Annonce

10. marts 2015 - 11:35

Ryanair og EU-Domstolen, virkelighed og pressemanipulation

Ryanair og deres advokater har varslet at de overvejer at bede om at få Arbejdsrettens dom for EU-Domstolen, men hvad betyder det egentlig i praksis og har de nogen chance?

Både journalister og et enkelt medlem af Europaparlamentet roder ganske meget rundt i betydningen og konsekvenserne af Ryanairs melding. Jeg har derfor skrevet en kort intro til EU-retsager og slutter kort med at byde lidt ind på Ryanairs melding har en chance, rent juridisk.

Først og fremmest så er det vigtigt at sondre i mellem at anlægge en sag ved EU-Domstolen og så  at en national domstol stiller præjudicielle spørgsmål.

Den første mulighed er det for langt hovedparten af sagers vedkommende kun Kommissionen, Medlemsstaterne og inden for eget ressort visse af EU’s institutioner, der har adgang til. Ryanairs kommercielle direktør er formodentligt fejlciteret, alternativt roder han rundt i begreberne når har snakker om at anlægge en retssag i mod Danmark og der er formodentligt tale om en skrivefejl eller samme forståelsefejl når Rina Ronja Kari EP-medlem fra Folkebevægelsen snakker om at Ryanair skulle kunne anlægge sag ved EU-Domstolen efter dom fra Arbejdsretten. Det har i hvert fald ikke noget med virkeligheden at gøre.

Det er som udgangspunkt kun EU-Domstolen der må fortolke EU-retten og det betyder (ret forsimplet) at hvis der i en national retssag opstår spørgsmål om hvordan EU-retten skal fortolkes, så har den nationale domstol mulighed for at sætte sagen på pause og forelægge de relevante præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. I visse tilfælde vil den nationale ret være forpligtiget til at forelægge spørgsmål, men i langt de fleste tilfælde er de ikke.

Hvis Domstolen skal nægte at forelægge spørgsmål, så skal de vurdere at EU-retten enten er tilstrækkelig klar på området eller at spørgsmålet ikke er nødvendigt for at kunne afgøre sagen.

De præjudicielle spørgsmål afgøre ikke sagens substans, EU-Domstolen tager således ikke stilling til hvordan den konkrete skal afgøres, den svarer alene på spørgsmålene (selvom den Domstolen dog ofte giver en del hints til hvordan de mener at den nationale ret bør afgøre sagen).

Det relevante spørgsmål er så om Ryanair har en chance for at få forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen og derved få udskudt sagen?

Med forbehold for at vi kun kender Ryanairs argumenter for pressen, så har jeg meget svært ved at se hvor EU-retten ikke skulle være klar. Retten til kollektive kampskridt er grundlæggende rettighed i EU og EU-Domstolen har gang på gang slået fast at fagforeninger har ret til at kæmpe for deres medlemmers rettigheder ved kollektive kampskridt.

Det virker helt ærligt mere som at Ryanair desperat forsøger at vinde tid og presse modparten, end at de bringer reelle juridiske muligheder i spil og jeg håber på at hjælpe journalisterne med at lade være med at falde for Ryanairs spin.

Ps. Det ville i øvrigt klæde Folkebevægelsen i mod EU at bruge kræfterne på at kæmpe for Den Danske Model i stedet for at forsøge at spinne Ryanairs pressemanipulation til hjælp for deres EU had.

Annonce