Annonce

Kommentar
24. juni 2016 - 17:07

Villumsen: Brexit er et wake up call for EU-eliten

»Remain var et ja til aftalen med EU, som ville have skabt mere social dumping, øge fattigdommen og begrænse immigrationen. Det er ikke progressivt.« Læs hele reaktionen på Brexit fra Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Villumsen.

I går var det demokratiet, som talte i Storbritannien.

Den britiske befolkning ønsker at være fri af EU. EU's centralisme og nyliberalisme har forringet velfærden og lagt pres på løn- og arbejdsvilkår for almindelige mennesker.

Nu er det afgørende at alle progressive kræfter arbejder for at udnytte opbruddet i EU til at bane vejen for et mere demokratisk og solidarisk samarbejde i Europa.

Jeg håber, Alternativet, SF og andre progressive kræfter i og uden for Christiansborg vil samarbejde om at sætte den dagsorden.

Læs Modkraft-blogger Pelle Dragsteds reaktion på Brexit her

Ikke højrenationalisters fortjeneste

Mange prøver at fremstille resultatet i Storbritannien, som en sejrstog for højrenationalisterne. Der er ingen tvivl om at højrenationale kræfter spillede en rolle, men det var ikke blevet et Leave, hvis det ikke havde været for millioner af Labour-vælgere.

I kerne-Labour områder som industriområderne i Nordengland og Wales blev der stemt massivt Leave. Ligeledes var der flertal for Leave i nogle af de mest multietniske områder af Storbritannien. 

Det ville helt klart have været godt, hvis venstrefløjen havde spillet en større rolle i Leave-kampagnen, men det er absurd at påstå, at der skulle være mere progressivt om Camerons ”Britain Stronger in Europe” Remain-kampagne havde vundet.

Remain var et ja til aftalen med EU, som ville have skabt mere social dumping, øge fattigdommen og begrænse immigrationen. Det er ikke progressivt.

EU er ikke et værn mod højrenationalisme, som nogle ellers påstår. Tværtimod fører EU's angreb på sociale rettigheder og voksende centralisme lige nu til en styrkelse af det højrenationale kræfter i Europa.

Progressiv dagsorden

Nu handler det om at sætte en progressiv dagsorden.

Helt konkret foreslår vi fra Enhedslisten, at Danmark genforhandler vores forhold til EU og dermed forsøger at danne forbillede for andre europæiske lande.

Vi skal have lov at bekæmpe social dumping, forbyde gift i babylegetøj og have ret til at investere i velfærd.

Danskerne skal også stemme

Den genforhandlede aftale bør danskerne have lov at stemme om, så de på linje med briterne kan få lov at bestemme deres egen fremtid. Vi foreslår at afstemningen ligges på Grundlovsdag 5. juni næste år.

Måske lykkedes det at forhandle en god aftale igennem med EU, som muliggør en progressiv politik, men ellers vil Enhedslisten foreslå at Danmark får et løsere forhold til EU.

For mig er målsætningen ikke en dansk udmeldelse af EU, men skabelsen af et demokratisk, grønt og solidarisk europæisk samarbejde.

Det samarbejde skal ikke træffe beslutninger henover hovedet på almindelige mennesker, men være mellemstatsligt.

Enhedslisten kæmper hver dag for at trække EU i en mere progressiv retning. Men desværre ser vi at EU står i vejen for alle, som ønsker en mere grøn og solidarisk udvikling.

Det oplevede vi helt konkret under Thorning-regeringen, hvor Enhedslistens forslag om indførelse af kædeansvar for at bekæmpe social dumping blev afvist medhenvisning til EU-reglerne.

Ligeledes så vi, hvordan 61 procent af de græske vælgere sidste år fravalgte EU's nedskæringspolitik i en folkeafstemning udskrevet af den venstreorienterede Syriza-regering.

I stedet for at respektere det demokratiske valg afpressede EU-eliten grækerne og tvang regeringen til at gennemføre voldsomme sociale forringelser.

Voksende EU-kritik

Afpresningen af det græske demokrati har ført til en voksende EU-kritik på venstrefløjen i Europa.

Hvor den tidligere kun fandtes på venstrefløjen i Nordeuropa vokser den i Central- og Sydeuropa. Derfor er det afgørende at vi som venstreorienterede og progressive i Europa ikke er naive.

Vi skal selvfølgelig have en Plan A om at ændre EU og presse på for alle de forandringer vi kan få. Men intet tyder på at vi får dem.

Derfor skal vi også have en Plan B. Det er tanken bag Enhedslistens krav om en genforhandling af Danmarks forhold til EU og derefter en folkeafstemning med mulighed for at frigøre os fra EU.

Enhedslisten er på ingen måde enige med højrefløjen i Storbritannien eller Dansk Folkeparti herhjemme. Vores ønske om international solidaritet er modpolen til deres indelukkede nationalisme.

Vaklende DF

Det har været interessant at se, hvordan DF i Danmark har haft svært ved at finde deres ben at gå på. De har ikke ville bakke op om Enhedslistens forslag om en folkeafstemning og startede med at støtte Remain, hvorefter de trak støtten tilbage.

Nu foreslår DF at afvente udviklingen i Storbritannien og eventuelt holde folkeafstemning om en dansk deltagelse i en kommende britisk aftale med EU. Men vi skal ikke lade Danmarks fremtid i Europa afhænge af de konservative i den britiske regering.

Mere solidarisk samarbejde

Det er afgørende, at vi får sat en progressiv dagsorden om et andet og mere solidarisk europæisk samarbejde.

Lad og bruge opbruddet efter den britiske afstemning til at sætte behovet for et nyt, demokratisk, grønt og solidarisk europæisk samarbejde på dagsorden. Lad os se at komme i gang!

 

Redaktionel note: Se også linksamlingen "Den britiske venstrefløj og EU-afstemning juni 2016 / Brexit and the Left" hos Modkraft BIblioteket.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce