Annonce

14. maj 2014 - 21:42

Bred beskæftigelsesreform?

I dag har SF spillet ud med et udspil til beskæftigelsesreformen og ved samme lejlighed budt DF op til dans. Det sker efter at DF de sidste par år har rykket sig gevaldigt på beskæftigelsespolitikken. Fra at være et direkte arbejderfjendsk parti, der i 2010 forslog halvering af dagpengeperioden, så har DF det sidste halve års tid fuldstændigt skiftet kurs og kæmper angiveligt bl.a. for en forlængelse af dagpengeperioden og at genoptjeningsretten skal ned på 6 måneder.

For SF er resultaterne vigtigere end rene hænder og selvom vi kan være uenige med DF på en lang lang række områder, så har de åbenbart rykket sig så meget på beskæftigelsespolitikken, at det ser ud som om at det er muligt at finde fælles fodslag.

Og man kan mene meget om DF, men de kan finde ud af at lukke en aftale, så hvis SF sammen med DF og regeringen kan lave en beskæftigelsesreform der både er fornuftig og indeholder elementer som dem nedenfor, samtidig med, at vi hvis vi laver et forlig med DF, så binder det en evt. borgerlig regering i næste periode. Ja, så har jeg svært ved at få armene ned.

  • Penge, der spares i reformen – f.eks. på aktivering og mindre bureaukrati – skal ikke bruges på skattelettelser.
  • Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der trådte i kraft 1. januar 2014, skal gøres permanent, så den dækker det tredje år som arbejdsløs i en a-kasse. (En de factor forlængelse af dagpengeperioden med et år – blot på kontanthjælpssats).
  • Ufaglærte arbejdsløse på mindst 25 år skal fremover have ret til at opkvalificere sig til faglært på fuld dagpengesats, hvis de har relevant erhvervserfaring. (Regeringens grænse er 30 år og en sats på 80 procent af dagpengene).
  • Personer med kort eller en mellemlang videregående uddannelse skal også have mulighed for jobrettet opkvalificering fra første ledighedsdag.
  • En halvering af genoptjeningsperioden til dagpenge, så den igen bliver på 6 mdr.

Fordi hvis det ikke lykkes at lande et bredt forlig på beskæftigelsesaftalen og vi taber næste valg, så ved jeg godt hvad der kommer til at ske – det har Venstre nemlig allerede meldt ud flere gange: De vil bl.a. spare mindst 1,5 mia. kr. på beskæftigelsesområdet og i stedet for at lave et generelt uddannelsesløft af vores ufaglærte, så vil de knytte uddannelse til en konkret jobmulighed, hvilket vil betyde at den store masse vil miste det kompetenceløft som Danmark har brug for at de får.

Jeg håber derfor stærkt på at Regeringen vil tage imod SF’s udstrakte arm og at DF vil gøre hvad de gør bedst – lukke aftaler, så vi sammen kan tage et skridt i mod et bedre beskæftigelsessystem.

Annonce