19. juni 2015 - 9:19

Efter valget: protest!

Valget er overstået og vi få snart en ny regering. Resultatet er bemærkelsesværdigt. De gamle partier er gået stærkt tilbage og fik samlet set færre stemmer end ved jordskredsvalget i 1973. Særligt ved dette valg gik venstre og konservative tilbage. Også de radikale gik stærkt tilbage. SF ligger nu på kun 4.2 %, hvilket giver et fingerpeg om at der måske ikke er plads til partiet mere i dansk parlamentarisk politik.

Enhedslisten gik en smule frem men formåede ikke at opsamle og vende den udbredte politikerlede til sin egen fordel. De proteststemmer gik hovedsagligt til Alternativet. Men også mange DF stemmer har været misrettede proteststemmer. Det er blandt DF’s vælgere man finder størst politikerlede. Det bør i sig selv give anledning til nogle spørgsmål på den traditionelle parlamentariske venstrefløj: hvorfor har man slet ikke forsøgt at tale direkte ind i denne politikerlede?

En del af forklaringen på resultatet af valget er proteststemmer og mistillid til politikerne. En anden del af forklaringen er en regering, der i fire år har ført brutal sparepolitik. ”Rød” bloks tilbagegang er i høj grad selvforskyldt.

Vi står nu i en situation, hvor en ny ”blå” regering vil videreføre sparepolitikken og hvor den udbredte racisme formentlig vil blive endnu mere rodfæstet. Hvordan end regeringen bliver sammensat vil der være en god basis for etableringen af en protestbevægelse. Formentlig vil vi se flere og større protester. Det kan enten bliver helt opslugt i den traditionelle venstrefløj men måske også Alternativet, eller også kan der skabes rum for at den radikale venstrefløj vil opleve en større tilgang. Det afhænger dog af denne selv. I bedste fald vil det betyde at venstrefløjen til venstre for EL begynder at organisere sig bedre og på tværs af allerede eksisterende grupper og partier. I værste fald vil der dukke et par nye ligegyldige partier op eller slet ingen og dem, der allerede eksisterer vil have nok i sig selv og ikke være i stand til at sætte gang i den bevægelse og organisering, der virkelig er brug for på den radikale venstrefløj i Danmark.

Situationen lige nu er giver et godt grundlag for at begynde at stable protester på benene. Der er nu mulighed for at bygge en bred protestbevægelse, der kræver et stop for sparepolitikken og et stop for udbredelsen af racismen.

Samtidig er det også vigtigt at koble sådan en protestbevægelse til politikerleden i en protest imod selve regeringen og afstanden mellem politikerne og resten af befolkningen. Det er vigtigt at få udbredt kritikken af vores politiske system og få rodfæstet kravet om demokrati i endnu højere grad. Stem ikke bevægelsen formåede før og under valgkampen at udbrede en hidtil marginal kritik af det udemokratiske politiske system og den politiske klasse som sådan og dermed tale direkte ind i den udbredte politikerlede.

I det hele taget stod valget i politikerledens tegn. Aldrig har der været talt så meget om mistillid til politikerne og det politiske system i den brede offentlig (man skal formentlig tilbage til 70’erne før det er tilfældet). I den situation stablede stem ikke bevægelsen en enkelt, vigtig og nødvendig protest på benene. Kritikken af det politiske system og den politiske klasse, som allerede fandtes, blev for første gang i så udbredt grad fremstillet i den brede offentlighed. Man påpegede konsekvent at vi ikke lever i et demokrati men i noget man nærmere kan betegne som elitestyre. Samtidig gav denne protest også anledning til nogle vigtige debatter på venstrefløjen, som må fortsætte og udvikles nu (se f.eks.: http://www.slagmark.dk/er-det-overhovedet-demokratisk-at-stemme).

Den traditionelle venstrefløj har dog slet ikke formået at udbrede denne kritik og denne protest og dermed har den ikke formået at tale direkte ind i politikerleden. Tværtimod bliver man ved med at tale om ”vores folkestyre” og om at vi lever i et ”demokrati” med ”frie valg”. Det er som om man intet har lært af 2011-bevægelserne.

Det er denne kritik som stem ikke bevægelsen formåede at fremstille og udbrede i højere grad end nogensinde før, som en protestbevægelse imod sparepolitik og racisme med fordel kan samle op på og dermed vende politikerleden i en progressiv retning. Nu gælder det for alle på venstrefløjen om i første omgang at stable en række protester på banen. Her kunne folketingets åbning være anledningen til en første protest.

 

Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015 og venstrefløjen.

Kommentarer

Et godt oplæg, Esben!

Den del af venstrefløjen som ikke er parlamentsfikseret må komme ud af sin defensive situation, overvinde dens udbredte fragmentering og deltage i de reelle daglige kampe ift. presserende samfundsproblemer. Ved at forbinde de forskellige delspørgsmål med hinanden og skabe en aktiv samfundsopposition via et langsigtet og kontinuerligt basisarbejde.

Dele af Enhedslistens tilhængere, m.fl. vil bestemt være åbne overfor en radikal oppositionsbevægelse nede fra, hvis den indeholder visioner, der peger ud over den snævre system-immanente parlamentariske dagsorden.

 PS.
Ang. Enhedslistens relativt lille fremgang:

Havde Enhedslisten fulgt den gamle VS-parole om at stemme for ægte forbedringer og ellers mobilisere som en 'klar venstreorienteret (reform-orienteret -) opposition' imod alle former for forringelser, i stedet for at lade sig indsylte i Socialdemokratiets konstante  udmattelsesmanøvrer, så kunne partiet garanteret have fået større andel af stemmerne fra de desillusionerede mennesker, der er blevet ramt af regeringens neoliberale kurs...

"Sortjylland" kunne man kalde regionerne Syd- og Midtjylland, hvor hhv. DF og V er største parti, som det ses på dette kort:


http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Valg2015/Artikler/2015/06/18/234302.htm

 Landet er delt af en skrå linie - fra Nordvestjylland til nord for Lillebælt - hvor det meste af Nordjylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster har et lille flertal i HTS-koalitionens favør - mens DF og V har et noget større flertal i Midt- og Sønderjylland.

 I Nordjylland er S overvejende størst.

 Det er også nordøst for denne skrå linie, at EL, SF og Alternativet står bedst.

 

 Vestsjælland er borgerligt, mens Næstved og Lolland-Falster er på venstrefløjen.

 København har i over hundrede år haft venstrefløjsflertal.

 

 Det borgerlige flertal i Midt- og Sydjylland er massivt.

 De er også der, man - med Søren Krarup - er modstander af Menneskerettighederne, og hvor de fleste sager om faglige rettigheder kommer.


 Det er altså ikke, fordi man aldrig har hørt om grønne alternativer og faglige rettigheder, at tingene ligger således - men del af et holdningskompleks.

 

 Særlig problematisk for landets indre samarbejde er, at de uddannede lag og hovedstaden derved kommer i minoritet, og at de fremmedfjendtlige grupper får indflydelse på udenrigspolitiken.

De er også der, man - med Søren Krarup - er modstander af Menneskerettighederne, og hvor de fleste sager om faglige rettigheder kommer.

 Det er altså ikke, fordi man aldrig har hørt om grønne alternativer og faglige rettigheder, at tingene ligger således - men del af et holdningskompleks.

Den tolkning synes jeg er lige lovlig subjektiv og jeg bryder mig ærligt talt ikke om den.

Hvis du har ret i de fleste faglige sager opstår der synes jeg ihvertfald ikke det er rimeligt, at rette kritikken mod borgerne i de områder. Det kunne jo være årsagen var, at fagbevægelsen og venstrefløjen har "glemt" disse områder?

Den seneste tids ballade omkring Ryanair er et glimrende eksempel på hvordan fagbevægelsen og venstrefløjen står sammen om at skide provinsen et stykke (undskyld mit franske).

Ryanair meldte allerede tilbage i 2008 deres ankomst i Danmark og 3F var da også ude og snakke lidt om overenskomst og sådan i medierne. Men hvad endte det hele med? Mødte hele cirkusset op med standup-komikere, demonstrationer, trusler om sympatistrejker og dedikerede kampagnesider hos Enhedslisten? Nej, man slog sig lidt i tøjret og så opgav man ellers at skrive overenskomst med de irske platugler. Det hele var bare lidt for besværligt at gøre noget ved og ikke engang Sebastian Dorset er desperat nok efter PR til at tage turen helt over til Billund, der vist nok ligger lidt syd for Lars Tyndskids marker.

Men da Ryanair så rykkede til København fik piben godt nok en anden lyd og den fik edderbrodereme ikke for lidt på alle de tangenter, man ikke havde slået an i Billund. Den fik mildest talt fuld skrue og det lykkedes endda at mobilisere Socialdemokraterne, der ligefrem gik ud og indførte kommunalt boykot flere steder.

Hvis din reaktion i det perspektiv stadigvæk er, at det er borgerne den er gal med. Så er min, at du fandme skulle skamme dig.

Hvis ikke fagbevægelsen og venstrefløjen havde travlt med fællesonani ude i Københavns Lufthavn over et ligegyldigt flyselskab, kunne det måske være tingene så lidt anderledes ud i Jylland.

Men næ nej, hverken fagbevægelsen eller venstrefløjen skal arbejde for føden, så at sige. De skal bare stå og pille ved sig selv i København, mens resten af landet så defineres som halvnazistiske røvhuller, hvis de tillader sig at stemme på de partier der rent faktisk viser interesse for dem og deres problemer.

 

 

 

Et par interessante facts:

Af Danmarks voksne befolkning på omkring 5 mio. indbyggere er det ca. 685.000 eller ca. 13,5%, der decideret har stemt på vores kommende statsministers politik. Af den voksne befolkning er det kun omkring 36 %, der har stemt på den samlede blå blok.

Læs også: http://atlasmag.dk/node/1225

 

Vi skal jo heller ikke glemme at allerede før valget, havde vi også en mere eller mindre Blå regering.

Med hensyn til protester, så syntes at du har ret så langt, at virkninger af nedskæringer på udlændingeområdet bør dokumenteres f.eks. af Modkraft.

Men det der mangler er ikke en protestbevægelse, men en progressiv bevægelse, som er istand til at dokumentere andre muligheder, udenom det parlamentariske system, og som gør det i et langt sejt træk. For det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden.

Og jeg syntes her at Alternativet har været langt dygtigere end den traditionelle venstrefløj til at tænke ud af boksen. Og jeg beklager, men jeg tror ikke at dine protester vil få den store virkning, blandt dem som ikke allerede er enige med dig.

Protestbevægelser kommer altid til i sidste øjeblik, eller når det allerede er for sent - og giver alt for stor ære til modstanderen.

Dine tanker om afstanden mellem politikerne og befolkningen, vil nok have en vis almen genklang. Men her vil DF sikkert også vise sig dygtige til ikke at blive identificeret med eliten - og til at appelere til 'danskeren'. 

Og mener du i virkeligheden ikke afstanden imellem det liv som folk egentligt gerne ville leve hvis de kunne, og så den 'økonomi' diskurs der føres på Borgen? Her handler det istedet om at anvende ideologikritik, og at påvise at der bag abstraktionerne er tale om virkelige mennesker.

Og du skal også lige tænke på at en stor procentdel af den intellektuelle elite rent faktisk har en interesse i at bevare status quo. Hvad skule få disse til at støtte dig?

I virkeligheden handler det om at appelere til dele af denne elite, med forslag til ændring af forbrug, demokrati på arbejdspladsen, nedsættelse af arbejdstiden, større inddragelse af marginale grupper i produktionen, dannelse af kollektive ejendomsformer, f.eks. omkring distribution af varer - og til en ændring af vores livsstil generelt. 

Med andre ord, det handler om dokumentere problemer, og at anvise nye veje, snarere end at yde stor modstand. 

Og så syntes jeg at måske at man skulle begynde at bruge nogle andre ord, og f.eks. lade være at kalde sig for 'venstrefløj'. Hvorfor skal det præcist være venstrefløjsagtigt at passe på børn og gamle, og at integrere alle i samfundet? Det er da netop den største løgn som 'højrefløjen' har fået udbredt.   

gissing

Jeg er meget enig i dit indlæg. Jeg sidder på en større jysk industriarbejdsplads hvor det at sige at jeg stemmer Ø afføder ca. samme reaktion som hvis jeg var klædt ud som enhjørning.

Interessen for venstefløjen - i både dens parlamentariske og udenomsparlamentatiske afskygninger - er stort set 0, hvis den ikke er negativ.  
Men af en eller anden grund har netop Alternativet fået fat på flere - herunder også kolleger som jeg ellers anså for mere eller mindre fortabt. Og det er jo interessant og giver lidt perspektiv. Hvad er det de har ramt som kan flytte mennesker der ellers ville stemme R, V eller K. Jeg har selv anset dem for lidt af en døgnflue og tilskrev dem ikke mange muligheder for at komme ind da projektet blev søsat, men noget har de gjort rigtigt. At få fat på næsten 169.000 mennesker er ikke ingenting. 

Man skal heller ikke være blind for den hjælp Alternativet har fået af medierne.

Partiet har henvendt sig meget direkte til den kreative klasse, den klasse journalisterne i den grad tilhører. Og det har desværre også kunnet ses i dækningen.

Nu er rammerne omkring lige netop dette program løst og "ungt", men jeg synes alligevel det er et rigtigt godt og sigende eksempel:

https://www.dr.dk/tv/se/valg-2015-moed-partierne/alternativet-foer

Jeg har ellers stor respekt for Mette Frisk, men her opfører hun sig ærligt talt som en fjollet teenager, der lige er blevet inviteret i biografen af skolens mest populære dreng.

Og sådan har det stort set været hele vejen igennem. Hvilket man på et eller andet plan godt kan forstå. Alternativet og ikke mindst deres kandidater er charmerende. Men Mads Holger har altså også ret, når han beskriver dem som en cirkusbus fuld af gøglere.

Partiets manglende seriøsitet/indhold ses vel nok mest tydeligt, når de snakker om bæredygtighed. Vi skal have miljømæssig bæredygtighed, vi skal have social bæredygtighed osv. Alt sammen sympatiske ting, det er der ingen tvivl om. Men er deres planer i forhold til at gøre Danmark bæredygtigt troværdige? Det mener jeg ikke de er.

Det miljømæssige foreslår man f.eks. at klare ved at indføre flere grønne afgifter og i øvrigt målrette offentlige investeringer bæredygtigt. Hvilket er fint nok. Problemet er bare, at indførelsen af nye afgifter har det med at medføre en massiv social slagside. Vi så det f.eks. med fedt- og sukkerafgiften, der i praksis var en beskatning af at være lavtlønnet.

Alternativets løsning er med andre ord, at gøre det dyrere for de fattigste at være fattige. En seriøs løsning, der ville kunne genhør på tværs af folketinget ville være, at foreslå hvordan man gør det billigere at være grøn.

Og den tendens gentager sig i partiets program mht. bæredygtighed i dagligdagen. Man vil gerne nedbringe arbejdstiden og derved få flere i arbejde. Igen en ganske sympatisk tanke. Men igen glemmer man fuldstændigt at forholde sig til den historiske og aktuelle virkelighed. Qua den uheldige virkelighed, der er LO's mindstelønninger, har kassedamen ganske enkelt ikke råd til at gå ned i timer, ihvertfald ikke uden massive skattenedsættelser (der langt overskrider Alternativets ambitioner) og oprettelsen af lige så massive prisreguleringer/tilskudsordninger (der igen langt overskrider liste Å's ambitioner). Fakta er du i praksis ikke kan leve af et fuldtidsjob i Netto. Arbejder du 37 timer om ugen i et dansk supermarked er du sandsynligvis også afhængig af massive offentlige tilskud, som f.eks. boligsikring.

Og det er ikke for at piske den samme hest gennem manegen igen. Det er et reelt og essentielt spørgsmål, ingen journalist endnu har stillet Alternativet. Når situationen i dag er man i praksis ikke kan leve af de laveste overenskomstmæssige 37-timerslønninger, hvordan forestiller man sig så, at man skal kunne leve af en 30-timersløn når Alternativet ikke ønsker at gå ind og regulere løndannelsen på det private arbejdsmarked?

Pointen er man skal passe på med at udlede alt muligt normativt af Alternativets succes. Deres succes bunder i de er blevet båret frem af medierne, fordi disse ikke har formået at være tilpas objektive i deres valgdækning. Det skal man gøre oprør mod og det skal man italesætte. Man skal ikke kravle ombord i en cirkusbus og opføre sig som en flok gøglere.

Jeg er enig med Gissing. Hvis man finder på løsninger / retninger som kan forfølges udenom folketinget, og på lovlig vis, så vil det være at foretrække. Der er man ikke afhængig af, at der er flertal bag. Man kan gøre så meget som kan man, med den frivillige opbakning man kan få. Det er selvfølgelig ikke en revolution, men bedre end ingenting.

Man vil muligvis også kunne få noget opbakning fra de liberale som gerne vil gøre noget for klimaet, eller de svage osv. men bare ikke mener det skal ske via staten.

Esben

Griber du nogensinde i egen barm, eller rækker din horisont kun til den evindelige selvgode kritik af det du hånligt kalder "Den traditionelle venstrefløj "?

Jeg har til dato ikke set et eneste konstruktivt forslag fra din hånd. Ikke eet eneste. Du rabler altid i generelle vendinger om "protestbevægelser" og om hvor åndssvag den parlamentariske venstrefløj er. Ikke eet eneste fremadrettet og konkret forslag.

Dit eneste forsøg udover din tomme kritik har været blålyset "stem ikke", der endte som et uvisionært komplet flop, hvis man ser bort fra jeres 15 minutters berømmelse og det politiker-spin der fulgte derefter.

Forstå mig ret, gu' er der meget at kæmpe for og kæmpe imod, men jo mere jeg læser dine angreb, jo mere skriger de "elfenbenstårn". Hvor er den basis for en protestbevægelse der skal ændre noget? Skaber du den? Ud fra hvad? Hvor er du startet? Hvor er dine resulater?  

Til Esbens forsvar så har han vist nok lagt et nogenlunde solidt og loyalt arbejde i bevægelsen "et andet universitet".

Men hvordan man kan lave bevægelsesarbejde ude i virkeligheden og komme frem til konklusionen at "stem ikke" er løsningen er stadig noget jeg ikke har forstået, men det hører nok ikke til under dette debatoplæg.

Hej Esben

 

Tak for den flotte indsats i løbet af valgkampen og for at stille op til verbale og meget personlige tæsk fra en stadig mere skinger og sustansforladt skare af parlamentarikerfanatister fra alle fløje.

Nu kan de rigtige kampe måske fortsætte, hvis ikke parlamentarikerfanatikerne insisterer på fortsat at skabe splittelse baseret på om man støtter det borgerlige demokrati eller ej.
Jeg er personligt stadig utryg ved om jeg er velkommen på den del af venstrefløjen når jeg definere mig selv som anarkist og derfor naturligvis forbeholder mig retten til at undlade aktivt at opsøge muligheden for at tilkendegive støtte til det autoritære, kapitalistiske samfund.
Jeg kan sagtens forstå folk stemmer, men der skal satanbrodermig være accept af og rum for at man ikke gør, hvis man ønsker at blive opfattet som et seriøst antikapitalistisk fællesskab.


Jeg synes det er vigtigt at vi starter allerede nu og jeg synes ikke vores protester nødvendigvis skal rettes mod Christiansborg og politikerne. Politikerne lytter alligevel ikke og kan ikke reformeres. Jeg synes det er meget vigtigt at vi opbygger alternative platforme og foraer hvor protesterne i første omgang kan blive formuleret og ytret og hvor man kan skabe rum til kritik og modstand mod tingenes nuværende indretning.

Og til dem der brokker sig over Esbens manglende alternativer: Det er det samme som at beskylde ateister for at ville afskaffe Gud uden at sætte en ny i stedet. Budskabet med stem-ikke er vel: Definer jeres egne kampe, protester og drømme; skab jeres egne alternativer.

 

Godt gået, Esben. Kampen fortsætter.

Freddy

Det var dog et underligt indlæg. Bekymrer du dig virkeligt om "parlamentarikerfanatikerne" vil tage godt imod dig? Hvorfor vil du overhovedet have noget at gøre med dem når du hader dem så meget? Skal de respektere dig efter sådan en svada? Hvorfor?

Din ateisme-analogi er komplet fejlslagen. Som ateist siger man netop ikke at man vil skifte en religion ud med en "bedre". Jeg er ateis fordi jeg fint kan undvære religion. Men jeg kan ikke undvære demokrati og tager man et opgør med selv den aldeles uperfekte model vi har i dag, så er intet alternativ ikke et alternativ. Det er en blindgyde.

Hej Freddy,

Tak for kommentaren. Du har helt ret. Dog vil jeg tilføje at stem ikke protesten også har forårsaget nogle gode diskussioner på venstrefløjen (f.eks. den jeg henviser til i mit indlæg) noget der sandelig ellers har manglet. Desværre har de mest skingre, personlige og ukonstruktive også fyldt en del, men sådan er det jo ofte.

Mvh. Esben

 

@Thomas A.

Er det ikke noget ordkløveri du bedriver her...?

Hvorfor accepterer du ikke bare, at der findes aktivister på venstrefløjen, som ikke hopper på mainstream-bølgen og forsøger at positionere sig på en helt anden måde - den udenomsparlamentariske strategi.

I god tradition med den anarkistiske, rådssocialistiske, syndikalistiske, venstreradikale, mv. kamptradition.

Hav en god dag.

Alfred

Jeg har intet problem med at der findes aktivister med andre mål og midler og som ønsker at positionere sig på den måde. Hvad enten det er fra en anarkistisk, sydikalistisk, rådssocialistisk eller helt 4. tradition.

Men skal man have en konstruktiv dialog og et samarbejde så kræver det et minimum af konkret perspektiv og gensidig respekt. 

Hvis man som Esben og Freddy vælger at foragte en traditionel  og parlamentarisk venstrefløj så er det da i deres ret, men hvorfor så bekymre sig om hvorvidt de føler sig velkomne hos samme  venstrefløj?

Hvis jeg sætter mig ned i kantinen til de andre montører og siger at de alle er nogle idioter og fanatikere, men at jeg iøvrigt forventer at de respekterer mig, hvad forventer du så sker? 

Det er iøvrigt ikke rettet mod dig. Jeg læser dine indlæg med interesse som jeg gør med ganske mange andres, uanset om jeg er eller ikke er enig i idegrundlaget.

 

Hej Thomas


Det er fint at du udviser respekt og forventer det samme: Det er kun fair.
Hvis du læser hvordan en række blogs herinde, især Eriks, er blevet brugt til regulær tilsvining af folk der ikke stemmer, ville du måske kunne forstå hvorfor respekten er gået fløjten i debatten og hvorfor jeg i hvert fald ikke føler at dem der tordnede mod folk der ikke stemmer fortjener den mindste respekt.

Det ligger helt hos de mennesker der startede hetzen at trække noget af deres retorik i land og ellers må de som minimum forvente at få igen af samme skuffe. Det ser jeg intet problem i.

Din rummelige tilgang til folk, også dem der tager et anarkistisk standpunkt, har været en fraværende stemme.

Og så er jeg elles bare almindeligt uenig med dig i, at der skal være konkrete alternativer på bordet før man må rette skarp kritik af noget. Jeg mener også stadig at ateist analogien holder: Jeg kan også sagtens leve uden det parlamentariske demokrati og mener personligt at det er bidende nødvendigt at verden snart finder alternativer og afskaffer den gamle kapitalistiske orden inden krige, evig galloperen efter vækst og grådighed kører det hele af sporet.

 

Freddy

Jeg ved ikke helt hvad du mener med Erik's blog i den her sammenhæng. Hvis det er Erik Storrud du mener. Erik er i høj grad en af dem jeg læser med interesse, selvom hans udgangspunkt (oftest) er udenomsparlamentarisk og jeg ofte er uenig med ham, så er hans vinkel (oftest) konstruktiv og med perspektiv og uden han sviner resten af venstrefløjen til. Lige som Alfred (Lang) iøvrigt. Så det kan jo sagtens lade sig gøre med en helt anden indgangsvinkel end Esben's.

Og hvem der starter med hvad er jo en lidet konstruktiv tangent, men u kan man jo blot bladre tilbage til Esben's oprindelige indlæg i debatten hvor han bl.a. fyrer følgende perfide nonsens af:

"Alle partier er underlagt den samme logik og selv det angiveligt mest ”venstreorienterede” parti har været ”parlamentarisk” grundlag for en af de mest neoliberale regeringer. "    Med anførselstegn og det hele.

Esben kan ikke lide EL og fred være med det, men har du regnet med at han så skal have respekt selv? Glastårnets selvfede generaliseringer og knive i ryggen på de af os der på arbejdspladserne dagligt slider med at få sat en stopper for højredrejningen, giver sikkert point i studiekredsen men fanme ikke andetsteds og hvis ikke han eller hans meningsfæller kan tåle at få svineren i fjæset igen, skulle de måske kigge lidt indad først. For du har fuldstændigt ret. Alle må vel forvente at få igen som de selv giver, ikke?

Og nej, din analogi holder stadigt ikke. En ateist kan fint afskrive al religion, men en demokrat kan ikke afskrive demokrati. Og fra både et taktisk og ideologisk synspunkt stopper en bevægelse der bare er "imod" i sine egne spor hvis den ikke bidrager med et alternativ. 

Må jeg spørge dig om en ting (lidt i relation til en del af tråden) - hvorfor tror du at netop Alternativet fik en så godt valg? Fordi de rent faktisk præsenterer et alternativ. De er ikke bare imod. Nej, jeg er ikke solgt til dem, og jeg sluger ikke Uffe E's retorik, men de har peget på nogle konkrete idéer og veje fremad. Og det skal vi fanme lære af. 

Hej Thomas

 

Ja, jeg mener Eriks blog og den tone der har været i debatterne herinde i medierne og på facebook. I denne debat har han i hvert fald formået at svine andre, så selvom jeg ofte også er glad for hans indlæg er det gået helt galt i denne sammenhæng.

I øvrigt synes jeg selv, at du er ved at komme ud på et sidespor:
Jeg mener slet ikke du kan sammenligne kritik af et parti med at tilsvine folk der ikke stemmer: Der er milevid forskel på at hævde at Enhedslisten har støttet en højredrejning i rød blok og så til at tilsvine folk der ikke stemmer. For at sammenligningen skulle holde skulle Esben havde sagt at alle der stemmer Enhedslisten er nogle idioter der støtter højredrejning i dansk politik, hvilket han mig bekendt ikke har gjort.
Hvis der ikke er plads til kritik af partier og bevægelser går vi i en meget, meget forkert retning.
I øvrigt er jeg fuldstændig enig i det "nonsens" Esben fyrer af.
Hvis du vitterligt har respekt for folk der kommer fra andre politiske fløje som anarkismen, ville du også kunne give plads til antiparlamentarisk kritik, hvilket egentlig ikke synes at være tilfældet: Du lyder i hvert i stigende grad som en person der mener at parlamentarismen er den eneste eller i hvert fald en central politisk arena der skal være hævet over kritik og så er det svært at mødes.

Der findes mange varianter af demokrati, både historisk set og aktuelt og det er fuldtud muligt at være demokrat og afvise bestemte former for demokrati. I øvrigt er Esbens kritik (og stem ikke bevægelsens kritik generelt) vel, at der i dag ikke er tale om reelt demokrati. Dermed er det blot et misfoster/forkvaklet fantasi af et styresystem som stem ikke bevægelsen er i opposition til og ateist analogien holder.

Freddy

Der er meget stor forskel på konstruktiv kritik, og så det jeg har set fra din og Esben's hånd. Esben skriver direkte at han ikke anser EL for at være venstreorienteret og du beskriver EL som "fanatikere". Hvordan skal jeg på den baggrund kunne udstrække nogen respekt til jer? Svaret er jo selvsagt at det kan jeg på ingen måde. Respekt der ikke går begge veje er ikke respekt. 

Så derfor ser jeg ingen grund til at fortsætte den her tråd. Vi er ikke engang langt fra hinanden. Vi står og råber over en uoverstigelig kløft. Jeg går - bogstaveligt så vel som i overført betydning - i en stor bue udenom "Stem ikke", så lad os enes om at være lodret uenige og lukke den der.

Hej Thomas

Ja, hvis du oprigtigt mener, at Esbens kritik er usaglig og at der ikke må ytres noget negativt om partier (endda blot erkendelser som mange menige medlemmer af partiet selv indser, så jeg forstår slet ikke det kontroversielle i det citat), så er der ikke rigtig mulighed for fælles grundlag, så jeg er enig i at lukke den.

Dog vil jeg lige rette en misforståelse: Når jeg skriver parlamentarikerfanatiker henviser jeg på ingen måde til den almindelige vælger der går ned og stemmer, men derimod til de folk der afviser og angriber andre folks ret og mulighed for ikke at stemme.

Hav en god søndag.

Freddy

Hvis du læser igen så vil du se at jeg ikke afviser debat eller uenighed, men man kan gøre den slags på to måder. Den konstruktive, perspektivrige og samarbejdende eller Esben's. 

Og du mener ikke hans retorik er kontroversiel? Må jeg skrive at han er "demokrat"?