Annonce

2. april 2016 - 11:09

DONG, grin og organiser!

Som radikal klima- og miljøaktivist synes verdens udvikling som en deprimerende kavalkade af begivenheder, der enten forværrer klodens tilstand, fremtidige generationers chancer for at leve på en beboelig klode eller mulighederne for den majoritet af verdens befolkning, der hverken har haft eller har del i den klodedestruerende kapitalisme - i hvert fald kun haft slagsiden af den.

Det har siden begyndelse af COP-processen og siden en umiddelbar optimisme efter Earth Summit i 1992 været langt nemmere at finde politik og økonomisk udvikling (også) indenfor klima- og miljøområdet, der vejede ned som en betonklods om benet end løftede håbet om en mere økologisk bæredygtig verden med social og økonomisk ligeværd og retfærdighed.

Derfor kan det godt være nemt at falde tilbage i et lidt deprimeret stadie - eller i hvert fald en opgivende følelse af nyttesløshed..

Som da Earth Summit entusiasmen fordampede med kapitaliseringen af ren luft og retten til at forurene afhængig af pengepung, kendt som Kyoto-protokollen..

Eller da Lars Løkke hakkede sig igennem afslutningen på Danmarks største politiaktion, COP15, og ikke kunne levere hverken reelle løsninger - som mange havde håbet - eller et endeligt dødsstød til en illegitim, erhvervsdomineret proces - som mange af os i den radikale klimabevægelse havde hujet og håbet på..

 

Men jeg vil i stedet fokusere på nogen af alle de gode nyheder, både åbenlyse og mere skjulte, som også udspiller sig hver dag.

 

 

DONG: Solgt ud, fejlslagen og et grin værd

I denne uge har vi været vidne til, at DONG Energy - der ejes af staten (56%), Goldman Sachs o.a. - har måttet skrotte deres nye æra i dansk olieproduktion, Hejre-feltet, i nordsøen.

 

Feltet har indtil videre kostet en investering på godt 12 mia. kroner og skulle fra 2017 have produceret 35000 tønder olie og 2 mio. m3 gas DAGLIGT. 

Officielt grundet samarbejdsproblemer med leverandøren af den fysiske boreplatform har DONG og Bayerngas nu besluttet at "træde et skridt tilbage for at vurdere, hvad der fremadrettet er den bedste vej for Hejre-feltet". "Vi har planlagt Hejre ekstremt grundigt" lød det ellers fra DONG i Ingeniøren, 2012, så det virker for mig, som om Technip-Daewoo (leverandøren af platformen) ikke er alene om inkompetencen?

 

Der skal herfra lyde at stort lettelsens suk over, at "den nye æra" er sat i bero! Hver gang et fossilt projekt stoppes, må det anses som et skridt i den rigtige retning, og særligt glædeligt når det sker i den del af verden, hvor vi i forvejen har svinet langt over moralsk og etisk forsvarligt på kloden.

 

Uagtet at selv konservative klimaforskningsestimater taler om at lade MINIMUM 80% af de kendte fossile reserver blive i jorden, har den danke regering givet carté blanché til, at DONG kunne tordne derud af med at bruge uhyrlige summer på at udvikle områder til at udvinde flere fossile brændsler og dermed udlede endnu flere drivhusgasser. 

Det ærgrer selvfølgelig, at det ikke er engagerede menneskers aktive protester, der stopper så eklatant et fejltrin. En aktiv, kritisk og progressiv massebevægelse er jo den bedste garant for historiske forandringer!

 

Desværre er vi på et punkt i historien, hvor kapitalistisk rovdrift har drevet ressource- og energisvineriet så langt, at selv fossile projekter, der lukkes på grund af inkompetence og uoverensstemmelser blandt firmaer med mere magt og penge end de burde have, må udråbes som en sejr.

 

… Gid det må ske i hele verden! 

… Gid den arktiske is knuser udbygning af den fossile industri dér! 

… Gid den Nigerians befolkning får held med at smide Shell og de andre belt ud af det nigerianske delta (http://culturesofresistancefilms.com/content/fire-delta-struggle-against...)! 

… Gid beboerne i Artvin, Tyrkiet, får held til at stoppe Cengiz Holding i at bygge (endnu) en enorm kobber- og guldmine http://www.ejolt.org/2016/02/artvins-stubborn-people-will-give-fight-des...!

 

Ja, man kan ønske sig mange ting her i en afgørende tid for klodens - og dermed vores - fremtid. Og man skal huske at glædes over de sejre, der er. Mange bække små…

 

"Tænk, hvis det kunne trække både DONG og Goldman Sachs med ned!"

Sådan udbrød en af mine samboer over morgenmaden i dag, da vi kunne læse, at DONGs modvind fortsætter. Nu viser det sig, at de forreste havvindmøller kan tage pusten fra de bagerste, når den står i for tætte formationer.

 

Niels Alstrøm fra Energinet.dk udtaler, at "vindmøller til havs er i dag så store, at der skal enorme kræfter til for at få vingerne til at snurre. Set i forhold til vindtrykket er det derfor ikke svært at forstå, at vinden bliver svagere, når den først har fået sat de forreste møller i en havpark i gang."

Jeg er glad for, at han siger, hvad jeg i hvert fald nemt kunne forledes til at tænke: Kunne de ikke have regnet det ud? Eller er det endnu et DONG projekt, der er "planlagt ekstremt grundigt"?

 

Det er først og fremmest beskæmmende, at den danske regering - desværre som så mange andre - har solgt ud af stort set alt, hvad der var af offentligt ejede infrastrukturvirksomheder. Det har igen ikke overraskende, hverken bidraget til bedre funktionalitet, lavere priser eller bedre service. 

 

Jeg siger bare DSB, IC4 og så er tankerækken vel i gang.

 

Det er rent ud sagt røveri fra befolkningen, at danske politikere med tilhørende embedsmandsværk blindt fører neoliberal økonomisk politik på trods af årtiers erfaringer med, at privatiseringer og "effektiviseringer" kun har medført overflytning af værdier fra offentlig, demokratisk (omend meget mangelfuldt) sfære til privatkapitalistisk sfære - og ikke nogen af de goder, der blev lovet.

 

Jeg siger bare, Chile med Pinochet, østeuropa og Rusland i 90'erne og så er listen i gang.

 

Svaret på en bureakratisk offentlig sektor med inkompetente beslutningstagere er ikke at gøre økonomien MINDRE demokratisk og MERE kapitalistisk, det er derimod at DEMOKRATISERE  og UDBREDE ejerskab og gavn af produktionen.

 

Sådan kan vi som samfund få held til både at tackle klima- og miljøkriser, økonomiske kriser (for os, ikke for eliten, der tjener godt på kriser og "effektivisering") og dermed samfundskriser.

 

Jeg forstår godt, at nogle mennesker er modstandere af vindmøller, når de kun oplever eventuelle støjgener (en anden diskussion) og højere elpriser, fremfor medejerskab, økonomisk fordel og renere miljø.

 

Jeg forstår godt, at magtesløshed kan krybe ind i sindet, når vi opleverer uhellige alliancer af regeringer, finansverden og produktionsvirksomheder, der løber stormløb mod klodens og vores velbefindende.

 

Men med Joe Hills udødelige ord: DON'T MOURN, ORGANIZE!

 

… Og mens vi gør, så lad os grine af DONGs inkompetence og håbe, at min sambo får ret i sit udbrud!

Annonce