Annonce

24. januar 2014 - 21:25

Om forslaget til nyt principprogram for Enhedslisten

Den af Enhedslisten's hovedbestyrelse nedsatte “skrivegruppe” har fremlagt et udkast til nyt princip-program, som i november blev sendt ud til medlemmerne. Men det er ikke bare en sproglig gennemskrivning og opdatering, som der ellers har været lagt op til.

Sproget er helt sikkert blevet meget enklere. Men samtidig er det skrevet, så de fleste af dem, der ligger til venstre for de Radikale, vil have svært ved at finde ret meget at være uenige i.

Reformistisk?

I det hidtidige principprogram, fra 2003, hedder det fx, at EL ”tager afstand fra »reformismen« i Socialdemokratiet og SF.”

I det nye udkast er der ingen afstandtagen fra reformismen – eller fra S og SF’s politik. Det fremgår simpelthen ikke, hvordan EL adskiller sig fra andre politiske strømninger i arbejderklassen!

Ja, hvis man nærlæser programmet, fremstilles socialismen mest som noget, der adskiller sig “i grader” fra krise-kapitalismen: Alle skal have “ret til medbestemmelse på arbejdspladsen”, “befolkningen deltager mere direkte i beslutningsprocessen”, “et socialistisk demokrati, hvor en aktiv befolkning tager langt mere direkte del i udformingen af samfundet” (mine fremhævninger).

Hvad er der nu galt med, at arbejderklassen faktisk tager hele magten i samfundet? Hvem er det, arbejderne skal medbestemme sammen med?

Revolution

I det hidtidige principprogram er revolutionen beskrevet som “overtagelse af de økonomiske nervecentre”, “erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer”, “frem for alt opløsning af politiet og militæret”, vi “kan ikke bare »overtage« den nuværende stat” osv.

I det nye udkast er ordet revolution nævnt 1 (én) gang: “Derfor arbejder vi for en grundlæggende forandring af Danmark, hvor kapitalisme erstattes af et socialistisk demokrati. Det er det, vi kalder for en revolution.”

Ordene “politi” og “militær” findes overhovedet ikke i udkastet!

Et afsnit, som taler om en “samfundsomvæltning”, hvor “de ansatte overtager kontrollen med virksomhederne fra de nuværende ejere” kunne man ikke blive enige om i skrivegruppen. Det vil måske blive indføjet på årsmødet ...

Demokrati

Til gengæld snakkes der meget om “demokrati” i udkastet. Det kan der være gode grunde til. Et af magthavernes ideologiske kort er jo at kalde regimerne i det tidligere USSR og Øst-Europa for “socialistiske”.

I det hidtidige program tales der om “demokratiske folkemagtsorganer, som har den organiserede styrke til at vinde konfrontationen med kapitalmagten”. De er den demokratiske basis for socialismen.

I det nye udkast bliver demokrati til parlamentarisk demokrati plus udvidet medbestemmelse. Og hvad værre er: Der bliver i realiteten sat lighedstegn mellem socialisme og dette Christiansborg++ demokrati. Demokratiet skal formentlig også omfatte hidtidige undertrykkere som Mærsk, generalerne, politicheferne osv.

Krisen, Egypten, Grækenland ...

En læser af udkastet vil ikke opdage, at vi siden 2008 har været i “den dybeste krise siden 30’erne”. Eller at “revolution” siden 2011 har været sat på dagsordenen i Mellemøsten og Nordafrika. Eller at millioner af arbejdere i bl.a. Grækenland og Spanien de seneste år har kæmpet en indædt kamp mod krise-politikken.

Udkastet har ingen strategi. Hverken for vejen til socialisme eller for, hvordan vi kan komme i offensiven mod vores hjemlige krise-politik.

Udkastet adskiller sig ikke væsentligt fra SF’s program for 20-30 år siden. Det bringer overensstemmelse mellem ELs program og den venstre-reformistiske dags-politik. Hvis det bliver vedtaget, vil det være en klar højre-drejning.

“Skrivegruppens” forslag bringer Enhedslistens program i overensstemmelse med den venstre-reformistiske dags-politik. Det ligger markant til højre for EL’s hidtidige program og vil forstærke højre-drejningen i EL. 

(Denne blog har været bragt i Socialistisk Arbejderavis, nr. 335, 16. jan. 2014, side 07)

Annonce