Annonce

4. oktober 2016 - 22:52

Axel Towers – En afgørende faglig kamp!

Entreprenørfirmaet DEKO har i mandags fyret 40 tømre/snedkere fra prestigebyggeriet Axel Towers i København, efter de i 14 dage havde nedlagt arbejdet – Men den faglige kamp der i disse dage udspiller sig i det centrale København, er langt mere betydningsfuld og afgørende, end hvad øjet først antager.

Har i bunden skrevet en kort baggrund for hvad konflikten handler om - er man ikke bekendt med baggrunden, kan man med fordel læse denne først :)


Konflikten er langt mere afgørende!
Konflikten mellem DEKO og de 40 tømre/snedkere er langt mere end blot et stykke solidaritetsarbejde for 40 kollegaer som er blevet snydt af deres arbejdsgiver og efterfølgende uretfærdigt fyret. Denne konflikt er også afgørende for mig, som elektriker, på minimum tre andre områder:

1. Tør folk kæmpe – findes solidariteten?
Vi er alle blevet snydt af arbejdsgivere, og minimum alle i håndværksbrancher kender oplevelserne af arbejdsgivere som snyder med en slumakkord, trækker opmåling i langdrag osv. Ofte bliver vi pisset frustrerede, når vi bliver snydt for mange tusinder kroner, men vi bukker nakken og går videre i vrede. For os som fagligt venstreorienterede som gang på gang forsøger at tale en modstand op mod disse arbejdsgivere, er det afgørende for at vinde kollegaernes tillid. At vi tror på, at der findes et sammenhold og en solidaritet i branchen, der sikrer at ”folk står bag os” så vi tør stå imod presset fra arbejdsgiverne, og tage de faglige kampe – Derfor er det altafgørende at de folk som tør stå imod (f.eks. kollegaerne på Axel Towers) ikke bliver efterladt på perronen. Vi skal vise overfor dem, os selv og alle andre, at vi står last og brast i byggebranchen, at vi ikke overtager strejkeramt arbejde, at vi solidarisk dækker de økonomiske tab, og at vi hjælper folk videre til bedre arbejdspladser. Hvis vi ikke praktisk kan vise dette, når folk står imod, så får vi aldrig overbevist folk om, at de skal turde kæmpe - også i det små. Derfor er kampen på Axel Tower afgørende!


2. Krisen er vendt! – Hjælp arbejdsgiverne til at forstå det!

Efter en række hårde år i branchen er tiderne vendt. Den reallønsfremgang vi har mistet gennem årene, skal indhentes nu – men arbejdsgiverne har endnu ikke for alvor forstået, at situationen er vendt, og de tror stadigvæk, de kan spise folk af med de forringede vilkår. Skal arbejdsgiverne over en bred kam forstå dette budskab, så kræver det at spydspidserne tør gå forrest og kræve forbedringer (også selvom kollegaerne på Axel Towers faktisk har krævet langt under gennemsnittet – så er det i sig selv at sige fra til yderligere underbetaling et fremskridt!) – Derfor er kampen på Axel Towers afgørende!

3. OK17!
Vi nærmer os de indledende forhandlinger om den næste overenskomst på det private område – Det er nu både arbejdsgivere og lønmodtagere vejrer luften og fornemmer stemningen rundt omkring. DEKO har længe været kæledækken i arbejdsgiver-klassen med deres formidable evne til at presse lønningerne. I krogene ulmer oprøret for et effektivt værn mod social dumping – den afgørende faktor for forhandlingerne af overenskomsten i 2017 er ikke de gode argumenter, eller hvor velforberedte og velargumenterende fagtoppen agerer – den helt afgørende faktor er, hvor villige folk er i branchen til at kæmpe og tage en konflikt for at opnå forbedringer. Konflikten på Axel Towers handler ikke direkte om OK17, men om en større og langvarig konflikt lige inden de første forhandlinger, så den vil unægtelig blive vurderet for at måle modstanderens ”kampvægt” før det store boksebrag. Kan kollegaerne på Axel Tower holde ud? – Hvordan agerer resten af branchen? Bakker de op? Laver de blokade? Hvad med andre brancher? Hvor tændte er folk? – Derfor er kampen på Axel Towers afgørende!


Hvad gør vi så?
1. Find: ”Støttegruppe for tømrerne på Axel Towers” på facebook – følg deres anvisninger, spred ordet og historierne – Viden og oplysning er afgørende.
2. Begynd indsamlingerne på byggepladser, i firmaer, i skoler, gågader, boligforeninger, partiafdelinger, vennegrupper, faglige klubber osv.
Som beskrevet er det økonomiske tab stort, og vi skal ikke efterlade kollegaer i en økonomisk ruin, fordi de kæmper vores kamp. Husk, at det er kollegaer, som ingen indtægt har, men har familier og udgifter – Man kan overføre et beløb til mobile pay: 7135 0253.
(Note: Det vigtigste er at få spredt viden, og skabt opbakning – hellere indsamle 50,- blandt 10 kollegaer i en frokoststue, end selv at overføre 200,- - vi vinder ikke på penge, men på opbakning i den brede befolkning!)
3. Bland dig i samfundsdebatten, læserbreve, flyers, skriv en facebookopdatering! – Del en af tømrernes! – Snak med familien osv.
4. Stå klar til når den fysiske blokade rammer – På et tidspunkt vil DEKO være tvunget til at forsøge at få skruebrækkere til at overtage arbejdet. Det er selvfølgelig gode kollegaer, som vi behandler pænt - men vi hjælper selvfølgelig de nye kollegaer med ikke at komme ind på pladsen. Det kræver en del mennesker, også for at undgå politiet blander sig i en faglig konflikt.


Sidst af alt:
Klap de kæmpende tømrer på skuldrene! - eller send dem en SMS... Det er ”måske det letteste,” men selvom det er så ligetil, så kan det også være grænseoverskridende. Det er helt afgørende at vores kollegaer ikke taber hovedet. Husk at rose dem fordi de tør sætte det hele på spil, for en kamp som også er større end dem selv – De har udvist det største mod ved at turde tage en kamp, hvor andre måske ville have bukket nakken - lad os forsøge at gengælde det mod!


Tilføj gerne flere gode råd, kommentarer og andet i tråden nedenfor!

 

Baggrunden:
Pt. har hver tømrer/snedker nok mistet i omegnen af 20.000,- i tabt arbejdsfortjeneste, samt et tillægsbeløb på 70-100,- pr. time i bod til arbejdsgiveren. Dertil skal ligges, at de nu er fyrede og kan forvente op mod 5 ugers karantæne i A-kassen…
Basalt set handler konflikten om, at arbejdsgiveren aldrig har indgået i reelle forhandlinger omkring udregningen af akkorden for arbejdet. Derfor har kollegaerne alene modtaget en lille lønudbetaling, mens de har ventet på den samlede forhandling af lønsummen. Firmaet har trukket disse forhandlinger i langdrag – som firmaet har gjort flere gange før på andre pladser – og nu står 80-90% af byggeriet færdig, uden at der har været reelle forhandlinger. Derfor trak kollegaerne i nødbremsen, og satte sig på røven indtil de reelle forhandlinger startede. De nåede dog at genoptage arbejdet, under løfte om at forhandlingerne ville starte – hvorefter firmaet præsenterede et endnu dårligere udspil end tidligere. Det fik kollegaerne til at nedlægge arbejdet endnu engang, og takket været arbejdsretten, er kollegaerne nu idømt bod og er blevet opsagt. Firmaet har dog tilbudt at genansætte en række af kollegaerne, og blot slippe med de mest faglige aktive… Men disse tømre/snedkere kender til ordene: ”Sammenhold” og ”Solidaritet”, så intet splitter de 40 fyrede

Så ”kort” kan historien om den faglige konflikt opsummeres, og derfor står der nu 40 gode kollegaer hver dag foran byggeriet…


"Afvejningen er begyndt - let's get ready to rumble!" 

Annonce