Annonce

12. august 2014 - 14:12

Den europæiske civilisation?

"We decree that Jews and Saracens (arabere) of both sexes in every Christian province and at all times shall be marked off in the eyes of the public from other peoples through the character of their dress.

Moreover, during the last three days before Easter and especially on Good Friday, they shall not go forth in public at all, for the reason that some of them on these very days, as we hear, do not blush to go forth better dressed and are not afraid to mock the Christians who maintain the memory of the most holy Passion by wearing signs of mourning."

(Fourth Lateran Council, 1215)

 

Jew with Jewish badge in yellow ring form.

"The Jewish badge of guilt which is their tragedy to wear" 


Et smædeskrift af Martin Luther

Men lad os sige det 'bare' var den 'rabiate' katolske kirke i middelalderen. 

"Derfor skal og maa det ikke være en Spøg, men en dyb Alvor, for os Kristne at finde Raad herfor og redde vore Sjæle fra Jødernes Indflydelse, det er at redde dem fra Djævelen og den evige Død. Og som ovenfor sagt maa det første være at opbrænde deres Synagoger med Ild og kast, hvem der kan, Svovl og Beg til Baalet.

Kunde nogen ogsaa kaste Helvedes Ild paa Baalet, var det godt. For at Gud kunde se, vi mente det alvorligt, og hele Verden kunde tage efter vort Eksempel, fordi vi hidtil af Uvidenhed har taalt et saadant Hus (hvori Jøderne saa skammeligt har bespottet Gud, vor kære Skaber og Fader og hans Søn) men som nu endelig har faaet, hvad det fortjente."

Om jøderne generelt:

"Thi baade deres Talmud og Rabbinere skriver, at det er ingen Synd at dræbe, hvis en Jøde dræber en Hedning, men derimod, hvis han dræber en Broder i Israel. Og holder han ikke sin Ed til en Hedning, er det ikke en Synd. Ligeledes: Stjæle og røve (som de gør gennem Aager) fra Goijems er ingen Synd, men er Gud velbehageligt. Thi de mener, at fordi de er ud af ædelt Blod og omskaarne Hellige, men vi er forbandede Goijems, saa kan de ikke behandle os for groft eller forsynde sig for haardt imod os, fordi de er Verdens Herrer [...]

Og Grunden er, at saa mange Sjæle er bleven myrdede ved deres skrækkelige, falske Lære, ved dobbelt Afguderi. Og i en saadan Lære fremturer endnu i vore Dage Jøderne og gør som deres Fædre, fordrejer Guds Ord, er gerrige, aagrer, stjæler, myrder (hvor de kan komme tll det) og det samme lærer de deres Børn om og om igen." 

Fra Luthers "Jøderne og deres løgne":http://www.biblen.info/Joedernes-loegne.htm

Er der nogen derude, der vil minde Rasmus Jarlov om Europas forfølgelseshistorie og bede ham og andre konservative såvel som progressive medløbere venligst lade vær med at tage jødernes historie som gidsel i endnu en hetz mod minoriteter.


På forhånd tak


Tak til Rasmus Underbjerg Pinnerup for bidrag til indlægget.

Annonce