Annonce

28. september 2016 - 23:48

Blog reboot. Ny blogserie på vej.

For et par år siden fik jeg muligheden for at få en blog på Modkraft. Det var på eget initiativ. Jeg havde dengang store ambitioner om, hvordan jeg skulle rulle den ene store analyse ud efter den anden. 

I dag må jeg sande, at disse forjættede analyser de facto har begrænset sig til en håndfuld indlæg af politisk-strategisk karakter.  Gennemarbejdede faglige analyser, der primært baserer sig på empiri og videnskab, er det ikke blevet til, trods hensigten.  
 
Er det et problem? Næh, bortset fra, at der er mange andre, der beskæftiger sig med politisk-strategi - og sikkert mere kvalificeret end mig. Faktisk er det (blevet?) lidt af en venstrefløjsdille. Derimod er der færre, der laver analysearbejde. Derfor vil jeg prøve at vende tilbage til mit oprindelige udgangspunkt og dermed også rode bod på tidligere tiders forsømmelser.
 
Første intiativ er en serie om kapitalmarkedet og finansretten. Et område der er genstand for en markant problematisering, navnligt efter finanskrisen. 
 
Den vil gennemgå og analysere de dele heraf, der har og til stadighed pådrager sig politisk opmærksomhed. Der vil blive perspektiveret retspolitisk, således at serien ikke blot bidrager til forståelsen af emnet, men også giver nogle bud på og diskuterer nogle løsninger, som progressive venstreorienterede kan tage i anvendelse.
 
Jeg vil sætte pris på løbende kommentarer, ligesom folk er velkomne til at bestille oplæg om emner, jeg berører, hvis det har interesse. 
 
Stay tuned :) Første afsnit er allerede undervejs i produktionen. 

Annonce