Annonce

24. marts 2015 - 14:25

Hverdagens Utopier

Det er både hårdt arbejde og en lille smule slidsomt at lave verden om. Udfordringerne tårner sig op: Klimakrise, arbejdsløshed, finansbobler og miljøproblemer er dagens uorden. Alligevel insisterer de stærke og mægtige på det, de så fint kalder ”at stole på markedet.”  Det lyder markant bedre end at indrømme at de reelt lukker øjnene, nyder at de ikke rammes i første omgang og håber på det bedste. Men forskellen kan være svær at se. Det hele bliver ikke lettere af, at de med størst interesse i at der ikke sker noget er dem med flest ressourcer, mest indflydelse og med rigere venner end os andre. 

Jeg tror det er lettest at kaste lys over den diskussion, hvis man ikke samtidig præsenterer sin egen utopi (fordi vi så både kunne være uenige om brugen af utopier og om min konkrete utopi).


Jeg havde på et tidspunkt mulighed for at overvære et foredrag af Erik Olin Wright (se den her). Han er en stærk tilhænger af utopier som et værktøj til forandring. Han har tidligere været tilknyttet de såkaldte analytiske marxister, og han har leveret vægtige bidrag til den marxistiske klasseanalyse. I dag er han særligt optaget af utopier og det var også hans tema for den forelæsning og for den rigtigt interessante bog han her skrevet der bærer titlen Realising Real Utopias

Hans budskab er at en ganske markant del af venstrefløjens tankesæt er intakt og relevant. Vores kapitalismekritik og vores mulighed for at påpege at kapitalismen bryder med specifikke værdier er meget nærværende og reel. Men vores alternativer er fraværende. Vi har ikke en klar ide om hvordan vi gerne vil have samfundet til at se ud. Udfordringen er at mange måske nok har sympatifor vores værdier, men ikke har meget tillid til muligheden for at realisere dem i praksis. 

Her spiller Wrights Real Utopias en hovedrolle. Utopi er noget ikke virkeligt eller forestillet, så det kan virke besynderligt at tale om en faktisk eksisterende utopi. Men tanken er at vores idealer virkeliggøres, afprøves og realiseres i det små. Som eksempler på små hverdagsutopier der ikke umiddelbart passer ind i den kapitalistiske logik fremhæver Wright eksempelvis offentlige biblioteker, medarbejderejede virksomheder og brugerdrevne initiativer ala wikipedia. 

I arbejdet for et andet samfund er det vigtigt at have et solidt værdisæt. Det er også vigtigt at kunne anvise en vej til målet og at kunne sandsynliggøre at det er realiserbart. På en og samme gang er hverdagsutopierne dette. De er konkrete modstandsprojekter og de er levendegjorte utopier. De peger fremad og videre mod et mål, som med venstrefløjens nuværende styrke er meget langt væk.

Som jeg ser det er der flere ting at tage med fra Wrights ide om hverdagsutopier. Den ene er at eksperimenter og de små utopier kan bryde med gængse opfattelser af, hvordan virkeligheden kan indrettes. De kan udvide vores horisont og vores muligheder. Den anden er at der er noget sundt og rigtigt i at arbejde for at realisere de ting vi tror på. Det muliggør forandring og nytænkning. Noget der sikkert også kan anvendes til at udfordre de strukturer venstrefløjen nogen gange desværre er bedre til at tale om end til at forandre.

Annonce