Annonce

7. juli 2016 - 0:05

EU-hønen og nationalisme-ægget

Brexit er sket på højreorienterede tossers præmisser, og vi styrker deres sag ved at tale om dansk udmeldelse af EU. Dette er en påstand, som jeg høre flere venstreorienterede udtrykke med bekymring i kølvandet på briternes afstemning om udmeldelse af EU.

I denne logik ligger der en skjult antagelse om, at udviklingen af højrenationalismen foregår relativt uafhængigt (op på trods af?) af EU, og at der endda muligvis ligger redskaber skjult i EU til at modgå dette. Det store spørgsmål er altså: EU og nationalisme - hvad er hønen, og hvad er ægget?

Efter min bedste overbevisning er nationalisme, racisme og intolerance blandt EU-staterne ikke noget, der udvikler sig uafhængigt af EU eller ved siden af. Holdninger og andre overbygningsfænomener er som bekendt afhængige af de økonomiske strukturer, som mennesker lever under, og ingen anden struktur har så altoverskyggende og afgørende indflydelse på Danmark og resten af Europas økonomi som EU.

EU har som kapitalens fremmeste redskab systematisk og over årtier gennemført nyliberalistiske, økonomiske reguleringspolitikker og organiseret løndumping inden for den Europæiske Union. Den har grundlovsfæstet nyliberalismen i Lissabon-traktaten, undermineret velfærdsstatens grundlæggende principper og slået bunden ud af løndannelserne.

Historien viser, at nationalisme, racisme og intolerance udvikler sig, når en befolkning tvinges i knæ af åndlig eller materiel forarmelse, fremmedgørelse og frygt. Kapitalismen tvinger mennesker i knæ, og EU har entusiastisk stået i forreste front, når dette arbejde skulle gøres. Og EU har været den dygtige elev i klassen.

Og sjovt nok har folk fået det ringere*. Man bliver mere bekymret, ængstelig, vagtsom. Man bliver mere optaget af de nære forhold, der vedrører eksistensminimum. Man kigger vredt på de polske håndværkere, som 'har taget ens job', og som taler mærkeligt. Man bekymrer sig for sine børns fremtid, når man knap nok kan få tingene til at løbe rundt selv. Og man leder efter nogen, der kan give et enkelt og klart svar på, hvad der er galt, og som er nemt at forstå, da det kræver overskud at forstå komplicerede sammenhænge.

EU skaber denne utryghed** og behovet for de enkle svar, og dem sidder fascisterne og de konservative nationalister med. Hos dem er det de fremmedes skyld. Tak for det, det er nemt at forstå!. Så kan man få lov både at have nul på kontoen i mentalt overskud og stadig have en 'forklaring' på verdens elendige tilstand.

EU er ikke den eneste størrelse i verden, der skaber fremmedhad og intolerance. Det er oplagt. Men ikke desto mindre vil jeg vove den påstand, at i Europa er EU for hovedparten den høne, der lægger nationalisme-æggene. Og hvorfor? Ja, fordi EUs fremmeste formål er at fremme kapitalismen, og denne fører jo som bekendt til barbari. På den vis har EU sejret af helvede til.

 

* Bare fordi du og din moster har det godt, betyder det ikke, at alle andre har det fjong.

** Ja, der er også andre ting end EU, der skaber systematiseret utryghed. Men dem er vi jo også imod.

Redaktionel note: Se også linksamlingen "Den britiske venstrefløj og EU-afstemning juni 2016 / Brexit and the Left" hos Modkraft BIblioteket.

Annonce