3. juli 2013 - 17:37

ROJ TV tabte på udebane

Mens det kurdiske folk, trods massiv undertrykkelse og et hav af rapporter fra de vigtigste internationale menneskeretsorganisationer og EU-organer, ikke formåede at slå Tyrkiet i appelretssagen i Østre Landsret, hvor det endte med en dom, så er der ingen tvivl om, at de ville have forladt banen som de store vindere, hvis kampen var foregået på hjemmebane.

Og der var da også en enkelt af de fem dommere, som mente, at ROJ TV skulle frikendes for at have været talerør for Det Kurdiske Arbejderparti, PKK.

Men et flertal dømte i dag ROJ TV for overtrædelse af straffelovens § 114 e om fremme af virksomhed for en terrororganisation.

ROJ TV blev idømt en bøde på 2 x 5 mio. kr. og fik frakendt retten til at sende tv.

De næste 14 dage kan selskaberne bag tv-stationen tage stilling til, om de vil ansøge Højesteret om anke.

Opfordring fra USA: Sluk for ROJ TV

Værste udtalelse i dommen var, da retsformanden sagde, ”at Tyrkiet er et demokratisk samfund” og at ”det ikke kunne betragtes som en besættelse”, når staten Tyrkiet behandler kurderne, som de gør ”i straffelovens forstand”. Adskillige af de omkring 50 tilhørerne fik øjne så store som tekopper under den udtalelse.

Største indrømmelse var, at en af dommerne mente, at ROJ TV skulle frifindes.

Mest etiske udtalelse var, at ”målene for PKK er legitime, altså at de kæmper for kurdernes civile rettigheder”.

Den mest kinky episode var, da de tyrkiske ambassade-piger udpegede undertegnede for ambassadøren; jeg var lige ved at vinke …..

Værst og mest pinligt er, at det end ikke blev nævnt, hvordan det velkendte pres udefra på Danmark, af Tyrkiet og Amerika, er foregået og har styret hele forløbet.

Derfor bringer jeg her et billede af en e-mail, af 4. november 2005, afsendt fra det danske Udenrigsministerium til blandt andre den tyrkiske og den amerikanske ambassade, det danske Justitsministerium og andre, med emnet: ”USA-”demarche” vedr. ROJ TV og Mesopotamia TV”. Og mailen er IKKE fra Wikileaks, men fra aktindsigt i første klage til Radio-tv-nævnet, altså et dansk dokument i sagen.

Der står i e-mailen:  

”Afslutningsvis indeholder noten en meget klar opfordring fra USA om at slukke for transmissionen fra ROJ TV og afliggere i form af bl.a. Mesopotamia Broadcast A/S på linie med andre europæiske lande som Frankrig og UK”.

Det er vist retfærdigheden, der tabte i Landsretten i dag.

 

Kommentarer

Så kan du også downloade 2'eren i serien, "Med ROJ TV i Østre Landsret" (går måske 1 døgn før den er synlig)

Retsagen var jo ikke rettet mod "det kurdiske folk" men mod et mindre udsnit af kurdere. Denne andel har gjort sig bemærket ved at anvende ret hårdhændede og udemokratiske metoder såvel både internt mod hinanden såvel som mod ydre fjender og andre der ikke gør som de vil. Hvorvidt PKK har opbakning fra en større eller mindre del af dem som kalder sig kurdere mangler vi stadig at få afklaret.

Det kan være svært for os som befinder os langt væk at fornemme hvordan tilværelsen generelt former sig for kurdere i Tyrkiet og om disse har bedre, samme eller dårligere livsvilkår end andre tyrkiske statsborgere. Men når nu Abdullah Öcalan som ung kunne tage hjemmefra med en målsætning om en officerskarierre i det Tyrkiske forsvar og senere får optagelse på et universitet på en videregående uddanelse til Cand. Polit. synes det ikke som om at kurdere er særlig meget undertrykt i tyrkiske samfund, i hver fald ikke så meget undertrykte at det berettiger til en væbnet oprør med store militære og civile tab på begge sider.

Kilde: http://leksikon.org/art.php?n=2804

Burde TV2 og DR ikke også have deres sendetilladelse inddraget?

Jeg har selv set en mand ved navn Anders Fogh tone frem på begge kanaler og opfordrer til terror og ulovlig invasion af Irak.

 

Svaret finder man i dommen på p. 93 hvorfra der citeres: 

"Ved vurderingen af, om en handling udgør terrorisme i straffelovens forstand, skal der efter forarbejderne til straffelovens § 114 bl.a. lægges vægt på, om handlingen har været rettet mod et demokratisk samfund, der respekterer retsstatsprincippet, eller har været rettet mod en besættelsesmagt m.v., jf. herved tillige U.2009.1453H. Det fremgår således af forarbejderne, at terrorisme er defineret i forhold til den legitime stat, der bygger på demokrati og retsstatsprincippet."

Magtanvendelsen mod Saddam Husseins kupregime var derfor ikke terrorisme i straffelovens forstand og fremme af magtanvendelsen er følgelig ikke fremme af terror!

For repetion af nogle hovedtræk: http://da.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein

Under alle omstændigheder har han opfordret til ulovligheder.

Og så synes jeg at man skulle spørge Irak´s civilbefolkning om hvordan DE definere Terror.

I følge denne definition af terror kan det godt undre mig, at ROJ TV er blevet kendt skyldige i at fremme budskabet for en terrororganisation, da man vel næppe kan kalde Tyrkiet for et fuldendt demokrati, der respekterer retstatsprincippet. Med mindre man kan kalde en stat med over 100 fængslede journalister for en retstat. Jeg ved heller ikke hvor mange kurdere, der sidder i tyrkiske fængsler, alene fordi de snakker deres eget sprog eller dyrker deres egen kultur. Tortur er heller ikke et helt ukendt fænomen i Tyrkiet.

På den baggrund virker det absurd at PKK kan blive stemplet som en terrororganisation, ikke mindst hvis man læser definition oven over. Dybest set er terror noget dem vi ikke kan lide udøver, især når det er lavteknologisk - kurderne har mig bekendt ikke nogen amerikanske dronefly, men det har tyrkerne - mens det ikke er terror at myrde i en god sags(stats) tjeneste, hvilket naturligvis vil sige vores egen »gode sag« i Vesten. Med terrorbegrebet bliver verden så dejlig sort/hvid.

Dommen mod ROJ TV er et overgreb mod ytringsfriheden, der bliver underlagt terrorlovene, som derfor kan defineres, som et angreb mod netop ytringsfriheden, da hensyntagen til terrorlovene prioriteres over et af de vigtigste principper i den danske retstat.

ROJ TV søger appel ved Højesteret: SÅ FIK YTRINGSFRIHEDEN ATTER ET SKUD FOR BOVEN http://bit.ly/12Y7VLO   Læs om bestyrelsens beslutning om appel  Højesteret

Hør analyse -dommen: i P1/Orientering

Hør Beate Ekeløve-Slydal, Tyrkiet-ekspert norsk udtale sig om -dommen fra

 

I vore dage er man ikke længere så afhængig af sendetilladelser som før internettet så ROJ TV er vist still going strong under navnet NÛÇE TVhttp://nucetv.com/channels

Man ku' godt savne Anders Riisagers forklarende kommentarer og undertekster men alligevel kan det da lade sig gøre at finde rundt på sitet :-)

Gad vide hvor mange der egentlig så og ser udsendelserne? De op mod 30 millioner er nok mere Bjørn Elmquists vinkling end en reel seermåling for så havde Riisager nok været inde på tallet i proceduren. 

 

@Tiroler, du har vist ikke tjekket din research eller er du ude i en quiz med at vi skal finde fem fejl?

Nyhedskanalen NUCE er ikke ROJ TV, det er en nyhedskanal, som leverer nyheder døgnet rundt, i genudsendelser, og har sendetilladelse fra DK.

Og hvad er din pointe med seertal? Og hvorfor skulle anklager interessere sig for det?

Kan du præcisere din savn af anklagers kommentarer? Hvad er det, du savner? Og hvorfor? Til hvad?

Ajourført linkbox med links om Kurdistan, ROJ-TV og den kurdiske kamp for selvstændighed (mest danske links)
På Modkraft Biblioteket
http://spip.modkraft.dk/tidsskriftcentret/linkbox/article/kurdistan