Annonce

24. november 2015 - 23:13

Beskatning er ikke tyveri

De seneste år har vi set en fremvækst hos den yderste liberale højrefløj. Det har både manifesteret sig helt konkret ved et stigende antal stemmer til et parti som Liberal Alliance, men også mere bredt i den ideologiske oprustning blandt CEPOS og andre borgerlige fora. Det har betydet af jeg er begyndt at støde på argumenter, som jeg ellers ikke så særlig meget før i tiden. Jeg tror blandt andet det skyldes at mange unge danner deres politiske identitet gennem internettet, og derfor importerer de ideologier som ellers er meget underrepræsenterede i Danmark. En af dem er en eksplicit anti-statslig liberalisme(også kendt som "anarkokapitalisme", libertarianisme og minarkisme). En af argumenterne de gentager rigtig ofte er at skatteindkrævning er tyveri og grundlæggende illegitimt.

Derfor har jeg skrevet et blogindlæg for at give svar på tiltale.

 

Økonomisk aktivitet foregår ikke i et tomrum

Argumentet går ofte på at staten kommer og fratager folk deres hårdt tjente penge og dermed berøver dem deres ejendom. Hvilket er tyveri. Denne påstand overser at man ikke tjener sine penge alene - man tjener dem ved at indgå i en økonomi sammen med andre. Denne økonomi holdes oppe i fællesskab og kræver et velfungerende samfund for at eksisterer. Bredt forstået så indebærer det alt fra lovgivning der fastsætter regler for ejendom og økonomisk aktivitet til den infrastruktur man benytter for at komme på arbejde. Man trækker også på fælleskassen til at finansiere ens uddannelse, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse. Når man er afhængig af fællesskabet, og når man direkte og indirekte trækker på fællesskabets ressourcer, ja - så er det også rimeligt at man bidrager til fællesskabet.

Hey liberale - i glemmer vi ikke kun arbejder for samfundet - samfundet arbejder også for os!


Vi er sociale

Nogle liberale vil selvfølgelig hævde at de aldrig har sagt ja til at indgå i dette fællesskab og ikke vil acceptere det når de ikke kan melde sig ud. Men man kan ikke melde sig ud af samfundstilstanden. Så længe vi lever på samme planet vil der være behov for at fastsætte regler og tage beslutninger om hvordan samfundet  skal indrettes. Den dag vi kom til verden blev vi født ind i en social sammenhæng - og vores liv er omgivet af det sociale. Det sociale er med til at bestemme alt fra det sprog vi taler til de muligheder der omgiver os. Det er et grundlæggende menneskeligt faktum for vores eksistens at vi lever blandt andre mennesker og er nødt til at organisere samfundet i samarbejde med andre mennesker.

 

Privat ejendomsret kræver en stat

Hele problematikken omkring det fælles løser de anti-statslige liberale ved at lave en inddeling af verden ud fra den private ejendomsret. Men den private ejendomsret kræver love og de love skal håndhæves. Selvom ejendom kan føles naturligt og i overensstemmelse med vores egne territoriale instinkter og følelser, så har ejendomsbegrebet ændret sig igennem tiden. Det er samfundsskabt og da der ikke findes nogen entydig fælles forståelse af hvilke regler der skal gælde, så vil der uundgåeligt opstå konflikt omkring hvem der ejer hvad og på hvilke betingelser. Derfor kræver ejendomsretten en central myndighed der kan håndhæve lovgivning, og sådan en myndighed kræver finansiering og dermed skatteindkrævning. 

 

For at opsummere: Man kan ikke løsrive sig fra samfundet og al økonomisk aktivitet afhænger af det omgivende samfund, derfor er beskatning både uundgåeligt og helt legitimt.

 

Videre læsning: Ha Joon Chang: There is no such a thing as a free market

Annonce