Annonce

1. maj 2016 - 7:54

Kære kammerater

Jeg overlader i dagens anledning min blog til min gode partikammerat, Magnus Westergaard, som vil holde denne tale lige om lidt i Helsingør, hvor de lokale afdelinger af EL og SF traditionen tro har inviteret talere og arrangeret morgenmad. I år er Socialstisk Ungdomsfront også med. Der er nemlig opstået en aktiv gruppe i Helsingør og Magnus skal holde sin første tale - nogensinde påstår han:

"Kære kammerater

Over hele verden fejrer vi i dag arbejdernes internationale kampdag. Det har vi gjort siden det officielt blev besluttet på en stor international arbejderkonference i 1889, at 1. maj 1890 skulle være en international demonstrationsdag. Arbejdernes hovedkrav var det samme over hele verden: En arbejdsdag på otte timer.

Som sådan et beskedent krav, med en anbefalet nattesøvn på 8 timer i døgnet, efterlader det en tredjedel af døgnet at leve i, hvis man ser bort fra det reproduktive arbejde som at lave mad, gøre rent, passe og pleje sin familie. På trods af, hvor basalt og rimeligt dette krav umiddelbart lyder, er det dog stadig ikke en realitet alle steder i verden, at en arbejder er i stand til at leve med en otte timers arbejdsdag.

I Tyskland og England er det tvingende nødvendigt for nogle at arbejde mere end otte timer for at have råd til at leve, fordi mindstelønnen i løbet af de otte timer ikke svarer til leveomkostningerne. Rejser du længere syd på, er der mennesker, der stort set ikke forlader deres arbejdsplads. De er økonomisk og tidsmæssigt presset til både at bo, arbejde og handle inden for fabriksporten.

Så i praksis, kan man vist roligt sige, at kampen for den 8 timers arbejdsdag i dag, hér 126 år senere, desværre stadig ikke er vundet. Mange steder i verden har man dog trods alt retten til at forene sig og kæmpe for bedre vilkår. Men ikke alle steder. I Tyrkiet blev 1. maj demonstrationen sidste år angrebet af politi med vandkanoner med ordrer fra regeringen. I Columbia kan det koste dig livet at være fagligt organiseret og i andre lande er fagforeninger helt forbudt.

Selvom vi kan have svært ved at forholde os til sådanne forhold, så er det jo i virkeligheden samme kamp vi kæmper. Arbejderne internationalt har jo mere til fælles end hvad der lige ses. Arbejderen her i Danmark har mere tilfælles med arbejderen sydpå, end arbejderen her i landet, har med kapitalisten der også lever i Danmark.

Vi er dette til trods jo desværre allesammen i kraft af vores forbrug med til at fastholde arbejdere andre steder i verden i deres ringe forhold. Man kan ikke have tøj på kroppen og mad i maven uden at nogen har arbejdet under elendige forhold for at producere det, men man kan politisk arbejde for at forandre det ved at alliere sig med selvorganiserede grupper verden over. Nogle medlemmer af Socialistisk Ungdomsfront og Enhedslisten i Helsingør er gået sammen om at oprette en lokalafdeling af organisationen Internationalt Forum i Nordsjælland.

Solidarisk kæmper Internationalt Forum en antiimperialistisk kamp med arbejdere i hele verden. I SUF mener vi også at dette er nødvendigt. Med dette sagt vil jeg afslutte med en opfordring. Foren jer med arbejdere på tværs af landegrænser og lad os stå sammen. Hav en glædelig kampdag og tak for jeres tid."  

 Redaktionel note: Se også Modkraft-tema 2016 »1. maj som en politisk kampplads«. Et tillæg til linksamlingen 1. maj : Historie og traditioner.

Annonce