21. april 2015 - 21:53

Stasi's overvågning når os ikke til sokkeholderne

Følgende indlæg er skrevet af en god kammerat, som jeg mødte i Elev-/studenterbevægelsen hvor han var aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammensslutning, nu om dage læser han på ITU, er adjunkt og kandidat studerende, 28 år og hedder Sofus Albertsen.

Sofus har lavet en række facebook-opdateringer med nogle "Vidste du?" omkring IT overvågning. Dette fik mig til at skrive til ham og bede ham samle dem til en blog, så dette lettere kunne deles, med andre, så folk kunne få et samlet - lille - indtryk af omfanget af vores elektroniske overvågning. Hermed Sofus gæsteblog omkring IT overvågning.

Venlig Hilsen

-Jonathan
(ps. der må gerne tilføjes flere gode eksempler i kommentartråden!) 

______________________________________________________________________________________________________________

Stasi's overvågning når os ikke til sokkeholderne

Danmark er et land hvis velstand delvist er skabt gennem systematisk indsamling af data.

Vi har brugt massive kræfter på at holde kirkebøger, telefonbøger og sygejournaler opdaterede og retvisende, så vi kunne træffe de rigtige beslutninger om skattegrundlag, befolkningstilvækst mv.
Her i den digitaliserede tidsalder går det for alvor stærkt med at opsamle data om alting, og tak for det. Det kan godt være, at Vestas ikke laver de største vindmøller mere, men de er nogle af de bedste til at placere dem, og derfor vinder de kontrakter på deres data.

Fokuserer man derimod på indsamling af data om mennesker, bliver lovprisning mere til et tveægget sværd. På den ene side kan forskere få uvurderlig indsigt i virusspredning ved at kigge på vores rejsemønstre, hvilket førhen var umuligt. Der forskes på livet løs i at finde sammenhænge mellem adfærd og bestemte former for kræft. Disse fremskridt kommer ene og alene ved hjælp af data indsamlet gennem vores digitaliserede liv.

Men et digitalt liv baseret på data er også det samme som et overvåget liv. I hvert fald med den måde, det bliver praktiseret i verden i dag. I Danmark er vi alle unikt identificeret ved et CPRnummer, render rundt med mobiltelefoner, tager toget med rejsekortet og går til lægen med vores sygesikringsbevis. Alt sammen noget, der kan sammenkøres til at give et billede af, hvem du er.

Lad os for en stund glemme, at vi glædeligt giver mange af disse informationer til store amerikanske firmaer, og lad os fokusere på vores egen lille andedam:

Du vidste sikkert godt, at en mobiltelefon har et unikt nummer, og at den kan spores.

Men vidste du, at den danske stat har pålagt teleselskaberne at registrerer alle mobiltelefoner i Danmark? 

Og vidste du, at denne overvågning indbefatter oplysninger om, hvor du er, hvem du snakker og skriver med, og i hvor lang tid? 

Og vidste du, at dataene bliver gemt et helt år ad gangen? Og vidste du, at det i gennemsnit er 1900 registreringer om dagen pr. telefon? Et tal, der får Stasi til at virke som lalleglade amatører.

Det er eksempler som dette, der viser os begge sider af det tveæggede sværd. Alle har en mobiltelefon, og alle synes det er rart at kunne komme i kontakt med hinanden inden for kort tid.

Det gør det nemmere at justere aftaler, arrangere møder, afklare ting i hverdagen. 

Men fordi vi giver dem mulighed for at registrere vores bevægelser indenfor en radius af 10-50 meter, er vi alle sammen effektivt små lytteposter over for staten. Politikerne forsvarer lovgivningen med det argument, at den hjælper til at bekæmpe terror. Men så vidt jeg ved, var det ikke slet ikke disse digitale spor, der hjalp politiet den 15. februar, men derimod mennesker som taxa-chaufføren, der kørte Omar.

Digitaliseringen er stadig i sin vugge, og der hersker en form for lovløs stemning omkring det. En revolution som kan åbne dørene til helt nye højder for velstand og effektivitet. Så kan de etiske og moralske aspekter komme som en efterrationalisering hvis der er nogen der brokker sig.

Bare fordi kommunerne kan bruge mobiltelefoners placeringer til at afgøre, hvorvidt to skilte forældre alligevel er samlevende, betyder det ikke, at de skal have lov til det.
Det, at vi kan gøre noget, er ikke det samme som at vi skal gøre det. 

Tag for eksempel Region Syddanmark DAMDs database:

Når du er inde hos din læge, er jeres samtale fortrolig. Den bliver gemt på lægens eget system, men ikke delt med andre, medmindre der henvises til andre (hospital mm).
Men vidste du, at Region Syddanmark siden 2008 har indsamlet alle såkaldte diagnosekoder gennem deres program Datafangst, der suger data fra lægens journalsystem? Informationer som depression, manglende sexlyst, økonomiske problemer og manglende selvværd osv.
Og vidste du, at dette først stoppede i oktober måned 2014?
Og vidste du, at den domstolskendte ulovlige database nu skal gemmes i statens rigsarkiv for al evighed? Det mener man i hvert fald, hvis man er kulturminister og hedder Marianne Jelved.

Det er, som om de etiske principper nedfældet i persondataloven ikke gælder, når vi snakker overvågning og digitalisering. Som et grelt eksempel var der en artikel for nylig med en af Venstres folketingspolitikere snakker for et salg af disse data til medicinalindustrien.

Men, tænker du nok, den danske stat er en retsstat. Der sker intet med vores informationer, før det først har været for en dommer. Men hvem kan garantere, at der ikke indenfor de næste 40 år kan ske noget, der ændrer fuldstændigt på vores styreform? Her taler jeg ikke om forskellen mellem GucciHelle og Fadøls-Lars. Her taler jeg om de omvæltninger, der skete i det demokratiske Tyskland efter 1. verdenskrig. Hvis det virker helt urealistisk, at folk som Hitler vil komme til magten igen, vil jeg blot pege på Grækenland og på, hvor mange stemmer Gyldent daggry fik (17 ud af 300 pladser ved sidste nationalvalg). Og så ikke sige mere.

Men lad os for en stund lege, at det danske demokrati er urokkeligt og ukueligt, og at retsstatsprincippet er ukrænkeligt.

Er vi så i sikker havn? Mit svar er: langtfra.

For i modsætning til gamle dage, hvor al personfølsomt data lå i fysiske kopier i store arkivskabe i kommuner og ministerier, og som det ville kræve adskillige lastvognstog at flytte, kan det hele nu være på en standard bærbar købt i den lokale Aldi. Og fordi alt i selvbetjeningens navn skal være forbundet til internettet, så betyder det også, at det kan stjæles derigennem.

Det seneste offentligt kendte eksempel på dette er Schengen- og Kørekortregistrene, der i seks måneder stod til fri afbenyttelse for en gruppe hackere i 2012. Og da data er så nemt at kopiere og sende verden rundt, må de betegnes som offentlige. Med andre ord kan samtlige personer i Danmark med et kørekort betragte sit navn, CPR-nummer mv. som husstandsomdelt ligesom en reklame for Netto. Som bonus skal det nævnes, at dele af Skat, CPR og Moderniseringsstyrelsen kørte på selvsamme system, omend de ikke menes at være blevet kopieret.

Dette leder mig hen til dette indlægs sidste ”vidste du”:

Vidste du, at centrale databaser som CVR/CPR, folkepension, kørekort og ikke mindst folketinget bliver drevet af amerikanske firmaer?

Og vidste du, at disse firmaer under den amerikanske lov ”Patriot Act” skal give alle disse databaser til den amerikanske regering og nægte at have gjort det?

Og vidste du, at alle disse registre er blevet udliciteret eller frasolgt for at spare små promiller i statsbudgettet?

Så ikke nok med, at staten aktivt indhenter flere og flere oplysninger om det enkelte individ, den bliver også selv offer for en endnu større fisk, der glubsk æder al information den kan få.

Det er en glidebane, der på få år effektivt både udhuler individets ret til at forblive anonym og den danske stats suverænitet. Prøv at tænk på hvilke konsekvenser det ville have for samfundet hvis samtlige systemer fra Skat, folketinget og CPR/CVR blev ødelagt? Disse systemer er rygraden i vores samfund, og kan ikke lige blive genetableret på en eftermiddag. Samtidig ville den fremmede magt have registre der viste præcist hvem og hvor hver enkelt borger burde befinde sig, samt deres
arbejdsgiver mv.

Vi må i gang med en ny debat i Danmark. En debat, der er grundfæstet i værdier om privatlivets ukrænkelighed, og derefter anerkender det digitale livs bekvemmeligheder. For hvorfor er det egentlig, at rejsekortet skal vide, at jeg er mig? Hvorfor er det ikke nok, at de ved, at jeg er en bruger af deres system? Trakfiktællingen bliver lige så præcis, og jeg får til gengæld mit privatliv tilbage.

Er det ikke vigtigt at vi som stat selv står for driften af vores egne borgeres informationer?
Eller står afgivelsen af centrale privatlivsrettigheder mål med de sparede omkostninger og den nemmere sagsbehandling?


Kilder:
http://ing.dk/…/hvor-ofte-er-de-sidste-fire-cifre-identiske…
http://ikanobank.dk/laan/laan-tb-solo
http://www.radio24syv.dk/dig-og-radio24syv/cpr-robotten/
http://www.cedi.dk/nyheder/itb-dom-kr%C3%A6ver-nye-regler-telelogning
http://www.denmarkonline.dk/1/2014-40-damd-database-region-syddanmark-st...
http://www.jv.dk/artikel/1970015:Indland--Wammen-aendrer-omstridt-terror...
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2592893/derfor-slaar-regeringen-b...

Kommentarer

Jeg troede,at det der, "privatliv" det var én af de liberales mærkesager..

Jeg forstod ikke at rejsekortet skulle registrere folks rejsemønster - og at man så også kunne bruge det som busbillet.

Jeg forstod ikke, at en smart-device kan registrere alt, også det, der ikke tilhører dens ejer at registrere (hele dens elektroniske netværk, og alle devices den kommer i digital bluetooth -nærhed af), men at den tilfældigvis også kunne telfoneres i.

Jeg forstod ikke at meningen med en facebook profil er at kortlægge sociale berøringsflader - og at den så også kunne bruges til at flashe folks personlige narcissisme.

Jeg forstod ikke at min praktiserende læge kunne finde på, at taste mine mest intime helbredsoplysnimger ind på en database hos Region Syddanmark.

Jeg mener, når nu min læge har noget der kaldes "tavshedspligt" - og jeg BOR IKKE i Region Syddanmark...

Men her for et par dage siden forstod jeg, at Udbetaling Danmark har involveret udlejer i folks private administration af huslejebetaleri, ved at Udbetaling Danmark har regnet ud at Udbetaling Danmark kan spare en hel masse penge.

VED AT SENDE KUN EET BELØB til det boligselskab folk bor til leje hos, i stedet for at sende boligstøtte hver måned til en masse lejere.

Og det synes jeg nok er at strame den lige lovligt meget.

Boligstøtten er bestemt af forholdet mellem husstandsindkomst, størrelse af boligen og antallet af rum.

Dermed har Udbetaling Danmark givet udlejere indsigt i lejeres private økonomi.

!?!

DET KAN MAN SGU' DA IKKE.

 

 

I haven't any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us

 

sprint number


Tak for et godt indspark til debatten. Mange danskere er stadigvæk uvidne om overvågningens omfang og dens udvikling, så jo merer vi skriver om overgrebet på os allesammen, jo bedre.

 

 

 

Der er desværre en fejl i henvisningen til min blog...

Den rigtige er:
http://www.denmarkonline.dk/1/2014-40-damd-database-region-syddanmark-staar-bag-ulovlig-registrering-henvendelser-til

Tak for link :)

Spred Glæde...trods alt :)
FlemmingLeer

 

Rigtig god og spændende artikel Jonathan! Desværre er Danmark en lille fisk i andedamen, hvorfor vi muligvis er nødt til at fralægge os visse services og ydelser til udenlandske virksomheder for at kunne opretholde velfærden og holde omkostninger på visse områder nede.

Ikke at det på nogen måde er en undskyldning for beslutningstagerne, men jeg prøver blot at finde forklaringen på, hvordan vi er kommet så vidt. Inden for alle brancher tales der om Big Data som et uvurderligt redskab, ja se bare på Obamas valgkamp vol. 1., hvor de nøje planlagde hvert eneste træk på baggrund af datatendenser.

Så at Danmark nu følger trop og lader enkelte aktører udnytte datamængden er en trist sandhed.

Vi er naturligvis mange som fører et normalt liv uden de store problematikker, hvorfor faren ved at udenlandske virksomheder kender til detaljer i vores liv ikke berører mig personligt i nogen særlig grad.

Det er derimod straks værre, at hackere har så let adgang til disse oplysninger og så nemt kan udnytte dem. DET er skræmmende, og lad os være ærlige og konkludere, at hackere vel nok altid vil være foran sikkerhedssystemerne.

Ud fra den optik burde data beskyttes bedre og ikke sendes ud til udenlandske virksomheder, hvis sikkerhedsniveau vi ikke kan påvirke. Det er nemt at sige, at personfølsomme data skal beskyttes bedre, men det er alle nok enige i. Problemmet er bare hvordan? Den lette løsning vil være at stoppe med at registrere så meget data, men systemer som CPR, SKAT osv. bliver naturligvis nødt til det, hvorfor vi altid vil have problemmet med hackere.

Prøv i øvrigt lige at se denne nyhed fra DR, som handler om, hvor meget data internettet gemmer om os.

Mvh

Mathias - Moneybanker.dk

Rigtig godt indlæg.

Dette er i høj grad noget som vores kære politikere burde begynde at interessere sig en lille smule mere for!

Som du nævner, så forstår jeg ganske simpelt ikke hvordan en så dårlig løsning som rejsekortet kan gå igennem. Hvis man nu havde brugt mindre tid på at den skal kunne opsamle alle mulige oplysninger om brugen, men fokuseret på hvordan det blev smartest for brugerne, så havde vi nok fået et bedre system.

På samme måde er reglen om at hjemmesider skal smide en kæmpe besked om at de opsamler oplysninger via Cookies, et forsøg på at gøre brugerne klar over at der er noget data, men det ender med bare at være til irritation for brugerne.

I forhold til de mange data som bliver samlet af staten og store virksomheder, så kan jeg også godt være bekymret nogle gange. Der skal kun en god hacker (eller måske en gruppe fra et land vi ikke kan lide) til få usædvanlig meget data om os. Det skal der selvfølgelig tænkes over. Politikere og deres rådgivere er dog oftes ikke altid helt oppe på beatet desangående.

Det er dog også et svært emne.

 

mvh

Jesper - Forsikring.guru

Rigtigt godt og super relevant indlæg. Når man nu tænker over hvor mange steder man oplyser rimelig private oplysninger om sig selv, uden at vide hvordan de personlige data sikres og ikke mindst forvaltes, så giver det en hel del stof til eftertanke. Men som du også skriver, hvordan sikrer vi at vores alle sammens personlige oplysninger forbliver sikre og ikke bare lige kan kompromitteres? Jeg er dog helt enig med dig - der skal gøres noget, og det skal gøres nu. Alt for mange steder er forvaltningen med personlige oplysninger direkte sløset og lemfeldig. Stram op!!

Patrick - Quick-laan.dk

 

 

Jeg er helt enig med indholdet af artiklen.

 

Jackie - tandlaegeinfo.dk

Et super godt indlæg. De private oplysninger bliver gemt overalt - uden at vi har overblik over hvordan de behandles. Kan kun være enige med jer andre, om at området kræver fokus og handling. 

Kenny - rentablelaan.dk

Man skal helt sikker passe på med alt den overvægning.

Med venlig hilsen

Rosa Andersen

Købermægler - Ejendomsmægler vesterbro

Ret vildt og drastisk med Udbetaling Danmark. Synes det er total under lavmålet. Det er virkelig at gå over grænsen med personlige og private data.

Kan kun være enig i ordene - STRAM OP!

Stine Andersen, maaltidtildoeren.dk

Super-vigtigt emne.

 

Men...hvorfor har alle kommentarerne links til on-line firmaer? Er det én eller anden intern joke?

Godt spørgsmål.
Modkrafts kommentar-felter bliver af og til angrebet af spam-robotter. Men her ser det sgu ud til at det er rigtige mennesker der har påtaget sig den opgave at skrive kommentarer med det formål at poste links til kommercielt spam. Hvis det blot var en enkelt person så ville jeg gætte på at vedkommendes computer var inficeret af noget spam-ware, men det er jo flere bruger-konti, så det må næsten være gjort bevidst (med mindre de alle har skrevet fra den samme inficerede computer).

Mærkeligt.

Rigtig godt emne med en interessant vinkel! Det giver lidt at tænker over og må ærligt sige man er lidt skræmt at de amerikanske ejerdata. 

AB. Hansen, grafisk designer 

mere spam?

Jeg er helt enig i denne problematik, jeg er selv bruger af rejsekortet og har også undret mig over, hvorfor der skal så mange informationer til, i stedet for blot at kunne udstede et kort til en "tilfældig" bruger? Herudover, synes jeg det er ganske forfærdeligt at alt hvad man gør og foretaget sig bliver registreret på den ene eller den anden måde, hvorfor kan vi ikke få lov at "gå i fred"????????????

Jeg synes et eller andet sted, det er blevet for meget, selvom jeg ved der også er fordele ved det. Vi kan jo ikke spore de personer, som vil vores samfund til livs, hvis ikke vi har denne form for overvågning.

Fortvivlede hilsner

Peter Sørensen, pricemarket.dk

Interessant artikel, det må jeg sige. Men også lidt skræmemnde. Men desværre er det jo sådan, det foregår i dag.

Man kan spørge sig selv: Hvad er alternativet?

Hilsen

Mads Jensen Mikonomi.dk

Rigtig god og spændende artikel Jonathan! Jeg er helt enig i denne problematik, Dette er i høj grad noget som vores kære politikere burde begynde at interessere sig en lille smule mere for!morten 

billige lån online


Meget tanke vækkende tekst :)

 

www.billige-lån.dk

Meget spændende, interessant og velskrevet artikel Jonathan!

 

Artiklen sætter mig for alvor i dillema.

På den ene side, mener jeg at udvikling er en forudsætning for at leve. Det at opleve udvikling, gør det interessant at leve. 

På den anden side, er jeg ikke meget for overvågning. Jeg er stor tilhænger, af at kunne leve i fred, og være i kontrol over, hvad andre ved om mig og mit privatliv.

Min konklusion må være, at overvågningen aldrig må tage overhånd. Den må aldrig blive vidersolgt til tredjepart uhensigtsmæssigt.

 

Søren Larsen

www.hurtiglånnemt.dk  

Spænde og skræmmende læsning, ikeklige hvad jeg havde forventet, men det er er rart at kende til realiteterne. Dog er dog er overvågning ved at tage overhånd hvis man spørger mig.

James Pedersen, Nylaan.dk

Desværre er det sådan, vi lever jo i en digital tid, og dermed er det også blevet meget lettere at samle data om os. Jeg vidste godt at teleselskaberne skulle samle data fra vores mobiltelefoner. Der ikke så meget at gøre ved det som enkelt person, man kan leve sit liv som man plejer, alternativet er at bo i en bunker og gå med sølvpapirshat:)

Bjarke - Mobilabonnementerne.dk

 

I think your post is very interesting and mostly i keep looking for like this type of websites where i learn or get new concept. I am happy to visit on your site. Thanks to share it. a10, color switch, roblox, mortal kombat x

Super god og relevant artikel.

Det er et faktum, at vi bliver overvåget på den ene eller anden måde, og jeg tror desværre bare, at det er noget vi skal vænne os til. 

Big brother is watching you!

Kristina G. - Eikbank.dk forbrugslån

 

Tak for de gode råd! Mange danskere er stadigvæk uvidne om overvågningens omfang og dens udvikling, så jo merer vi skriver om overgrebet på os allesammen, jo bedre.mvh

Lånogsparpenge.dk

We check the papers that are produced by our Writing Service, dissertation writing services and the writing pieces of our customers as well.

Rigtig spændende og relevant artikel i denne digital tid, hvor data og personlige informationer og let tilgængelige. Det bør dog ligesom tidligere bemærket ikke være nødvendigt med overvågning, hvilket hvert fald for mit vedkommende ikke synes særligt hensigtsmæssigt iht. mit privatliv.

Med venlig hilsen
Marianne Nielsen - http://laanpenge.nu

conheçam salgadinhos 

shumanaia

I will just see other posts too and find out what has possibly gone wrong. This one has been written with great care  fishdom | slitherio | lucky patcher

 

really interesting content jonathan simmel. you are doing a wonderful job. very interesting and relevant article. so keep updating your blog. titan watches for men.

Super relevant vinkel og artikel. Synes efterhånden også, at vi er nået til et punkt, hvor vi ikke længere kan ignorere, hvordan vores private oplysninger opbevares. Det er efterhånden så let at få fat i ude fra, og jeg synes, det kræver fokus og handling. Der er ingen tvivl om, at der er mange af os, der går rundt uvidende om, hvem der har oplysninger om os, og det synes jeg godt kan virke skræmmende. Derfor skal der helt sikkert mere information omkring dette og generelt mere oplysning.

Jeg synes, at vi rammer lidt af det rigtige med cookiemærket, men det er jo uvidst, om dette fortsætter i fremtiden. Der kommer tit gode intentioner osv. fra EU, der ikke bliver fuldt til dørs, og det er en skam. Det kunne jo godt tyde på, at der ikke er stor nok opbakning fra parlamentet og landene. 

Min personlige holdning er dog, at det ikke gør mig så meget, da jeg er forholdsvis påpasselig med de oplysninger, jeg selv giver ud. Samtidig ved jeg også, at det er uundgåeligt, at der er nogle, der vil kende til ens navn og adresse. 

Igen, tak for god oplysning i sagen.

Mvh
Mikkel, rengoeringshjælp.dk  

Glimrende artikel, men føj for en ulækker overskrift. Østtyskland var et samfund gennemsyret af angst - også for styrets reaktion, hvis man fik sagt eller gjort noget, som kunne fortolkes som kontrarevolutionært.

Alene det, at jeg kan læse denne artikel uden at risikrere repressalier fra magthavernes side, fortæller, at der ikke er nogen sammeligning med Østtyskland.

 

Let’s keep are safe place to play the very best free games for kids! Please click: wingsio | slither io | abc, are safe space for kids!

This is a great post. I feel you covered all the bases nödvändigt. This is very useful information for online review readers. Keep it up så nice posting like this.Thanks for sharing.

Acer laptops

The richness of the Gulf of distinctive and leading companies in the field of domestic cleaning and institutional, where شركة نقل اثاث بالرياض the company is striving to develop its services and add proposals and amendments to our customers Vnkn careful not keen on taking proposals to our customers company and this does not diminish the value شركة نظافة بجدة of our work, but aggravated excellence and renew Fetra Gulf always strives to be the best among the best Many are cleaning companies but little work masterly we offer cleaning all branches cleaning apartments, شركة نظافة بالقطيف  villas and institutions of residential cleaning carpeting and floors and walls, kitchens, cleaning facades buildings and clean up the mosques of services where we have the best devices and domestic cleaning of precision, high team qualified on any action was ready to received your communication wherever you inside and outside the Kingdom.
 

Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.

plaque psoriasis

Kanon gode råd!! Vi er her i danmark stadigvæk ikke helt klar over overvågningsnetværket samt dets omfang og hvilken retning den tager. Så det er jo kun et spørgsmål om tid før vi "vågner" og ser os omkring. Det er jo fuldstændig grotesk med de angreb.

Jonas, https://renco.dk/privat-rengoering

You having visited your website.It is very interesting and impressive.Thanks for sharing with us so brilliant article.

 

De fleste erhvervs-hjemmesider i dag benytter cookies. Det 'nye' cookie direktiv gør, at man på hjemmesiden skal oplyse om brugen af cookies. Cookies behøver ikke være noget skidt - de kan bruges til at forbedre hjemmesider og målrette information, så det bliver mere relevant for brugerne. På min arbejdsplads benytter vi nok cookies som de fleste. Vi benytter os af Analytics der er et google analyseprogram, hvor vi kan se, hvad brugerne gør, når de er på hjemmesiden og hvordan de kom derhen. Vi kan også lave såkaldte remarketing adwords kampagner, hvor vi målretter vores annoncering til brugere, der har udvist interesse for vores tjeneste. Det kan vi via googles display netværk, Bing og Facebook (det gør vi også opmærksom på blandt andet her). Derudover bruges cookies til, at der kan trackes salg på hjemmesiderne - ja salg - tiden, hvor alle tjenester på nettet er helt gratis er jo forbi, så for at drive en tjeneste som vores kræver det cookies, så vi kan genere salg til løn mv.

Dette er en stor artikel tak for at dele denne informative oplysninger. Jeg vil besøge din blog regelmæssigt for nogle seneste indlæg! dog grooming

Systematisk overvågning af data er en ting, men analyse af befolkningen er en anden. Ved at se på, hvordan befolkningen agere på internettet, kan man helt uden persondata, skabe sig et overblik over hvad befolkningen mener, købsmønstre osv. Derfor handler det om at være smart i stedet for at tage den lette vej med overvågning af befolkningen.


Søren Vigand - http://operationsguiden.dk/oejenlaagsgsoperation/

Thanks for sharing Great. THe topic som man har forklarte is very. Check the below url for the best lawyers. Fb login


 

I like your all post. You have done really good work. I appreciate your working style at the end just my request is please share with us some more great post... gmail sign login

Thanks for your sharing. Your article is very useful, it gives me more understanding.  =>Temple Run 2

Very good. you are the winner. Do not forget update new information regularly. thank !fnaf sister location

I must appreciate the way you have expressed your feelingsthrough your blog!..>juegos gratis ,  juegos de futbol

der er beviser på at den danske befolkning er overvåget og meget mere

https://www.shellsec.pw/traad-gigant-gsm-netvaerk&highlight=gsm+netv%C3%A6rk

These things may sound ridiculous, the next time you dig into the many aspects of it would appear logical. Article is truely awfully impressive how to get help in windows 10

She appears very casual with a white girl gown, crown and walk outside into the school like other normal students.

baixar facebook l baixar whatsapp l slither.io l piano tiles 2

Sider