Annonce

1. juni 2014 - 15:43

Svin

Der er for mange svin i Danmark. De lever også usundt og hele branchen er noget svineri med forgældede landmænd og et kæmpeslagteri, der tjener mange penge, men presser slagteriarbejdere på lønnen og tempoet. Alligevel lukkes slagterier, så danske svin skal stå sammenpresset og gynge i timevis på danske, tyske og polske landeveje på vej til døden. 

Svin

Svineproduktionen i Danmark er så stor og har så store konsekvenser for miljøet, at det bør underlægges central planlægning. Danskerne spiser kun 15 % af produktionen, resten eksporteres. Faktisk er det en flov historie for danske landmænd importerer store mænger soja-protein fra fattige områder i Sydamerika og eksporterer svin til rige folk i andre lande. Den gode danske muld bruges ikke til at brødføde folk i lande med mangel på landbrugsjord; næh Danmark har et større økologisk fodaftryk end der er jord. Tilmed er der ganske ulideligt derude på landet, hvor de 13 mio. svin lever i fængsler, og hvor deres gylle spredes på alt for lidt jord. Det er noget svineri, og vi skal have produktionen ned på halvdelen, som Danmarks Naturfredningsforening foreslog for nogle år siden. Dermed behøves ingen import af protein, og der vil stadigvæk være nok svinekød i overskud til at eksportere, som tak for råstoffer, isenkram, o.a. vi ikke selv har eller laver her i landet.

”Jeg vil foreslå en kvoteordning til landmænd, ligesom dele af industrien har på CO2 udledning og som der tidligere var på fisk og mælk. Landmændene skal købe retten til at producere svin, så kan staten op- og nedregulere kvoteprisen alt efter hvilke mål, man ønsker opfyldt. (uddrag fra min blog om mad)

Slagtning

Den helt store spiller i slagteriet er Danish Crown, en gang et stolt andelsselskab, som landmændene etablerede i fællesskab, nu omdannet til et kæmpe aktieselskab. Selskabet kører tilsyneladende godt økonomisk, har overskud og lønningerne er meget meget høje på direktionsniveau. Alligevel presser ledelsen lønnen ned hos slagteriarbejderne ved båndet og slagterierne lukker og flytter til udlandet, hvor lønnen er lavere.

I dag slagtes kun halvdelen af svinene i Danmark, resten køres sydpå, hvor lønnen hos slagteriarbejderen er lavere. Det er synd for svinene med den lange transport, mente 1,1 mio. EU-borgere ifølge en underskriftsindsamling, som Dan Jørgensen (daværende EU-parlamentsmedlem og nuværende minister for landbrug, fødevarer og fiskeri) tog initiativ til. Det er også synd for slagteriarbejderne, som mister jobbet, senest varslingen på Bornholm om lukning af slagteriet. Det er også synd for miljøet, som udsættes for forurening fra lastbiler (og færger), når svinene transporteres rundt i landet og mellem landene – enten levende eller døde og parterede.

EU har fået et Indre marked angiveligt for at skærpe konkurrencen og dermed sikre at forbrugerne får de bedste og billigste produkter, men det gælder ikke mellem de største spillere: Danish Crown har fået tilladelse til at opkøbe svenske, tyske, m.fl. slagterier, senest det polske Sokolow-slagteri. På denne måde bliver ønsket om fuldkommen konkurrence i stedet til noget nær monopol og dermed store profitter og høje priser i kølediskene. Landmændene får færre steder at sende deres svin til slagtning og forbrugerne får færre virksomheder, de kan købe deres kødprodukter fra. Det er den situation – timeglasset – som hersker i den globale fødevaresektor.   

Selvforvaltning 

Overfor sådan et set-up er det oplagt, at forbrugere, landmænd og slagteriarbejdere sammen søger at vende udviklingen ved at skabe et kooperativ, der kan konkurrere med Danish Crown. Forbrugere skal opfordres til at aftage produkter fra slagteriet i en vis tidshorisont, det kan være Fødevarefællesskaber, kommuner og storkøkkener, der allerede er organiserede/kollektive forbruge og det kan være almindelige butikker. Landmændene skal sælge deres svin til slagteriet, også på langtidskontraktvilkår. Der skal lånes penge til at købe slagteriet på Bornholm eller andre steder billigt, hvilket nok skulle kunne lade sig gøre med bidrag fra pensionskasser og kommuner samt efter anbefaling fra NNF, Merkur, Arbejdernes Landsbank og/eller pensionskasser. Slagteriarbejderne kan selv styre slagteriet, de ved jo hvordan arbejdet gøres bedst, og hvad de måske må undvære af lønstigninger kommer givetvis ind som arbejdsglæde, når arbejdet tilrettelægges på demokratisk vis.

Sundt ?

Svin bør naturligvis opdrættes på økologisk foder og på friland – på længere sigt. Det er ikke lige realistisk at lukke alle nuværende 13 mio. svin ud fra fabrikkerne. De fylder meget og forurener jorden og luften med deres gylle. Jeg har prøvet sammen med 2-3 andre på Svanholm at holde 10-12 øko-svin … bare som fritidsfornøjelse. Vi hegnede ind, med dobbelthegn og opsatte skilte efter alle lovens regler, der fortalte forbipasserende at de ikke måtte smide mad ind til grisene. Vi kørte madrester fra Storkøkkenet ud til dem, men måtte supplere med 2-3 gange så meget kornblanding. Efter 7 måneder blev de kørt ca. 20 km. til det nærmeste økologiske slagteri. Det gav nok svinekød til kollektivet (ca. 80 voksne og 50 børn) til et år. Næste år købte vi igen smågrise, men nu skulle de gå et andet sted med ny indhegning, og den tidligere plads skulle jævnes, for svin graver og roder helt uhæmmet (uden ring i næsen) og der skal graves et vandhul, hvor de kan ligge og gasse sig i sommervarmen.

Derfor skal der forskes og udvikles meget før alle danske svin kan gå frit, gøde jorden og bidrage til et fornuftigt sædskifte. Der er god grund til at økologisk kød er så dyrt i kølediskene i dag og det handler ikke kun om manglende stordriftsfordele. Men med visse beslutninger og investeringer kan det lade sig gøre. Det har Enhedslisten regnet på …  og forslået at der etableres forsøgsordninger på Fyn og Bornholm. Det vil være et godt alternativ til Danish Crowns profithunger og manglende hensyn til svinene og indbyggerne på Bornholm, hvoraf ca. 180 mennesker pt. arbejder på slagteriet.  

Annonce