare grunden til at han har den tatovering og hvad den betyder for ham, hvilket kan afværge mange misforståelser.

@Ole

Hvad en kineser i dag gør eller ikke gør med et hagekors er komplet uinteressant.

Forestil dig hvordan en (voksne) dansker ville have reageret på en der spadserede rundt med et hagekorsarmbind i efteråret 1945 i København. Det er sådan det virker. Og fri mig for den nedladende holdning om at det kun er børn der har det på den måde. Davidsstjernen er en rød klud for mange voksen som børn især hvis de har palæstinensiske rødder.


og for at undgå misforståelser så støtter jeg IKKE overfald på jøder af nogen art. 

Jeg siger bare at det at lufte en davidsstjerne eller en kalot for mange er en provokation. En bevidst provokation.

 

Jeg siger bare at det at lufte en davidsstjerne eller en kalot for mange er en provokation. En bevidst provokation.

Det samme kan man sige om tørklæder, ubarberede armhuler og visse bilmærker. Held og lykke med at følge den holdning til dørs :-)

Davidsstjernen er én ting. Den er et kompliceret symbol - dels et symbol på jødedom og dels et symbol på den israelske stat. Jeg er selv voksen, og som jeg sagde så har jeg selv været ude for oplevelser begået under det symbol, som ikke giver mig nogen positive associationer. Hvad jeg har været udsat for er ingentig sammenlignet med hvad mange palæstinensere har været udsat for, så det er ganske forståeligt at de har nogle stærke følelser associeret med det symbol... men det er ingen undskyldning for ikke at tænke sig om og sætte sig ind i at det for andre - udenfor Israel - også er et symbol for nogle helt andre ting, og betyder noget for folk der intet ansvar har for palæstinensernes lidelser. 

Davidsstjernen er altså et kompliceret symbol. Men når du nævner kalotter, så er du lige så langt ude som Pia Kjærsgaard (eller den franske stat), der vil have tørklæder forbudt. Kalotten er en religiøs hovedbeklædning som bruges af jøder. At være imod den er ikke anerledes end at være imod muslimske tørklæder. Det er bare racisme og intet andet (racisme kan sagtens være et resultat af at man har oplevet noget negativt fra en bestemt etnisk gruppe - gør man alle medlemmer af den gruppe ansvarlige for det, så er det racistisk).

@Ole

Vi taler to forskelige ting her. Hvordan det BURDE være og hvordan det ER. 

Hvis du beder en etnisk dansk familie om at vælge en skole til datteren og de kan vælge mellem en skole med få "tosprogede" og en med mange "tosprogede" så vælger 95% af danskerne den med de få. Der er mange grunde, nogle af dem også forståelige, til at det er tilfællet. Men det er sådan det ER om man kan li det eller ej.

Tilsvarende med kalot og davidsstjerner. Der er skoler og klubber i københavn hvor man ikke skal vise sig med dem, og gader hvor man får en på kassen hvis man går rundt med kalot og stjerne. Nej, det burde ikke være sådan men det er sådan det ER og man skal forstå grunden til det og hvorfor selv en irationel generalising KAN bude i en rationel forklaring. 

 

hmm... jeg er ikke sikker, men jeg tror nok jeg kan sige at jeg er enig i det sidste du skrev.

Men når vi har erkendt at verden ikke ER sådan som vi synes den BURDE være, så er det jo derefter vores opgave at gøre noget ved det, så de to kan nærme sig hinanden.

Det er jo ikke den politisk aktives opgave at sige "nå, verden er som den er, så det kan ikke forandres". Tværtimod, ik? :D

I øjeblikket ER det sådan, at nogle folk af palæstinensisk afstamning - med en vis grund - føler væmmelse/vred, når de ser symbolet for den stat som fordrev dem med vold ikke én men to gange.

Men det ER også sådan, at den stat altså ikke har eneret på det symbol og uanset hvad den selv siger så repræsenterer den altså ikke alle jøder. Det er altså en uretfærdighed at holde jøder ansvarlige for de ugerninger den israelske stat begår.

Det BØR ikke være sådan at jøder rissikerer at blive udsat for hverken mobning eller alvorlige overgreb bare fordi de går med et symbol for deres religion. Det BØR heller ikke være sådan at vi giver den israelske stat ret når den hævder at repræsentere alle jøder.

Det er vores opgave (med "vores" mener jeg alle dem der kan og orker) at sørge for at det, der bør være, også bliver det, der er. En ting vi kan gøre er at insistere på at fortælle folk om forskellen på jødedom og den israelske stat.

... hvilket jeg egentlig også mener kun kan gavne den palæstinensiske sag.

Det burde vel heller ikke være sådan, at folk risikerer overfald og den slags, selv hvis de går med jødiske symboler for at vise deres sympati med Israel?

Folk burde vel heller ikke risikere overfald, hvis de går med andre "provokerende" symboler, som hagekors, tørklæder, FCK-trøjer eller Che Guevara t-shirts?

Nej det burde det rigtgt nok ikke. Men nu startede den del af debatten med at der var en der fortalte om at han havde oplevet ubehagelige kommentarer i skolen fordi han bar symbolet som jøde - altså hvor det ikke var noget politisk. Og det er problematisk at holde en person politisk ansvarlig for noget blot på grund af vedkommendes religion/etnicitet.

Hvilket jo ikke er tilfældet når de signalerer en politsk holdning. Da må man vel have lov til at holde dem ansvarlige for den ytring og diskutere den med dem - uanset om de giver udtryk for sympatier for nazismen, Israel, Che Guevara eller så meget andet. Det berettiger naturligvis ikke vold, men spørgsmål kan man vel godt stille.

Du kan vel godt følge, at der er forskel på at sige "hvorfor støtter du at mine forældre blev smidt ud fra deres land" til en person der udelukkende blot har gjort sig "skyldig" i at være jøde og så en person der har reklameret med netop at støtte den israelske stat og dens politik? I det første tilfælde er der tale om et ubehageligt tilfælde af at gøre folk ansvarlige for noget de ikke har gjort alene på grund af hvem de er født af. I det andet er der tale om at holde dem til ansvar for det de faktisk siger - altså at tage dem alvorligt.

Problemet er at alle ikke altid kan kende forskel på de to situationer.

 

Både og. Man skal naturligvis respektere folks ret til at have deres egne holdninger og i forhold til religion er der jo også et mere udpræget kulturelt aspekt i det. Men som sådan skelner jeg ikke væsentligt mellem religion og politik. Man har lige så meget ret til at stille spørgsmålstegn ved en persons religiøse overbevisninger, som personens politiske holdninger.

Ja. Givet at man ikke er påtrængende og er i stand til at udvise normal social omtanke og situationsfornemmelse, så kan man naturligvis godt bede en person, som signalerer bestemte idéer, om en diskussion om disse idéer. Naturligvis.

Men. Problemet kan opstå hvis man insisterer på at udspørge vedkommende om idéer han ikke har givet udtryk for.

Hvis en person blot signalerer en etnisk/religiøs identitet, så er det problematisk at udspørge vedkommende om hans/hendes forhold og holdninger til diverse politske ting. Selvfølgelig ikke altid - det kan være du kender vedkommende eller er oprigtigt interesseret og kan spørge venligt osv - men det bliver jo nok ret trælst i længden hvis man evig og altid skal stilles til politisk ansvar for ting man ikke har noget at gøre med. Uanset om man er jøde eller muslim, for det er jo virkelig noget der sker for begge befolkningsgrupper.

At gå med kalot eller med tørklæde er IKKE et signal om man støtter hverken den ene eller den ande politiske ideologi eller diktatoriske stat. Uanset hvad diverse racister måtte mene om det. At gå med kalot eller tørklæde kan godt være en anledning til at diskutere jødedom eller islam eller lignende - men det er ingen invitation til at skulle svare på beskyldninger om ansvar for stater der myrder børn i Gaza eller hænger homoseksuelle i Iran.

Hvis man derimod bærer en t-shirt hvor der står "I [heart] IDF" eller "Længe leve Ayatollahen" så er det politiske signaler der opfordrer til politiske spørgsmål - og som man kan blive stillet til politisk ansvar for.

Forstår du? Man må prøve - og gøre sig umage - at forstå hvad det er der signaleres og lade være med at blande tingene sammen på grund af ens egne fordomsfulde associationer.

Det er vel egentlig ikke så kontroversielt eller sofistikeret. Det er almindelig social omtanke. Man behøver blot at overveje hvordan man helst selv ville blive behandlet. Folk kan jo generelt godt udstille deres kristendom eller deres danske identitet uden konstant at blive konfronteret med og afkrævet en afstandtagen til den spanske inkvisition, korstogene, slaveriet i Dansk-Vestindien og koloniseringen af Grønland. Det er fordi disse "identiteter" betragtes som "normalen" (og dermed slet ikke som kulturelle identiteter men som en slags "default") og med dem tages det som en selvfølge at de ikke imlicerer nogen holdning til eller ansvar for disse historiske og politiske spørgsmål. Mon ikke vi kan finde ud af behandle andre efter tilsvarende standarder?

Jeg skelner som sagt ikke væsentligt mellem religion og politik. Så jeg er naturligvis ikke enig.

Det handler selvfølgeligt om almindelig pli og derfor mener jeg heller ikke man skal gå rundt og udspørge eller ligefrem kritisere alle dem man møder, der bærer religiøse symboler. Jeg mener så bare man bør udvise samme pli over for alle mennesker, uanset om de bærer en DF t-shirt, FCK trøje eller andre symboler man personligt finder provokerende.

Du har lige så lidt/meget ret til at kritisere en DF t-shirt, som en DF'er har til at kritisere et muslimsk tørklæde.

Hvis du ikke skelner mellem forskellige ting, så kan du jo ikke have en seriøs dialog (endsige tanke) om dem med folk.

Hvis du ser en person i FCK-trøje, og dermed har en begrundet formodning om at vedkommende er fan af den pågældende københavnske fodboldklub, så giver det for eksempel ikke megen mening at konfrontere vedkommende med anklager om at han nok også støtter det støjende og arbejdsmiljøregelbrydende metro-byggeri i København. Der er du altså nødt til at kunne skelne mellem forskellige ting og vurdere hvad der er relevant.

Jeg synes dit eksempel er dårligt. At have en personlig kulturel identitet, som ikke går ud over nogen, er ikke på linie med den politiske målsætning om at forbyde/undertrykke folk med bestemte kulturelle identiteter. (Sagt bedre her: http://modkraft.dk/comment/48210#comment-48210 )

Hvis man ikke kan se forskellen på selv at ville noget med sig selv og så at ville tvinge andre til at gøre noget, og at de to ytringer dermed åbner for forskellige verbale reaktioner og spørgsmål, så har man et problem, som vil vanskeliggøre overhovedet at have en diskussion med nogen.

En DFer eller anden racist har lige så meget "ret" til at kritisere muslimer der går med tørklæder eller jøder der går med kalotter, som vi andre har til at bede dem om at lukke røven med deres racistiske pis og lade folk leve sit liv i fred.

Det vil sige... hvis vi gør det, og der er tale om en højtstående DFer, så rissikerer vi et dyrt sagsanlæg. Så helt samme ret har vi faktisk ikke.

Og nu tror jeg snart ikke der kan koges mere suppe på den her sten.

Det går sgu da heller ikke ud over nogen, at en eller anden stodder har en DF t-shirt på. Den politik DF fører går ud over folk og derfor er det fint man kritiserer den. Men den handling, at tage en bestemt t-shirt på skader altså ikke nogen.

Hvis du virkeligt mener det skader dig eller andre, at folk iklæder sig bestemte ting bør du overveje at søge hjælp - det lyder ærligt talt som en ekstrem gang paranoia eller OCD.

Jeg synes det er lidt svært at se at du diskuterer seriøst. Er du sikker på at du ikke tillægger folk (mig) absurde meninger de ikke nødvendigvis har og ikke har givet udtryk for (med en ærlig læsning), og "flueknepper" og vrider ordene, simpelthen bare for at kunne holde en "diskussion" igang i det uendelige?

Jeg har andet at tage mig til. Jeg svarer gerne på seriøse kommentarer. Din sidste var ikke seriøs. Du kan sagtens finde svar på den i resten af debatten. Den her sten gider jeg ikke at koge mere suppe på med mindre der kommer noget nyt og seriøst.

Slut.

For så vidt, at folk alene besidder nazistiske overbevisninger (eller dets lige) og ikke forsøger at omsætte dem til praksis, bør deres ret til at have deres egne holdninger respekteres og ikke mødes med forbud eller voldelig modstand, men selve holdningerne bør under ingen omstændigheder respekteres som i "nå ja, det er da bare dit syn på tilværelsen". Eftersom politisk stillingtagen implicerer det sociale og dermed angår andre end vedkommende selv, bør vi absolut ikke udvise respekt, eller for den sags skyld accept, overfor hvad som helst. Anderledes forholder det sig med, hvad fanden folk render rundt og tror på vedrørende diverse metafysiske spørgsmål, der i de fleste tilfælde kan adskilles fra vores fælles mundane omgivelser.

Nej, man har mere ret til at kritisere en DF'er, fordi der er flere afgørende forskelle mellem religion og politik, for crying out loud. Og DF's politik bør kritiseres, hvorend den stikker sit faretruende ansigt frem. Et politisk ståsted indebærer holdninger til anretningen af social praksis og har således, potentielt, konsekvenser for mange, hvorimod det, udelukkende at bære tørklæde eller kalot, kun kan være til gene for folk, der går i for små sko og ikke kan finde ud af at passe sig selv.

Og du mener ikke det er at gå i for små sko, at blande sig i hvilken t-shirt en eller anden tilfældig person har på?

Hvordan skader det helt præcist andre mennesker, at nogle mennesker vælger at iklæde sig et stykke tøj, hvorpå der er arrangeret forskellige grafiske elementer således der udtrykkes sympati med et bestemt politisk parti?

Folk har holdninger. Ikke alle har de samme som dig, lær at leve med det.

Hvis du mener, at folk skal have frie tøjler til at udbrede ethvert politisk budskab uimodsagt og at det er småligt at ytre sin kritik af et rabiat politisk udtryk (dele af DF fortjener dette markat), så har du trådt et skridt for langt hen ad vejen for forsvar for individuel frihed, hvad der ender med at udergrave sit eget fundament, idet eksempelvis DF netop slår til lyd for begrænsning af noget sådan. Der er ikke noget tilfældigt eller sagesløst ved at bære politiske symboler, hvad der derimod sagtens kan gøre sig gældende for folk med religiøse symboler.

Sider