8. september 2015 - 9:17

Vi er alle migranter

Rundt om i Europa begynder bevægelser så småt at bryde frem, der forsøger at forbinde og solidarisere sig med de mennesker, der kommer hertil fra forskellige dele af Afrika og Mellemøsten. I den forbindelse er det værd at tænke over brugen af begrebet "flygtninge".

Der findes så vi jeg kan se tre fortællinger: 1) den nationalistiske for hvem alle, der kommer herop er "bekvemmelighedsflygtninge" eller "velfærdsturister" eller simpelthen bare "fremmede", som truer vores økonomi og kultur. Den optræder, omend i forskellige form, fra de mest højreekstreme kræfter til "midten"/"centrum-venstre". 2) Den institutionelle ifølge hvilken der må skelnes mellem mennesker, der kan bevise at de er personligt forfulgte (og derfor har ret til Asyl) og "almindelige migranter". 1) og 2) overlapper selvfølgelig hinanden. 3) Den der opstår i solidariske bevægelser, som insisterer på at alle flygtninge er velkommende og at man ikke skal betegne flygtninge som "migranter".

Hvor 1 og 2 drager de mest klare skillelinjer, er 3 mere flydende. Hvor går grænsen mellem flygtninge og "almindelige" migranter? Ved at kritisere den nationalistiske og institutionelle brug af "migranter" om mennesker, man selv vil betegne som flygtninge, risikerer man at gentage fortællingen om at der altså er forskel på flygtninge og migranter.

Spørgsmålet er derfor, om det ikke ville være en idé at erobre begrebet "migrant"? I stedet for at fokusere på, hvorfor folk flygter, så kunne fokus være på at alle mennesker, der bevæger sig på tværs af landegrænser, hvad enten det er pga. krig, sult, bedre levevilkår, kærlighed eller hvad som helst andet, har en fundamental ret til fri bevægelighed, ret til at leve, hvor man ønsker og en ret til et sikkert hjem. Det er tre fundamentale krav, jeg mener den Europæiske bevægelse, der er ved at opstå bør tage til sig.

I den forbindelse er det måske bedre enten at insistere på at migranter og flygtninge har, eller bør have samme rettigheder, eller måske helt droppe begrebet "flygtninge", for dermed at undgå at gentage den nationalistiske og institutionelle fortælling. I stedet vil man kunne sætte en international fortælling om solidaritet, som ikke bare handler om at byde migranter velkommen, men også om at kræve nogle helt fundamentale rettigheder sammen med dem.

Kommentarer

@Esben

Ud fra en (meget) snævert idealistisk sæbekasse kan jeg jo kun have sympati for idéen, men udfra en (for venstrefløjen) taktisk og strategisk vinkel, og fra et rent praktisk synspunkt, blegner det hurtigt. Man skal ikke være blind for at en ekstrem stor del af den overvældende sympati der er at finde for flygtningenes situation i dag, er baseret på at de er er, ja, flygtninge. Og at forsøg på at male alle flygtninge "migranter", derfor sandsynligvis kan vende den tunge ende nedad og virke stik modsat hensigten.

Og de praktisk udfordringer med helt åbne grænser - uanset om det er 1 eller 10 lande i Europa der initielt måtte gå med på idéen - er så store at det er meningsløst at forestille sig gennemført.

Jeg siger det ikke for at slukke din idealisme eller for at disse din internationale fortælling om solidaritet, men uden en fortælling og et politisk alternativ der er forankret i realiteter har venstrefløjen ikke skygge af chance for at sætte en dagsorden der for alvor forandrer. 

Jeg må her sige at jeg er enig med Britt V. Problemet med uendelighedsaltruisme er jo, er i den virkelige verden er der meget hårde begrænsninger på hvad der kan lade sig gøre. 

Som eksempel, lad os tage Danmark og velfærdsydelser. Hvis Danmark åbnede grænsen, og gav alle ret til en velfærdsydelse som kom hertil, hvor mange ville Danmark så i virkeligheden have råd til at tage imod? 1 million? Hvor skal de huse komme fra, som du, Esben, mener de har ret til? 

Og hvordan ville Danmark så se ud herefter? Ville alle leve i fred? Ville de rige forlade landet? Ville de tilflyttede lægge deres stridigheder (klanfejde, religionsfejde osv.) fra sig, når de krydsede en ny grænse?

Ser du slet ikke et modsætningsforhold mellem "fri bevægelighed" og "retten til et sikkert hjem" ?  Dansk politi ville jo intet kunne stille op hvis der pludselig kom en masse mennesker og begyndte at smide den oprindelige befolkning ud af deres huse, eller begå indbrud fordi de følte sig for fattige.

Og en sidste ting: 

Virkeligheden er ligeglad med "fortællinger". At du italesætter de folk som migrerer som "flygtninge" eller "migranter" el. lign. ændrer jo ikke på hvorfor de i virkeligheden flygtede. Det ville tjene dig til langt større ære hvis du i stedet var interesseret i at finde ud af årsagen bag.

Hvorfor vælger folk som flygter fra krig i Syrien at tage til Tyskland, Danmark eller Sverige? Der er ikke krig i Tyrkiet, som er naboland. Handler det så i virkeligheden ikke om noget andet end sikkerhed? - nemlig levestandard?

Realiteten er at migranter i hele Europa har brug for åbne grænser. De demonstrerer, protesterer og sultestrejker. Der er stærkt brug for en bevægelse, der kan solidarisere sig med migranterne og sætte netop de politiske krav jeg opridser her på dagsordenen. Det er realiteten lige nu og det er det, vi sammen må finde ud af hvordan vi gør. Alle de mange mennesker, som de sidste dage har vist et helt fantastisk initiativ har allerede dannet grundlaget for sådan en bevægelse.

Her duer det ikke at stille sig over i hjørnet og gentage den nationalistiske og institutionelle fortælling om at der ikke er plads og at vi bliver nødt til at skelne. Det er ikke bare moralsk men også reelt forkert: http://www.stern.de/politik/ausland/migrationsforscher-im-stern-intervie.... Det er den virkelige idealisme, der lukker øjnene for den nye situation. Det handler derfor om at skabe en anden fortælling og bevægelse.

 

Esben,

Det er muligt at det "ikke nytter", men ej heller nytter det at tro og arbejde for en udviskning af en skelnen mellem flygtninge og migranter, hvis ikke denne udviskning har en reel mulighed for at få succes. I bedste fald vil det så få ingen effekt overhovedet, i værste fald vil det vende stemingen negativt.

Vi skal hjælpe mennesker i nød. Vi redder ingen ved at slå på tromme for en åben migration.

Åben migration vil være et frygteligt slag mod lønmodtagerne i Danmark og Europa. En uendelig industriel reservearmé, hvor alle underbyder alle.

L.A. vil juble: Social dumping uden grænser.

Lad os sige at Danmark pludselig stod med 2-3 millioner arbejdsløse. Tror du L.A. ville juble over det? Det ville give lavere lønninger - men disse mennesker skal have velfærdsydelser. Jeg tror du overvurderer L.A.s ønske om "løntrykning". L.A. vil have økonomisk frihed. Løndannelse er en sag mellem virksomheder og arbejdere - ikke et politisk anliggende (ifølge L.A.).

Jo, men et eller andet sted bliver det jo bare kogt ned til en øvelse i plausible deniability. Man fjerner det sociale sikkerhedsnet, banker bunden ud af fagbevægelsens forhandlingsgrundlag og fjerner enhver regulering af (arbejds)markedet. Og når lønnen så falder er det bare en "frivillig" aftale, mellem arbejdsmarkedets parter.

I den situation er det så teknisk set korrekt, at man ikke har blandet sig politisk i selve kortspillet. Men man har sorteret kortene, så udfaldet praktisk talt er givet på forhånd. Og det er der jeg har et stort moralsk problem med LA.

Grundlæggende er man jo uærlig omkring mål og midler. Det er fint nok, at man fremstiller sit politiske projekt som en hyldest til den danske model. Men den danske model er ikke fem potter pis værd, hvis magten er ulige fordelt mellem arbejdsmarkedets parter og der halter Liberal Alliances retorik altså gevaldigt. Man har jo ikke gennemført eller fremstillet et eneste politisk udspil, der er målrettet arbejdstagerne.

Her vil du og LA så sikkert indvende, at man f.eks. har stillet forslag om et bundfradrag på 7.000,- om måneden, til alle lønmodtagere. Det er da også rigtigt, at sådan et fradrag, alt andet lige, vil komme arbejdstagerne til gavn. Men alt andet er jo ikke lige og hensigten med fradraget er jo også eksplicit, at øge arbejdsudbuddet ved at gøre de arbejdsledige i stand til at underbyde de nuværende lønmodtagere.

Hvis man så samtidig tænker på partiets øvrige udspil, som f.eks. liberalisering af sundhedssektoren osv., er det jo tydeligt politikken har en rød tråd. Selvom man på papiret er store modstandere af politisk omfordeling af samfundets værdier, handler ethvert politisk udspil om at sortere kortene så spillet ender med at flytte værdier fra de svageste og op til samfundets top.

Det kan man så mene om hvad man vil og det er da også et ærligt standpunkt, at ville være en omvendt Robin Hood i et politisk kortspil. Det er bare ikke ærligt, at fremstille det som om man ligefrem hjælper de lavtlønnede, ufaglærte, faglærte og arbejdsløse, når man flytter samfundets værdier væk fra dem og længere op i samfundets pyramide. Det er direkte uærligt og derfor har jeg et moralsk problem med LA.

Nu bevæger vi os væk fra artiklens egentlige budskab - ang. vi alle er migranter og bare skal have lov til at bevæge os rundt. Der mener du at L.A. ville elske det. Det er jeg så ret sikker på (kender mange af dem) at de ikke ville synes var fantastisk - ikke uden et vist sæt krav til dem som migrerer.

Jeg ærgrer mig faktisk også nogle gange over LAs udtalelser, men må som liberal jo bekende kulør og sige at jeg er enig i mange af LAs politiske punkter. Men det er en anden snak vi kan tage i en anden tråd. Det bliver vi helt sikkert ikke færdige med i denne tråd!! 

Ja, men det er jo også lige netop kun der uenigheden opstår mellem klummens budskab og den politik LA står for. Ved det du kalder "et vist sæt krav".

Jeg skal så ikke kunne sige, hvad du lægger i begrebet "krav". Men hvis man kigger på de faktiske udspil fra Liberal Alliance er det altså begrænset, hvor mange konkrete krav man vil stille i forbindelse med udstedelse af opholdstilladelser til migranter. Man lægger sådan set kun op til to formelle krav. At man har en kontrakt med en arbejdsgiver og at denne eller en selv har tegnet en sundhedsforsikring.

Og så er vi jo tilbage ved den røde tråd, hvor vi har alt balladen. For upåagtet, at venstrefløjen og LA sikkert kan finde fælles fodslag i forhold til højtuddannet arbejdskraft, hvordan skal politikken på migrantområdet så tolkes som andet end et direkte angreb på lavtlønnede danske arbejdere. Når man vil uddele 3-årige opholdstilladelser, hvis der f.eks. blot kan fremvises en ansættelseskontrakt på 50,- i timen og en sundhedsforsikring til et par 100,- om måneden?

Det nationalistiske skræmmebillede rækker desværre langt ind på venstrefløjen. Desto mere er der brug for en kritisk stemme. Læs artiklen jeg linkede til og bliv klogere.

 

Jeg har læst artikelen, og den baserer sig jo på følgende antagelse:

"Niemand verlässt sein Land, bloß weil zum Beispiel Deutschland seine Grenzen öffnet. Und niemand bleibt, weil die Grenzen zu sind. Offene oder geschlossene Grenzen haben überhaupt keinen Einfluss darauf, ob Leute sich auf den Weg machen oder nicht. Der Unterschied ist allerdings, ob sie lebend ankommen oder tot."

Det er jo heldigvis en påstand som nemt kan enten bevises eller afvises. Helt ærligt: Folk fra rige, vestlige lande skifter jævnligt landet ud for at tage til et andet land hvor de mener de kan få et bedre liv. Jeg kender mange som f.eks. mener de kan få et bedre liv i USA (hvis de f.eks. arbejder i tech-industrien). Og der er mange indere som egentligt har det udmærket, men som gerne vil til vesten for at arbejde, fordi de mener de kan tjene mere her. Det er *helt normalt adfærd* - selv i lande uden krig og sult! 

(Jeg driver et website for software udviklere, og har derfor ret stor kontakt til udvikelere fra hele verden - også Asien og Afrika. Jeg hører tit hvad de drømmer om i deres emails. Og udviklere er normalt ikke i den nederste del af lønstigen).

Ovenstående tese er altså helt i skoven! Jo, folk forlader deres lande selvom de ikke er ved at dø. Og jo, de vælger selvfølgelig de lande hvor det er til at komme ind, og evt. også få arbejde, eller understøttelse (som jo i sidste ende er to sider af samme sag - et bedre liv).

Og så denne sætning:

"Umgekehrt gab es in Europa nach dem Öffnen der Grenzen keineswegs eine unkontrollierbare Armutsmigration von Ost nach West, wie man zunächst befürchtet hatte. "

Ingen velfærdsimmigration? Selvfølgelig ikke, fordi det kun var tilladt arbejdskraften at migrere indenfor EU. Men nu, de sidste år hvor EU har åbnet op for velfærdsydelserne ser man jo en langt større migration indenfor EU blandt fattige mennesker. UK har klaget kraftigt over dette. Schweiz vil have (har?) lukket for immigration fra Rumænien. Spanien taler om det samme.


"Es ist naiv zu glauben, dass sich die Situation mittels abgeriegelter Grenzen lösen ließe. Überhaupt ist die Idee, Migration kontrollieren oder einschränken zu wollen, absurd. Es gibt Menschen, die rennen um ihr Leben. Und keine Grenze der Welt wird sie in ihrer Todesangst aufhalten."

Igen en påstand som nemt kunne enten påvises eller afvises. Folk som flygter fra Syrien - de er sikre i f.eks. Tyrkiet. Men de vil alligevel til Europa. Hvorfor? Det handler ikke længere om "dødsangst" - men levestandard - når man som flygtning forlader et sikkert naboland for at tage til et endnu fjernere beliggende land. Hvilken anden motivation kan der overhovedet ligge bag? De er jo netop *ikke* truet på livet mere. Det bliver de først når de begiver sig ud på rejsen.

Esben

Så dit svar på indvendinger mod din verdensbillede er altså som det altid plejer at være?

Osteklokke. 

Det her er nogen pladdesemiotik. Du laver en masse teoretiske overvejelser om alverdens ting og sager. Men jeg vil fraråde dig at blande dig i ting, du ikke har forstand på. Du prøver her med at skifte mening i et ord men på linket kan du se hvad konsekvenserne kan være. Ikke fordi Thulesen-Dahl har brug for at læse din blog for at finde ud af at angribe flygtningene, men det kan bruges som argument for ikke at modtage flygtninger. Hvis du vil sidestille migranter med flygtningene så er "flygtninger" det rigtige ord for at betegne hvad alle mennesker er.

Alle flygter, det har mennesket altid gjort, for at finde food. Og har flygtet fra krig og forfølgelser i alle historiske alder.  

Vi er ikke ude og gå af bare vandresport, men vi forlader stedet fordi det er umuligt at overleve under visse betingelser. 

I kraft af det er naturligt for mennesket at flygte - og det har danskerne i et rigeligt omfang gjort i det sidste århundrede - må regeringerne og samfundet modtage alle flygtninger og indvandrere, for det er deres naturlige menneskelige instinkt at forlade de betingelser de ikke kan live under.  

http://nyhederne.tv2.dk/2015-09-08-thulesen-dahl-der-er-tale-om-asylshop...
 

Fortællingen om, at alle mennesker udenfor Europa og USA lever i fattigdom er forældet. Det er ikke længere tilfældet. Faktisk langt fra. Se Hans Rosling i DR forklare netop dette:

https://www.youtube.com/watch?v=bcpjl0mxRvs

"Vi er ikke ude og gå af bare vandresport, men vi forlader stedet fordi det er umuligt at overleve under visse betingelser. "

Det er historisk forkert. Der er masser af migration som ikke er sket fordi folk var ved at dø, men fordi de ønskede sig et bedre liv. Det er historiske fakta. Det kan du ikke bare "italesætte" væk.

Maria

Masser af mennekser flygter fordi de er truede på livet. Men mange er ikke truet (på samme måde), men ønsker blot et bedre liv. Hvordan vil du åbne grænserne for alle og enhver? Hvor mange kan vi tage imod før vores system(er) knækker og folkestemningen vender fra vilvilje til indædt had og aktiv modstand? 

Hvor mange af jer har egentligt immigreret? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Jeg har selv boet i den del forskellige lande, og årsagen har aldrig været at jeg var ved at dø der hvor jeg var. Årsagen har *altid* været at jeg mente jeg kunne få et bedre liv der hvor jeg tog hen. Bedre vejr, bedre jobmuligheder, lavere skat, højere levestandard mm...

"Åben migration vil være et frygteligt slag mod lønmodtagerne i Danmark og Europa. En uendelig industriel reservearmé, hvor alle underbyder alle.

L.A. vil juble: Social dumping uden grænser."

Er kapitalens globalisering gået hen over hovedet på "venstrefløjen"? Hvem producerer alt vores plastiklort og ikke mindst til hvilken løn? 

Til open-mind

"Uendelighedsultraisme" ? Interresant kommentar fra én med rødebedefarvet pas der kan rejse, hvorhen du vil, som du så endda efterfølgende underholder med.

Hvor svært kan det være:

Arbejdere i verden: foren jer! 

 

 

 

 

Din kommentar bekræfter jo netop min påstand om, at en stor del af migration skyldes et ønske om højere levestandard - ikke dødsangst. Jeg kan rejse hvorhen jeg vil, og jeg gør det, som oftest grundet et ønske om et bedre liv. Ligesom tusindvis af andre expats fra rige lande.

Man kan have nogenlunde fri migration indenfor områder som er nogenlunde lige rige. Ligesom det var tanken indenfor EU. Der vil migrationen være nogenlunde balanceret. Er der stor forskel på et rigt og fattigt område, så er fri migration knap så god en ide. Specielt ikke hvis det rige område tilbyder gratis familiesammenføring senere. Så har man jo reelt meget lidt at miste ved at tage afsted. Man får alt som betyder noget med sig.

Hvis der virkeligt var tale om imperialisme, hvorfor er så ca. 4 milliarder mennesker blevet hævet ud af fattigdom de seneste 30 års tid? FN og Verdensbankens tal, iøvrigt.

Og hvis vores rigdom skyldes slaveriet af afrikanere, hvorfor er mellemøsten så ikke mega-rige? De tog ligeså mange slaver fra Afrika som Europa og USA tilsammen. De sørgede blot for at kastrere dem, så de ikke fik efterkommere i deres egne lande.

P.S. Enig i at krigen i Irak var helt forkert. Hvad lavede vi der...?

helt rigtigt, Esben, godt at få nogle tal på bordet. De lande, der foreløbig har rigtige materielle problemer med mange syriske flygtninge er Jordan, Libanon og til dels Tyrkiet og Grækenland. Her i landet er det ren ideologi og taburet-leg. Godt at folk nu kan få lejlighed til at diskutere sagen ansigt til ansigt med de mennesker det drejer sig om, f.eks. under en biltur fra Rødby til Kastrup. Det kan godt gå hen og flytte holdninger.