Annonce

15. oktober 2014 - 22:12

SF – Samarbejdende Fællesskaber

Gæsteblog af Mikkel Dragmose-Hansenviceborgmester i Middelfart kommune og folketingskandidat for SF i Middelfart og Nordfyns kommune.

Europamestre! Sådan lød det i fodbold i 1992, men i år 2014 kan vi kalde os europamestre i innovation. Danmark er bedst til at opfinde nye produkter og finde bedre måder at fremstille dem på, viser en undersøgelse blandt 30.000 europæiske erhvervsledere og repræsentationer for lønmodtagere. Ugebrevet A4 afslørede i starten af 2014, at vi danskere især er gode til nye produkter, nye arbejdsprocesser og nye markedsføringsmetoder. 
Ifølge dansk erhverv kommer innovationsdrivet igennem presset på virksomhederne fra finanskrisen og høje omkostninger.

Unødvendige skattelettelser og mindre lønninger må med ovenstående, betragtes som en metode til at gøre Danmark mindre innovativt. I SF ser vi helst at Danmark bevarer førertrøjen indenfor innovation, da væksten skabes igennem nye ideer og frigørelse af midler sker igennem nye arbejdsprocesser.  Opfindelser, nye koncepter og produkter har stor betydning for øget beskæftigelse, men for at fastholde DKs førerposition, må vi nødvendigvis efterlyse flere ingredienser til fortsat øget innovation og vækst.

Øget innovation igennem offentlig-privat samarbejde
Konkurrencestaten og konkurrence i erhvervslivet er oppe i tiden, som et nyt socialdemokratisk fænomen, mens enhedslistens statstanke også spreder sig i debatten. Nogen egentlig mellemposition er endnu ikke foldet ud. Et bud kunne være: SAMARBEJDE.

I SF bør vi arbejde for fremme af samarbejde på tværs af erhverv og sektorer. Den offentlige sektor og den private sektor kan indgå samarbejder på helt nye måder. Tidligere har debatten handlet om det privates indtræden på det offentliges områder, f.eks. sygehuse, skoler mv., men hvorfor ikke vende tanken på hovedet?

Det offentlige kunne være en god facilitator for samarbejdet mellem brancher, der leder til udvikling af nye ideer. Konceptet praktiseres allerede mange steder, men kunne sagtens tåle endnu større udbredelse. Staten skal fordre til samarbejde og turde stille midler, mål og kompetencer til rådighed på flere af den private sektors områder. Gode ideer der opstår i offentlig regi skal herefter ikke nødvendigvis overgå til den private sektor. Grænserne mellem sektorerne kan med fordel brydes op, så begge sektorer styrkes igennem samarbejdet.
Indenfor hele det grønne område kan håndværkere, mikro-virksomheder og producenter i langt højere grad indgå samarbejder til gavn for beskæftigelse, miljøet og mennesker. Det private skal turde omfavne statens muligheder for at være spydspids i skabelsen af tværfaglige klynger og turde lade staten være samarbejdsfacilitatoren.


Men det offentlige skal ikke bare facilitere det private. Det offentlige skal også skabe retning og tænke nyt. Staten bør stille en samfundsbank til rådighed, som vil investere med et grønt og et socialt sigte. Diverse puljer indenfor erhverv og miljø kunne være et glimrende udgangspunkt til finansiering og kapital til en decideret samfundsbank med en lav forretning til igangsættelse af nye ideer og udviklingskoncepter.

At vi skal opbløde grænserne mellem offentligt og privat betyder ikke at alt kan være på private hænder. Der skal ikke herske tvivl om, at SF for fremtiden vil kæmpe for bevarelsen af kernesektorerne forbliver i fællesskabet og demokratiets hænder. Eksempelvis vil transport, ressourcer, uddannelse, sygehuse være oplagte kerneområder, som varetages af demokratiet.

Socialt ansvar via samarbejde
Hvor vi i dag ser samarbejde på det grønne område (eksempelvis det danske EU-projekt Transformer, skal der endnu mere til. Særligt på det sociale område. Alle mennesker har ressourcer, som kan anvendes på arbejdsmarkedet eller i samfundet generelt.

Den offentlige sektor bør indlede jagten på en helt ny arbejdsmarkedsgren, som sikrer at Kasper på kontanthjælp eller Sofie på sygedagpenge, kan udnytte sine interesser og ressourcer optimalt. Socialøkonomiske virksomheder kan være en fremtidig prioritet for en ny arbejdsmarkedsgren, således at udsatte og folk udenfor arbejdsmarkedet har en mulig indgang til at skabe endnu mere mening med livet. Samtidig jagter denne typer virksomheder ikke profitten i forhold til medarbejderne – de jagter derimod det sociale ansvar og glæden hos medarbejderne.
Som demokratisk fællesskab skal vi forpligtige til samarbejde mellem jobcentre, ildsjæle og samfundsbanken, som giver etablering af flere socialøkonomiske virksomheder. Dermed vil samfundsbanken opfylde et stort socialt formål.

Omfordeling er samarbejde
Staten er vores demokratiske fællesskab, hvor borgeren har medindflydelse igennem valg. Staten fungerer også som omfordeler af økonomi mellem rige og fattige i landet. Staten skal fortsætte med omfordeler-rollen og uligheden skal mindskes.

Hele omfordelingen er samarbejde – ikke altid et frivilligt samarbejde, da nogle topdirektører med skyhøje lønninger, hellere vil beholde pengene end medfinansierer vores fælles uddannelsessystem, sygebehandling og væksttiltag for andre dele af samfundet. Dog er samarbejdet afgørende, da alternativet om brugerbetaling, vil være til ulempe for store dele af befolkningen.

Værdi skabes bedst når omfordelingen er tilstrækkelig. Derfor arbejder SF også for et skattesystem, hvor personer med kæmpe indtægter hvert år, vil bidrage en anelse mere til vores fælles velfærd. Netop velfærd er et kernebegreb, hvis den negative sociale arv skal knækkes. Vi ser fortsat udsatte familier, som generation efter generation halter efter uddannelsesræset og arbejdsmarkedets krav til kompetencer. Hvis ikke vi bryder den negative arv, så vil Danmark i fremtiden, være præget af to samfund: et overklasse- og et underklasse samfund. Ikke just et stabilt eller retfærdigt samfund. Derfor arbejder SF fortsat for omfordeling!
Igennem omfordelingen vil befolkningsgrupper indgå i et samarbejde om at beskatte rigdom, således at den voksende ulighed kan bekæmpes.

SF - samarbejdende fællesskaber
Den borgerlige tro på markedets kræfter og svækkelse af fællesskabet giver blot mere til de rige og mindre til den gennemsnitlige lønmodtager og personer udenfor arbejdsmarkedet. Uden en stærk offentlig sektor, som samarbejdets vogter, vil Danmark nok nærmere ryge ned på innovationslisten, ryge op på ulighedslisten og ende i et todelt samfund. 

Uanset om samarbejde foregår på det grønne eller det sociale område, så viser det smukt SFs mulige position som et rød-grønt parti, med klare kanter overfor de borgerlige, socialdemokraterne og enhedslisten. Hvis et kommende politisk projekt om et samarbejdende fællesskab bliver omfavnet af SF, så står partiet med en unik position, som skal konkretiseres, debatteres og levere svarene på fremtidens udfordringer.

      
  

Annonce