Annonce

3. juni 2014 - 22:47

Hverdagens Kapitalismekritik

I ly af Venstres diskussioner var der faktisk en for venstrefløjen interessant udveksling. Udgangspunktet var situationen på Bornholm, hvor Danish Crown meldte ud at deres slagteri på øen muligvis stod for at skulle dreje nøglen om. Det fik SF’s formand Pia Olsen Dyhr til at melde kritisk ud over for ledelsen hos Danish Crown.

Det fik debattøren Brian Esbensen til at fare i det virtuelle blækhus på facebook. Olsen Dyhr fik noget af en svada:  'SF: Hvornår vågner Danish Crown op til deres ansvar?' - Det skal jeg fortælle dig Pia Olsen Dyhr: Det gør de aldrig. Og det gør de ikke, for det skal de ikke. DC er en virksomhed i en kapitalistisk økonomi og har som sådan kun én opgave her i verden, nemlig at generere det størst mulige overskud. Det kan man ikke klandre dem. ”

Det mener jeg er en grundlæggende forfejlet tilgang. Det der sker på Bornholm er dybt interessant og dybt politisk relevant. Danish Crown er ganske rigtigt en kapitalistisk virksomhed. Som socialist (eller hvad Brian Esbensen nu engang er) må man have et ønske om at debattere de samfundsmæssige konsekvenser af, at størsteparten er danske virksomheder er kapitalistiske virksomheder der fungerer på et marked under de nuværende rammer. Hvis man vil lave det om, så må man gå ind i debatter med det formål at påpege de uheldige konsekvenser af dette. Ikke blot trække på skuldrene og nynne ’sådan er kapitalismen.’

Når de der skal bære beslutningens konsekvenser ikke er dem der træffer dem. Når jeg er tilhænger af demokrati i arbejdslivet er det netop fordi jeg finder den skævhed problematisk. Netop fordi jeg ønsker beslutninger truffet af de berørte, under bredere hensyn end de til den kortsigtede profit.

Esbensen anfører også at SF i regering fejlede da vi havde chancen for en hårdere kurs overfor ’markedet.’ At vi havde chancen for det i den konkrete regeringssituation har jeg svært ved at se, men jeg mener faktisk også Esbensen begår et fejlgreb når han skriver at politikernes ” udstikker rammerne og det er jeres forbandede opgave (og ansvar), hvordan landet kører” – det er for så vidt rigtigt, men står altså ikke i modsætning til at kritisere og påpege konsekvenserne af den eksisterende indretning-

Annonce