Annonce

1. juni 2015 - 12:46

Børn skal ikke i fængsel!

Valgkampen flyver derudaf og i kampens hede har højrefløjen trukket det eneste forslag, de er enige om frem fra gemmerne.

De kan ikke blive enige om skat, om offentligt forbrug eller udlændingepolitik, men de KAN blive enige om at sætte børn i fængsel. Og lad dem ikke lykkedes med deres spin, for det er lige præcist det, deres forslag handler om. Man vil flytte børn fra det sociale system til det strafferetslige.

De har 2 hovedargumenter for deres forslag.

1) Børn skal have en ”mærkbar konsekvens”, hvis de træder ved siden af – hvilket vil få de unge væk fra kriminalitet.

2) Det handler faktisk om at øge børns retssikkerhed ved at flytte dem ind i et ”børnedomstolssystem” og give dem mulighed for at få en advokat.

Begge dele lyder jo besnærende. Hvem kan være imod konsekvent opdragelse eller øget retssikkerhed?

Desværre er begge argumenter ren varm luft og det ved højrefløjen godt. I sidste måned kom justitsministeriets forskningsenhed med en rapport om ungdomskriminalitet(LINK), hvor de bl.a. ser på, hvad konsekvensen af sænkelse af den kriminelle lavalder under VKO betød i praksis.

Konklusionen er ret klar. Der har ikke kunnet måles et kriminalitetsfald for de 14 årige, der har ikke kunnet måles nogen signifikant effekt, hverken generelpræventivt (generelt afskrækkende effekt), eller individuel præventivt (at den unge bliver skræmt/flyttet fra kriminalitet på grund eks. en anholdelse).

Med andre ord, så har højrefløjens bragesnak om tidlig konsekvens og dettes effekt ikke været andet end varm luft - og muligvis skadelige varm luft. Fordi vi har endnu til gode at se de langsigtede konsekvenser af de 2 år, hvor 14 årige blev strafforfulgt i retssale, i stedet for at blive hjulpet i social forvaltningen.

Mit bud er, at vi kommer til at se en markant tilbagefaldsprocent for de unge, der fra 2010 til 2012 blev idømt ubetinget frihedsstraffe, og især blandt de unge der afsonede i voksenfængsler på grund af kapacitetsproblemer.

Fordi, det er desværre virkeligheden i Danmark: Børn uden stemmeret, børn under 18, afsoner ofte ubetingedestraffefrihedsstraffe i voksenfængsler på grund af kapacitetsproblemer. Det ved højrefløjen godt, og de ved derfor også godt, at konsekvensen af deres forslag vil være, at nogle børn vil ende i fængsel.

Men er det så ikke godt med retssikkerhed? – tjoh det er da fint, men det er bare ikke det, børn har brug for. Børn har brug for voksne, der er fokuseret på at hjælpe dem, ikke voksne der er fokuseret på beviser i en retssag, eller med Eva Smiths ord:

- Forslagsstillerne fremhæver, at der er tale om en retssikkerhedsgaranti for barnet, idet det nu vil få en forsvarer. En forsvarer vil imidlertid koncentrere sig om beviserne mod barnet og ikke råde barnet til at tilstå noget, der ikke kan bevises. Men er det dét, et barn, der er trådt ved siden af, har brug for? Har det ikke brug for at sætte sig ned med en voksen, det har tillid til, og lægge kortene på bordet, så det skete så vidt muligt kan gøres godt igen, og barnet kan komme videre med en ren samvittighed? Retssikkerhed for børn er omsorg og opdragelse – ikke forsøg på at skjule kriminalitet”

 

Så ja, højrefløjens forslag handler om at smide børn i fængsel, det handler om at bruge ressourcer på indsatser, vi ved ikke virker.

Fordi i stedet for at konstatere, at ungdomskriminalitet er stødt faldende, fordi vi gør noget rigtigt, så vælger højrefløjen med åbne øjne at gå tilbage til en fuser - for sænkelse af den kriminelle lavalder virker ikke, og det ved de godt. Det er valgflæsk, når det er værst!

Danmark og børnene fortjener bedre!


Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015 - og venstrefløjen.

Annonce