Annonce

19. december 2016 - 17:01

Julen har aldrig været mere eventyrlig

I hvert fald ikke i årtier. De største juleeventyr handler om ulighed, fattigdom og godgørenhed, det samme kommer julen til at gøre for rekordmange mennesker i år. 

1800-tallets berømte juleeventyr rammer ganske godt årets kontanthjælpsloftramte julestemning.

 

Charles Dickens - Gabet mellem top og bund

Kontrasterne er store i Et Juleeventyr, hvor Ebenezer Scrooges rigdom sættes op imod den jævne befolknings fattigdom - I form af sekretæren Bob og hans underernærede syge søn Tim.

Det er de også i dag, hvor dagpengereformen, førtidspension- og flexjobreformen og ikke mindst kontanthjælpsloftet har fået uligheden mellem mellem de rigstes og de fattigste i samfundet til vokse markant i de sidste par år. I dag modtager de rigeste 10 procent af befolkningen sådan cirka den samme andel af den samlede indkomst efter skat, som de fattigste 40 procent gør tilsammen.

Og alt tyder på at denne udvikling vil fortsætte i det nye år, i modsætning til vores nordiske naboer stiger fattigdommen i Danmark. Andelen af det, som Danmarks Statistik omtaler som "ekstremt fattige danskere" er næsten fordoblet fra 2 procent i 2008 til 3,7 procent i 2015.

Før kontanthjælpsloftet trådte i kraft var der, 40.000 økonomisk fattige i Danmark - og omkring 160.000 "hvis man ser på dem, der falder under fattigdomsgrænsen i et enkelt år". Reformen betyder, at det tal vil stige, samt at i forvejen fattige familier skubbes ud i yderligere fattigdom.  

 

H. C. Andersen - Fattigdom blandt børn

I Pigen Med Svovlstikkerne, beskrives de benhårde konskvenser af en opvækst i fattigdom. Hvordan man overlades til udsathed, og hvor hårdt mødet med jævnaldrenes meget bedre vilkår føles for et barn.

I forhold til børnevelfærd repræsenterer efterårets stramninger på kontanthjælpsområdet et nybrud. Tidligere blev børn langt hen af vejen friholdt for nedskæringer, men kontanthjælpsloftet er skruet sammen på en måde, så det socialt set rammer umådeligt skævt. Enlige mister flere penge end familier med to voksne, og beløbet vokser propertionelt med antallet af børn.

Det betyder, at det er de enlige forsørgere, med flest munde at mætte og flest fødder at skaffe sko til, der månedligt mister flest penge - i forhold til deres situation før kontanthjælpsloftet trådte i kraft.

Udover de umiddelbare konsekvenser i forhold til ikke at kunne få vintertøj, ikke at kunne deltage i børnefødselsdage og fritidsaktiviteter og ikke at kunne fejre jul som deres klassekammerater, så har denne nedgang også konsekvenser på langt sigt. For eksmepel har AE påvist at børns karaktergennemsnit og mulighed for social mobilitet falder betragteligt, hvis barndommen tilbringes under fattigdomsgrænsen.  

 

Johan Krohn - Afhængighed af privat velgørenhed

I Peters Jul, møder vi Fattige Rasmus, der i anledning af julen hives ind i stuen, så også han kan se, hvordan de velbjærgede fejrer jul. Og ikke nok med det, han får også lov til at overtage legetøj og tøj, som husets børn ikke længere bruger.

Den gode vilje fra privat filantropi er også afgørende for at et rekordstort antal familier kan fejre jul i år. Hos Dansk Folkehjælp er antallet af ansøgninger om julehjælp fordoblet siden sidste år, Røde Kors er i år kommet op på på julehjælp til 10.000 børnefamilier og Mødrehjælpen mangler i skrivende stund at kunne give støtte til knap 400 børn.

I diverse støtte-facebookgrupper er der derudover stigende tendens til at folk bliver bedt om at begrunde, hvorfor netop de har brug for at få hjælp. 

"Jeg har to æsker legetøj, som jeg gerne vil donere. Opslaget gælder til klokken otte i aften, skriv hvorfor du har brug for det, så udvælger jeg, hvem der skal have det". Det er sikkert sødt ment, men det ender med at fattige mennesker gøres til ufrivillige deltagere i en indbyrdes popularitetskonkurrence. 

 Vi har med andre ord bevæget os fra et velfærdssamund til et almissesamfund, hvor de nødstedte tilmed skal slås om at få del af støtten. 

 

 

Ubehageligt lyder det, men om ikke andet er det i fin tråd med de julefortællinger, vi i generationer har anset som minder fra en svunden tid.

Rigtig god jul derude, hvis du ellers har råd til at holde den!

 

Redaktionel note: Se også linksamlingen »Jul - andre sider af julen« på Modkraft Biblioteket.

Annonce