Annonce

10. februar 2016 - 1:31

Spændende nye europæiske venstrefløjs-initativer

 

To interessante europæiske projekter er sat i værk på det seneste. 
 
Initiativerne hedder hhv. “A plan B for Europe” og DIEM25 (Democracy in Europe Movement) og ophavspersonerne er i begge tilfælde venstrefløjskendinge, heriblandt MEP'ere. 
 
Tidligere finansminister Yanis Varoufakis har været en af hovedmændene og involveret i begge iniativer. 
 
Initativerne ligner - ihvertfald på overfladen - hinanden på politiske grundlag og mål.  Og Diem25 opstod kort efter “A plan B for Europe”. 
Man kan derfor godt undres over, at der er to initiativer og ikke blot ét.
 
Jeg forsøgte derfor at studere baggrunden for de to initiativer nærmere, analysere deres manifester, og sammenligne dem, for at blive klogere på hvorfor der var to. 
 
A Plan B for Europe er opstået på baggrund af anerkendte venstrefløjspolitikeres diskussioner af behovet for en bedre koordinering af EU-politikken mellem venstrefløjen i de respektive europæiske lande. Det har skabt et politisk forum for disse, hvor ambitionen er at udvikle og koordinere en fælles tilgang til EU og udvikle fælles politiske svar og alternativer.
 
Det samme kan siges om DIEM25, der dog tillige også har som erklæret mål at forsøge at blive en egentlig bevægelse down-top, hvor førstnævnte nok i sagens natur i højere grad er top-down. Det er Yanis Varoufakis, der også var involveret i førstnævnte projekt, der er hovedmanden bag DIEM25.
 
Ser man nærmere på de to initiativers politiske manifester, der langt overvejende har den samme analyse og de samme politiske mål, finder man dog alligevel tegn på uenighed. 
 
Uenigheden kan efter min opfattelse koges ned til, om en EU-udmeldelse kan ske - tilnærmelsesvist - ubetinget, eller om der i højere grad er knyttet bestemte betingelser til en sådan udmeldelse, samt i vurderingen af sandsynligheden for at EU kan laves om.
 
Sandsynligvis pga. de to forskellige vurderinger af dette spørgsmål, er de to projekters fokus forskellige, og karaktiriseret ved enten. 
1) at arbejde for at skabe forandringen af EU, eller 
2) at fokusere på at opbygge et alternativt system 
 
Hvor Diem25 er repræsentant for 1) og “A Plan B for Europe” er repræsentant for 2) - lidt groft sagt, se dog nedenfor.
 
Diem25’s projekt synes at tale til et europæisk klassesubjekt i højere grad end det nationalt afgrænsede.
 
Selvom fokus synes forskelligt, lader der ikke til at være en modsætning mellem hinandens projekter, men tværtimod synes der at være en accept af, at der er brug for en strategi, der tillader en tostrenget taktik, der både beskæftiger sig med nuet - og opbygningen af hvad-nu-hvis-alternativet. ”Plan B for Europe" taler da i sit manifest også om en Plan A, som i det væsentlige kan karakteriseres som det fokus Diem25 har sat for sig. Diem25 taler i sit manifest ligeledes om at opbygge alternativer via en stærk bevægelse. 
 
Som jeg ser det, er det to iniativer, der komplimenterer hinanden. 
 
Diem25 har fordel af, at der fra det andet intiativs side lægges kræfter i at opbygge et alternativ, hvis projektet ikke vinder frem og støder på en mur, da der i så fald kan være skabt bedre udsigter i tilfælde af et brud. 
 
“A Plan B for Europe” har brug for og fordel af at blive udfordret på, at kampen indtil man evt. forlader EU er central og afgørende for om man kommer til at stå i en fordelagtig position, hvis et brud bliver aktuelt - og at et hvilket som helst brud ikke nødvendigvis er progressivt.
 
På den baggrund kan det undre, at der åbenbart, hvis mine kilder ellers er korrekte, er opstået en vis splid mellem initiativerne, hvor Diem25 ihvertfald i visse kredse er blevet boykottet (rygterne siger også at Varoufakis har trukket sig fra Plan B for Europe). Jeg vil tro, at begge dele skyldes den samme traver, som den jeg også har haft diskuteret på tidligere blogs. Der er åbenbart kun en rigtig måde at være EU-modstander på - og det den gammeldavs facon, hvor modstand kun kan forstås synonymt med villighed til udmeldelse på et hvilket som helst grundlag på et hvilket som helst tidspunkt i en hvilken som helst situation. 
 
Jeg har hørt, at Enhedslisten ikke deltog i Diem25. Hvis det er rigtigt, er det er ærgerligt og skuffende. For Diem25 er et spændende projekt, med masser af antikapitalister, socialister og EU-modstandere. Det er blot folk, der griber deres EU-modstand an på en anden måde, end hvordan venstrefløjen i Danmark traditionelt har grebet den an. Det er ikke mit indtryk, at det er folk, der principielt ikke er villige til et brud. Det er blot folk, der konkret vurderer, hvornår et sådan brud er for det bedre. Det må være sådan at Diem25’s manifest må forstås. 
 
Jeg vil gerne opfordre folk til at støtte op om begge initiativer, læse manifesterne, følge dem på facebook o.lign.. Der er i den grad brug for europæisk samling og koordinering af venstrefløjskræfterne og politikken. Begge initativer er kærkomne.
 
Derudover er der mulighed for at smide kræfter ind i Diem25’s projekt, da det som nævnt har som mål at blive en bevægelse. Man skal bare signe up på hjemmesiden. Efter min vurdering har Diem25 gode objektive betingelser, for at få succes som en massebevægelse, og det bliver spændende at følge både hvordan den udvikler sig, og hvordan “A Plan B for Europe” i mellemtiden formår at udvikle en perspektivrig Plan B.

Læs selv manifesterne på
http://diem25.org
&
https://www.euro-planb.eu/?page_id=865&lang=en
 

Red.note: Se også: Manifest for demokratisering af Europa.  Af Democracy in Europe Movement 2025 [Dansk oversættelse af DIEM25] (Modkraft/Kontradoxa, 12. februar 2016) Med Facebook-link.

  

Annonce