Annonce

2. juni 2015 - 20:15

8 skarpe: Her tager Venstre fejl i deres ungeudspil

1. juni 2015 fremlagde Venstre udspillet “Alle unge godt fra start”. Her er en gennemgang af 8 kritikpunkter af Venstres udspil, og hvad SFU gerne vil i stedet. 

1. Mangel på elev- og lærepladser

Venstre har fuldstændig ret, når de siger, at der mangler en masse elev- og lærepladser. Så langt så godt, men at der kun skulle være tale om 1.700 er helt hen i vejret.
Der er i alt 12.956 elever, der søger en læreplads, men ikke kan få det.
Venstre siger, at problemet er vokset under denne valgperiode, men det har altså været et problem i umindelige tider - også under VKO i 00’erne.
Drop nu talmagien, Venstre!

Når det er sagt, så har Venstre foreslået at bruge 100 mio. på flere elev- og lærepladser. Dog har de endnu ikke fortalt, hvordan pengene skal sikre at eleverne kan færdiggøre deres uddannelser. En målrettet satsning, delaftaler mellem skolepraktik og virksomheder eller virksomhedernes imellem og forringelser af lærlinges ansættelsesvilkår lyder det fra Venstre.
Selvom dele af problemet kan løses gennem deleordninger, så er det langt fra nok. Hvis der for alvor skal rykkes noget, skal der satses på lærepladsklausuler i det offentlige udbud og indkøb.

2. Fremdriftsreformen

Venstre vil gøre op med tvangsmerit samt tvangstilmelding af 30 ECTS point på universiteterne. Det er et sympatisk forslag, der drejer debatten i den rigtige retning, men derudover er der ikke meget positivt at sige om forslaget.

Venstre vil nemlig ikke gøre op med ‘hurtigere ud’-tankegangen. I stedet vil de fastholde de økonomiske sanktioner, som straffer universiteterne, hvis de studerende ikke kommer hurtigere igennem. I SF og SFU, synes vi, det er vigtigere at komme godt igennem end hurtigere igennem. Derfor har vi gennemtvunget en omfattende evaluering af reformen, og derfor ønsker vi at udbedre de fejl reformens økonomiske spændetrøje medfører.

3. Inklusion i folkeskolen

Venstre vil lave “et serviceeftersyn af inklusionen i folkeskolen”. Det er helt fint at ville evaluere, men vi ved jo godt, hvad der skal til!

Vi skal have flere voksne til at håndtere de tidligere specialskolebørn. Ja, det koster penge at investere i mennesker. SF har allerede sikret 75 mio. til inklusion i sidste finanslov, men det falder på et tørt sted og derfor går SF også til valg på flere midler til inklusion. Jeg må ærligt indrømme, at jeg er noget i tvivl om Venstre vilje, til at investere flere penge i folkeskolen.

4. Ny ungdomskriminel lavalder

Venstre vil oprette en ungdomsdomstol, der skal kunne straffe 12-17 årige. For at bløde det hårde forslag op, foreslår Venstre en ny kriminalforsorg til at sikre, at mindreårige ikke bliver sat i samme fængsler som voksne. Men selvom børnene ikke kommer i ”voksen-fængsler”, rykker det ikke ved, at børn helt ned til 12 år kan komme bag tremmer og låste døre. Venstres forslag er en de facto fængsling af børn, hvilket også slåes fast af juraprofessor Eva Smith. I SF og SFU, vil vi ikke straffe børn, og vi tror på, at sociale og præventive tiltag, er den bedste måde at forhindre ungdomskriminalitet på. 

5. Højere adgangskrav på gymnasier

Venstre vil indføre et adgangskrav på 4, fordi det, ifølge dem, vil styrke fagligheden på gymnasierne. Men styrker karakterkrav fagligheden? Og hvad med gymnasiernes rolle i kampen for at bryde den sociale arv? Når elever i dag bliver vurderet parate eller ikke parate til uddannelse, kan lærerne, udover karakterer, bruge parametre som f.eks. modenhed og sociale egenskaber. Venstre mener åbenbart, at et tal er bedre til at bedømme eleverne, end elevernes egne lærere. Desværre ser vi, at dette forslag vil gå hårdest ud over børn fra ikke-akademiske hjem. I SFU ønsker vi ikke, at karakterer skal udgøre en hindring for unges ret til uddannelse. 

6. Arbejdsløshed går i arv

”Det skal kunne betale sig at arbejde” og derfor vil Venstre lave en jobreform, som skal bryde den sociale arv for unge kontanthjælpsmodtagere. Sådan lyder det i hvert fald.

Men ikke bare fordrejer de sandheden, for det kan betale sig at arbejde i Danmark, men de ønsker, at det bedre skal kunne betale sig ved at forringe forholdene for folk på kontanthjælp. Ifølge Venstre vil flere tage et job, hvis bare kontanthjælpen forringes, men helt ærligt så tvivler jeg på, at de unge der er på kontanthjælp bare nyder livet i sus og dus og egentlig ikke er interesseret i at arbejde. Vi har en aktiv arbejdsmarkedspolitik i Danmark og fortællingen om den dovne kontanthjælpsmodtager er en myte. I stedet må vi skabe jobs og hjælpe de unge med at komme ind på arbejdsmarkedet igen.

I SF og SFU tror vi ikke på, at et ”moderne” kontanthjælpsloft vil skabe mere social mobilitet. Tværtimod vil det presse flere unge ud i sociale problemer og længere væk fra arbejdsmarked. At bryde den negative sociale arv starter ikke med at gøre de svageste svagere, men ved at investere i uddannelse til alle.

7. Mobning

Venstre vil sætte ind mod mobning bl.a. gennem “rimelige sanktioner”. Hvad der ligger i det, kan man jo selv gætte på. Venstre foreslog eksempelvis i vinters, at forældre til børn der mobber skal fratages deres børnecheck, er det mon det der menes?

Først og fremmest er jeg i udgangspunktet ikke fan af sanktioner. Jeg tror på tillid og dialog. Men det er også et ineffektivt middel. Ifølge Dansk Center for Undervisningsmiljø har sanktioner ikke nogen dokumenteret effekt. Desuden kan jeg ikke se logikken i, at give de familier, som har problemer med børn der mobber færre penge.

Hvis man spørger Danske Skoleelever skal der en mobbelov til, der forpligter skolerne til at handle. Dette bakker SF op om! Vi skal sikrer dialogen med forældre, lærere og de sociale myndigheder.

8. Pengene mangler

Venstre beregner selv, at udgifterne er en ramme på i alt 1 mia. i årene 2016-2020. Men kære Venstre: Når nu i ønsker nulvækst, hvor skal pengene så komme fra?
Vi kan skabe et mere lige retfærdigt samfund med flere muligheder til alle. Men det kommer altså ikke gennem nulvækst og nedskæring. Det kommer ved at investere i mennesker. 


Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015 - og venstrefløjen.

Annonce